MENY
Välj Skola

Leva digitalt

Förmågan leva digitalt

Du har en förståelse för digitaliseringen och kan behärska de digitala verktyg du behöver för att bemästra den moderna informations- och kommunikationsteknologin.

Se filmen om att leva digitalt:

Förståelse – användande – källkritik

Genom att arbeta med olika digitala plattformar, kritiskt granska källor och hitta information lär du dig att och driva den digitala utvecklingen vidare mot ett demokratiskt och inkluderande samhälle.

Arvid

”Att leva digitalt är till exempel att kunna interagera med andra personer som befinner sig på andra platser. Digitala verktyg underlättar också skolarbetet.”

Mer tid för eleverna

Kunskapsskolans lärare är ute bland eleverna i större utsträckning än lärarna i den traditionella skolan, 27,5 timmar per vecka mot 20 timmar som är vanligt i den kommunala skolan. Det möjliggörs av att våra bästa lärare också arbetar med att utveckla lektioner och kursmaterial som sedan används på alla våra skolor.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.