MENY
Välj Skola

Vår pedagogiska modell

Vår handledning

Målsättning

Tillsammans med din handledare och dina föräldrar sätter du upp långsiktiga mål för dina betyg och för hur dina förmågor ska utvecklas. Utifrån dessa bygger du och din handledare din terminsplan och sätter dina egna veckomål. Tillsammans följer ni upp målen och din utveckling. Vid behov justerar ni målen och sätter nya. Då lär du dig gradvis att ta mer ansvar för din utveckling och framtid. På så sätt kommer du kunna nå längre än du trodde var möjligt.

Lärarens roll

Alla våra lärare är skickliga pedagoger inom sina ämnen och är samtidigt handledare som hjälper och stöttar dig så att du når dina mål. Handledaren har en nära kontakt med dina andra lärare och är väl insatt i din utveckling. På så sätt säkerställer vi att alla elever blir sedda. Du träffar din handledare vid de individuella samtalen varje vecka och tillsammans med din basgrupp (ungefär som en mindre klass) varje morgon och eftermiddag.

Personligt schema

Utifrån dina mål och strategier läggs ditt individuella schema som du antecknar i din loggbok. Schemat anpassas efter hur du lär dig bäst och vilka mål du arbetar mot. På så sätt får varje elev ett personligt schema utifrån sina förutsättningar och lär sig att planera och prioritera.

Samtal varje vecka

Varje vecka har du ett individuellt samtal med din personliga handledare – ett så kallat PH-samtal. Under samtalet pratar ni om veckan som gått och planerar den som kommer. Ni följer upp och utvärderar din utveckling, går igenom dina mål och vilka strategier som behövs för att nå dem och antecknar detta i din loggbok. Det ger dig en tydlig planering för tiden framöver. Samtalen skapar en öppen och nära relation mellan dig och din handledare.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.