MENY
Välj Skola

Vår undervisning

Vår undervisning

Lektioner

Alla våra lektioner är lärarledda och har olika namn för att du ska veta vad du kan förvänta dig och vad som förväntas av dig på plats. Under exempelvis ett workshoppass väljer du, tillsammans med din handledare, vilken ämnesworkshop du ska delta i för att nå dina mål. En av våra skickliga ämneslärare finns alltid på plats för handledning och undervisning. Några av våra lektionsformer är:

Föreläsning: Lektion där läraren föreläser inför en grupp elever.

Kommunikationspass: Lektion för kommunikativ aktivitet i form av problemlösning i grupp, genomgång och diskussion.

Seminarium: Lektion där eleven förberett en specifik uppgift som diskuteras och analyseras djupare i en mindre grupp.

Workshop: Lärarledd lektion kopplad till ett ämne där du kan arbeta med de uppgifter just du behöver för att nå dina mål.

Ämnesupplägg

Hos oss läser du alla ämnen antingen i steg eller kurser. Matematik, engelska, svenska och moderna språk läser du i steg utifrån din aktuella nivå och dina förutsättningar. Ämnet är uppdelat i 45 olika steg med tydliga mål och uppgifter. Du läser då stegen i en takt som passar dig. Alla andra ämnen läser du i ämnesöverskridande kurser som utgår ifrån ett tema. Exempelvis i temat “jag” läser du både biologi om kroppen, kemi om näringsämnen och samhällskunskap om vad som formar vår identitet. Då ökar din förståelse för hur saker hänger ihop och du utvecklar dina framtidsförmågor.

Klass

Alla elever är med i en basgrupp som fungerar som en mindre klass. Basgruppen samlas varje morgon och eftermiddag på en så kallad basgruppssamling. Däremellan arbetar du i olika typer av grupper som varierar i storlek och sammansättning beroende på ämnet och dina individuella mål.

Läromedel

För att underlätta för dig har vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten som du kan nå överallt där du har tillgång till internet. Här finns allt kurs- och stegmaterial och tydliga mål för vad som krävs i varje del. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel. På Kunskapsporten finns också uppslagsverk, studietips, filmer, interaktiva övningar, dagsfärska nyheter med mera. Du kan också via Kunskapsporten nå EDS, vårt elevdokumentationssystem. Där kan du följa din utveckling och dina mål. Allt är utformat för att du ska kunna utveckla både kunskap och förmågor utifrån dina förutsättningar och ambitioner.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.