MENY
Välj Skola
Hem | Nyheter | Ny satsning för bestående matematikkunskaper

Ny satsning för bestående matematikkunskaper

Vilka kunskaper i matematik tar eleverna med sig från grundskola till gymnasiet? En studie som forskningsinstitutet Ifous nu genomfört tillsammans med Kunskapsskolan och fyra andra skolaktörer visar hur elevernas kunskaper blir bestående.

Som ett led i Kunskapsskolans strävan att bidra till att utveckla svensk skola har Kunskapsskolan tillsammans med Ifous, Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun och Helsingborgs stad genomfört en matematikdidaktisk analys av uppgifter som varit svåra för elever att lösa efter grundskolan. Frågorna kommer från ett diagnostiskt matematikprov som 30 000 elever har gjort under de senaste sex åren.

En första rapport från studien presenterades nyligen. Resultatet visar bland annat att ett aktivt arbete med att kombinera begrepp från olika matematikområden, att använda och kommunicera resonemang och att lösa problem som inte går att förstå med en känd metod är viktigt för elevens övergripande förmåga att lyckas lösa matematiska problem.

Roger Thuring arbetar som Talent Manager på Kunskapsskolan Sverige och är den som driver projektet för Kunskapsskolans del.

Varför satsar Kunskapsskolan på den här forskningen?
– Som en aktör inom svensk skola bör en sådan här satsning vara en naturlig del av verksamheten. Självklart ska vi vara med och bidra till mer kunskap för att göra undervisningen i Sverige ännu bättre! Tack vare den här analysen av ett omfattande material kan vi rusta våra grundskoleelever för gymnasiet på ett ännu bättre sätt, säger han.

Vad tycker du är det viktigaste med det här arbetet?
– Skolsverige törstar efter användbar och relevant skolforskning. Den här typen av ämnesdidaktisk forskning är oerhört viktig. Vi har här ett svenskt källmaterial som omfattar ett specifikt skolämne och elever i en viss ålder. Det gör att användbarheten och precisionen blir stor.

Hur kommer Kunskapsskolan använda sig av rapporten?
– Resultaten kommer att presenteras av Ifous för Kunskapsskolans ledningsgrupp, de som arbetar med matematikutveckling och för våra rektorer. På så sätt kan vi ganska snabbt låta forskningsresultatet få en påverkan i den faktiska undervisningen. För en skola som vilar på vetenskaplig grund är det här ett bra exempel på hur man kan agera, säger Roger Thuring.

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Vi gör det genom att ge stöd till praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet.

 

Ifous höll i ett seminarium och där de presenterade rapporten och projektet ”Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet”.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.