MENY
Välj Skola

Våra lärare

Engagerade och närvarande lärare

Våra lärare brinner för att alla elever ska hitta motivationen och sin egen vilja att lära.

Film om våra lärare

På Kunskapsskolan är läraren närvarande på ett sätt som har få motsvarigheter i andra skolor. Fokus ligger inte bara på att lära ut fakta utan också på att se till att du förstår varför du ska lära dig och hur det hänger ihop med den värld vi lever i. Våra lärare brinner för att alla elever ska hitta motivationen och sin egen vilja att lära.

En lärare på Kunskapsskolan har därför flera viktiga roller att fylla. Som ämneslärare är han eller hon expert på sitt ämne. Utöver det är läraren också personlig handledare åt eleverna i sin basgrupp.

Som personlig handledare har läraren ett speciellt ansvar för din utveckling. Handledaren har koll på din studieplan, följer upp resultaten och ser till att du når dina kunskaps- och betygsmål. Våra lärare har kunskap om olika lärstrategier och kan hjälpa dig att hitta det sätt som just du lär dig bäst på.

På Kunskapsskolan har varje lärare även ett uttalat ansvar för att hjälpa alla elever på skolan. I rollen som allmänhandledare är läraren aktivt ute i skolan där eleverna arbetar. Du kan alltid fråga allmänhandledaren om du behöver hjälp med en uppgift eller inte förstår.

Liselott – Lärare Norrköping

”Det allra bästa är att eleven i centrum verkligen gäller här, vi utgår från varje enskild elev och bygger upp undervisningen tillsammans”

Mer tid för eleverna

Kunskapsskolans lärare är ute bland eleverna i större utsträckning än lärarna i den traditionella skolan, 27,5 timmar per vecka mot 20 timmar som är vanligt i den kommunala skolan. Det möjliggörs av att våra bästa lärare också arbetar med att utveckla lektioner och kursmaterial som sedan används på alla våra skolor.

Förstelärare

Kunskapsskolan har 110 förstelärare. Förstelärarreformen, som har införts av regeringen på nationell bas, är ett karriärsteg för lärare som visat sig vara särskilt yrkesskickliga.

"Vi har valt att ha en noggrann rekryteringsprocess för att säkra att vi dels väljer rätt för Kunskapsskolans behov och högt ställda krav, men också för att den som får en förstelärartjänst hos oss ska vara jämförbar med en förstelärare hos en annan huvudman."

Stina Myringer-Karlsson, Pedagogik- och utvecklingschef i Kunskapsskolan.

Meriterade lärare

Meriteringsprogrammet Arete är en strukturerad och oberoende metod som gör att yrkesskickliga lärare identifieras. I Sverige har det tidigare inte funnits något meriteringssystem för lärare. 2009 initierade Skolporten, Kunskapsskolan, Nacka kommun och Stockholms stad ett arbete med att utveckla ett system där lärare skulle kunna få ett från arbetsgivaren fristående bevis för sin yrkesskicklighet.


"Skickliga lärare är den allra viktigaste faktorn för elevernas kunskapsutveckling. Nu har vi ett verktyg för att säkra att våra elever verkligen har de allra mest yrkesskickliga lärarna."

Stina Myringer-Karlsson, Pedagogik- och utvecklingschef Kunskapsskolan.

Meriteringsprogrammet har vuxit fram i samarbete mellan huvudmännen och sedan uppstarten har även Åstorp, Landskrona och Polhemskolan i Lund anslutit sig.

Arete Meritering är det företag som administrerar och driver arbetet med meriteringsprogrammet.

I maj 2013 tog de första Aretemeriterade lärarna emot meriteringsbevis av Peter Englund, Svenska Akademiens tidigare ständige sekreterare.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.