MENY
Välj Skola
Hem | Nyheter | Kunskapsskolans kvalitetsarbete kring betygen - så går det till

Kunskapsskolans kvalitetsarbete kring betygen - så går det till

En del av Kunskapsskolans kvalitetsmodell består av arbetet kring kunskapsmål och betyg. Kunskapsskolan Linköpings rektor Henrik Svärd berättar övergripande om den del i processen Kunskapsskolan kallar betygsprognos.

Elevernas kunskapsresultat följs upp i en process där Kunskapsskolan flera gånger om året analyserar betygsresultat, en del av det kallas betygsprognosen.

– En gång per termin gör vi en betygsprognos. Det är framförallt en avstämning för våra ämneslärarare och handledare för att de ska veta hur de ska lägga upp arbetet kring eleverna resten av terminen, berättar Henrik Svärd, rektor på Kunskapsskolan Linköping.

Syftet med betygsprognosen är att se till att eleverna får de kunskaper de ska ha och att säkerställa att betygen är rättvisa och korrekta.

– Rent konkret går det till så att ämneslagen samlas och går igenom elev för elev genom elevdokumentationssystemet som innehåller en beskrivning över eleven sprestation fram till idag. Det man jämför är hur nuläget ser ut mot det satta betygsmålet för årskurs 9. Det blir även en kontroll hur eleven ligger till, vägen framåt och en uppskattning om det satta betygsmålet för årskurs 9 är rimligt, säger Henrik Svärd och fortsätter:

Henrik Svärd

– Elevers kunskaper följs upp noggrant och vi agerar tidigt om vi ser att någon riskerar att missa godkänt i något ämne. Det leder till att en stor andel elever uppnår gymnasiebehörighet och får betyg i alla ämnen.

Vilken är din roll som rektor i arbetet med betygsprognosen?
- Det är framför allt att leda arbetet och och säkerställa att arbetslagen och ämneslagen drar nytta av den information som kommer fram, kopplat till kvalitetsplanen

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.