MENY
Välj Skola

Frågor och svar

Denna skola är kostnadsfri precis som den kommunala skolan, men förväntar ni er ekonomiska bidrag från elever/föräldrar eller någon annan form av hjälp?

Vi förväntar oss inga som helst ekonomiska bidrag från föräldrar eller elever. Inte heller i form av arbetsinsatser för att t.ex. städa eller rusta skolan. Däremot är vi väldigt intresserade av att föräldrarna ska vara engagerade i sitt barns skolgång. Hos oss är man alltid välkommen, utan att behöva ringa i förväg. Det går mycket bra att komma till skolan en stund för att ta en kopp kaffe och kanske bara titta till sitt barn eller prata med en lärare. Vi uppskattar också att man tar sig tid att komma under hela dagar för att bilda sig en uppfattning om hur skoldagen fungerar för barnet. Den typen av insatser har en tendens att göra föräldern mer initierad och därmed rustad att stötta sitt barn.

Ni skriver att ni siktar på att eleverna skall få höga betyg. Har de då också fått med sig kunskaper som motsvarar de höga betygen?

Vi följer den nationella kursplanen i alla ämnen, genomför nationella prov och skiljer oss därmed inte från övriga skolsverige. När vi följt upp elever och kontrollerat hur våra elevers gymnasiestudier har gått så har vi funnit att eleverna är väl rustade för gymnasiet och klarar sig bra. Med andra ord så motsvarar våra betyg elevernas faktiska kunskaper.

Hur mycket datorer kommer det att finnas på skolan?

Antal datorer på skolan är 4 elever/dator. Det innebär att det i varje givet ögonblick inte finns en dator för varje elev. I årskurs 7-9 har varje elev en egen Chromebook till sitt förfogande.

Det händer mycket både fysiskt och psykiskt för barn i tonåren och det kan ibland vara svårt för dem att prioritera skolarbetet. Hur gör ni för att fånga upp dessa elever?

Den främsta insatsen är det personliga handledningssamtalet som varje elev har enskilt med sin handledare varje vecka. Här har läraren chansen och uppgiften att se eleven och "peppa" för att det trots pubertala påfrestningar ska gå att skapa en bra skolgång.

Hur fungerar det med försäkringar under skoltid hos er?

Eleverna är försäkrade genom AIG (olycksfall, under skoltid samt till och från skolan).

Betalar Kunskapsskolan busskort för eleverna?

I flera av de kommuner där vi har skolor betalar kommunen resor för elever, oavsett om de går i en kommunal eller en fristående skola.
Kommunfullmäktige i Borås har 2011-08-18 beslutat följande för elever boende i Borås:
Elever, som går i den grundskola eller grundsärskola där kommunen placerat dem, har med tillämpning av 10 kap 32§ och 11 kap 31 § skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Även den elev, som väljer en annan skola än där kommunen skulle ha placerat eleven, kan få skolskjuts med linjetrafik om kostnaden inte blir högre än skolskjuts till den skolenhet kommunen skulle ha valt. Det gäller även för elev i fristående skola och elev som går i annan kommuns skola med stöd av bestämmelserna i 10 kap 25‑27 §§ skollagen.
Du ansöker om skolskjuts på det stadsdelskontor till vilket du hör.
Om du bor i en annan kommun än Borås, ta kontakt med din kommun och ta reda på vilka regler som gäller där.

Hur är kommunikationerna till och från skolan?

Det avgår flera bussar till och från skolan varje dag, Hållplatsen bussarna utgår ifrån heter Södra Torget. Hållplatsen närmast skolan heter Regementet. Restid ca 10 min. Läs mer under Kommunikationer under fliken För elever.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.