MENY
Välj Skola
Hem | Nyheter | Kunskapsskolan Jönköping samarbetar med Hälsohögskolan

Kunskapsskolan Jönköping samarbetar med Hälsohögskolan

Ronja Lönnborg & Louise Byrmo utanför Kunskapsskolan Jönköping samt rektor Linda Noaksson.

Två studenter från Hälsohögskolan i Jönköping har under våren studerat arbetsmiljö och elevers hälsa på Kunskapsskolan Jönköping.
– Det är spännande att få in arbetsterapeuter som ser saker annorlunda och som kan komma med tips, säger rektor Linda Noaksson.

Ronja Lönnborg och Louise Byrmo går termin sex på arbetsterapeutprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping. Under våren har de gjort en del av sin praktik på Kunskapsskolan Jönköping.

Skolan - en ny arena
– Skolan är en ny arena för arbetsterapeuter, men ett område som växer. Som arbetsterapeut kan man inom skolan arbeta på både individ-, grupp- och samhällsnivå, säger Ronja Lönnborg.

– Framförallt ser vi att en arbetsterapeut skulle kunna komplettera övriga professioner inom elevhälsan. Inom elevhälsan skulle en arbetsterapeut kunna motverka elevers stress, prestationsångest och främja koncentrationsförmåga genom att implementera åtgärder i form av struktur, rutiner och hjälpmedel, forstätter Louise Byrmo.

Följer verksamheten
Ronja och Louise har fått skolans alla scheman för att kunna följa och se hur verksamheten fungerar. De har även intervjuat skyddsombud, lärare, elever och skolans rektor.

– Resultatet kommer de att presentera för mig och hela personalen, så att jag och övriga medarbetare kan se vad vi kan förbättra i arbetsmiljön, säger Kunskapsskolan Jönköpings rektor Linda Noaksson.

Viktigt att arbeta utifrån varje elevs förmågor
– Vi har sett mycket som är bra på Kunskapsskolan Jönköping. Det är en ny skola för oss som vi inte visste så mycket om tidigare. Som arbetsterapeuter arbetar vi utifrån ett klientcentrerat arbetssätt, vilket också Kunskapsskolan gör med individuella läroplaner för varje enskild elev. Vi tycker att det är viktigt att arbeta utifrån varje elevs förmågor och förutsättningar, säger Louise och Ronja och fortsätter:

– Vi upplevde att stämningen mellan lärare och elever var bra på skolan vilket är betydelsefullt. Vi tycker även att skolans lokaler och miljö är bra utformade med öppna ytor och glasväggar så alla ser varandra.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.