MENY
Välj Skola
Hem | Nyheter | Rektorn har ordet!

Rektorn har ordet!

Kunskapsskolan Norrköpings rektor Markus Brunfelt om händelser på skolan.

Januari 2018

Hej föräldrar
Efter en välbehövlig julledighet så är vi igång med skolarbetet igen och det är mycket stimulerande att vara pedagogisk ledare för en skola med så många ambitiösa ungdomar. I dagarna har ni förhoppningsvis varit på utvecklingssamtal, där höstens resultat har summerats och nya kunskapsmål och strategier har fastställts. Personalgruppen är motiverad och stabil och nu kan vi även hälsa vår nya spansklärare, Erika Pardo-Skoug välkommen till Kunskapsskolan. Erika kommer närmast från Söderköpings Waldorfskola.

Studieresultaten
Betygsresultaten är fortsatt höga och solida och för årets niondeklassare så landade det genomsnittliga höstbetyget på 256 meritvärdespoäng, och eftersom vi även har vårterminen på oss, är förhoppningarna goda om att nå vår målsättning på 265 mvp. Vi följer noggrant upp resultaten i varje ämne och för varje elev och utifrån detta så lägger varje ämnes- och arbetslag upp en plan för vårterminen så att alla elever får rätt förutsättningar att lyckas med sina studier och komma in på gymnasiet med riktigt goda baskunskaper i bagaget. Vi har dock en fortsatt stor utmaning gällande pojkarnas studieresultat, men genom tydliga arbetsgångar, delmål och fortsatt arbete med motivationen, kommer vi att nå fram i de flesta fall. Där behöver vi också uppbackning från er föräldrar, att uppmuntra och följa upp era söners skolarbete och att ha höga förväntningar på det arbete som måste göras för att lyckas.

Vårterminens utmaningar
Vi tror att ett noggrant dagligt arbete, i kombination med långsiktiga fortbildningsinsatser, är det som leder till högre kvalitet i undervisningen. Under våren kommer vi dels att fortsätta med lärarnas kompetensutveckling i att förbättra ledarskapet i klassrummet och vi kommer dessutom att strama upp rutinerna och förväntningarna under workshop. Vi kommer även att fortsätta vår genomlysning av konceptgrunderna så att den personliga handledningen, basgruppssamlingarna och loggboksanvändandet förbättras. Som rektor trivs jag med förutsättningarna att vi har en bra grundorganisation och en riktigt vass personalgrupp, parallellt med övertygelsen om att vi hela tiden kan förbättra oss lite till.

Stölder
Vi har äntligen ett gott utbud av digitala hjälpmedel, främst i form av Chromebooks, där nu nästan alla elever har ”1-1-lösning”. Lärarna fortbildas i att bli mer digitala i lärandet och inom en snar framtid kommer vi också att gå över till en digital form av loggbok. En baksida av många datorer och andra tekniska hjälpmedel på skolan, är tendenser att stölderna har ökat. Det handlar framför allt om laddare till elevernas datorer. Vi försöker hålla uppsikt och utreda de försvinnanden och stölder som sker, men vi behöver även er hjälp i detta. Prata gärna med era barn om att vara försiktiga med stöldbegärliga föremål och ifrågasätt gärna om era barn kommer hem med tekniska hjälpmedel som inte är deras. Detta är än så länge inget stort problem, men om vi kan förebygga en upptrappning av stölderna så vore det tacksamt.

Musikalen
På föräldrarådets önskan, tog vi hit Marcus Fyrberg och Eleonor Leone för att spela upp föreläsningsmusikalen ”Se mig” även för intresserade föräldrar. Ett 50-tal föräldrar kom hit och det gemensamma intrycket var mycket positivt, med en fin respons från föräldrarna. Eftersom musikalen och den efterföljande diskussionen tar upp relevanta ämnen som mobbning, social medier, utanförskap och självkänsla, är den en utmärkt bas för värdegrundsdiskussioner, med det primära syftet att stärka våra ungdomars självkänsla. Det har redan efterfrågats möjligheter att visa musikalen i anslutning till något föräldramöte framöver och jag återkommer om så blir fallet.

Med hopp om ännu en lärorik termin
Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.