MENY
Välj Skola
Hem | Nyheter | Framtidsperspektiv på avfall för Kunskapsskolan Fruängen

Framtidsperspektiv på avfall för Kunskapsskolan Fruängen

På Kunskapsskolan Fruängen har elever i årskurs 6 arbetat med tema avfall genom ett ämnesövergripande projekt. Hemkunskapsläraren Jessica Johansson berättar.

– Skolan har i uppdrag att bidra till en hållbar utveckling, det beskrivs i samtliga läroplaner. Miljöperspektivet ska genomsyra skolans hela arbete och i ämnena HKK och NO är detta extra tydligt, säger Jessica Johansson som är Hemkunskapslärare på Kunskapsskolan Fruängen.

Innan årskurs 6 började arbeta med tema avfall och sopsortering bestämde Jessica tillsammans med Polly Malmberg, som är lärare i NO, att de skulle göra ett ämnesövergripande samarbete i detta projekt.

Diskuterat framtidsperspektiv
I hemkunskapen har eleverna fått kunskaper kring sopsortering i hemmet. Under undervisningspassen i NO har eleverna fördjupat sig kring vad som händer med avfallet efter sorteringen.

– Jag lärde mig mycket kring avfall och vad man inte ska kasta i naturen. Det var lärorikt att åka på studiebesök på Sätra återvinningscentral, säger eleven Ioannis som gärna hade haft ännu mer tid för temat.

– Vi har tittat på film om bland annat plast i havet och en tecknad film, " Wall- E", med framtidsperspektiv kring hållbar utveckling och sopor, säger Polly och fortsätter:

– Syftet förstärks när problematiken tas upp i flera ämnen samtidigt. Eleverna känner igen vad vi pratar om på de olika passen och undervisningen blir samstämmig. Det leder också till att eleverna får saken ur olika perspektiv och det underlättar även för oss i vår undervisning, säger hon.

Arbetat aktivt med framtidsförmågorna
De har på olika sätt även arbetat med Kunskapsskolans framtidsförmågor under projeket.

Samarbete då eleverna har fördjupat sig i olika fraktioner i grupp, agera globalt berörde vi naturligt eftersom temat handlar om vår gemensamma miljö. Framtidsförmågan visa handlingskraft arbetade vi bland annat med när vi plockade och sorterade skräp. Eleverna sökte efter fakta på nätet efter de olika fraktionerna som avfallet hamnar i och i med det arbetade vi även med leva digitalt, berättar Jessica.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.