MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Per Algback, Rektor

Läs mer

Landskrona 21 september 2017

Hej!


Välkomna tillbaka till ännu ett spännande läsår!

Jag hälsar våra nya elever på skolan ett extra stort välkomna. Hoppas ni ska trivas och att ni snabbt kommer in i vårt arbetssätt.

Nu har eleverna varit igång i drygt en månad och det har varit en mycket lugn och fin start på terminen. Kanske har vår nya rutin med mobilfri skola bidragit till detta?

Mobilfri skola
Kunskapsskolan i Landskrona är en mycket lugn skola med fina studieresultat och goda enkätresultat från elever, föräldrar och personal. Vi i personalen strävar dock hela tiden efter att göra skolan ännu bättre, man kan inte slappna av och ligga på latsidan, utan det gäller att flytta fram målsättningarna ytterligare.

Vi har märkt att många elever blir störda av mobiltelefonerna under lektioner. Det kan handla om ett SMS eller ett meddelande på Snapchat. Även om telefonen är på ljudlöst så stör det koncentrationen och det är svårt att åter få fokus på skolarbetet.

Vi införde därför mobilfri skola till detta läsår, dvs att telefonen ska ligga i skåpet under alla lektioner. Det har fungerat väldigt bra och jag har spontant fått många elever som sagt till mig att de tycker det känns skönt att inte ha mobilen i närheten.

Vi märker också av att skolan blivit ännu lugnare och det råder riktigt fin arbetsro på lektionspassen, precis som det ska vara i en skola!

 

Skola 24
Ni har säkert märkt att vi nu använder Skola 24 fullt ut i vår närvarorapportering. Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter till er föräldrar inlagda i vårt system så att allt flyter på smidigt.

Om ni flyttar eller byter mobilnummer så vill vi alltså att ni meddelar oss på skolan så fort som möjligt, det är för ungdomarnas säkerhet.

Framtidsförmågor
Att gå på Kunskapsskolan ger mer än bara goda ämneskunskaper. Det har vi vetat om länge och då gamla elever besöker skolan är det just detta de berättar för oss. Vad är då ”något mer”?

Vi har valt att kalla detta för Framtidsförmågor, dvs områden som eleverna blir extra duktiga på och drillade i genom vårt arbetssätt och som är viktiga att hantera i framtiden för eleverna. Framtidsförmågorna är: ”Lära att lära”, ”Samarbeta”, ”Agera globalt”, ”Visa handlingskraft”, ”Vara innovativ” och ”Leva digitalt”.

Just nu arbetar eleverna med Framtidsförmågorna på morgonsamlingstid, så diskutera gärna detta hemma och låt eleverna berätta vad vi går igenom.

Till sist vill jag berätta att vi inom kort kommer få besök från Holland. Det är rektorer och lärare som vill se hur vårt arbetssätt fungerar och hur vi arbetar med en personligt utformad utbildning. Det är utvecklande för eleverna att guida besökare på engelska och förklara hur de arbetar i skolan.

Vi har förresten ett fåtal platser kvar på skolan, i årskurs 4 och 7. Känner ni någon som vill börja på skolan är det bara att lämna ut mitt eller koordinator Jennys nummer.

Ha det fint!

Med vänliga hälsningar
Per Algback
Rektor

Hej!
Nu är den efterlängtade solen här! Vårterminen har gått rasande fort och snart är det avslutning.

Enkätsvaren är trevlig läsning. Både elever och föräldrar är väldigt nöjda med skolan och vi ökar andelen positiva svar från i fjol, trots att vi redan ligger på mycket höga nivåer. Ett härligt kvitto på att vi bedriver en bra verksamhet.

Resultat enkäterna
Tack till alla som svarade på våra enkäter, det ger oss viktig information om vad ni tycker om skolan.

I både elev- och föräldraenkäten var det väldigt tydligt att ni tycker att skolan bedriver en fin verksamhet. Detta är mycket glädjande och det är skönt att det hårda arbete som skolans personal gör uppskattas av elever och föräldrar.

Andelen elever som tycker att deras handledare får dem att tro på sig själva och inte låter dem ge upp när något är svårt har gjort en rejäl ökning från i fjol. Det är jag mycket stolt över, då dessa frågor är viktiga för att eleverna skall lyckas i skolan. Eleverna tycker även i hög grad att skolarbetet gör dem nyfikna att lära sig mer. Väldigt glädjande! Det visar att vi lyckats få eleverna att tycka om skolan och vara stolta över sin arbetsplats.

Vidare tycker föräldrarna i mycket hög grad att lärarna hjälper eleverna att utvecklas och stöttar dem i deras skolarbete. Ni som föräldrar tycker också att lärarna är bra på att förklara och att undervisningen väcker barnens lust att lära.

 

Det som vi behöver arbeta mer med är synen på undervisningspasset workshop och att loggboken ska vara till mer hjälp för eleverna. Det kommer vi arbeta aktivt med under kommande läsår.

Antagningen inför hösten
I veckan hade vi en ”första skolkväll” för de nya elever som ska börja hos oss till hösten. Det är alltid kul att träffa nya elever och se deras nyfikna blickar.

Vi har några platser kvar till höstens årskurs 4 och 7, så om ni träffar någon som vill börja är det bara att förmedla uppgifterna till mig eller koordinator Jenny så bokar vi in ett möte.

Avslutningsvis vill jag redan nu tacka för det gångna läsåret. Det har varit ett år som har gått väldigt fort, men som samtidigt innehållit många positiva inslag. Vi har blivit en populärare skola och många elever har börjat på skolan, vi har nått ännu högre nöjdhet i våra enkätresultat och betygen ser preliminärt ut att bli riktigt fina.

Vi kan alla, medarbetare, föräldrar och elever, gå på en välförtjänst sommarledighet, men fortfarande har vi några saker kvar: Det ska spelas beachhandboll i Helsingborg, sättas betyg och arrangeras avslutning…

Ha det fint!

Med vänliga hälsningar
Per Algback
Rektor

Rektorsbrev mars

Hej!
Terminen går otroligt fort, vi är redan inne i mars månad! De nationella proven har satt igång med full fart för årskurs 6 och 9, samtidigt som planeringen inför hösten redan satt igång. Men först vill vi veta vad ni tycker om skolan. Jag ber er därför att ta några minuter och svara på vår årliga enkät. Vi vet att Skolinspektionens enkät precis är avslutad, men detta är alltså vår egen undersökning inom Kunskapsskolan.

Enkäter
Att hålla hög kvalitet i allt vi gör är mycket viktigt för oss och vårt kvalitetsarbete pågår året runt. En betydelsefull källa till utvärdering av vårt arbete, är de årliga enkäter som föräldrar, elever och medarbetare svarar på varje år.

Era svar på enkäterna hjälper oss att förstå hur ni upplever skolan och vad ni tycker om olika delar av vår verksamhet. Vi är därför mycket tacksamma om ni tar er tid att svara på enkäten när den kommer till er via mail, med start tisdag 7 mars.

Enkäten skickas till de e-postadresser som lämnats till oss på skolan. Det betyder att om du lämnat flera e-postadresser (t ex en privat och en till arbetet) så kan du få flera enkäter, en till varje adress. Du kan då bara bortse från de påminnelser som kommer till den ena adressen efter att du fyllt i enkäten som kommit till den andra. Har du flera barn hos oss får du gärna svara på enkäten flera gånger utifrån situationen för vart och ett av dina barn. Enkäten kommer även att skickas ut till båda föräldrarna om vi har e-postadresser till båda. Det är OK om båda svarar - kanske tycker ni olika.

När jag talat med elever och föräldrar om enkäten genom årens lopp så har det ibland varit oklart vad de olika svarsalternativen betyder. Det vi räknar som positiva svar är alternativ 4 och 5. Negativa svar är för oss alternativen 1-3. Jag tycker det är viktigt att elever och föräldrar vet detta så att man kan ta ställning på ett korrekt sätt.

Antagningen inför hösten

Just nu pågår antagningen till hösten. Vi har haft informationsmöten under vintern och kommer att ha ytterligare ett uppsamlingsmöte den 4 april. Om ni känner någon elev som vill börja på skolan så är det viktigt att de hör av sig i tid så att inte årskursen blir full. Så har det till exempel varit i årets 7:a, där det är elever i kön som gärna vill börja, men där är det just nu fullt. Det går bra att ringa eller maila till mig eller skolans koordinator Jenny om man har frågor kring plats på skolan.

Salladsbuffé
Vi har utökat salladsbuffén på skolan så att den innehåller flera sorter än tidigare och även en ren proteinkälla. Detta för att eleverna ska kunna få en större valmöjlighet så att de äter av skolmaten och på så sätt orkar hela skoldagen. Eleverna kan nu varje dag välja på den ordinarie rätten, äta en rejäl sallad med 12 olika sorter eller ta filmjölk med flingor. Salladsbuffén har tagits emot mycket väl av eleverna och det känns bra att kunna göra denna satsning.

Jag vill avsluta med att säga att det är en härlig stämning på skolan och att det varit det hela läsåret. Eleverna är överlag flitiga med sitt skolarbete och vid mina lektionsbesök hos samtliga lärare kan jag nöjt konstatera att undervisningen håller mycket hög kvalité. Det är härligt att få ett kvitto på det hårda slit som jag vet att alla medarbetare och elever lägger ner för att få en riktigt bra arbetsplats!
Ha det fint!


Med vänliga hälsningar
Per Algback
Rektor

Rektorsbrev december 2016

Landskrona 22 dec 2016

Hej!

Ännu en termin har snart nått sitt slut och det är dags för jullov. Jag tycker att eleverna har arbetat flitigt under hösten och jag ser redan nu fram emot att träffa alla i januari igen. Lucia firades med vackert tåg och vi har även uppmärksammat Nobeldagen med årskursblandat arbete en hel dag.

Informationsmöte
Först dock några ord om det informationsmöte som vi hade i slutet av november. Det var väldigt välbesökt, där vi fyllde hela Arenan. Många blivande elever och dess föräldrar berättar att de hört att Kunskapsskolan Landskrona är en mycket bra skola med flitiga elever och en lugn och trygg miljö. Det gör mig glad, då det visar att skolans personal och elever gör ett väldigt fint arbete. Under våren kommer vi att ha ytterligare ett par informationsmöten, vi skriver om det på hemsidan och Facebook. Känner du någon som är intresserade av skolan så tipsa dem att komma på dessa träffar och även att de ställer upp sig i kö, så att de är säkra på att få en plats nästa höst.

Nobeldagen
Den 8 december uppmärksammade vi Nobeldagen med temaarbete om mänskliga rättigheter. Eleverna fick välja att arbeta inom olika ämnen och de var då åldersblandade. Det var en lyckad dag, där eleverna verkligen hjälpte varandra och de äldre eleverna på skolan tog ett stort ansvar och tog hand om de yngre.

Dagen avslutades med prisutdelning med alla eleverna i idrottshallen.


Multiarena med konstgräs
Ni föräldrar som besökt skolan nyligen har säkert sett att vi byggt en multiarena på skolgården. Här kommer eleverna kunna spela fotboll, bandy och basket och till våren (när det blivit varmt nog) kommer det även att läggas konstgräs. Det känns skönt att kunna göra denna satsning och få en ny bollplan.

Några elever har redan varit inne på mitt rum och velat anordna en fotbollsturnering. Vem vet, det kanske sker till våren när konstgräset är på plats...

Nu har vi precis avslutat den sista veckan med basgruppens- och arbetslagens dag. Viktiga dagar där det skapas möjlighet att bygga gemenskap med varandra utan att de ”vanliga skolämnena” står i fokus.

Nästa termin startar med utvecklingssamtal 10-11 januari, som lärarna bokar in med er.

Avslutningsvis vill jag tacka för denna termin, som varit min första som rektor på skolan. Jag är glad över att arbeta på en fin och lugn skola och jag går med stolthet till arbetet varje dag. Det är en skön känsla!

God Jul och Gott Nytt År!

Per Algback
Rektor


Rektorsbrev oktober 2016

Landskrona 25 okt 2016

Hej!

Läsåret har verkligen kommit igång bra! Eleverna arbetar framåt i steg och kurser och snart är det dags för ett välförtjänt höstlov. Glöm inte att komma på vår kväll med föräldrarådet, mer information om det nedan.

Starten på läsåret
Starten på läsåret har varit mycket bra. Det har varit ett stort intresse för skolan under sommaren och skolan har fått fler elever och några nya medarbetare, varmt välkomna till er alla. Vi har några platser kvar i årskurs 4 och 5, så känner ni någon som är intresserade av skolan be dem gärna att ta kontakt med mig för ett möte.

I övrigt är det lugnt på skolan och eleverna arbetar i hög utsträckning väldigt flitigt med sitt skolarbete och det råder en fin studiero på skolan.

Vi är nu också, äntligen, klara med vår ombyggnad. Era barn har säkert berättat om vår nya, fina hemkunskapssal, men även att vi byggt glasväggar som bildar nya rum. Som alltid vid byggnationer blir det förseningar men nu är det klart och det lagas mat på hemskunskapen som aldrig förr!

 

Föräldrautbildning och föräldraråd
Den 19 september hade vi pedagogiskt café med föräldrautbildning. Det var en välbesökt kväll där lärarna förklarade vad som menas med vårt sätt att arbeta och vad begrepp som steg, kurser, PH-samtal etc. innebär.

Tisdagen 8 november kl. 18:00 är det föräldraråd på skolan. Då kommer vi att diskutera mer övergripande frågor som rör skolan och ni föräldrar får lära känna mig som ”ny” rektor. Varmt välkomna!

Övrigt
Ni följer väl oss via Facebook? Där lägger vi ut vardagliga händelser som eleverna är med om på skolan. Det är ett roligt och enkelt sätt att kunna följa sitt barns skolgång.

Vi har fått en del frågor kring studiedagar på skolan. Hela vårt kalendarium ligger ute på hemsidan, där kan ni läsa vad som gäller för studiedagar, lov och nationella prov.

www.kunskapsskolan.se/skolor/landskrona.

Avslutningsvis vill jag säga att ni föräldrar alltid ska känna er välkomna till skolan! Titta gärna in en dag för att följa vad era barn gör i skolan. Stannar ni över lunch bjuder vi givetvis på den. Skicka gärna ett mail innan så vi kan planera.

Med vänliga hälsningar

Per Algback
Rektor

Rektorsbrev juni 2016

2016-06-13

Hej!
Nu känns det verkligen i luften att sommarlovet är nära. Eleverna har verkligen kämpat på bra under året och det visar sig i form av höga meritvärde och bra resultat på de nationella proven. Det är också väldigt glädjande att se att våra fina enkätresultat håller i sig. Eleverna trivs, känner sig trygga och rekommenderar skolan till andra elever. Det medför att skolan fortsätter att växa i elevantal, vilket är väldigt positivt.

Enkätresultat
Det är glädjande att konstatera att vi fortsätter att ha bäst enkätresultat på företagsnivå. Vi är oerhört stolta över våra resultat som håller höga nivåer. Vi ser en stor positiv utveckling på frågor gällande nyttan av loggbok, arbetsro och att eleverna vet vilka mål de ska arbeta emot. Samtidigt behåller vi våra höga resultat gällande trygghet och trivsel. Vi har jobbat vidare med vårt arbete med kompetensutveckling vad gäller lärarskicklighet och formativ bedömning och det är alltid trevligt att se att det ger en positiv inverkan på eleverna.

Till nästa läsår kommer vi lägga fokus på att utveckla undervisningen så att eleverna blir mer nyfikna på att lära sig mer. Genom det ökar elevernas enskilda måluppfyllese. Vi kommer att arbeta mer med att möta eleverna på deras ”hemmaplan” och utveckla vårt sätt att använda de digitala verktygen i undervisningen. Detta för att ytterligare öka variationen på vår undervisning som ska bidra till en mer kvalitativ och lärorik miljö för eleverna.

Föräldraenkäten visar på fortsatt hög nöjdhet och för varje år är det fler föräldrar som rekommenderar Kunskapsskolan till personer i sin omgivning. Intresset för att börja hos oss fortsätter att öka vilket är ännu ett resultat av det fina arbetet elever, pedagoger och ni föräldrar gör tillsammans. Enkäterna innehåller väldigt många frågor som vi såklart analyserar och reflekterar över. Dessa analyser ligger till grund för nästa läsårs kvalitetsplan som vi återkommer med i september månads rektorsbrev.

Gymnasieinformation från Syv
Eleverna i årskurs 9 har nu gjort sina gymnasieval. Nu är ansökningssystemet stängt, vårterminsbetygen väntas in och resultatet av den slutliga antagningen presenteras på elevernas personliga sida på www.skanegy.se i början av juli. Det kommer även ett antagningsbesked med vanlig post. Observera att detta antagningsbesked ska besvaras - eleven måste aktivt tacka "ja" eller "nej" till sin plats. Glöm inte att ta med inloggningsuppgifterna! Jag kan hjälpa er till den 30:e juni då jag efter det går på semester. Om det uppstår frågor runt antagningsbeskedet eller annat om rör gymnasiet under sommarlovet, går det bra att kontakta Gymnasieantagningen i Helsingborg, gymnasieantagningen@helsingborg.se.

Personalförändringar
Karoline Egard Malmberg och Åsa Fredriksen som under läsåret varit handledare för våra elever i årskurs 9 har nu valt att söka sig vidare mot nya utmaningar. Ersättare för dem heter Rebecca Andersson och Amela Hodzic. Rebecca är nyexaminerad lärare medan Amela närmast kommer ifrån Kunskapsskolan i Helsingborg. Niklas Mansfield och Oskar Fällman Karlsson som varit vikarier hos oss under vårterminen går också vidare och ersätts av Nils Nordmark och Ophelia Thomasson. Ophelia kommer under nästa termin vara vikarie för föräldralediga Sanna Bayne. Sandra Andersen som under läsåret undervisat i slöjd ersätts av Irene Engström som hade sin senaste tjänst på en kommunal skola i Kävlinge. Under november månad får vi även in en ny lärare i matematik som heter Mirzeta Talic som också hon närmast kommer ifrån Kunskapsskolan i Helsingborg.

Läsåret 16/17
Vi startar höstterminen den 15:e och 16:e augusti med utvecklingssamtal. Ni kommer att få tider hemskickade för utvecklingssamtal av era barns handledare. Gemensam skolstart är den 17:e augusti klockan 9.00. Jag kommer som tidigare att lägga ut kalendariet på vår hemsida där ni kan se hur ledigheterna samt Nationella proven för eleverna ligger för läsåret 16/17 www.kunskapsskolan.se/landskrona.

Nu är även min tid som rektor på Kunskapsskolan över, men under augusti och september kommer jag att arbeta som biträdande rektor. Jag ska sedan vara föräldraledig för att återgå till att vara lärare i januari. Jag vill tacka er alla för ett gott samarbete det gångna läsåret.

Skolans nya rektor Per Algback börjar hos oss den 1:e juli och vi önskar honom såklart varmt välkommen till Landskrona. Har ni några funderingar, hör gärna av er.

Jag ser redan fram emot nästa läsår!
Pär Sandö
Tillförordnad rektor
0733-344333

Rektorsbrev februari 2016

Hej!

Nu har eleverna haft ett välbehövligt februarilov. Därefter är det endast tre veckor innan det återigen är dags för nästa lov- påsklovet. Veckorna går snabbt, inte minst för årskurs 6 och 9 som även har de nationella proven att tänka på. Årskurs 6 har redan genomfört sina prov i svenska och i veckorna mellan loven är det niornas tur att genomföra sina nationella prov i svenska. Titta gärna i kalendariet som ligger på hemsidan där ni kan följa provens olika datum.

Elev och föräldrarenkät

Nu är det snart dags för våra årliga enkäter. På alla Kunskapsskolor genomför vi årligen enkätundersökningar bland elever, föräldrar och personal. Vi tycker det är viktigt att alla ska få möjlighet att uttrycka sin åsikt och det hjälper också oss på skolan att få bättre koll på vår verksamhet. Vi är därför mycket tacksamma om ni föräldrar vill ta er tid att fylla i enkäten. Enkäterna är öppna mellan 9/3-23/3 och en länk kommer att skickas ut till er där ni kan gå in och svara. Bekräfta gärna till handledaren när ni besvarat enkäten.

Gymnasieval

De preliminära gymnasievalen är nu avklarade för årskurs 9. Det som gäller nu för årskurs 9 att fortsätta kämpa då deras slutgiltiga antagning hänger på deras slutbetyg de får i juni. Har ni frågor angående gymnasievalet går det bra att vända sig till vår SYV på adressen maria.wemmerstrom@skolpool.se.

Informationsträff

Under våren kommer vi ha ytterligare en informationsträff för föräldrar och barn som är intresserade av att börja hos oss till hösten. Vi kommer att ta in nya elever i blivande årskurs 4-7 och det är dagsläget stor tryck på elever som vill börja hos oss. Under informationsmötena ges det förutom en presentation av vårt arbetssätt även möjlighet till att se våra lokaler samt ställa frågor till mig och skolans lärare. Mötet äger rum måndagen den 4:e april mellan klockan 18-20 på skolan.

Skolavslutning och skolstart

Skolans sommaravslutning kommer att äga rum onsdagen den 15:e juni. Den gemensamma skolstarten äger rum tillsammans med kommunens övriga skolor onsdagen den 17:e augusti. Som vanligt inleder vi terminen med utvecklingssamtal. De samtalen kommer att ligga den 15:e och 16:e augusti. Er personliga tid får ni tilldelad av handledarna innan de går på semester över sommaren.

Med vänlig hälsning Pär Sandö

Rektorsbrev oktober

2015-10-23

Hej alla elever och föräldrar!

Nu är vi redan inne i slutet av oktober och två månader av terminen har gått, och det har blivit dags för "mitterminsavstämning". Det innebär att EDS är uppdaterad av ämneslärarna, så logga in i EDS för att kolla av hur ditt barn ligger till i förhållande till sina mål.

Nu fredagen innan lovet hade vi en spökig fredag på skolan med många skrämmande kostymer. En intensiv vecka med många elever som redovisat sina steg och kurser avslutades därmed på topp med disko och spökrök!

Betygsprognoser

Inför höstlovet gör vi en extra uppföljning av hur eleverna ligger till i förhållande till sina mål. Ni kan alltid gå in i Eds för att följa era barns progression. Titta även i deras loggböcker för att se vilka mål de har för veckan samt om de följer sin planering. Där det föreligger en risk att eleven inte når sitt slutmål kommer ni som föräldrar att bli kontaktade av handledarna. Har ni sedan funderingar kring målvarningen går det även att kontakta ämneslärarna.

Personal

Jag kommer lämna mitt uppdrag som rektor på Kunskapsskolan i Landskrona i december. Pär Sandö, som många av er känner till sedan tidigare, kommer gå in som biträdande rektor på 50% under november för att jag ska kunna lämna över helt till honom i december. Han kommer vara tillförordnad rektor tills den nya rektorn är på plats. Detta innebär att Pär lämnar över sitt ämne, svenska, till Alexandra Larsson. Alexandra som varit vikarie hos oss under både förra och detta läsåret kommer nu vara på plats på heltid. Jag vill även passa på att välkomna vår nya hemkunskapslärare som heter Jenny Svensson som tillträder sin tjänst i januari samt berätta att ny studie- och yrkesvägledare finns på plats med start måndag den 2/11.

Jag vill passa på att tacka för min tid som rektor i Landskrona och för att jag fått möjligheten att arbeta tillsammans med alla fantastiska elever och medarbetare!

Tips från SYV

Den 7 november är det gymnasiemässa på Helsingborgs Arena. Ett besök på mässa är ett bra tillfälle att få en överblick över vilka skolor som finns i regionen. På mässan har ni tillfälle att besöka skolmontrar och träffa skolrepresentanter samt få informationsmaterial.

Ledighet och frånvaro

I den nya skollagen har tonen skärps angående ledigheter. En elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledigheten. Elevens basgruppshandledare har rätt att bevilja eleven ledigt under 2 dagar/läsår. Ledighetsansökan ska lämnas in. All ledighet därutöver beslutas av rektor. Under vårterminen i årskurs 6 och årskurs 9 kommer skolan därför att vara mycket restriktiva med ledigheter och inga ledigheter beviljas vid de nationella provens genomförande.

Tveka inte att höra av er om ni undrar något. Önskar er en trevlig höst

Lidija Münchmeyer, rektor.

Rektorsbrev juni

Sommarlov vi väntar på, sommarlov vi snart ska få…
Det är inte utan att vi alla kan stämma in i versen ovanför. De flesta elever har verkligen kämpat in i det sista vilken har visat sig i deras studieresultat. Vi har haft en fantastiskt trevlig skolavslutning med både sång och stipendieutdelning. Stort tack till våra nior som bjud på en riktigt rolig kabaré.

Betygsresultat
Våra elever har detta läsåret presterat långt över förväntan i alla årskurser. Vi har det högsta genomsnittliga meritvärdet sedan jag startade på skolan för fem år sedan.  Årskurs 9 gick ut med ett genomsnittligt meritvärde om 250 poäng vilket även samstämmer med deras resultat på nationella proven. Vi kan även se en uppgång i de andra årskurserna. Det är inte utan att man som rektor är stolt över det fina arbete som både lärare och elever gjort under året.

Kvalitetsarbete
Detta läsår har vi satsat extra mycket på kompetensutveckling kopplat till Lärarskicklighet vilket säkerligen bidragit till våra elevers fina resultat. Detta arbete kommer även fortlöpa under nästa läsår. Efter att eleverna har gått på sommarlov kommer vi att sätta oss med skolans kvalitetsplan där vi dels utvärderar läsåret men även sätter upp mål för nästa läsår. Vi kommer att titta på vilka förbättringsområden vi har och vilka strategier vi ska ha för att förbättra dem.

Personal
Andreas Gustafsson, handledare för 9.3, kommer sluta hos oss till hösten. Han har valt att ta en tjänst närmare hemmet på grund av pendlingsavståndet. Även Jenny Holley har efter 11 år på skolan valt att gå vidare, dock stannar hon inom företaget fast på Kunskapsskolan i Lund. Vi önskar dem båda lycka till. Rekryteringarna är i full gång och jag återkommer när jag vet vem som blir deras ersättare.

Höstterminen
Ni kommer att kallas till utvecklingssamtal måndag den 17:e eller tisdag den 18:e augusti där ni tillsammans med handledarna upprättar nya studieplaner och nya mål för era barn. Prata gärna igenom hemma innan mötet vad som kan vara rimliga mål för ditt barn. Tiden för utvecklingssamtalet får ni av handledarna innan midsommar. Gemensam skolstart för alla elever är onsdag den 19:e augusti kl. 9.00. Ett nytt kalendarium för höstterminen kommer att läggas ut på hemsidan.

Jag önskar er en skön sommar.
Vi ses till hösten!

Lidija Münchmeyer
Rektor

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.