MENY
Välj Skola
Hem | Nyheter | “På Kunskapsskolan har vi en styrka i att vi alltid arbetar utifrån individen”

“På Kunskapsskolan har vi en styrka i att vi alltid arbetar utifrån individen”

Sara Hillefors arbetar i dag som biträdande rektor på Kunskapsskola Tyresö.

Kunskapsskolan var en av de första friskolorna att ta emot nyanlända elever efter flyktingvågen 2015. Här berättar Sara Hillefors om delar av det pedagogiska upplägget och arbetet.

Totalt går idag 298 nyanlända elever på Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. Majoriteten av de nyanlända elever som började på Kunskapsskolan under 2016 nådde betygsmålen för att söka till ett yrkesförberedande gymnasieprogram.

Sara Hillefors arbetade under 2016 som centralt stöd för Kunskapsskolans skolor kring arbetet med nyanlända elever. Förutom en rent rådgivande roll arbetade hon bland annat med samarbetet med kommunerna, utvecklade en bank av pedagogiskt stödmaterial samt författade ett tillägg till skolornas kvalitetsplanen.

Under 2017 granskade Skolverket vilka faktorer som ger en framgångsrik skolgång för nyanlända elever. En av framgångsfaktorerna är att de ingår i skolans kvalitetsarbete och uppföljning.

– Kvalitetsarbete och uppföljning av elever är något Kunskapsskolan är generellt bra på. Det jag gjorde extra var att ta fram en bilaga till den ordinarie kvalitetsplanen som endast gäller nyanlända elever. I den finns konkreta mål och förslag på aktivitet och metoder för betyg- och trivsel, berättar Sara Hillefors.

Individen i centrum
I Kunskapsskolans pedagogiska modell utgår man alltid från varje elevs förutsättningar och individuella mål, vilket är en modell man även utgår från för nyanlända elever.

– Skolinspektionen har kritiserat en del skolor för att man dragit alla nyanlända över en kam och där har vi en styrka i att vi alltid arbetar utifrån individen. De flesta kommuner gör en första kartläggning för att ta reda på elevernas grundkunskaper. Sedan tar skolorna reda på vad eleverna kan i de olika ämnena och detta utreder vi på elevens modersmål. När det är gjort skapar vi en individuell utvecklingsplan och personligt schema för eleven, säger Sara Hillefors.

Ämnesfokus redan från början
All undervisning utgår från kursplanerna och på Kunskapsskolan har nyanlända elever fått undervisning i så många ämnen som möjligt redan från start istället för att endast fokusera på deras kunskaper i svenska språket.

– Vi har sett att detta har varit viktigt för elevernas utveckling. Den traditionella synen på hur undervisning för nyanlända elever ska vara är att först fokusera på svenskundervisningen för att sedan utöka med andra ämnen. Men språkutvecklingen kan ske parallellt med kunskapsutvecklingen. På Kunskapsskolan läser eleverna så många ämnen som möjligt och eleverna examineras på engelska eller sitt modersmål. Vi har dessutom extra svenska utöver ordinarie undervisning genom en försöksverksamhet för nyanlända som Skolverket har. På så sätt får eleverna ändå tillräckligt med svenskundervisning.

Nätverk för lärare
På skolorna arbetar lärarna med språkinriktad undervisning för de nyanlända eleverna. En pedagogisk metod där man med stöd i bilder, filmer och andra hjälpmedel gör det enklare för eleverna att hänga med i undervisningen.

– Det jag har tagit fram är moduler för kollegialt lärande, för att fortbilda lärare. Allt material ligger på Kunskapsporten, Kunskapsskolans digitala läromedelsplattform. Vi har också startat upp ett nätverk för lärare inom språkinriktad undervisning där vi delar med oss av våra erfarenheter och diskuterar hur vi kan utveckla undervisningen. Vi har träffar ett par gånger per läsår, både i verkligheten och i google hangouts, berättar Sara.

Det är fokus under 2018
Nu har försteläraren Helena Berggren tagit över det centrala arbetet med nyanlända elever och stöder skolorna.

– Under 2018 vill vi både få fler nyanlända elever till våra skolor samtidigt som vi fortsätter att förbättra undervisningen för de snart 300 vi redan har. Det kommer vi göra genom förtydligade ansvarsroller på skolorna, vidareutveckling av sva-stegen och utökade samarbeten mellan våra skolor. På så sätt ska vi säkerställa att fler elever når betygsmålen samtidigt som de fortsätter att trivas i vårt koncept, berättar Helena Berggren.

Helena Berggren arbetar även som förstelärare på en av Kunskapsskolans grundskolor.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.