MENY
Välj Skola

Bakgrund till framtidsförmågorna

Kunskapsskolans framtidsförmågor - bakgrund

För att identifiera de förmågor som vi tror är viktiga för framtiden har vi involverat våra lärare, elever, före detta elever och deras vårdnadshavare samt företrädare för näringslivet, universitet och högskola.  Genom intervjuer, fokusgrupper, dokumentstudier och seminarier har vi utgått ifrån ett stort antal förmågor som vi sedan koncentrerat och samlat under sex konkreta framtidsförmågor.

Hur vi identifierade våra framtidsförmågor

Insamling av fakta
Vi inhämtade material och underlag kring vilka förmågor som en elev förväntas utveckla under sin utbildning, som till exempel läs- och skrivförmåga, samt vilka förmågor forskningen och näringslivet tror kommer vara viktiga i framtiden, till exempel självdisciplin.

Katalogisering
I steg två katalogiserade vi materialet och skapade en övergripande struktur.


Sortering och val av förmågor 

Definition och justering
Utifrån ett stort antal förmågor valde vi ut ett trettiotal.

Utvärdering
Dessa trettiotel förmågor arbetade vi vidare med och definierade.

Urval och sammanslagning
Med framtiden i fokus slog vi ihop och kombinerade olika förmågor till sex konkreta framtidsförmågor att införliva i vår undervisning. Tillsammans med elevens ämneskunskaper blir de avgörande för att våra elever tryggt och framgångsrikt ska kunna ta sig an framtiden.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.