MENY
Välj Skola
Hem | Nyheter | Hur går det för Kunskapsskolan?

Hur går det för Kunskapsskolan?

I Kunskapsskolan arbetar vi med tydliga målsättningar och regelbundna uppföljningar för våra elever. Det gör vi också för Kunskapsskolan på en övergripande nivå där vi följer upp verksamheten ur ett antal perspektiv; studieresultat, nöjdhet och ekonomi.

Våra studieresultat är klart över det nationella snittet. Våren 2016 har våra niondeklassare ett meritvärde på 256 poäng och genomsnittet för riket var 225 poäng (2015). Behörigheten till gymnasiet ligger på en stabil och hög nivå på 97% jämfört med rikets snitt på 86% (2015).

Nöjdheten bland elever och föräldrar är fortsatt hög. Mest nöjda är eleverna med stödet från ämneslärarna. Elevernas trygghet i skolan är det som föräldrarna upplever som bäst.

Vi har en stabil ekonomisk lönsamhet som säkerställer möjligheten till investeringar i IT osv. Vårt långsiktiga mål är en marginal på 5-7% för att möjliggöra investeringar, demografiska svängningar och liknande. 2015 nådde vi en vinstmarginal på 4% och överskottet återinvesterades i verksamheten.

Läs gärna mer om vårt Kvalitetsarbete i vår Kvalitetsrapport.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.