MENY
Välj Skola
Hem | Nyheter | Blogg om specialpedagogik: Välkommen hit!

Blogg om specialpedagogik: Välkommen hit!

Specialpedagogen Hanna Rondahl skriver om Resursskolans speciella verksamhet och om specialpedagogik i stort.

Hej och välkomna till en nystartad blogg med specialpedagogik som tema!

Jag som skriver heter Hanna Rondahl och är specialpedagog på Kunskapsskolans Resursskola i Hägersten. I grunden är jag legitimerad lärare i svenska och svenska som andraspråk från årskurs 4 och upp till vuxenutbildningen men kände tidigt att hjärtat klappade lite
extra för elever i behov av särskilt stöd. Därför har jag de senaste åtta åren jobbat med denna elevgrupp som fokus parallellt med att jag studerade och tog min formella specialpedagogexamen. Mitt första lärarjobb för 10 år sedan var faktiskt inom Kunskapsskolan i Skärholmen där jag jobbade i tre år. Sedan dess har jag arbetat på gymnasiet, både i liten fristående verksamhet och i en stor kommunal, men nu är jag alltså tillbaka inom koncernen
och tillbaka på en 6-9 skola. Cirkeln är sluten.

Bloggen kommer att handla om specialpedagogik, dels utifrån vår egen speciella verksamhet som resursskola med ca 30 elever och 12 personal, där alla elever av olika anledningar är i behov av omfattande särskilt stöd. Bloggen kommer också att handla om aktuell forskning, olika diskussioner kring t.ex. extra anpassningar, NPF, elevhälsa, lärmiljöer, pedagogiska tips och annat intressant. Så oavsett om du som läser är förälder till någon av ”våra” ungdomar eller kanske lärare inom KSAB så hoppas jag att det över tid ska finnas något av intresse för alla.

Men tillbaks till vår verksamhet: “En resursskola är ju ändå en slags exkluderande verksamhet”, kanske du tänker, och “hur stämmer det överens med att skolan ska vara inkluderande och för alla?” Ja, hur tänker man som specialpedagog egentligen kring sin yrkesroll där man förväntas arbeta inkluderande och behovsstyrt, oavsett diagnos eller inte, samtidigt som vår verksamhet i sig (krasst sett) bygger på ställda diagnoser och ett slags exkluderande verksamhet?

Ja, å ena sidan så är vi ju alla som jobbar inom skolans dynamiska värld ålagda att arbeta inkluderande. Vi har de elever vi har och vår utmaning är att möta dem efter bästa förmåga efter deras individuella förutsättningar. De allra flesta elever klarar sig mycket bra med en varierad undervisning i klassrummet (ledning och stimulans), med extra anpassningar av ordinarie undervisning och med enstaka tillfälliga specialpedagogiska insatser. Men fortfarande finns en grupp elever som trots ovan nämnda är i behov av - och har rätt till - särskilt stöd i någon form. Detta stöd kan variera från att få undervisning enskilt eller i mindre grupp med en speciallärare eller specialpedagog, att ha stödundervisning i något slags resurscentrum, att ha anpassad studiegång eller att få tillgång till en elevassistent, bara för att nämna några saker.

Å andra sidan finns det fortfarande en mindre grupp elever som trots ovan nämnda fortfarande inte får den hjälp de behöver för att klara skolan. Och då menar jag inte bara att få godkända betyg. Jag menar att klara av att komma till skolan, stanna kvar i skolan och att mäkta med att arbeta i skolan. Denna grupp av elever kanske har en eller flera NPF-diagnoser och med det vissa svårigheter, kanske en hemmasittarbakgrund (ofta kallat problematisk skolfrånvaro), de kanske har en perceptionsstörning vilket gör att stora skolor och stora klasser kan komma att vara en omöjlighet. De kanske är väldigt kravkänsliga och har mycket ångest. De kanske har en dålig självbild för att de gamla skolorna inte sett deras problem och hjälpt till. Eller tvärtom – deras gamla skolor kanske har gjort hur mycket som helst och ändå har det inte räckt. Och för dessa elever finns vi. Och vi behövs.

Däremot är vi väldigt noga och medvetna i vårt antagningsförfarande. Vi träffar alla elever och deras föräldrar personligen, en eller flera gånger, pratar med deras gamla skolor och ibland besöker vi dem för en längre överlämning. Vi läser utredningar och gamla åtgärdsprogram och djupintervjuar föräldrar – allt i ett försök att se vilka elever som ändå skulle klara sig bäst i en vanlig skola med särskilt stöd och vilka elever som verkligen, verkligen, behöver vår lilla verksamhet. Och behovet är större än utbudet. Redan nu, direkt efter antagning, har vi en lika lång kö med elever som inte fått plats som vi har antal elever på skolan.

Och just detta kommer bloggen kretsa kring: Tankar utifrån vår verksamhet med elever i behov av särskilt stöd och om specialpedagogik i stort.


Välkommen!
Hanna Rondahl

För frågor och/eller synpunkter:
hanna.rondahl@kunskapsskolan.se

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.