MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Björn Nyman, Rektor

Läs mer

Oktober 2017

Nu har hösten gjort sitt intåg och vi har kommit in i oktober månad. Det har gått ungefär en och en halv månad sedan skolstarten och som vanligt går tiden fort. Våra nya elever har börjat komma in i arbetssättet och många har hunnit redovisa både kursuppgifter och steg. Det tar alltid ett tag att lära känna sin nya skola och jag vill nog påstå att det för de flesta tar en termin innan man är helt inne i systemet. Även våra gamla elever har satt full fart och det är roligt att gå runt på skolan och känna den energi som finns bland elever och personal.

Utbyggnad av skolan
Under senaste åren har vi varit trångbodda i engelska och moderna språk-workshopen på plan 4.
I fredags blev vår utbyggnad klar så nu får vi betydligt mer utrymme. Vi får i med detta även en ny tyst del i änden på plan 4.

Ledningsförändring
I senaste rektorsbrevet skrev jag att Niklas Norder har lämnat sin tjänst som biträdande rektor för att ta över som rektor på Kunskapsskolan Krokslätt i Göteborg. Nu är det klart att Malin Sandbecker kommer ta över som biträdande rektor. Hon går in som biträdande på ca 50% från 1 oktober och kommer samtidigt arbeta vidare med sin basgrupp. Från och med 1 januari 2018 kommer hon arbeta 100% som biträdande rektor och då kommer Janne Kantola, som är nyanställd SO-lärare, ta över Malins basgrupp.

Skolval
Politikerna i Borås stad beslutade förra året att alla elever aktivt ska göra ett skolval – alltså välja den skola de vill gå på. Alla barn som ska börja förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 på en kommunal skola kommande läsår ska välja skola.

Viktigt – även elever som går på fristående skolor kommer få hem information om skolvalet även om det bara gäller kommunala skolor. För vår del innebär det att alla elever som går i årskurs 6 hos oss idag kommer få en folder om skolvalet från Borås stad hemskickad. Elever som går på en fristående skola har redan gjort sitt val och ska inte välja skola. I ett följebrev som följer med foldern ska detta framgå men jag vill ändå förtydliga detta så det inte blir några missförstånd.

Pulspass för åk 4 och 5
Sedan starten på terminen har alla elever i åk 4 och 5 idrott tre gånger per vecka. Två av passen är kortare ”puls-pass” och det tredje är ett vanligt idrottspass.

 

Under hösten har vi nu ett projekt vilket innebär att ni som föräldrar, syskon eller andra anhöriga kan komma och vara med på elevernas pulspass. Under oktober månad är kvinnliga förebilder välkomna och under november är manliga förebilder välkomna.

Denna uppdelning gör vi för att samtidigt uppmärksamma insamlingen för bröstcancer och rosa bandet i oktober och mustaschkampen för prostatacancer under november månad.

Vi ser helst att våra gäster är ombytta och aktivt deltar men självklart är det helt okej att närvara i sina vanliga kläder för att åka direkt till jobbet efter avslutat pulspass. Genom detta projekt tror vi att vi kan stärka banden mellan elev-föräldrar/familj, anhöriga-skolan och jobba mot en hälsosammare gemenskap!
Exempel på en förebild kan vara: Mamma, pappa, storasyster, storebror, grannen, moster, farbror, mormor eller annan anhörig.

Så under oktober månad hälsar vår idrottslärare Alexander alla kvinnliga förebilder och i november månad alla manliga förebilder välkomna att komma och delta på elevernas pulspass.

Idrottsundervisning
All idrottsundervisning hålls inomhus från och med 2 oktober.

Föräldrarådet
Första mötet hålls den 11 oktober kl 18. Alla är välkomna att delta. Anmäl ditt intresse till rektor Björn Nyman, bjorn.nyman@kunskapsskolan.se

Kunskapsskolan i media
Aftonbladet skrev i en artikel i förra veckan om att Kunskapsskolan köper skolor i Saudiarabien för svenska skattepengar. Artikeln innehåller en rad felaktigheter. Genom att klicka på denna länk kan du läsa Cecilia Carnefelts, VD Kunskapsskolan Education, kommentar till artikeln.

Glädjande föräldraengagemang
Det är glädjande att det var många nya föräldrar på föräldrautbildningarna i början av terminen. Mitt bästa tips till gamla och nya föräldrar är att sätta sig tillsammans med ert barn samma dag som barnet haft ph-samtal och låta barnet berätta om sina mål för veckan och vad ditt barn behöver arbeta med. Ett aktivt föräldraengagemang sprider motivation till ditt barn.

Björn Nyman
Rektor

Rektorsbrev Augusti 2017

Äntligen är skolan igång igen! Nu är det full fart på skolan och i dagarna har alla elever haft utvecklingssamtal eller välkomstsamtal. Jag har mött fullt av förväntansfulla nya och gamla elever, och inte minst föräldrar. Nu ser vi fram emot att komma igång igen efter några veckor med förberedelser inför skolstarten. Välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsskolan Borås!

Personal
I senaste rektorsbrevet skrev jag att det var några lärare kvar att rekrytera. Redan före sommaren var allt klart men här nedan kommer de senaste uppdateringarna vad gäller personal i respektive årskurs.

Personal läsåret 2017/2018
Åk 4
Elina Johansson är handledare i åk 4 tillsammans med Erika Polhem och Matilda Fritzson. Både Erika och Matilda är nyanställda lärare men med lång erfarenhet från arbete på mellanstadiet. Matilda Fritzson har träffat eleverna i basgruppen nu i samband med välkomstsamtalen men hon börjar sin anställning 21 september. Fram till dess kommer Anna-Carin Street, som arbetat hos oss i flera år, och Felicia Gabrielii Augustsson vikariera i basgruppen.

Åk 5
Emelie Rolén är handledare i 5.1, Andreas Jarnberger är handledare i 5.2 och Louise Mauritzon är nyanställd handledare i 5.3. Louise kommer även undervisa i engelska. Ankin Ergul arbetar i Klubben. Alexander Eriksson, som förra läsåret undervisade i idrott, kommer förstärka som resurs i både åk 4 och åk 5 då han inte har idrottsundervisning.

Åk 6
Emelie Carlberg är handledare för 6.1, Biljana Marusic Deno handledare för 6.2 och Kristofer Törner är handledare för 6.3. Zrinko Culjak kommer tillbaka efter föräldraledighet och är handledare för 6.4. Handledarskapet för basgrupp 6.5 delas mellan Tanya Ivarsson som också är slöjdlärare och Tamar Demirjian som är nyanställd lärare i franska.

Åk 7
Basgrupperna 7.1, 7.2, 7.5 behåller sina tidigare handledare Josefin Malmberg, Annika Åkesson och Mikael Höglund. Basgrupp 7.3 har fått en ny handledare, Pirjo Laiti som är nyanställd lärare i spanska och engelska, då Therese Stigmarker gått på föräldraledighet. Basgrupp 7.4 har Daniel Fornell som handledare.

Åk 8
Alla handledare är kvar i åk 8.

Åk 9
I årskurs 9 är alla handledare kvar men då Linus Askvall arbetar deltid så delar han på handledarskapet för basgrupp 9.4 med Ilse Silva Vidal som är nyanställd lärare i spanska.

Elevhälsoteamet
Malin Anvell, specialpedagog som varit föräldraledig under förra läsåret är tillbaka som specialpedagog för främst åk 4-6. Anette Carlsson är nyanställd specialpedagog för främst åk 7-9. Manuel Araujo Porles är kvar som kurator tillsammans med Pia Götvall som är skolsköterska.

Ledningsförändring
Niklas Norder har lämnat sin tjänst som biträdande rektor för att ta över som rektor på Kunskapsskolan Krokslätt i Göteborg. Rekrytering av ny biträdande rektor pågår.

Kontaktuppgifter till all personal hittar ni enklast på vår hemsida www.kunskapsskolan.se/boras

Caféet
Caféet i anslutning till Matsalen serverar frukost varje morgon mellan 7.30 – 8.30. För att äta frukost så köper man ett ”frukostkort” med 10 st frukostar för 150 kr. Kortet är ett klassiskt klipp-kort som vi sparar åt eleven och varje gång som eleven äter frukost gör vi en markering på kortet.

 

 

Eleverna har även möjlighet att handla i caféet under vissa tider och dagar beroende på schemat. Vi serverar smörgåsar, dricka (Loka eller motsvarande) och ibland smoothies, toast och bullar på eftermiddagen.
Inom kort kommer vi kunna ta emot Swish-betalningar. Mer info om det när det kommer igång.

Idrottsundervisning
Idrottsundervisningen kommer hållas utomhus nu direkt från start. Det är därför viktigt att alla elever tar med sig idrottskläder och skor för utomhusidrott. Nytt för i år är att eleverna i åk 4 och 5 kommer ha idrott 3 gånger per vecka. Detta utifrån att vår nya idrottslärare Daniel på sin tidigare skola framgångsrikt drivit ett ”puls-projekt”. Tanken bakom detta projekt är att ökad rörelse med högre puls leder till ökad inlärning och även lugnare elever. Daniel och Alexander kommer ansvara för detta och de återkommer med mer info till elever och föräldrar framöver.

Skåp till elever i åk 6-9
Alla elever i åk 6-9 har ett eget skåp där man kan förvara skolmaterial och om man vill även värdesaker. Skolan står dock ej för hänglås så alla elever uppmanas att skaffa ett hänglås till skåpet. Den som vill kan lämna en extranyckel hos Helena i receptionen. Jackor hänger man på klädhängarna i kapprummet. I kapprummet har vi övervakningskameror för att alla kläder ska få hänga i fred.

Chromebooks till elever i åk 6
Eleverna i åk 7-9 får precis som tidigare låna varsin chromebook (dator) från skolan. Från och med i år kommer vi även ha klassuppsättningar med begagnade chromebooks till eleverna i åk 6. Tanken är att man vid morgonens basgruppssamling hämtar ut en chromebook och sedan lämnar den på eftermiddagens basgruppssamling. När eleverna i åk 6 nästa läsår börjar åk 7 så får även de låna en egen, ny chromebook som man också kan använda hemma.

Skolbusskort
Många av våra elever har rätt till skolbusskort. Vi får en del frågor kring skolbusskort som inte kommit, osv. Skolan hanterar inte skolbusskortsansökningar eller frågor kring skolbusskort. Vi hänvisar istället till Tekniska förvaltningen på Borås stad. Ni når dem enklast via kommunens växel 033-357400.

Betyg från årskurs 4
Under vårterminen 2017 erbjöd Skolverket alla mellanstadieskolor i Sverige att ansöka om att få sätta betyg redan från årskurs 4. Förutsättningarna för att få ansöka var att berörda föräldrar, elever och lärare skulle ha möjlighet att tycka till inför ansökan. Jag och mina lärare tog upp detta med eleverna i skolan och med föräldrar på föräldramöte. Alla som vi pratade med ställde sig positiva till detta varför vi också skickade in en ansökan. I början på sommaren blev det klart och vi är nu en av elva skolor i Sverige som ska prova att sätta betyg från årskurs 4. Vi kommer prata mer om detta under terminen bland annat på föräldramötena i åk 4 och 5 men givetvis också på föräldramötet i årskurs 6 då dessa elever också för första gången möter betyg.

Föräldrarådet
Kunskapsskolan Borås har ett föräldraråd som består av representanter från de olika årskurserna. Föräldrarådet träffas ca 2 ggr per termin tillsammans med rektor, biträdande rektor och ibland även representanter från lärarna eller annan personal.

Föräldrarådet tar emot synpunkter från övriga föräldrar som sedan tas upp på föräldrarådets möten men föräldrarådet fungerar också som en diskussionspartner till skolledningen i olika frågor.

Inför terminsstart söker nu föräldrarådet nya medlemmar. Är du intresserad av att engagera dig lite extra i ditt barns skolgång är du välkommen att anmäla ditt intresse.

Första mötet hålls den 11 oktober kl 18.
Anmäl ditt intresse till bjorn.nyman@kunskapsskolan.se

 

Återigen välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsskolan Borås!
Björn Nyman
Rektor

Rektorsbrev april 2017

Nu närmar sig påsklovet med hög fart. I skolbranschen säger man ibland att det som inte blivit gjort innan påsk aldrig blir gjort. Vi som arbetar på skolan vet att det ligger en liten sanning bakom detta för tiden från påsklovet och fram till sommarlovet brukar gå fort och det gäller att pusha eleverna och ha en bra plan anpassad utifrån vetskapen om hur tiden efter påsk ser ut. Vi har mycket roligt kvar under terminen och vi börjar blicka framåt, både elever och personal. För vissa elever väntar gymnasiet efter sommaren, andra kommer gå kvar men oavsett har alla fokus på att nå sina mål och vi finns här för att försöka ge dem möjligheter att nå dessa.

Antagningar
Nu är vi inne i slutskedet av antagningar av nya elever inför läsår 2017/2018. I årskurs 6-9 kommer vi vara i princip lika många nästa läsår som innevarande, dvs ca 435 elever. I årskurs 4 kommer vi utöka med ytterligare en basgrupp då efterfrågan på att börja hos oss är stor. Det innebär att vi kommer ha tre basgrupper i årskurs 4 och tre basgrupper i årskurs 5 nästa läsår. Det känns roligt att det finns en stor efterfrågan att gå på Kunskapsskolan och vi kommer ta emot alla nya elever på ett skolstartsmöte under maj månad.

Gymnasievalet
Eleverna som går i årskurs 9 har tidigare i vår gjort sitt gymnasieval och nästa vecka kommer de första preliminära antagningsresultaten. Där får eleverna en indikation på om betygen räcker för att komma in på det program som eleven önskar. Värt att veta är att antagningspoängen till respektive program kan komma att ändras då många elever som går årskurs 9 i Borås ökar sitt genomsnittliga meritvärde under vårterminen vilket gör att även antagningspoängen kommer öka. Det gäller därför för alla elever att kämpa på hela terminen ut så att alla elever kommer in på det program de önskar och hoppas på.

Chromebooks, möbler och ordning och reda
Den senaste tiden upplever jag att det är fler elever som inte behandlar sin arbetsmiljö med respekt. Det kommer in fler trasiga chromebooks, möbler som elever ritar på, mer skräp på golven och senast igår upptäckte vi hål i en vägg i killarnas omklädningsrum i idrottshallen. Min grundprincip är att man ska hantera sin skolmiljö som om man var

hemma. Inga barn kastar papper på golvet hemma, ritar på borden hemma, är oförsiktig med sin dator eller får för sig att göra hål i en vägg. Jag som är runt på en hel del olika skolor kan se att vi har en fin skola, och det är jag stolt över, men för att den ska vara det krävs att alla i skolan tar ett personligt ansvar. Jag är tacksam för om ni hemma också pratar om vikten av detta. Det är inte ett stort problem men jag kan se en tendens som jag vill motverka och jag önskar hjälp av er med detta.

Fredag vecka 13
Nu på fredag 31 mars är det återigen dags för traditionsenliga Påskracet, en temadag i teknik för årskurs 8 och 9, stadsvandring för årskurs 6 och 7 och påskpyssel för årskurs 4 och 5. Denna dag kommer eleverna sluta kl 13 och inga elever har ph-samtal på eftermiddagen.

Fredag vecka 14
Vi kommer även i år genomföra Skolloppet i samarbete med Team Rynkeby med mål att samla in pengar till Barncancerfonden. I år arrangeras Skolloppet fredag 7/4. Förra året kunde jag inte själv delta men jag fick många rapporter om att det blev ett fantastiskt arrangemang där eleverna peppade varandra längs banan. Alla elever på skolan kommer springa eller gå runt Ramnasjön under en timmes tid och då samla på sig så många varv som möjligt. Alla elever har fått en sponsorblankett med sig hem där föräldrar, vänner och bekanta kan sponsra eleverna med en slant per varv. Ett varv är ca 1300 meter. Förra året sprang, joggade eller promenerade vi ihop ca 180 000 kr. Dessa pengar samlar vi sedan in och de doneras till Barncancerfonden. I år samlar vi inte in några kontanter utan alla bidrag lämnas istället via en webbsida. Var noga att ange ”Kunskapsskolan Borås” som skola när ni sätter in pengar så vi kan följa hur det går för oss. Mer info finns att läsa i bifogad föräldrainfo om Skolloppet.

Ansökan skolbusskort
Jag vill passa på att påminna er som ännu inte ansökt om skolbusskort inför nästa läsår att sista dagen att göra detta är 31 mars.

Ansökan gör du via Borås stads hemsida.


Björn Nyman
Rektor

Rektorsbrev februari 2017

Nu är det alldeles strax dags för sportlov. Tiden har gått väldigt fort sedan jullovet och det är ju precis så här som vårterminer brukar vara. Det är fler lovdagar och helgdagar som splittrar terminen än om man jämför med höstterminer. Nu hoppas vi på lite härligt sportlovsväder så alla elever kan passa på att ägna sig åt lite uteaktiviteter under sportlovsveckan.

Vi i femman
I skrivande stund är väldigt spännande att se hur långt basgrupp 5.3 går i ”Vi i femman”. De har varit fantastiskt duktiga och har hittills vunnit tre deltävlingar. De har i och med detta vunnit sjuhäradsgruppen och nu väntar kval för att få komma med i TV. Jag hoppas att ni inte har missat detta i P4 Sjuhärad. Om ni gillar vår Facebook-sida ”Kunskapsskolan Borås” så kan ni enkelt följa hur det går för våra elever. Där håller vi er uppdaterade.

Besök från Holland
För drygt två veckor sedan hade vi besök av en grupp lärare, rektorer och skoltjänstemän från Holland. Kunskapsskolans arbetssätt är av stort intresse i Holland och vi erbjuder vårt arbetssätt till skolor i landet. För att de som är intresserade av vårt arbetssätt ska förstå det på bästa sätt så erbjuds de resor till Kunskapsskolor i Sverige där de får uppleva arbetssättet ”på riktigt”. Hittills är det ca 40 skolor som arbetar utifrån Kunskapsskolans arbetssätt men det finns drygt 100 som står på tur. Under besöket guidade elever runt holländarna på skolan. Det är fantastiskt att se hur våra elever tar emot besökarna och hur de, på engelska, kan förklara arbetssättet på ett fantastiskt sätt. Holländarna var mycket imponerade.

Media
Ni kunde läsa i lördagens Borås tidning om att Kunskapsskolan och grannar till skolan hade en konflikt. I mina ögon så är det inga större problem mellan oss och grannarna. Jag upplever att vi har ett gott

samarbete. De lånar vår Arena till sina årsstämmor och jag hör många som uppskattar vår skola. Däremot finns det ett fåtal som bor i fastigheten som tycker att eleverna varken ska synas eller höras. Det är såklart helt omöjligt med en skola om 530 elever. En skola som dessutom fanns där redan innan de flyttade hit. Våra elever vet att hålla sig därifrån men någon gång har några elever varit på deras lekplats eller gått på deras gräsmatta. Jag anser att detta fåtal grannar reagerar alltför starkt på detta och då känner sig eleverna provocerade och en konflikt uppstår. Vår ambition är såklart att inga konflikter ska uppstå och om något händer så väljer vi att ta tag i det och försöker lösa det i samförstånd med grannarna.

Ni har säkert också läst i tidningen att Borås stad valt att sänka den skolpeng som varje elev får med sig från kommunen. Skolpengen som eleven får med sig beräknas utifrån ett genomsnitt av kommunens kostnader för sina skolor. Genom att de ändrat beräkningsmodell för hur mycket deras egna lokaler kostar så har de kunnat minska elevpengen med drygt 5%. Som jag ser det försöker Borås stad se till att elever i friskolor ska få så lite ersättning som möjligt. Förra läsåret gick det ut drygt 1000 niondeklassare i Borås totalt. Av dessa går drygt 200 i fristående skolor. Det innebär att drygt 20% av kommunens barn behandlas på annat sätt än övriga. Jag tycker det är fel och vi tillsammans med de andra friskolorna kommer överklaga detta beslut tillsammans med andra tidigare skolpengsbeslut. Jag kommer hålla er underrättade framöver kring hur det går. Det ska vara samma ekonomiska villkor för alla kommuninvånare i Borås oavsett om man väljer att gå i en kommunal eller en fristående skola.

Nationella prov
Nu har nationella provperioden rullat igång och i veckan har årskurs 6 haft sina första prov, vilket var i svenska. Vecka 11 och framåt kommer veckorna fyllas av nationella prov för både åk 6 och åk 9. Vi gör vad vi kan för att eleverna ska känna sig så lugna och väl förberedda som möjligt inför proven.

Björn Nyman
Rektor

Rektorsbrev januari 2017

Nu är skolan igång igen efter ett välförtjänt jullov. Allt är nu igång som vanligt och fram till nästa lov, sportlovet, planerar vi att genomföra de första nationella proven för årskurs 6 men vi ska även genomföra en friluftsdag för alla elever. Vi ser fram emot en spännande och lärorik termin tillsammans.

Terminen som gick - betyg och omdömen
På samma sätt som vi brukar så avslutade vi förra terminen med betyg- och omdömessamtal där eleverna fick reda på sina betyg eller omdömen och grunden för dessa. De rekommendationer som eleverna fick med sig resulterade i att eleverna satte upp väl avvägda mål i sina skriftliga individuella studieplaner i samband med utvecklingssamtalen vid terminens start. Vi kan se att höstterminsbetygen i stort följer den prognos vi tidigare gjort vilket borgar för att eleverna som slutar åk 9 även i år kommer få med sig goda betyg från oss. Vi arbetar intensivt med att våra elever ska lyckas nå sina mål och betyg till sommaren. Följ gärna era barns utveckling i loggboken och på EDS. Precis som vanligt kan ni också logga in på Kunskapsporten för att se vad eleverna arbetar med.

Personal
Janne Immonen som idag arbetar som lärare i idrott och hälsa samt SO-ämnena kommer sluta hos oss den 15 mars för att ta sig an nya utmaningar. Janne har varit hos oss sedan starten och känner att han vill utvecklas vidare. Rekrytering av Jannes ersättare pågår men ännu är inget klart.

Ledarskap
Under läsåret fokuserar vi på att utveckla personalen på skolan i ledarskap. All personal träffas ca en gång per månad där vi diskuterar ledarskap i relation till mötet med eleven. För att lyckas i skolan visar forskning att det är viktigt att lärare och elever skapar en god relation men jag tror att det gäller all personal på skolan gentemot eleverna. Projektet fortsätter under hela vårterminen och vi hoppas att vi på än bättre sätt kan möta alla elever på vår skola på ett professionellt, men även förtroendeingivande och positivt sätt.

 

Antagning av nya elever
Nu är det dags för oss att göra antagningar inför nästa läsår. Det är många som söker till vår skola och vi vill påminna er som har yngre barn om att försäkra er om att ni har en köplats ifall ni vill det. En del familjer missar att varje barn behöver ha en egen kö. Är du osäker? Kontakta Helena Sundbaum på telefonnummer 08-51008270.

Gymnasievalet
För eleverna i årskurs 9 stundar nu gymnasievalet som ska vara klart senast 1 februari då den första, preliminära antagningen sker. Efter detta har eleverna möjlighet att ändra sina val inför det slutgiltiga valet som ska vara klart senare i vår.

Under vårterminen kommer vi börja arbeta med gymnasievalet med årskurs 8 och språkvalet för årskurs 5. Vår studie- och yrkesvägledare, Vesna Fransson, svarar på frågor som dyker upp. Hennes kontaktuppgifter hittar ni på vår hemsida.

Nationella prov
Denna termin är det nationella prov för eleverna i årskurs 6 och 9. Först ut är årskurs 6 som redan vecka 6 kommer ha sina första prov i svenska. På vår hemsida finns en länk till alla datum för nationella prov. Som vanligt beviljar vi inga ledigheter vid nationella prov.

Frånvaro i Skola24
Frånvaroappen för iPhone fungerar just nu inte som den ska. Det beror på en uppdatering av iPhonemjukvaran och pga av detta behövde appen kodas om. Just nu inväntar appen godkännande från Apple och det väntas bli klart inom två veckor. Om du som förälder inte lyckas sjukanmäla ditt barn via appen för iPhone just nu ber vi dig att ringa in din sjukanmälan (08-51008285) alternativt använda en dator för att sjukanmäla.

Björn Nyman
Rektor

Rektorsbrev december 2016

Nu är det bara ett par dagar kvar av terminen och snart väntar ett välförtjänt jullov för både elever och medarbetare. Som vanligt så har terminen gått fort och mycket har hänt. Vi har precis genomfört två informationsmöten för blivande elever. Det har kommit många intresserade elever och föräldrar och kön till åk 4 är längre än någonsin. Nu hoppas jag att vädret går mot kallare grader och att vi får lite snö över jullovet. Jag hoppas att alla elever får ett härligt lov med tid att hämta kraft och energi inför nästa termin så att de i januari står redo att kämpa vidare mot nya mål.

Skolavslutning och terminsstart
Onsdag 21 december är sista dagen i skolan för eleverna den här terminen. På skolavslutningsdagen börjar alla elever som vanligt kl 8.45 och eleverna slutar ungefär kl 11.

Nästa termin startar som vanligt med utvecklingssamtal. I år hålls utvecklingssamtalen måndag och tisdag 9-10 januari. Alla elever kommer få en inbjudan till samtal från sin handledare. Skolan börjar sedan onsdag 11 januari kl 8.45 och eleverna slutar vanlig tid.

Betyg och omdömen
För eleverna i årskurs 6 väntar nu betyg för första gången. Eftersom de ännu inte läst alla ämnen så kommer de inte få betyg i alla ämnen. Mer information om detta får elever och föräldrar till elever i årskurs 6 i separat följebrev till betygen.

Precis som vi brukar göra så får eleverna reda på sina betyg under den sista veckan i samband med att de har sina betygssamtal. Syftet med samtalen är att eleverna ska få en motivering till det betyg de fått men också vägledning till hur de ska arbeta vidare nästa termin. Alla elever som får betyg ska få med sig en betygssamtalslapp hem där lärarna har gjort en målrekommendation. Målrekommendationen använder elev och förälder för att förbereda sig inför utvecklingssamtalen.

Även eleverna i årskurs 4-5 får reda på sina omdömen men de får istället detta av sina handledare på sista ph-samtalet. Även de får med sig en lapp hem för att underlätta förberedelserna inför utvecklingssamtalet som inleder nästa termin.

Föräldrarådet
Kunskapsskolan centralt har det senaste året försökt att med hjälp av forskare, trendspanare och näringsliv skapa en bild av vilken framtid som våra elever kommer möta och vilka förmågor dagens elever behöver utveckla för att vara väl rustade inför framtiden. På senaste föräldrarådet diskuterades dessa förmågor. Även eleverna kommer att bli involverade i detta under våren.

Föräldrarådet hade också fått in önskemål från en förälder om att Kunskapsskolan ska stänga ner tillgången till alla spelsidor. Det är inte möjligt att spärra alla spelsidor utan det är istället viktigt att både lärare och föräldrar pratar med barnen om vilka sidor man ska vara inne på i skolan. Vi kan aldrig stänga ute barnen från spel eller andra saker som inte har med skolan att göra. Stänger vi vissa sidor så kommer det alltid finnas andra sidor. Eleverna behöver själva lära sig ta ansvar för att välja rätt.

Föräldrarådet önskar fler medlemmar. Nästa möte hålls 7 mars kl 18.00. Är du intresserad av att delta så läs mer om föräldrarådets roll på vår hemsida och anmäl dig direkt till föräldrarådet eller till rektor.

Tack för denna termin och god jul och ett gott nytt år!

Björn Nyman
Rektor

Rektorsbrev november 2016Nu har höstlovet precis passerat och jag hoppas att alla är sugna att komma tillbaka till skolan igen, utvilade och fulla av energi. Höstlovsveckan överraskade nog oss alla genom att vi helt plötsligt fått vinterväder och snö. Även om vintern kommit tidigt så är det ännu ganska många veckor kvar att arbeta innan det är dags för nästa ledighet, jullovet. På skolan väntar nu efter lovet bland annat en värderingsdag, en friluftsdag , en dag med muntliga nationella prov för eleverna i årskurs 6 och 9 utöver det vanliga skolarbetet. Men det gäller att komma igång för tiden brukar gå fort fram till jul.

Uppföljning av elevernas studier
Veckan före lovet har alla lärarna gått igenom hur det går för eleverna i skolan. Denna uppföljning gör vi alltid i mitten på varje termin och vi kallar den betygsprognos. Syftet är att gå igenom alla elever och följa upp deras mål och resultat. Lärarna ser också i samband med detta över sin egen undervisning och gör anpassningar där det behövs för att eleven ska nå målen. I år har eleverna fått ett rött utropstecken i EDS om tex någon inlämning saknas eller någon uppgift inte är avklarad. Jag uppmanar er föräldrar att tillsammans med ert barn gå in på EDS och se hur ditt barn ligger till.

I samband med betygsprognosen har vi, precis som vi brukar, skickat ut varningar till de elever som riskerar att inte nå minst betyget E. Med varje varning ska det följa en handlingsplan som beskriver hur vi ska stötta eleven att nå sina mål. Hör gärna av er till ert barns handledare om ni vill ha råd om hur ni kan stötta ert barn. Ni får också gärna komma till ert barns ph-samtal. Elever lyckas bäst om både skola, föräldrar och eleven samarbetar.

 

Föräldrarådet
Föräldrarådet hade möte i mitten av oktober. På mötet presenterade sig vår nya kurator Manuel Araujo Porles och Magnus Frid som är lärare i matematik presenterade Kunskapsportens nya digitala läromedel i matematik. Utöver detta så diskuterades bland annat hur vi kan sprida elevernas arbetsuppgifter jämnare under terminerna. Till föräldrarådet är alla föräldrar välkomna. Föräldrarådet är en grupp för samverkan, påverkan och inflytande över Kunskapsskolan Borås verksamhet. Föräldrarådets uppgift är att vara framåtsyftande och bidra till en positiv utveckling för eleverna och verksamheten i skolan. Anmäl gärna ditt intresse till att vara med på nästa möte som hålls 30 november kl 18.00 till rektor Björn.

December
Sista månaden på terminen har som vanligt mycket att erbjuda. Niorna kommer arrangera luciatåg (luciafirande sker för eleverna under vanlig skoltid), lärarna kommer hålla betygssamtal och vi kommer ha skolavslutning. Skolavslutningsdagen onsdag den 21 december kommer eleverna sluta ca kl 11. Vi ska försöka knyta ihop säcken på bästa sätt så att alla kan gå på jullov nöjda med sin insats.

Nästa termin inleds med utvecklingssamtal den 9:e och 10:e januari. Ni kommer få en separat inbjudan av era barns handledare. Skolan börjar onssdag 11:e januari kl 8.45.

Informationsmöten
Nu är det återigen dags för informationsmöten för elever och föräldrar som är intresserade av Kunskapsskolan. Mötena vänder sig till blivande elever och hålls den 23 november och den 8 december. Båda dagarna kl 18.00. Vi hoppas såklart på stort intresse och känner du någon intresserad så får du gärna tipsa om dessa möten.

Med vänlig hälsning!

Björn Nyman
Rektor

Rektorsbrev september 2016

Nu har vi kommit ungefär en månad in på höstterminen och allt har kommit igång som det ska. Det tar alltid ett tag att lära känna alla nya elever och för alla nya elever att lära känna sin nya skola. Det är mycket som är nytt i början men så sakteliga så sätter sig det ena efter det andra och när terminen närmar sig slutet så kommer alla nya hunnit med att redovisa ett par steg och några kurser och då vet de bättre hur det fungerar på skolan. Man får ha lite is i magen första terminen.

Frånvarosystem, Skola24
Inför detta läsår så startade vi igång ett nytt frånvarosystem, Skola24, i vilket alla föräldrar nu ska registrera sitt barns frånvaro. Alla föräldrar ska ha fått en aktiveringskod till systemet och är det fortfarande någon som saknar så hör av er till biträdande rektor Niklas Norder så ordnar han det. Alla lärare registrerar också lektionsfrånvaro i detta system. Tidigare läsår hade vi förvånansvärt många elever som kom några minuter för sent till dagens första basgruppsamling. Nu med det nya frånvarosystemet så har vi märkt stor skillnad och i princip alla kommer i tid. Forskning visar att det är mycket viktigt med en tydlig start av lektionen. Genom att alla elever är på plats i tid så finns de bästa förutsättningarna för en bra start på dagen. Det är mycket positivt och viktigt för framgångsrika studier i skolan.

Mobiltelefoner i skolan
Till detta läsårs start så skärpte vi vår regel avseende användning av mobiltelefoner under skoltid. Utdrag ur ordningsreglerna:

”Mobiltelefon, kamera, dator, surfplatta och liknande får inte störa dig själv eller någon annan. Mobiltelefon ska förvaras i ficka, väska eller skåp och får endast användas då lärare tillåter detta. Du får använda din mobiltelefon då du har rast men endast på plan 2, i trapphusen eller utomhus.”

Vi har nu gjort en första utvärdering av dessa regler och när vi frågar elever som går i åk 7, 8 och 9 (dessa elever gick hos oss förra året och kan jämföra med tidigare år) så visar det sig att de flesta är nöjda med hur vi nu låter eleverna använda sina mobiltelefoner. Många elever, ca 50%, upplevde sig sedan tidigare kunna använda sina mobiler på ett sätt som inte störde dem medan ytterligare ca 30% av eleverna nu upplever att den nya regeln hjälpt dem.

Ett utdrag från vad eleverna skriver som svar på frågan ”Om du svarat Ja, förklara gärna på vilket sätt”:

”Man får mer arbetsro och har bättre fokus. Det är mindre distraktioner än förut. Nu finns det inget annat att göra än att jobba med skolarbetet.”

”Man behöver inte hålla koll på telefonen”

”Det blir mer lugnare och mer socialt”

”Jag känner att det har blivit bättre eftersom jag inte blir störd om min mobil eller andras mobiler.”

”Jag inklusive alla har fått en lägre arbetsro och en högre effektivitet i arbetet. Det märks även på rasterna att alla är mer sociala och pratar med varandra istället för att kolla på mobilen.”

Ca 90% av lärarna upplever att det blivit en positiv förändring och några exempel på kommentarer:

”Jag lägger mycket mindre, nästan ingen, tid på att diskutera kring mobiltelefonen och vad den används till. Mer tid för att hjälpa och stötta eleverna i deras arbete. Positivare stämning bland alla, nu när vi "slipper" lägga negativ energi på tjat om mobiltelefonerna. Eleverna känns mer fokuserade och mer aktiva med skolarbete nu.”

”De blir inte störda av olika aviseringar, visar mer motivation och koncentration med uppgifter de jobbar med istället för att tappa tid genom att kolla på sina telefoner.”

Utifrån denna utvärdering som vi nu gjort så kommer vi hålla fast vid denna nya regel då andelen elever som blir störda av att ha sin mobil påtagligt minskat. Givetvis finns det elever som inte tycker att den nya regeln är bra och som tycker att mobilen är bra att ha som tex miniräknare, klocka, snabbt kolla upp något på Kunskapsporten, etc. Jag förstår detta men de flesta av dessa saker kan eleverna göra på sin chromebook eller skolans datorer, på klockorna på väggen, etc.

Men visst är det viktigt att lära sig att använda sin mobil på ett bra sätt. Tekniken utvecklas och vi behöver följa med utvecklingen men den stora skillnaden mellan datorn och mobilen är att mobilen skickar ut många fler aviseringar och det är de som ofta stör. Eleverna kommer få använda mobilen i många sammanhang där lärarna anser att den hjälper eleven att lyckas i sitt skolarbete.

Ledigheter

Sedan skolstarten har ett stort antal ledighetsansökningar kommit in till skolan. Många gäller för en vecka eller mer. Med anledning av detta vill jag förtydliga vad som gäller avseende ledigheter.

Införandet av skollagen från den 1 juli 2011 har medfört skärpta krav på skolans skyldighet att se till att varje elev når målen för utbildningen. Enligt skollagens 7 kap. 2§ omfattas barn bosatta i Sverige av skolplikt och har närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Skolåret omfattas av minst 178 skoldagar vilket innebär att ett år har upp till 187 undervisningsfria dagar.

Undervisningen är central för elevers lärande och utveckling, och all forskning kring barns och ungdomars lärande och utveckling har definierat läraren som den enskilt viktigaste faktorn för elevens skolframgång. Utifrån lagstiftning och samlad vetenskap är min riktlinje därför att inte bevilja längre ledigheter för semester, för besök hos släktingar eller för fritidsaktiviteter. För vissa enskilda angelägenheter kan dock elev i grundskolan eller grundsärskolan beviljas ledighet enligt 7 kap. 18§. Det är rektor som utifrån en individuell bedömning fattar beslut att tillstyrka eller avslå sådan ledighet.

Framförallt så anser jag att långa ledigheter, mer än fem dagar, kan påverka ett barns studier i skolan på ett negativt sätt. En veckas undervisning innebär en stor mängd skolarbete som man måste ta ikapp. Eftersom skolan inte kan kompensera för detta så måste ni som föräldrar hjälpa era barn med detta. Detta är viktigt att ta i beaktande när man ansöker om ledigt. Om ni önskar ledigt mer än fem dagar måste ni ta kontakt med mig innan ni skickar in ansökan.

Information från mattelärarna
Under våren och sommaren har ett stort förbättringsarbete gjorts centralt på stegen i Matematik på Kunskapsporten. Vi har fått tillgång till det digitala matematikläromedlet Formula från Gleerups, som nu är länkat från Kunskapsporten. I samband med detta har även innehållet på många steg förändrats, vilket i terminstart gjort att det känts rörigt för många elever.

Vi har lagt ett stort arbete för att säkra att alla elever ska få med sig det centrala innehållet när det jobbar med stegen, I vissa fall innebär detta att elever upplever att de får göra om steg de redan gjort, eller delar av steg de tidigare arbetat med. I dessa fall handlar det om att det är viktiga delar som tillkommit på de steg de arbetat med tidigare. Som exempel kan nämnas steg 21, där lärandemål 2 (Mönster) och 3 (Talkunskap) är flyttade från tidigare steg 29. För elever som ligger mellan steg 22 och 29 är det därför viktigt att planera in dessa delmål för att få med allt. Under kommunikationspassen kommer vi också lägga vikt vid dessa delar för att underlätta för eleverna. Steg 11-15 är helt omgjorda och innehåller i huvudsak uppgifter från vårt digitala Gleerups läromedel.

Vi vill också passa på att informera om att det varje onsdag erbjuds extra Ma-workshop mellan 15.00-16.00för de som önskar lite mer matematikundervisning.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller synpunkter.

Mvh / Ämneslaget i matematik

Extra idrott
Från och med onsdag vecka 39 så erbjuder Janne, vår idrottslärare, ”Onsdagspasset med Janne” i idrottshallen kl.15.10-15.45. Fokus på funktionell styrka, dvs styrka med egna kroppen som motstånd, och uthållighet. Kort och intensivt! Alla elever är välkomna!

Föräldrarådet
Nästa möte i föräldrarådet hålls inte 1/10 utan 20/10 kl 18.00. Vissa av er har fått fel datum.

Är du intresserad av att vara med så finns mer info på vår hemsida.


Anmäl till mig om du kommer, alla är välkomna!

Björn Nyman
Rektor

Rektorsbrev augusti 2016

Efter ett långt sommarlov är det nu åter dags för eleverna att börja skolan igen. Vi som arbetar på skolan ser fram emot att möta alla nya förväntansfulla elever men givetvis även alla gamla elever som kommer tillbaka. Mycket är sig likt men några nyheter kommer jag presentera nedan. Välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsskolan!

Läsåret 2015/2016 och fokusområden läsåret 2016/2017
När vi summerar läsåret 2015/2016 så ser vi tillbaka på ett år där eleverna i årskurs 9 nådde ett genomsnittligt betygsresultat om 261p och 97% av eleverna var behöriga till gymnasiet. Bakom dessa siffror ligger hårt arbete av både elever och personal och jag är ödmjuk inför insikten om vad man kan uträtta när man arbetar tillsammans mot högt uppsatta mål.

I våra enkäter hade vi fortsatt hög nöjdhet hos både elever och föräldrar men vi ser också att vi behöver vässa oss på den personliga handledningen. Av denna anledning kommer vi ha fokus på detta under läsåret som kommer. Vi kommer också fokusera på hur vi som personal kan bli än bättre i vårt ledarskap och hur vi möter våra elever. Vi hoppas att detta kan göra att vi får än högre nöjdhet med lektionerna och främst lektionerna som vi kallar workshop. Vi har också till detta läsår sett till att nivågrupper alla stegämnen vilket kommer göra att vi kan arbeta mer med redovisningar på kommunikationspass och på det sättet få bort en del redovisningar i workshop och frigöra tid för att kunna hjälpa eleverna i än högre utsträckning.

Personal
Ingen har väl kunnat undgå medias rapportering om lärarbristen i Sverige och Borås så här inför skolstart. Glädjande nog är alla platser på skolan tillsatta och alla nyanställda lärare är behöriga och legitimerade lärare. Vi har ett fåtal obehöriga lärare som är kvar sedan förra året. Jag skrev om alla förändringar i personalgruppen i mitt senaste rektorsbrev som skickades ut i juni med undantag för ersättare för Joey Kamhieh och basgrupp 8.3 som då inte var klart. Klart är nu att Robert Jevic tar över efter Joey. Robert är behörig och legitimerad lärare som kommer undervisa i svenska.

Nytt frånvarosystem
Från och med denna termin inför vi ett nytt frånvarosystem som heter Skola24. Vi hoppas att det kommer göra det lättare för er föräldrar att kunna sjukanmäla era barn samtidigt som våra lärare inte behöver lägga lika mycket tid på att administrera elevfrånvaro. Telefonnumret till sjukanmälan är det samma som tidigare men ni uppmanas nu att ange ert barns personnummer istället för att prata in ett meddelande. Ni ska också alla ha fått en aktiveringskod till Skola24 per mejl och genom att aktivera ert konto kommer ni kunna anmäla frånvaro genom appen Skola24 och ni kommer också kunna ta emot meddelanden om ert barn inte kommit till skolan eller missat lektioner under dagen. Mejlet med aktiveringskod går ut till en förälder per barn och sedan kan denna förälder lägga till ytterligare förälder. Manual för hur man gör kommer man till när man har loggat in på sitt konto.

 

Mobiltelefoner på skolan
Från och med terminens början kommer vi skärpa våra regler kring användande av mobiltelefoner för åk 6-9. Mobiltelefoner ska förvaras i fickan, i väskan eller i skåpet och får endast användas då lärare tillåter detta. Den kan ju tex vara ett bra verktyg då eleverna ska fotografera något i slöjden till processdagboken eller liknande. När eleverna har rast får de använda mobiltelefonen men då endast på plan 2 eller ute. Vi kommer prova detta nya förhållningssätt under vecka 33-36 för att under slutet av vecka 36 utvärdera tillsammans med eleverna.

För årskurs 4-5 gäller samma regel som tidigare att mobiltelefoner inte får användas under skoltid.

Extra mattetimme för åk 4-6
I juli fattade Riksdagen beslut om att inför ytterligare en timme matematik i årskurserna 4-6 med start från höstterminsstarten 2016.

Våra elever i åk 4-5 har redan gått i skolan mer tid än vad timplanen kräver vilket gör att skoldagarna kommer vara lika långa som tidigare men att under en skolvecka så kommer ytterligare en timme dedikeras till matematik.

Våra elever i åk 6 har gått ganska exakt så många timmar i skolan varje vecka som timplanen föreskriver vilket gör att vi nu behöver förlänga skolveckan med en timma. Vi kommer göra detta genom att alla elever i åk 6, den dag de har PH-samtal, börjar kl 8.15 och slutar kl 15.00. Utöver detta kommer de ytterligare en dag i vecka sluta kl 15.00. Denna extra dag då eleverna slutar kl 15 kommer de ha matteundervisning de sista 45 minuterna. Sammantaget med de extra 15 minuterna PH-samtalstid kommer eleverna då få en timma mer matematik under veckan.

Ombyggnader på skolan
På plan 4 där vi har vår språkworkshop har vi under sommaren monterat fler glaspartier för att dela av våningsplanet. På plan 4 har vi många lektionspass i flera salar och när eleverna har väntat på sin lektion och vid lektionens slut har det ibland blivit rörigt när många är mellan lektionerna. Genom att vi slår ihop engelska och moderna språkworkshoparna skapar vi ett utrymme utanför dessa salar som nu inte kommer vara undervisningsyta. Vi hoppas att detta kommer göra att arbetsron blir bättre och att det blir lättare att fokusera på skolarbetet.

På skolgården bakom skolan har under en längre tid funnits önskemål om bättre fotbollsmål och en egen plan för basket. Lagom till skolstart kommer nya fotbollsmål monteras på bollplanen och basketmålen kommer flyttas till planen framför scenen. Vi hoppas att detta gör att fler elever kan vara aktiva under rasterna.

Återigen, välkomna till läsåret 2016/2017!

Björn Nyman
Rektor

Rektorsbrev juni 2016

Nu är det bara ett par dagar kvar innan sommarlovet. Sommarvärmen har vi haft hos oss ett bra tag men nu är det snart dags att få njuta av den utan att tänka på skola och skolarbete.

Skolavslutningen
Skolan slutar tisdag 14 juni. Eleverna börjar som vanligt 8.45 och dagen inleds med bland annat terminsomdömes- och betygsutdelning. Själva skolavslutningen inleds kl 9.30 på skolgården på baksidan av skolan och beräknas hålla på ca en timme. Till skolavslutningen kl 9.30 är ni alla välkomna!

Enkäter
I årets enkätresultat kan vi se höga värden inom många områden vilket är glädjande. Vi kan se att eleverna känner sig trygga på skolan och att de trivs i skolan i samma utsträckning som tidigare. Studieron för eleverna upplever eleverna har ökat. Eleverna är också mer nöjda med användadet av loggboken och de är mycket nöjda med känslan av delaktighet i framtagandet sitt eget schema.

Däremot kan vi se att vi behöver fokusera mer på PH-samtal och stödet som den personliga handledaren ger eleven under året som kommer. Till viss del kan detta vara en effekt av att vi haft många nya lärare under läsåret men det kan kanske också vara en effekt av att vi fokuserat mycket på hur vi kan använda datorer och chromebooks i undervisningen och att vi helt enkelt lagt för lite tid på handledarrollen. Dessa delar behöver vi ta tag i till nästa läsår för att vända dessa siffror till det bättre. Lärarna har nu i uppgift att ta hjälp av eleverna för att sätta ”ord bakom siffrorna”. Det som kommer fram i samtalen med eleverna och föräldrarådet tar vi sedan med oss in i vårt kvalitetsarbete som tar vid direkt efter att terminen är slut.

Personal
I skrivande stund håller jag på att slutföra rekryteringarna inför kommande läsår. Lina Sörbring och Fatmé Fetouni kommer lämna oss för att arbeta på andra skolor i Borås samtidigt som Joey Kamhieh kommer flytta till annan ort och därför slutar hos oss.

Personal läsåret 2016/2017

Åk 4
Emelie Rolén och Katja Johansson kommer bli handledare i basgrupperna 4.1 respektive 4.2. Ankin Ergul fortsätter arbeta i Klubben.

Åk 5
Annika Åkesson som idag har 5.2 kommer följa med eleverna i nuvarande åk 5 upp till åk 6 vilket får till följd att Elina Johansson som vikarierat hos oss och gjort sin lärarutbildningspraktik hos oss nu efter ett år hos annan arbetsgivare nu kommer tillbaka till oss. Camilla Nygren och Azra Sehovíc kommer fortsätta som handledare för basgrupperna 5.1 respektive 5.2. Ankin Ergul fortsätter arbeta i Klubben.

Åk 6
I basgrupp 6.1 kommer Josefin Malmberg bli handledare, i 6.2 kommer Annika Åkesson vara handledare och i 6.3 kommer Therése Stigmarker vara handledare. Therése kommer vara föräldraledig en dag i veckan och denna dag kommer Marianne Kallin vara handledare i gruppen. Marianne är nyanställd legitimerad spansklärare. I 6.4 kommer Andrea Szegi vara handledare och i 6.5 kommer Mikael Höglund vara handledare.

Åk 7
Basgrupp 7.1 och 7.2 kommer behålla sina handledare, Sven Alsteus och Andrés Lagerström, medan 7.3 kommer få ny handledare genom att Malin Nordin kommer tillbaka från föräldraledighet. Helena Hjertberg kommer arbeta vidare med 7.4 och Eleni Vasiliagou kommer åter arbeta med basgrupp 7.5 men kommer troligtvis att göra det tillsammans med en nyanställd matte/NO-lärare.

Åk 8
Basgrupperna 8.1 och 8.2 behåller sina handledare Moníca Lindgren och Sofia Freij. Joey Kamhieh kommer sluta hos oss och en ny handledare för 8.3 är under rekrytering. Zrinko Culjak kommer vara föräldraledig under hela läsåret och Linus Askwall kommer vikariera som musiklärare och handledare för 8.4. Malin Sandbecker kommer arbeta vidare med 8.5 och ny handledare för basgrupp 8.6 kommer bli Anton Sundbaum.


Åk 9
Basgrupp 9.1 och 9.2 kommer behålla sina handledare Emelie Carlberg och Biljana Marusic Deno. 9.3 kommer Kristofer Törner ta över efter Fatmé Fetouni och 9.4 kommer Magnus Frid som är nyanställd legitimerad ma/NO-lärare ta över efter Nils Bergskans. 9.5 kommer Janne Immonen fortsätta vara handledare för.

Övrig personal
Bente Nielsen, vår kurator, kommer gå i pension och Manuel Araujo Porles tar över efter henne. Manuel har redan börjat arbeta hos oss och han kommer jobba heltid på skolan. Malin Anvell som är specialpedagog är föräldraledig även nästa termin och Caisa Andresson kommer fortsätta vikariera för henne under höstterminen. I övrigt så finns inga förändringar bland övrig personal.

Föräldrarådet
För några veckor sedan träffade jag Föräldrarådet på skolan och vi gick igenom årets enkätresultat för att jag skulle få ett föräldraperspektiv på resultaten. Föräldraenkäten och elevenkäten stämmer väl överens och vi kan alltså se även här att vi behöver fokusera mer på handledarrollen och PH-samtal under nästa läsår. Vi ser fortfarande att föräldrarna i hög utsträckning upplever sina barn som trygga i skolan, att man upplever att skolan tar tag i problem som uppstår och att man tror att arbetssättet bidrar till positiv personlighetsutveckling för sitt barn.

Vi gick igenom start- och sluttider i kalendariet för nästa läsår vilka skiljer sig något från de kommunala skolorna i Borås. Detta beror bland annat på att vi vill skapa mer rättningstid för nationella prov. Kunskapsskolan kan inte heller ha studiedagar samtidigt som Borås stad har detta då Kunskapsskolan som företag behöver arbeta med gemensam kompetensutveckling i många kommuner samtidigt. Vi pratade också om att man som förälder gärna vill ha ett ansikte på de lärare som undervisar ens barn. Kanske går det att arrangera för detta på kommande föräldramöten. Föräldrarådet hade också fått in två mejl som frågade över antalet idrottstimmar per vecka och mobiltelefonanvändandet på skolan.

Angående idrottstimmar så följer Kunskapsskolan den timplan som vi har i våra tillstånd från Skolinspektionen. Hos oss så fördelar sig dessa timmar som så att åk 4 och 5 har två 45-minuterslektioner per vecka. Åk 6-9 har en 60-minuters lektion per vecka. Utöver detta så har eleverna i åk 6-9 idrottsteori som kommer in i flera olika kurser. Friluftsdagar är också en del av idrottsundervisningen. Vad gäller mobiltelefoner så är detta ständigt en diskussion på skolan. Det är viktigt att eleverna får arbetsro samtidigt som de kan ha mycket nytta av mobiltelefonen som arbetsredskap. En rätt använd mobil är ett bra stöd i skolan på samma sätt som en chromebook är. Idag får inte åk 4-5 använda mobiltelefoner i skolan, elever i åk 6-9 får använda sin telefon om den inte stör någon annan eller dig själv. Slutligen önskar föräldrarådet få in fler representanter, gärna minst en per basgrupp. Är du intresserad så hör av dig till rektor Björn.

Swimrun
Projektet där elever i åk 8 och 9 erbjuds träna löpning och simning med mål att klara Borås City Swimrun börjar lida mot sitt slut. På lördag 11 juni kl 12.00 går startskottet för Borås City Swimrun. Starten sker vid scenen bakom Orangeriet. Kom ner och titta och heja på deltagarna i arrangemanget där både elever, lärare och allmänhet deltar, eller ännu bättre var med själv. Läs mer på facebooksidan Borås City Swimrun eller hör av dig till rektor Björn om du är intresserad. Utmana din fru, man, sambo, granne eller vän. Vi utlovar ett kul arrangemang mitt i Stadsparken i Borås.

Skolstart
Terminen inleds med utvecklingssamtal 16-17 augusti och sedan börjar skolan torsdag den 18 augusti. Den första dagen går alla elever i åk 4-5 kl 8.45 – 12.45. Nya elever i åk 6 går kl 8.45 – 12.45. Alla gamla elever i åk 6-9 går kl 10.45 – 14.15. Tider för utvecklingssamtal lämnas i elevernas betygskuvert och mer info om skolstart skickas ut av respektive handledare före midsommar.


Jag önskar er alla en riktigt skön sommar!
Björn Nyman
Rektor

Rektorsbrev maj 2016

Sommaren närmar sig med stormsteg. Nu har äntligen värmen kommit på dagarna även om det fortfarande är kallt på morgonen. Det är härligt att se fler elever ute när de har rast. Sedan förra rektorsbrevet har vi bland annat genomfört Team Rynkeby Skolloppet till förmån för Barncancerfonden. Totalt samlade skolan in mer än 123 000 kr vilket är helt otroligt. Det var ett fantastiskt engagemang på skolan både under loppet och en härlig stämning i samband med att Team Rynkeby kom cyklandes och delgav oss resultatet av vår insamling.

Skolavslutningen
Skolan slutar tisdag 14 juni. Eleverna börjar som vanligt 8.45 och dagen inleds med bland annat terminsomdömes- och betygsutdelning. Själva skolavslutningen inleds kl 9.30 på skolgården på baksidan av skolan och beräknas hålla på ca en timme. Till skolavslutningen kl 9.30 är ni alla välkomna!

Avslutningsmiddag för årskurs 9
På kvällen den 13 juni så har vi avslutningsmiddag för elever i åk 9 och personalen. Denna tradition har vi haft sedan 2010 då vi släppte våra första niondeklassare. In i det sista är platsen för middagen hemlig och föräldrarna till eleverna i åk 9 skjutsar sina barn till festlokalen efter att först ha samlats på skolan. Inbjudningar har gått ut till eleverna i åk 9

Personal
Camilla Averin som vikarierade för Malin Nordin har blivit erbjuden en tillsvidaretjänst på en annan skola i stan och har därför lämnat oss sedan ca två veckor tillbaka. Linus Askwall som vikarierat hos oss under detta läsår har tagit över hennes basgrupp och den idrott och engelska som hon hade.

Nationella prov
De nationella proven är nu avklarade för åk 6 men åk 9 har fortfarande matematik och religion kvar. Precis som vanligt tar dessa prov mycket tid att genomföra men långt mer tid att rätta. Lärarna arbetar för fullt med att bli färdiga. Vi försöker planera för att rättningen inte ska gå ut över elevernas undervisning och det är en anledning till att alla elever inte alltid har lov samtidigt. På det sättet kan vi friställa lärare som kan rätta.

Ett nationellt prov tar drygt 100 timmar att rätta så det är inte helt enkelt att organisera detta. Skolverket håller på att se över alternativ till dagens nationella prov och deras rättning och det tycker jag är positivt.

Kunskapsskolan Borås på Facebook
Sedan en dryg vecka tillbaka finns Kunskapsskolan Borås på Facebook. Det har florerat ett par sidor i vårt namn tidigare men de har skapats av andra. Den officiella sidan känner man igen genom att den har vårt sigill i profilbilden och det nämns även i texten. På vår sida försöker vi publicera både vardag och speciella tillställningar. Gilla gärna vår sida för att kunna följa vad som händer på skolan.

Triathlon blir swimrun
Sedan tre år tillbaka har Kunskapsskolan med rektor i spetsen drivit ett projekt där elever i åk 8 och 9 utanför skoltid har erbjudits att träna för att genomföra en triathlontävling, Borås City Triathlon, som drevs av Jonas Colting. Jonas har inför i år lagt ner denna tävling men eftersom jag tycker att detta projekt är viktigt och dessutom efterfrågat av eleverna på skolan så kommer projektet fortsätta men drivs nu helt i Kunskapsskolans regi och istället för triathlon så blir det istället swimrun och tävlingen Borås City Swimrun.

Swimrun är en ganska ny företeelse i Sverige och det går ut på att man tar sig fram längs en bana, på land och genom vatten, i lag om två personer. Borås City Swimrun går mitt i centrala Borås springandes längs Viskan, simmandes genom Viskan och springandes i Stadsparken. Totalt springer man 5 km och simmar ca 300 m. Borås City Swimrun går av stapeln lördag 11 juni kl 12.00. Även föräldrar och allmänheten får vara med till en kostnad om 200 kr.

Hittills har drygt 20 elever anmält sig att vara med och 8 st i personalen. Mer info finns på vår evenemangssida Borås City Swimrun på Facebook. Utmana din fru, man, sambo, granne eller vän. Vi utlovar ett kul arrangemang mitt i Stadsparken i Borås.


Björn Nyman
Rektor

Rektorsbrev mars 2016

Nu är det snart dags för nästa lov, påsklovet, och tiden går som vanligt i en rasande fart under vårterminen. Vi har hunnit med härliga vinterfriluftsdagar, de nationella proven har tagit fart och värmen börjar komma. Vi har mycket roligt kvar under terminen och vi börjar blicka framåt, både elever och personal. För vissa elever väntar gymnasiet efter sommaren, andra kommer gå kvar men oavsett har alla fokus på att nå sina mål och vi finns här för att försöka ge dem möjligheter att nå dessa.

Personal
Sedan första mars arbetar nu Biljana Marusic Deno hos oss som lärare i tyska. Hon är legitimerad och behörig lärare i tyska och är också handledare i basgrupp 8.2. Jag och Biljana är medvetna om att det finns ett uppdämt behov av redovisningar i tyska eftersom det blev ett tvåveckors glapp mellan att Malin slutade och Biljana började men vi gör vad vi kan för att ta igen detta.

Eleni Vasiliagou har sedan december varit sjukskriven. Hon kommer vara det terminen ut men kommer troligtvis börja arbeta i mindre omfattning under senare delen av terminen. Tobias som idag har basgrupp 6.5 kommer fortsätta som handledare så länge Eleni är sjukskriven.

Enkäter
Som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete med syfte att förbättra vår verksamhet till nästa läsår så skickar vi ut enkäter till alla elever, föräldrar och medarbetare inom Kunskapsskolan. Alla elever kommer fylla i den under sin ph-samtalstimme och föräldrar har precis fått enkäten per mejl. Ni föräldrar har möjlighet att fylla i enkäten fram till den 23 mars och jag är tacksam om ni tar er tid för detta. Er uppfattning om vår skola är viktig, både positiva saker och saker som vi kan utveckla. Under maj månad kommer ni att få återkoppling utifrån resultaten.

Antagningar

Nu är vi inne i slutskedet av antagningar av nya elever inför läsår 2016/2017. Vi kommer vara i princip lika många nästa läsår som innevarande, dvs ca 530 elever i åk 4-9. Det känns roligt att det finns en stor efterfrågan att gå på Kunskapsskolan och vi kommer ta emot alla nya elever på ett välkomstmöte under maj månad.

Betygsprognoser
Alla lärare håller just nu på att slutföra arbetet med betygsprognoser på alla elever. I detta arbete så går lärarna igenom alla elevers progression jämfört med deras mål och de elever som inte har lämnat in en uppgift, har redovisat och liknande och därmed riskerar att inte få betyg flaggas upp i EDS med en rödmarkering i ämnet. Rödmarkeringen kompletteras med en kommentar om vad som krävs för att rödmarkeringen ska tas bort. Alla handledare kommer också mejla er föräldrar om en sådan varning finns i EDS och kommer i mejlet kopiera in kommentaren så ni föräldrar blir varse vad som krävs. Genom detta så hoppas vi att eleverna snabbt kommer i fas med sin planering så de slipper sitta i slutet av terminen och kämpa med sena inlämningar och redovisningar. Jag vill se det som något positivt att vi kan hjälpa eleverna hålla sin planering och därigenom minska sin stress i skolarbetet. Senast i slutet av vecka 12 kommer alla föräldrar fått mejl som har barn som berörs av detta.

Vecka 11-12
Under vecka 11-12 kommer eleverna pga grund av att vecka 12 är en kortvecka endast få ett ph-samtal.

Vi kommer på fredag 18 mars genomföra Skolloppet i samarbete med Team Rynkeby med mål att samla in pengar till Barncancerfonden. Alla elever på skolan kommer springa eller gå runt Ramnasjön under en timmes tid och då samla på sig så många varv som möjligt. Alla elever har fått en sponsorblankett med sig hem där föräldrar, vänner och bekanta kan sponsra eleverna med en slant per varv. Dessa pengar samlar vi sedan in och de doneras till Barncancerfonden.

Traditionsenligt så kommer vi dagen före påsklovet, onsdag den 23 mars, genomföra Påskrace för åk 8-9, stadsvandring för åk 6-7 och påskpyssel för åk 4-5. Denna dag kommer eleverna sluta ca kl 13. Exakta tider får ni av respektive arbetslag.

Nyanlända
Som ni säkert läst i media så har många kommuner tagit emot och kommer ta emot nyanlända barn i deras skolor. Vår skola är full och har elever i kö så med dagens köregler för friskolor har vi ingen möjlighet att ta emot nyanlända. Men det finns ju ett lagförslag som förmodligen träder i kraft vid halvårsskiftet som kommer att ändra på det. Här i Borås ser vi positivt på det här och planen är att vi kommer att bidra. Men än så länge är vi bara på planeringsstadiet. Hur många elever och när de i så fall kommer vet jag inte i dagsläget. Vi får återkomma när det blir aktuellt.

Björn Nyman
Rektor

Rektorsbrev januari 2016

Nu är vi igång med en ny termin och äntligen har vi också lite härligt väder ute. Vi hoppas att vädret består så vi kan genomföra våra vinterfriluftsdagar tisdag vecka 6 för åk 7-9 och torsdag vecka 8 för åk 4-6 som planerat. Hittills har vi, förutom allt ordinarie arbete, hunnit med en temadag om våra värderingar med alla våra elever. En dag som blev lyckad och uppskattades av både elever och personal. Det blev många viktiga diskussioner under den dagen.

Terminen som gick - betyg och omdömen
På samma sätt som vi brukar så avslutade vi förra terminen med betyg- och omdömessamtal där eleverna fick reda på sina betyg eller omdömen och grunden för dessa. De rekommendationer som eleverna fick med sig resulterade i att eleverna satte upp väl avvägda mål i sina skriftliga individuella studieplaner i samband med utvecklingssamtalen vid terminens start. Vi kan se att höstterminsbetygen i stort följer den prognos vi tidigare gjort vilket borgar för att eleverna som slutar åk 9 även i år kommer få med sig goda betyg från oss. Vi arbetar intensivt med att våra elever ska lyckas nå sina mål och betyg till sommaren. Följ gärna era barns utveckling i loggboken och på EDS. Precis som vanligt kan ni också logga in på Kunskapsporten för att se vad eleverna arbetar med.

Personal
Som jag skrev i senaste rektorsbrevet är det några lärare som slutar och nya som tillkommer nu i början av terminen. Då skrev jag att Charlotta Mod kommer arbeta fram till den 5 februari. Det som däremot inte var klart då var att Andrea Szegi ersätter Charlotta i franska och engelska. Hon har redan börjat hos oss. Andrea är legitimerad lärare, behörig i engelska och franska, med många års erfarenhet inom skolan.
Nytt är också att Malin Karlsson som arbetar som lärare i tyska har valt att avsluta sin anställning hos oss. Hon kommer arbeta kvar ytterligare två veckor och hon kommer ersättas av Biljana Marusic Deno som är legitimerad lärare med behörighet i tyska. Biljana kommer börja den 1 mars hos oss.

Det har blivit en del personalförändringar innevarande läsår och det är ganska stor rörlighet i lärarkåren i Sverige just nu. Det finns många faktorer som spelar in. Jag är mån om att ha kompetent personal och gör allt jag kan för att ha kompetent, behörig och legitimerad personal. Det känns bra att vi har lyckats i hög utsträckning med detta.

Läslyftet
Under detta läsår är flera av lärarna på skolan med i Skolverkets satsning Läslyftet. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Lärarna som deltar i Läslyftet vill gärna skicka med en uppmaning till er föräldrar att även ni försöker stimulera era barns läsning. Ni kan göra detta genom att tex åka till något av kommunens bibliotek, skaffa lånekort och låta era barn låna böcker.

Gymnasievalet
För eleverna i årskurs 9 stundar nu gymnasievalet som ska vara avklarat inom kort. Senare under vårterminen kommer vi börja arbeta med gymnasievalet med årskurs 8 och språkvalet för årskurs 5. Vår studie- och yrkesvägledare, Vesna Fransson, svarar på frågor som dyker upp. Hennes kontaktuppgifter hittar ni på vår hemsida.

Nationella prov
Denna termin stundar nationella prov för eleverna i årskurs 6 och 9. Först ut är årskurs 6 som redan vecka 6 kommer ha sina första prov i svenska. På vår hemsida finns alla datum för nationella prov. Som vanligt beviljar vi inga ledigheter vid nationella prov.

Lämna och hämta elever
Nu i månadsskiftet börjar inflyttningen i det nybyggda bostadsrättshuset snett framför skolan. Notera att det inte är tillåtet att köra förbi huset. Detta för att vi inte vill ha trafik inom skolområdet med hänsyn till elevernas och de boendes säkerhet. Vi önskar att ni lämnar och hämtar barnen på samma sätt som ni gjort under byggtiden.

Björn Nyman
Rektor

Kunskapsskolans värderingar

Rektorsbrev december 2015

Tiden har som vanligt sprungit iväg och terminen är snart slut. Mycket har hänt under terminens gång och vi har mött utmaningar, både stora och små. Oavsett så kämpar vi på för att fortsätta vara Borås bästa skola för våra elever. Vi har precis genomfört två informationsmöten för blivande elever och det har kommit många intresserade elever och föräldrar. Eleverna på skolan har arbetat på bra under terminen och för alla elever som går i sexan så väntar nu betyg för första gången. Nu hoppas vi bara att vädret går mot kallare grader och att vi får lite snö över jullovet. Jag hoppas att alla elever får ett härligt lov med tid att hämta kraft och energi inför nästa termin så att de i januari står redo att kämpa vidare mot nya mål.

Betyg och omdömen
Precis som vi brukar göra så får eleverna reda på sina betyg under den sista veckan i samband med att de har sina betygssamtal. Syftet med samtalen är att eleverna ska få en motivering till det betyg de fått men också vägledning till hur de ska arbeta vidare. Alla elever som får betyg ska få med sig en betygssamtalslapp hem där lärarna har gjort en målrekommendation som ni kan använda för att förbereda er inför utvecklingssamtalen.

Även eleverna i åk 4-5 får reda på sina omdömen men de får istället detta av sina handledare på sista ph-samtalet. Även de får med sig en lapp hem för att underlätta förberedelserna inför utvecklingssamtalet som inleder nästa termin.


Personal
I åk 5 så kommer Carina Myrbro sluta hos oss i samband med terminsskiftet och hon ersätts av Katja Johansson som idag arbetar som handledare i 7.6. Basgrupp 7.6 kommer Kristofer Törner som är nyanställd mattelärare ta över.

Emma Lidemar kommer sluta i slutet av januari och Therese Stigmarker, som varit föräldraledig, kommer tillbaka och tar över hennes basgrupp, 9.1. Therese kommer arbeta som spansklärare.

Även Charlotta Mod kommer sluta hos oss i början av februari månad och Nils Bergskans kommer ta över hennes basgrupp då hon lämnar oss. Nils har redan börjat arbeta hos oss som mattelärare och kommer ha tid på sig att lära känna gruppen.

Annie Faundes kommer under våren arbeta 40% med spanska och kommer främst ansvara för spanska för åk 9. Hon kommer ha sin basgrupp två dagar i veckan och de övriga dagarna kommer Carolina Axelsson ha basgruppen. Carolina kommer också ersätta Camilla Nygren de onsdagar då hon är föräldraledig.

Malin Anvell som idag arbetar som specialpedagog kommer gå på föräldraledighet i samband med terminens slut. Hon kommer ersättas av Caisa Andersson som vikarierat hos oss tidigare. Många elever och föräldrar känner Caisa sen tidigare och hon är väl förtrogen med vår verksamhet.

Julavslutning och skolstart
Skolavslutningsdagen fredag den 18 december så börjar eleverna kl 8.45, precis som vanligt. Däremot kommer eleverna sluta ca kl 11.

Nästa termin inleds med utvecklingssamtal den 4:e och 5:e januari. Ni kommer få en separat inbjudan av era barns handledare. Skolan börjar torsdag 7:e januari kl 8.45.

Tack för denna termin och god jul och ett gott nytt år!

Björn Nyman
Rektor

Rektorsbrev november 2015

Nu har ett välförtjänt höstlov precis passerat. Kylan låter vänta på sig men för vår del passar det bra med tanke på de två friluftsdagar vi precis haft. Det har varit två lyckade dagar där vi förutom friluftsdagarna har avverkat de muntliga nationella proven för åk 6 och åk 9 i ämnena matte, svenska och engelska. Vi har sedan många år tillbaka valt att genomföra dem alla under två dagar för att det ska påverka övrig verksamhet så lite som möjligt.

Nytt schema
Som jag tidigare skrivit om så har vi ett annorlunda schemaupplägg jämfört med tidigare. Vi har slutat planera för dagen och istället flyttat schemaplaneringen till ph-samtalstiden. Detta har man genomfört på alla Kunskapsskolor runt om i landet. Vissa av er tycker att vi tagit ifrån eleverna deras möjlighet att påverka sitt schema och jag kan hålla med om att eleverna i mindre utsträckning kan planera för dagen. Det nya systemet låter elev och handledare anpassa schemat på ph-samtalet istället. På ph-samtalet har man då tid att se över alla ämnen och se till att eleven inte väljer bort ämnen som de inte tycker är lika roliga. Det hände alltför ofta tidigare vilket gjorde att elever arbetade mer med ämnen som de upplevde som roliga, mindre med ämnen som de inte uppskattade lika mycket vilket ledde till att resultaten för eleven i vissa ämnen blev lägre än de skulle behöva vara. Det gamla systemet gjorde också att vi inte på samma sätt som idag kan se de olika flödena i skolan och det blev emellanåt väldigt långa köer för att redovisa och få hjälp.

När man inför ett nytt schemasystem så får man lite barnsjukdomar med sig även om man tror att man tänkt på allt. Både i det nya och det gamla systemet så ska eleverna arbeta ca 2,5 dag med steg och 2,5 dag med kurs. Det innebär att två årskurser i åk 6-9 alltid har kurs samtidigt. Men nu när vi har vårt nya system så blev det överfullt i kurs-workshopen. Vi kom fram till att anledningen till detta var att tidigare valde en del elever att strunta i kursdagarna för att arbeta med steg istället. Nu när vi följer upp att eleverna är på rätt plats så väljer de att faktiskt följa sitt schema och då är alla där – och det blev överfullt. Detta har vi åtgärdat i det nya schemat efter lovet genom att bland annat ändra idrottstiderna. Vi har också sett till att åk 6 och 7 aldrig är i kursworkshop samtidigt. Det var inte bra att majoriteten av nya elever var på samma ställe samtidigt. Eleverna kräver mer av lärarna då de är nya och inte riktigt vet hur allt fungerar. Det finns ett antal andra justeringar som gjordes samtidigt för att det ska bli bättre på flera områden och hittills, även om jag vet att det bara gått en och en halv vecka sedan det nya schemat lanserades, säger lärarna som arbetar i kurs att det blivit mycket bättre för eleverna. Nu hoppas vi att vi inte behöver göra om schemat mer på ett bra tag.

Omdömesvarningar/betygsvarningar
I samband med den uppföljning av elevernas mål och resultat som vi alltid gör i mitten av terminen så har vi, precis som vi brukar, skickat ut varningar till de elever som riskerar att inte nå målen. Detta är ett sätt att informera er föräldrar om hur ert barn ligger till. Lärarna ser också i samband med detta över sin egen undervisning och gör anpassningar där det behövs för att eleven ska nå målen. Med varje varning ska det följa en handlingsplan som beskriver hur vi ska stötta eleven att nå sina mål. Ibland är det större anpassningar men ibland är det bara någon inlämning som inte lämnats in. Hör gärna av er till ert barns handledare om ni vill ha råd om hur ni kan stötta ert barn. Ni får också gärna komma till ert barns ph-samtal. Elever lyckas bäst om både skola, föräldrar och eleven kan samarbeta. Hör gärna av er om ni planerar besöka ett ph-samtal så kan vi anpassa tiden efter det.

Ordningsregler
Vad gäller våra ordningsregler så har vi märkt att en hel del av eleverna inte riktigt minns vad de har skrivit under. Ordningsregler är ju något som alla elever på skolan har tagit fram tillsammans under vårterminen och som sedan beslutas av rektor och som alla förväntas följa. Den senaste tiden har vi sett att fler elever använder sina mobiltelefoner till annat än skolarbete. Det är inte tillåtet enligt våra ordningsregler av den enkla anledningen att det stör elevens arbetsro och studier. Det är inte heller tillåtet att fotografera eller filma på skolan då det lätt leder till osämja mellan elever. Av den anledningen vill jag att ni tillsammans med era barn läser igenom de ordningsregler som ni skrivit under en gång till så att vi tillsammans hjälper alla elever att få arbetsro på skolan. Ordningsreglerna bifogas detta brev och finns även på vår hemsida.

Informationsmöten
Nu är det återigen dags för informationsmöten för elever och föräldrar som är intresserade av Kunskapsskolan. Mötena vänder sig till blivande elever och hålls den 30 november och den 9 december. Båda dagarna kl 18.00. Vi hoppas såklart på stort intresse och känner du någon intresserad så får du gärna tipsa om dessa möten.

December
Sista månaden på terminen har som vanligt mycket att erbjuda. Niorna kommer arrangera luciatåg (luciafirande sker för eleverna under vanlig skoltid), lärarna kommer hålla betygssamtal och vi kommer ha skolavslutning. Skolavslutningsdagen fredag den 18 december kommer eleverna sluta ca kl 11. Vi ska försöka knyta ihop säcken på bästa sätt så att alla kan gå på jullov nöjda med sin insats.

Nästa termin inleds med utvecklingssamtal den 4:e och 5:e januari. Ni kommer få en separat inbjudan av era barns handledare. Skolan börjar torsdag 7:e januari kl 8.45.

Med vänlig hälsning!

Björn Nyman
Rektor

Rektorsbrev september 2015

Nu har terminen rullat igång och det mesta börjar falla på plats. Vi har en del förändringar som jag kommer skriva om nedan men det mesta är sig likt. Eleverna har kommit igång bra och vi är mitt i en period med föräldrautbildningar där vi även försöker lära er nya föräldrar hur vi arbetar.

Nytt schema
Som ni säkert hört av era barn så har vi ett annorlunda upplägg för att planera schema jämfört med föregående läsår. Vi har sett att mycket tid går åt för eleven att varje morgon planera sin dag. Det är viktigt för oss att eleven har möjlighet att vara delaktig i planeringen av schema men det är samtidigt viktigt att alla elever får den undervisningstid som de har rätt till. Utifrån detta så kommer vi nu planera och utvärdera schema i samband med elevens ph-samtal. Då kan vi säkerställa att eleven får den tid den har rätt till och vi kan samtidigt anpassa till varje elev. Några elever har uttryckt att vi tagit ifrån dem deras frihet att bestämma själva men egentligen har vi ju alltid bestämt med eleven vad den behöver fokusera på under veckan som kommer. Nu gör vi samma sak men med tydligare fokus på tid och att alla ämnen behöver läsas varje vecka. Vi har också infört ytterligare ett lektionspass i matte varje vecka. Det tror vi kommer ge resultat genom att vi kommer få ökad måluppfyllelse i matte.

Personalförändringar
Malin Anvell som börjat hos oss som specialpedagog är tyvärr sjukskriven. Oklart hur länge. Under tiden som hon är borta kommer Caisa Andersson tillbaka (hon arbetade som speciallärare förra läsåret) och kommer arbeta i studiesupporten tillsammans med Magnus Bergvall som började förra torsdagen.

Klubben
Jag har fått en del frågor om Klubben. Vi har skickat ut en schemablankett till föräldrar med barn som önskar vara med i Klubben. Detta är för att det ska bli lite lättare för oss att planera verksamheten. Jag vill poängtera att eleverna precis som tidigare kan stanna kvar på eftermiddagen utan att anmäla detta i förväg men för ha hög kvalité på Klubbens verksamhet så är det bra att få en fingervisning om hur många barn som kommer delta.

Skolenkäten
Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. En del av granskningen består i att Skolinspektionen regelbundet ber elever, föräldrar och pedagogisk personal i dessa skolor att svara på en enkät, Skolenkäten.
Skolenkäten görs på alla landets skolor under en tvåårsperiod. Cirka en fjärdedel av skolorna får svara på enkäten varje termin, men det är bara en del av skolorna som får tillsyn terminen efter enkäten.
På Kunskapsskolan Borås kommer Skolenkäten genomföras under september-oktober månad. Ni föräldrar kommer få ett mejl den 14 september med info om hur ni går tillväga för att fylla i enkäten. Alla elever i åk 5 och 9 kommer få genomföra den under ph-samtalstid.
Nästa tillsyn av Kunskapsskolan i Sverige AB och alla dess skolor är planerad till höstterminen 2017.

Fredag 11 september
Fredag 11 september slutar alla elever kl 12.00 (de som har ph-samtal slutar kl 12.30) då mina lärare har kompetensutveckling kring digitala verktyg. Extra bussar är beställda till kl 12.10 och 12.40. Klubben är öppen som vanligt för elever i åk 4/5.

Filmtips om betyg
Klicka på länken nedan så kommer du till ett 15-minuters filmklipp om hur betygssystemet fungerar. Det är Pedagog Värmland som tagit fram en film som bygger på föräldrars frågor om betygssystemet. Passa på att titta för det är en informativ och samtidigt lättillgänglig film. Du kan även se filmen om ditt barn går i åk 4 eller 5 eftersom det är kunskapskraven för åk 6 som man utgår ifrån även när man skriver omdömen i åk 4 och 5.


Med vänlig hälsning!
Björn Nyman
Rektor

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.