MENY
Välj Skola

För elever

Sjukanmälan

lämnas av vårdnadshavaren varje sjukdag senast kl 07.45 på
telefon: 08-506 916 81 eller 0733-173469

Fritidsklubben

Vi har avgiftsfri fritids varje dag fram till kl 16.30. Anmäl varje morgon om du vill gå på fritids så att vi kan göra en bra planering för dagen. Anmälan görs till resp basgruppshandledare eller Marie & Jasna. Fritidsklubbens mobilnummer är 0733-173468

Ledighetsansökan

Ladda ned som pdf: Ledighetsansökan

Matsedel

Ladda ned som pdf: Vecka 9-15 Matsedel

Likabehandlingsplan

Ladda ned som pdf: Likabehandlingsplan

Drogpolicy

Ladda ned som pdf: Drogpolicy

Rutiner för klagomålshantering vid Kunskapsskolan

Enligt 4 kap 8 § i Skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

På Kunskapsskolan gäller följande:

- Elever, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till Rektor.

- Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.

- Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

- Om de som klagat  inte är nöjda med de åtgärder som Rektor vidtagit eller om Rektor anser att frågan bör avgöras av Kunskapsskolan centralt, ska saken föras vidare till Grundskolechef.

- Grundskolechef tar då över Rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.