MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Charlotta Björklund, Rektor

Läs mer

Rektorsbrev januari

Hej alla elever och föräldrar!
God fortsättning och välkomna tillbaka till skolan efter jullovet! Jag hoppas att alla elever har vilat upp sig för att komma igång med vårens arbete. Nu finns uppdaterade utvecklingsplaner i Eds efter era utvecklingssamtal. Ni kan alltid gå in i Eds för att följa era barns progression. Titta även i deras loggböcker för att se vilka mål de har för veckan samt om de följer sin planering. Har ni frågor om ett ämne, kontakta i första hand berörd ämneslärare. Alla lärares mailadresser finns på medarbetarsidan på vår hemsida. Ni vet väl att vi finns på Facebook? Där lägger vi upp bilder från verksamheten och våra elevers spännande arbeten.

Det har blivit dags att fylla i enkät från Skolinspektionen. Det är elever och vårdnadshavare i år 5 och 9 som berörs och handledarna skickar ut information.

Alexander som vikarierade i matematik under hösten är ute och reser under våren och ny lärare i matematik och basgruppshandledare för 7:4 är Aya Abuawad.

 

Nu kommer vi äntligen igång med Skola24. Alla vårdnadshavare som har fyllt i och lämnat in blanketten har fått kod mailat till sig. Inte bara en gång, visade det sig… Sjukanmälan av elev ska ske varje dag precis som vanligt, men nu görs anmälan i Skola24 istället för att ringa Malin. Har ni frågor kring Skola24 går det bra att kontakta biträdande rektor Jenny Rosengren.

Påminner om att vi erbjuder läxhjälp till alla elever på skolan måndagar och onsdagar 14.30-15.00 för 4-6 och 15-16 för 7-9.

Nationella prov
Syftet med nationella proven är att lärarna ska få stöd i att bedöma våra elevers kunskaper. Resultatet av nationella proven är en del av den samlade bedömningen som leder fram till att våra elever får ett rättvist betyg mot målen för årskurs 6 samt slutbetyget för årskurs 9. Ingen ledighet kommer att beviljas då NP pågår. På vår hemsida hittar ni alla datum för proven.

Bästa hälsningar
Charlotta Björklund

charlotta.bjorklund@adm.kunskapsskolan.se
0733-911506

Rektorsbrev september 2016

Hej!
Välkomna alla elever och föräldrar till ett nytt läsår. Mitt namn är Charlotta Björklund och jag är ny rektor på skolan. Jag ser verkligen fram emot mitt nya uppdrag som rektor på Kunskapsskolan i Lund. Vi har haft en riktigt bra start med många entusiastiska och glada elever som nu är fokuserade efter sina utvecklingssamtal. Ett av årets stora mål är att bibehålla våra höga studieresultat, men vi kommer också att hålla fokus på loggboken och de personliga handledarsamtalen. Jag är övertygad om att det kommer att bli ett bra läsår. Ni är alltid välkomna att titta förbi på en kopp kaffe eller te.

Skolresultat
I våras gick våra nior ut med ett genomsnittligt meritvärde om 266 poäng- ett mycket bra studieresultat, bland de bästa resultaten i kommunen, den officiella statistiken kommer i september.

Skolstart
Vi har haft en trevlig och lugn skolstart. Våra nya lokaler är färdiga och används för fullt. Tyvärr fanns inte alla möbler på plats till skolstart men eleverna hanterade detta på ett mycket bra sätt. Måndag 19 september kommer vi starta dagen med en invigning. Mer information kommer i veckobrevet från handledarna. Det här året har vi även gjort några förändringar i schemat och bytt namn på salarna. De första skoldagarna för våra nya elever har handlat mycket om att gå igenom vad det innebär att vara elev på Kunskapsskolan. I alla basgrupper har de arbetat mycket med bl a loggboken; hur den ska användas och varför den är en av nycklarna till framgång hos oss. Det är viktigt att ni hemma tittar i loggboken varje vecka, det är ett av de kommunikationsverktyg med hemmet som vi använder. Ett annat sådant verktyg är elevdokumentationssystemet, eds:en, där kan ni följa ert barns kunskapsutveckling i de olika ämnena. Användarnamn och lösenord ber ni att få från ert barn.
 

Det här säger skollagen om frånvaro/närvaro
I skollagen finns tydligt beskrivet vikten av att eleverna deltar i undervisningen och att endast beviljad ledighet är ett giltigt skäl att utebli..En elevs frånvaro ska anmälas till skolan senast 7.30 av elevens vårdnadshavare på telefonnummer 08-506 914 91. Anmälan om frånvaro görs till skolan varje dag. Om en elev är frånvarande utan anmälan, eller är ogiltigt frånvarande, kontaktar skolan elevens vårdnadshavare samma dag. En elevs sammantagna eventuella ogiltiga frånvaro under aktuell termin dokumenteras och kommer redovisas i sin helhet på elevens terminsbetyg. Vi kommer under hösten att implementera ett digitalt frånvarosystem, skola24. Vidare information kring detta kommer i veckobrevet från handledarna.

Personalförändringar
Jag vill passa på att hälsa våra nya medarbetare välkomna. Lina Larsson, Stefan Beskow, Camilla Jacobsson och Karoline Egard Malmberg; vilka är nya lärare i vårt utökade mellanstadium. Sara Warrant är ny lärare i matematik för 7-9, där även Johanna Juhlin återvänt efter föräldraledighet. Cecilia Fagerlind Kroon är ny lärare i textilslöjd och Yolanda Sanchez Estruch undervisar i spanska under Vanessa Björklunds föräldraledighet. Karin Svensson kommer vara tjänstledig större delen av läsåret med start i mitten av september. Niklas Mansfield är vikarie för Karin under tiden. Niklas har redan påbörjat sin anställning.

Kalendarium
Kalendariet för läsåret finns på vår hemsida, där kan ni även se provdatum för Nationella prov för årskurs 6 och 9. Ledighet beviljas inte under nationella proven för eleverna i årskurs 6 och 9. Vi ser nationella proven som ett tillfälle för både elever och lärare att säkerställa att vi håller hög kvalitet på undervisningen.

Vänliga hälsningar
Charlotta Björklund
Rektor
charlotta.bjorklund@adm.kunskapsskolan.se
0733-911506

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.