MENY
Välj Skola
Hem | Nyheter | Rektorn har ordet!

Rektorn har ordet!

Kunskapsskolan Tyresös rektor Camilla Conradzon om händelser på skolan.

Februari 2018

Hej!

Vi börjar nu närma oss mitten av vårterminen och vi tycker att eleverna har kommit igång med sina studier på ett utmärkt sätt.

Vid tre tillfällen denna termin provar vi en ny stödundervisning till elever som befaras att inte nå betyg E eller är långt efter i sina planeringar. Vi ger mer pedagogisk tid med våra pedagoger för att alla elever ska känna att de får mer egentid med ämneslärare. Det är skolans ämneslärare som beslutar vilka elever som ska delta. Ett antal Kunskapsskolor har provat detta med mycket gott resultat.

Föregående vecka hade vi det första passet och vi har fått mycket uppskattade kommentarer från de elever som deltog. Eleverna fick mycket gjort och många kom igång på ett föredömligt sätt. Vi har schemalagt eleverna under hela läsåret med mer tid än vad ordinarie undervisningstid kräver, vilket möjliggör att övriga elever slutar vid lunch vid dessa tre tillfällen under vårterminen.

Enkäter
Nu är det snart dags för årets stora föräldra- och elevenkät. I föräldraenkäten har du som förälder möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Det är viktig information både för oss på skolan och för Kunskapsskolan i stort och resultaten har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för våra elever.

Både elev- och föräldraenkäten startar måndagen den 5 mars och pågår till och med den 19 mars. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Ingen kan se vad du har svarat och inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten börjar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till alla som lämnat en mejladress till skolan. Det betyder att om du lämnat flera mejladresser så kommer du att få två enkäter. Du kan då bortse från de påminnelser som kommer till din ena mejladress efter att du fyllt i enkäten som kommit till den andra. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på basgruppsnivå med resultaten ber vi dig att då besvara en enkät per barn.

Maila gärna till ditt barns handledare när du svarat på enkäten. På så sätt får vi fler som svarar och enkätens resultat blir mer tillförlitlig och att vi kan dra lärdom av era svar.

#Metoo
#Metoo har knappast undgått någon, och självklart inte oss på Kunskapsskolan i Tyresö heller. Berättelserna om olika former av sexuella trakasserier från #Metoo är många, starka och upprörande. Vi märker att elevernas egna erfarenheter och tankar nu lättare kommer upp till ytan, även om värderingsfrågor är något vi alltid har jobbat med. Under vecka 5 genomförde vi i samtliga årskurser en #Metoo-vecka. Denna vecka planerades av skolans förstelärare. Samtliga basgrupper fick prata om och lyfta upp frågeställningar som behöver dryftas bland våra ungdomar. Passen innehöll inte bara frågor som enbart berör metoo utan är ett värderingsarbete som alltid måste dryftas i den dagliga verksamheten. Jag vill passa på att uppmana er föräldrar att prata med era barn - både flickor och pojkar - om respekt för varandra, kärlek och gränssättning, så att vi tillsammans kan förmedla sunda värderingar och ge tryggheten att berätta om upplevelser som inte är okej. Dyker det upp något som gör att ni känner oro för era barn finns vi givetvis här som stöd.

Elever från Kunskapsskolan Enköping valde att göra en film om hur Metoo speglar vardagen för dem. De har blivit en av de nominerade till TV4:as Svenska hjältar. Vi kommer att genomsyra vår verksamhet med att sprida sunda värderingar och bekämpa all form av trakasserier som vi alltid har gjort.

Betyg / Nationella prov
Under föregående vecka släppte Skolverket sin statistik över Sveriges skolors resultat för avgående nior i juni 2017 vad det gäller betygsättning kontra nationella provresultat.

Jag kan glatt konstatera att vårt arbete med att säkerställa att våra lärare inte sitter på “egen kammare “ och bedömer utan sambedömer med övriga Kunskapsskolor i Stockholmsområdet. Länken: Relationen provbetyg-slutbetyg

Du / Ni som föräldrar kan själv läsa via ovanstående länk till Skolverket. Tänk på att söka vår skolas resultat i Stockholms kommun. Vår skola ligger geografiskt i Stockholms stad.

Med vänlig hälsning

Camilla Conradzon
Rektor,
Kunskapsskolan Tyresö

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.