MENY
Välj Skola
Hem | Nyheter | Digital utveckling kräver pedagogiskt ansvar

Digital utveckling kräver pedagogiskt ansvar

Här kommenterar rektor Markus Brunfeldt Kunskapsskolan Norrköpings regler för mobilanvändning under skoltid.

I samband med läsårsstarten skärpte vi på Kunskapsskolan reglerna för mobilanvändning under skoltid. Vi har aldrig tillåtit att eleverna använder telefonerna till annat än som digitala hjälpmedel i undervisningen.

Åtstramningen innebär egentligen bara att eleverna får låsa in mobilerna i skåpet istället för att bära telefonerna på sig, i ljudlöst läge. Detta beslut har orsakat starka reaktioner, mestadels positiva, men eftersom debatten gärna blir onyanserad så vill jag förtydliga hur vi förhåller oss till digitala verktyg, men också varför dessa kräver ett tydligt pedagogiskt ansvar.

Vi skärper rutinerna för att hjälpa eleverna från det outtalade kravet att vara uppkopplade och istället kunna koncentrera sig på våra lärares ovärderliga undervisning. Många ungdomar utsätts för en strid ström av notiser, intryck och meddelanden, en digital kanonad som är svår att bemästra.

Med telefonerna i skåpet så befriar vi eleverna från den digitala kommunikation som kontinuerligt vibrerar i telefonen och stör den viktiga djupinlärningen. Jag är ingen ”förbudsrektor” och absolut inte teknikfientlig. Tvärtom så tror jag på en dialog om ansvar och förhållningssätt, inte minst gällande tekniska hjälpmedel

Vi lever i en tid när digitala verktyg är en integrerad del av våra liv och som skola är det vårt pedagogiska ansvar att rusta eleverna till att bli förtrogna med tekniken. Kunskapsskolan har som ambition att ligga i framkant gällande modern teknik. Vår digitala portal, Kunskapsporten, inrymmer läromedel, uppgifter, litteraturtips, föreläsningar och i stort sett allt som krävs för en modern och effektiv undervisning.

Kunskapsporten är även ovärderlig som metodbank för lärarna, inte minst genom spridningen av goda idéer. Om t.ex. en innovativ lärare på en Kunskapsskola i Ystad genomför en lyckad kemilaboration så ligger det i vårt koncept att dela med sig av tipset till ämneskollegorna på Kunskapsskolor i Norrköping och Gävle. Inom ett år så har alla högstadieelever tillgång till varsin Chromebook, ett utmärkt verktyg för att koppla upp sig på Kunskapsporten och för att kunna arbeta digitalt; mot nätet och mot vanliga applikationer som Word, Kalkylering osv.

Samarbetet med läromedelsföretag gör också att våra elever kan få tillgång till alternativ litteratur, snabbt, smidigt och digitalt. I takt med den digitala utvecklingen så måste vi dock som pedagoger stanna upp och reflektera över vad som är bäst för våra elever i varje given situation. När och hur digitala verktyg ska användas är en professionell värdering av våra lärare. Det är inget ansvar som vi vill lägga över på våra elever.

En digital utveckling där Kunskapsskolan strävar efter att ligga i framkant, kräver ett tydligt pedagogiskt ansvar. Om kommunens skolor har en annan syn på vem som är bärare av detta ansvar, så får det stå för dem. För mig är elevernas studiero, koncentration och studieresultat viktigare än en nyliberal syn på mobilanvändande. Det kan hända att jag har fel, men min tolkning av de studier kring mobilanvändande som är gjorda, visar att en tydlig mobilpolicy leder till bättre skolresultat och det är ju faktiskt vår primära uppgift som skola.

Markus Brunfelt Rektor,
Kunskapsskolan Norrköping
markus.brunfelt@adm.kunskapsskolan.se

Texten publicerades först på Folkbladet.se

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.