MENY
Välj Skola
Hem | Nyheter | Rektorn har ordet!

Rektorn har ordet!

Kunskapsskolan Linköpings rektor Henrik Svärd om händelser på skolan.

December 2017

Veckorna rullar på och nu är det bara tiotalet skälvande skoldagar kvar av den här terminen. Det är viktigt att våra elever jobbar på ända in i mål och det här är något jag vill att vi hjälps åt med. Det är tillsammans vi ser till att eleverna lyckas!

Stämningen på skolan är god och min upplevelse är att vi har ett stort studiefokus. Arbetsron är generellt god men är något vi kontinuerligt arbetar med tillsammans med våra elever. Under höstlovet dammade vi av pingisbordet som nu gör succe på rasterna. Elever i årskurs fyra spelar tillsammans med elever från årskurs 9. Vi har beställt ytterligare ett pingisbord som levereras inom kort.

Betyg
Som jag nämnde i förra rektorsbrevet, gjorde våra lärare en avstämning för den enskilde eleven under novemberlovet. Under vecka 45 och 46 har handledarna genomfört strategisamtal. Dokumentation kring detta och eventuella avvikelser kan ni finna om ni tittar i EDS. Torsdagen den 7/12 har våra elever studiedag. Under den dagen kommer våra lärare arbeta med bedömningar och betygssättning av våra elever.

Informationsmöten för nya elever
Vi har under hösten haft två informationsmöten för nya elever inför läsåret 18/19. Vi kan stoltsera med att vi har haft över en bit över 100 intresserade elever och vårdnadshavare på våra möten och som är intresserade av att börja hos oss under nästa läsår. Vi kommer till läsåret 18/19 att erbjuda plats i årskurserna 4 till 8. På informationsmötet berättar vi om vår skola och vårt arbetssätt samt att man får möjlighet att träffa både elever och lärare som är verksamma på skolan idag. Vi kommer att ha ett ytterligare möte den 9/1 samt ett Öppet hus den 16/1. Mer information om detta hittar ni på vår hemsida samt på vår facebook-sida.

Skolinspektionen
Nu besöker Skolinspektionen alla Kunskapsskolor runt om i Sverige för att granska hela skolverksamheten. En så kallad regelbunden tillsyn. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i landet, kommunal som fristående, för att se så att skolorna verkar efter de föreskrifter som finns. Mer information om vad som händer på vår skola kan du läsa om i det bifogade informationsbladet från Skolinspektionen

Personal
Som jag uttryckt i tidigare brev är jag glad åt att vi nu har en stabil personalgrupp med mycket låg omsättning vad det gäller lärare. Vissa förändringar har skett inom matematiken men har ersatts av befintlig personal. I övrigt har vi inga planerade förändringar inför vårterminen.

Viktiga datum
Den 7/12 har eleverna studiedag, klubben är stängd. Vi har julavslutning för våra elever den 20/12. Vårterminens första skoldag är måndagen den 8/1 med start klockan 09.00. Utvecklingssamtal kommer att ske under den 4-5/1. Tider för dessa samtal kommer från handledarna under kommande veckor.

Föräldraråd
Vårterminens första föräldraråd kommer att vara den 16/1 klockan 19.00-20.00.

Med vänlig hälsning

Henrik Svärd.
Rektor.
Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@adm.kunskapsskolan.se

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.