MENY
Välj Skola
Hem | Nyheter | Kvalitetsmodell som skapar goda resultat

Kvalitetsmodell som skapar goda resultat

I den senaste SIRIS-rapporten från Skolverket har Kunskapsskolans elever höjt sitt meritvärde till 260 poäng och ökat avståndet till rikssnittet. Hur kunskaperna och betygen kvalitetssäkras berättar Christian Wetell som är kvalitetsansvarig för Kunskapsskolans grundskolor mer om här.

Kunskapsskolan arbetar systematiskt med kvalitetsfrågor med hjälp av en strukturerad kvalitetsprocess, Kunskapsskolans kvalitetsmodell. Den har sin utgångspunkt i både styrdokumenten och i Kunskapsskolans pedagogiska modell med eleven i centrum.

– Det är glädjande att se att Kunskapsskolans elever har haft en stadig ökning av meritvärdet även det senaste året. Andelen elever som har gymnasiebehörighet ligger på mycket starka 96 procent även om målsättning självklart är 100 procent, säger Christian Wetell.

Elevernas kunskapsresultat följs i kvalitetsmodellen där skolorna flera gånger om året analyserar betygsresultat, resultat på nationella prov samt kunskapsprogression.

– Det är av yttersta vikt att alla kunskaper och betyg kvalitetssäkras. Detta gör vi genom kontinuerlig dialog och fortbildning av rektorer och lärare i frågor kring betyg och bedömning. Vi har även samverkan både på och mellan skolor gällande bedömningsfrågor under ledning av både våra pedagogikspecialister, förstelärare och rektorer. Vid nationella proven arbetar vi med sambedömning mellan skolor. På så sätt kan vi säkerställa att elevernas betyg har en god bäring på de resultat de presterar på nationella proven.

Christian Wetell

Läs mer om Kunskapsskolans pedagogiska modell här

Läs mer om Kunskapsskolans kvalitetsmodell här

Kunskapsskolans elever hade våren 2017 ett genomsnittligt meritvärde på 260 poäng. Rikssnittet var 224. Gymnasie­behörigheten ligger fortsatt stabilt på en hög nivå. 96 % är behöriga till yrkesprogrammen jämfört med rikssnittet på 83 %. Andelen elever som får betyg i alla ämnen är stabil. I genomsnitt får 92% av Kunskaps­skolans elever betyg i alla ämnen, jämfört med genomsnittet för riket som var 74%.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.