MENY
Välj Skola
Hem | Nyheter | Förmågor ska göra elever rustade för framtiden

Förmågor ska göra elever rustade för framtiden

Under höstterminen 2017 började Kunskapsskolans elever arbeta mer aktivt med sex utvalda framtidsförmågor. Varför och hur kan man som utomstående undra. Karin Rådberg, projektledare på Kunskapsskolans pedagogik- och utvecklingsavdelning, berättar.

Varför arbetar Kunskapsskolan med framtidsförmågor?
Vi har sedan starten av Kunskapsskolan arbetat med förmågor som en del av vår pedagogiska modell. Nu gör vi det mer strukturerat än tidigare och med stark koppling till vad forskning säger är viktiga förmågor för framtiden. För att bli en del av framtidens arbetsmarknad behöver dagens unga utveckla andra typer av förmågor än tidigare. I den senaste PISA-undersökningen har man till exempel mätt elevers förmåga att samarbeta för att lösa problem vilket ger en fingervisning om betydelsen av att arbeta och utveckla just detta, berättar Karin Rådberg.

Läs mer om PISA-undersökningen här.

Berätta varför man har valt att lägga extra fokus på just de utvalda sex olika förmågorna?
Vi har intervjuat före detta elever och deras vårdnadshavare för att utröna vad mer än ämneskunskaper de fått med sig under åren hos oss. Dessa intervjuer tillsammans med vad forskning och näringslivet tror kommer vara viktiga i framtiden, ligger till grund för våra framtidsförmågor. Från början identifierade vi ett 30-tal förmågor men efter sortering slog vi ihop och kombinerade olika förmågor till sex konkreta framtidsförmågor att införliva i vår undervisning. Tillsammans med elevens ämneskunskaper blir de viktiga för att våra elever tryggt och framgångsrikt ska kunna ta sig an framtiden.

Vilken nytta får eleverna av att arbeta med dem?
Vi tror att ämneskunskaper tillsammans med framtidsförmågor är rätt väg att gå. Det handlar om att utveckla olika typer av förmågor, som att samarbeta, leva digitalt, vara innovativ, lära att lära, visa handlingskraft, agera globalt. Vi vill till exempel att våra elever stärker sin självkännedom, blir medvetna om vilka val de behöver göra, hur de fungerar i olika sammanhang och hur de fungerar tillsammans med olika människor. Med andra ord: vi vill rusta våra elever med de allra bästa förutsättningar för att möta en föränderlig framtid. 

Karin Rådberg.

Hur arbetar eleverna med dem?
På våra basgruppsamlingar arbetar eleverna tillsammans med olika typer av övningar som har koppling till framtidsförmågorna. Det kan till exempel vara att öva på att samarbeta. Eleverna behöver stöd och övning för att utveckla denna förmåga. Ofta görs övningen och därefter följer en reflektion kring hur eleverna upplevt övningen. Vad har gått bra? Vad innebär att samarbeta? Vilka roller finns i ett grupparbete? I ämnesundervisningen har vi skapat uppgifter med koppling till våra framtidsförmågor. Där kan det handla om att i slöjd hitta en ny lösning på ett befintligt problem, det vill säga arbeta med förmågan vara innovativ.

Har man redan i dag kunnat visa på faktiskt nytta av framtidsförmågorna?
Många av våra elever som går vidare till gymnasiet kommer tillbaka och berättar att de har lätt för att planera och strukturera upp sina studier och sitt arbete. De ser en tydlig koppling till hur de utvecklat förmågan att planera, genomföra och ta ansvar, den framtidsförmåga vi kallar visa handlingskraft. Vi märker även att eleverna har börjat reflektera mer kring till exempel sin inlärning. Hur lär jag mig bäst? Hur gör jag när jag kör fast med en uppgift? Hur ska jag planera för att veta att jag hinner med mina uppgifter i tid?

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.