MENY
Välj Skola
Hem | Nyheter | ”Relationen du får med eleverna är unik”

”Relationen du får med eleverna är unik”

Liselott Blennö är svensklärare och PH-ansvarig på Kunskapsskolan i Norrköping. Här berättar hon om sitt arbete.

Liselott kom först i kontakt med Kunskapsskolan under sin praktik under lärarutbildningen (VFU) och har stannat kvar. I dag, 12 år senare, är hon även PH-ansvarig på skolan. PH står för personlig handledning och som lärare på Kunskapsskolan är man både ämneslärare och personlig handledare. Läraren hjälper eleverna att planera och sätta mål för sina studier, för att sedan följa upp och coacha dem.

– Genom PH-samtalet får jag som lärare en helhetsbild för vad eleven har lätt och svårt för, och inte bara inom det ämne jag själv undervisar. Att jag får en så nära relation till eleverna gör att jag ser hur de utvecklas både personligt och kunskapsmässigt. Det skulle jag säga är unikt för Kunskapsskolan. Eleverna lär sig att strukturera sitt lärande och sin planering och hur mycket stöttning eleven behöver anpassas efter individens behov.

Utpräglat lagarbete
– Det är viktigt att komma ihåg att allt bygger på lagarbete. Som ny lärare kan det kanske verka lite skrämmande att man ska ”coacha” ett tjugotal elever varje vecka. Men du är aldrig ensam ansvarig för deras utveckling utan det är ett samarbete mellan alla lärare i arbetslagen. Samarbetet och delaktigheten är en stor del i att det är så roligt och utvecklande att arbeta på Kunskapsskolan. Vi är engagerade inom det som vi kan bidra med vilket gör att ingen, varken lärare eller elever, kan försvinna i mängden, säger Liselott.

Personlig utbildningsplan
– Kunskapsskolan har ett välutvecklat system för att eleverna ska få en personlig utbildningsplan. Det är tack vare organisationens uppbyggnad som vi lärare har möjlighet att anpassa uppgifter och examinationer efter individen. Genom uppföljning och stöd bidrar vi till att varje elev når längre än vad hen trodde var möjligt, säger Liselott.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.