MENY
Välj Skola

Föräldraråd

Kunskapsskolan Borås har sedan läsåret 11/12 ett föräldraråd som består av representanter från de olika årskurserna. Föräldrarådet träffas ca 2 ggr per termin tillsammans med rektor, biträdande rektor och ibland även representanter från lärarna eller annan personal

Här kan ömsesidig information ges och Föräldrarådet kan vara en remiss- och referensgrupp inför olika typer av beslut som rör verksamheten. Föräldrarådet är en grupp för samverkan, påverkan och inflytande över Kunskapsskolan Borås verksamhet. Rådet kan medverka vid aktiviteter och vara ett stöd i arbetet med en god skolmiljö samt verka för ett gott samarbete mellan hemmen och Kunskapsskolan. Vi vill ge föräldrar större inflytande och göra dem mera delaktiga i skolans verksamhet för att bättre kunna tillvarata den kompetens och kunskap som finns och tillsammans utveckla en bra verksamhet.

Föräldrarådets uppgift är att vara framåtsyftande och bidra till en positiv utveckling för eleverna och verksamheten i skolan.
Föräldrarådet tar emot synpunkter från övriga föräldrar som sedan tas upp på föräldrarådets möten men föräldrarådet fungerar också som en diskussionspartner till skolledningen i olika frågor.

Alla föräldrar har möjlighet att vara delaktiga i föräldrarådet.
Eleverna har en egen elevinflytandeorganisation där de har möjlighet att påverka skolans verksamhet

Kontaktuppgift till Föräldrarådet:
foraldrarad.bors@edu.kunskapsskolan.se

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.