MENY
Välj Skola
Hem | Nyheter | Om ansvar, autenticitet och närvaro i ledarskapet

Om ansvar, autenticitet och närvaro i ledarskapet

Kunskapsskolan Norrköpings rektor Markus Brunfelt skriver i rektorsbloggen.

Rektorsbloggen december 2017

Jag befinner mig för stunden i det sällsamma andrummet mellan budgetarbete och enkätanalys och tar mig friheten att för en kort stund ägna mig åt den nödvändiga lyxen av reflektion. Jag funderar över mina drivkrafter, min motivation och vad som har format mig som människa, pedagog och skolledare. Livserfarenheter i form av framsteg, kriser, relationer, infriade och spruckna drömmar, har onekligen format mig. Föräldrar, syskon, barn, vänner, kollegor och ledare har också format mig. Jag har aldrig plagierat någons ledarskap, oavsett om det handlar om mina föräldrar eller landslagets förbundskapten Janne Andersson, men jag har tagit intryck och mer eller mindre medvetet formats till den jag är just idag. Förhoppningsvis fortsätter omformningen livet ut, men att jag ändå får behålla den kärna som är jag.

Litteraturen har också format mig, såväl skönlitteratur som facklitteratur och just idag sneglar jag på en av de författare som påverkade mig starkast under de åren jag studerade vid Uppsala universitet, Robert J. Starrat. En del av mina studiekamrater ansåg att Starrats bok ”Etiskt ledarskap – med fokus på skolan”, var svamlig och flummig, men för mig, där och då, sådde den några frön i min strävan efter att bottna i mitt eget ledarskap. Boken slog an en ton i mig som jag gärna återvänder till, särskilt i stunder av tvivel och orkeslöshet, en ton och ett budskap om vad skolledarskap i sina finaste stunder, faktiskt kan handla om.

Starrat pratar om tre grundläggande dygder och börjar med begreppet ansvar. Det handlar egentligen inte om ansvar för någon annan, däremot ett ansvar för sig själv och för att utveckla de professionella relationerna gentemot elever, lärare, föräldrar och andra aktörer, såsom kommunala tjänstemän, företag och andra som direkt eller indirekt korsar dina yrkesmässiga vägar. Det handlar också om ett ansvar att bygga upp en engagerad lärmiljö (läs skolkultur) och det kanske
mest primära ansvaret; att ansvara för att lärarnas undervisning är av hög kvalitet. Jag tror det är viktigt med distinktionen att inte vara ansvarig för någon annans val, däremot för min del i att bygga relationer och kvalitetssäkra undervisningen. Jag kan delegera vissa uppgifter till annan personal, men aldrig själva ansvaret för relationsbyggande och undervisningskvalitet.

Starrats andra dygd är autenticiteten, nära besläktat med integriteten och trovärdigheten. För mig innebär det i grunden att vara sann mot mig själv, mot mina värderingar och ideal. Jag tror att det är först när jag som ledare bottnar i vem jag är, vad jag står för och vad jag vill åstadkomma, som trovärdigheten får sin fjäderskrud, att det är först då som jag kan få andra människor med mig. Inte nödvändigtvis för att de uppskattar mina beslut, utan för att de förstår varför jag har fattat dessa och vad alternativet är. Att komma underfund med den inre kompassen, vilken människosyn jag har och hur jag ser på skolans och bildningens betydelse för ett samhälle, är nog grunden för om en skolledare ska uppfattas som trovärdig. Att på ett genuint plan visa att dina medarbetare är unika och värdefulla, är också en beståndsdel i autenticiteten. Jag undviker detaljstyrning så långt det är möjligt, men däremot är det viktigt att den pedagogiska riktningen är tydligt formulerad och bottnar i en inre övertygelse om vad vi som personalgrupp kan åstadkomma.

Det tredje fundamentet i Starrats förklaringsmodell är närvaron. Det kan lätt bli en floskel, men för egen del känner jag mycket väl igen hur den mentala närvaron tacklar av, särskilt under stress och perioder med många bollar i luften. Att vara mentalt närvarande och ha den fulla uppmärksamheten riktad mot den du pratar med, är en förutsättning för att bygga förtroendefulla relationer. En närvaro och medveten uppmärksamhet, både inåt och utåt, är också den förmåga som bidrar till kloka och genomtänkta beslut. En skolledare som är förtrogen med den dagliga verksamheten och sina medarbetares arbetssituation, kan genom medveten närvaro i samtalen, navigera och leda, i det lilla och i det stora.

Jag har plöjt åtskilligt med ledarskapslitteratur genom åren, genomgått utbildningar i pedagogiskt
ledarskap och lyssnat på kloka och förnumstiga föreläsare och visst har det breddat min repertoar, men för att bottna i mitt eget ledarskap så återkommer jag gärna till Starrats tre dygder eller principer. De stunder då ansvaret, autenticiteten och närvaron tillåts samspela, är jag i regel den ledare som jag vill vara. Starrat hjälper mig dock att spänna bågen ytterligare genom citatet ”Det som skiljer de enastående skolledarna från de andra är hur intensivt och innerligt de tillämpar principerna i sitt arbete… Att arbeta med utbildning är ett djupt mänskligt arbete och således också ett arbete som berör medborgarna.

Så är det med det…
Markus
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.