MENY
Välj Skola

Agera globalt

Förmågan agera globalt

Att kunna se saker ur olika perspektiv, vara öppen för andra kulturer och förstå kopplingen mellan handlingar och konsekvenser – lokala som globala.

Se filmen om att agera globalt:

Öppenhet – perspektivbyte – hållbarhet

Framtiden kommer att bli ännu mer global. Konsekvenserna av våra handlingar påverkar alla oavsett var vi befinner oss.

Genom att ta in världen i skolan utvecklar du ett globalt perspektiv och en förståelse för hur världen hänger samman.

När du förstår helheten får du också möjlighet att vara med och skapa en hållbar framtid.

Irmelin

”Att agera globalt är viktigt för mig då jag vill kunna hjälpa de som är i behov av hjälp i andra länder.”

Mer tid för eleverna

Kunskapsskolans lärare är ute bland eleverna i större utsträckning än lärarna i den traditionella skolan, 27,5 timmar per vecka mot 20 timmar som är vanligt i den kommunala skolan. Det möjliggörs av att våra bästa lärare också arbetar med att utveckla lektioner och kursmaterial som sedan används på alla våra skolor.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.