MENY
Välj Skola

Betyg & kvalitet

Kunskapsskolans vision är att vara Sveriges bästa skola. Våra övergripande mål är att ha bäst studieresultat, de mest nöjda eleverna och föräldrarna och de bästa och mest nöjda lärarna. Dessutom ska vi ha en sund ekonomi.

God kvalitet är avgörande i skolan

Film om Kunskapsskolan

För att nå våra högt satta mål är ständig kvalitetsförbättring och pedagogisk utveckling en självklarhet och har en central plats i verksamheten.

Genom det fria skolvalet har alla elever rätt att välja vilken skola de vill gå i och det är bara genom hög kvalitet på samtliga områden som vi blir ett attraktivt alternativ för eleverna.


Utveckling av pedagogiska arbetsmetoder

På Kunskapsskolan finns en central pedagogik- och utvecklingsavdelning som kontinuerligt utvecklar vårt arbetssätt för att anpassa verksamheten efter de senaste rönen på pedagogikområdet. Här sker även koordinering och ledning av våra förstelärare och pedagogiska nätverk som engagerar lärare ute på våra skolor.

Några exempel på de projekt som bedrivs är ”Bedömning för lärande” och ”Personlig handledning”.

Vi höjer den pedagogiska kvaliteten

På Kunskapsskolan får rektorerna mer utrymme att ägna sig åt pedagogiska frågor därför att administrationen till stor del är samordnad. Rektorerna hos oss behöver inte uppfinna hjulet själva varje gång. Vi vill hellre att de lägger kraften på att höja den pedagogiska kvaliteten och hålla nära kontakt med elever och föräldrar.

Stina Myringer-Karlsson, Pedagogik- och utvecklingschef

Om meritvärde

Meritvärde = Betygspoäng vid ansökan till gymnasiet där elevens 17 bästa betyg räknas samman. Varje betyg omvandlas till en poäng där eleven får 10p för E, 12,5p för D, 15p för C, 17,5p för B resp. 20p för A.

A i alla ämnen = 340 poäng
C i alla ämnen = 255 poäng
E i alla ämnen = 170 poäng
Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.