MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Charlotta Björklund, Rektor

Läs mer

Rektorsbrev januari 2018

Hej​ ​alla​ ​elever​ ​och​ ​föräldrar!

Välkomna tillbaka!
Nu​ ​är vi igång igen efter ett långt, tyvärr här i Skåne snöfattigt, men skönt jullov​ ​och​ ​jag​ ​hoppas​ ​att​ ​alla​ ​elever​ ​och medarbetare​ ​har​ ​vilat​ ​upp​ ​sig​ ​inför vårterminen.

Nationella​ ​prov
Innan jul genomfördes de muntliga delarna i svenska, matematik och engelska för årskurs 6 och 9. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna samt en ökad måluppfyllelse för eleverna. De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

Skolverket har sedan september 2017 ett uppdrag om att digitalisera de nationella proven och skapa möjligheter för extern bedömning av proven. Införandet av digitala prov sker stegvis från 2018 då de påbörjar en försöksverksamhet. Innan jul kom även ett nytt beslut som gör sig gällande från och med nästa läsår och det är hur stor betydelse elevens resultat på nationella proven ska ha vid betygssättning. Regeringen har beslutat om att resultaten ska ha en särskild betydelse dvs att elevens resultat på nationella proven ska vägas in i större utsträckning än idag vid betygssättningen.

Ledighet beviljas ej i samband med nationella prov. På vår hemsida kan ni se vårens provdatum.

Digitalisering​ ​i​ ​Läroplanen
Regeringen har även beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering. Det övergripande målet med strategin är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas. Vi kommer säkerställa att våra lärare får adekvat utbildning för att möta dessa krav. I somras var två av lärarna på utbildning i programmering. I år kommer våra elever i årskurs 5 och 8 vara de första som påbörjar programmering i teknik. Vi kommer därefter utvärdera arbetet och lägga upp en plan för ämnet i samtliga årskurser inför nästa läsår. Då kommer vi även implementera programmering i ämnet matematik.

 

Trådlöst​ ​nätverk
Under hösten har vi bytt nätverksleverantör i företaget, vilket inte har varit helt problemfritt. Vi har haft en del “segheter” i nätverket som bl a inneburit svårigheter med att komma in på Kunskapsporten. Vi har valt att öka upp hastigheten då vi har digitalt läromedel på Kunskapsporten som förutsätter att vi har ett snabbare nätverk. Felen ska nu vara åtgärdade.

Digital​ ​loggbok
Med start i höstas har elever i årskurs 9 fått tillgång till en digital loggbok. Vi är pilotskola i framtagandet av en digital loggbok där elever och lärare får vara med och påverka hur den digitala loggboken ska fungera. Tony Martelius Ågren är ansvarig för det arbetet här hos oss. Målet är att vi till nästa läsår ska ha digital loggbok i årskurs 7-9. Kunskapsskolan har valt att behålla den traditionella loggboken i årskurs 4-6 då vi vill att eleverna först ska träna sig i att skriva loggbok.

Sankt Larsparken
Arbetet i parken fortsätter under våren. Vill ni läsa mer om det gå in på länken nedan.
Nyheter rörande Sankt Larsparken

Personal
Vi har några förändringar i medarbetargruppen. Vi hälsar Lars Wedin, lärare i musik, välkommen tillbaka efter sin föräldraledighet. Cecilia Kroon byter arbetslag från 8 till 4-6. Jenny Levin är ny basgruppshandledare för 8.5. Eva Blom är vikarierande specialpedagog för Elisabeth som är föräldraledig under 2018. Maria Altarriba är ny lärare i spanska och basgruppshandledare för 9.1. Jan Rasmusson, som har undervisat i idrott på 4-6 slutar hos oss i mitten av januari. Sabina Thambert ersätter honom. Maria Wadenius, lärare i svenska och basgruppshandledare för 7.5, slutar hos oss 31 januari. Alexander Hamad ersätter Maria. I engelska välkomnar vi ytterligare en lärare, Sita Ljungholm Verma. Sita tillhör arbetslag 8. Vecka 9 får vi förstärkning i matematik, då börjar även Marianne Lundgren, lärare i ma/no/tk hos oss. Marianne kommer tillhöra arbetslag 9.

Med önskan om en härlig vår!
Lotta
charlotta.bjorklund@kunskapsskolan.se
0733-911506


Rektorsbrev november 2017


Nu har höstlovet precis passerat och jag hoppas att alla är sugna att komma tillbaka till skolan igen, utvilade och fulla av energi. Vi har haft en bra start på läsåret, eleverna är fokuserade och tiden går fort när man har roligt. Vi avslutade veckan innan lovet med en Halloweendag som elevrådet anordnat. Spöken, zombies och andra läskiga varelser fyllde skolan. Fredagen ägnades åt vår hälsa, närmare bestämt vad socker kan göra med oss. Intressant men även skrämmande. Vi var nog flera som fick en tankeställare kring vad och hur vi äter. Det är ännu ganska många veckor kvar att arbeta innan det är dags för nästa ledighet, jullovet. På skolan väntar nu efter lovet bland annat prao för år 7 och 8, muntliga nationella prov för eleverna i årskurs 6 och 9, utöver det vanliga skolarbetet.

Uppföljning av elevernas studier
Veckorna före lovet har alla lärarna gått igenom hur det går för eleverna i skolan. Denna uppföljning gör vi alltid i mitten på varje termin och vi kallar den betygsprognos. Syftet är att gå igenom alla elever och följa upp deras mål och resultat. Lärarna ser också i samband med detta över sin egen undervisning och gör anpassningar där det behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå målen. Som förälder är det önskvärt att du tillsammans med ditt barn går in regelbundet på EDS och se hur ditt barn ligger till i de olika ämnena. Har ni frågor om ett ämne, kontakta ämnesläraren. Allas mailadresser finns på skolans hemsida.

I samband med betygsprognosen har handledarna kontaktat de elever och vårdnadshavare där det finns en risk att eleven inte når sina mål i ämnena och eller riskerar att inte få betyg alls i något ämne.

 

 

Teachers exchange programme
Som ni vet finns det skolor i andra länder som arbetar efter vårt koncept. Samarbete och utbyte är en viktig del i att utveckla våra verksamheter. Vår duktiga lärare i slöjd, Jenny Holley, är den här veckan i Bangalore, Indien, för att besöka Kunskapsskolan där. Jenny kommer bland annat titta på hur de arbetar med Kunskapsskolans framtidsförmågor och hur de använder digitala verktyg i slöjden för att utveckla lärandet.

December
Sista månaden på terminen har som vanligt mycket att erbjuda. Då arbetar vi in i det sista för att se till att så många elever som möjligt kan nå sina terminsmål. Sista dagarna är det som vanligt schemabrytande aktiviteter såsom idrottsdag och pyssel. Skolavslutningen är onsdag den 20 december. Handledarna meddelar sluttider för dagen. Fritidsklubben har stängt denna dag. Vi ska försöka knyta ihop säcken på bästa sätt så att alla kan gå på jullov nöjda med sin insats.

Nästa termin inleds med utvecklingssamtal den 8:e och 9:e januari. Ni kommer få en separat inbjudan av era barns handledare. Skolan börjar enligt schema onsdag 10:e januari kl 8.15.

Kom gärna förbi på en kopp kaffe - vi är alltid på plats från kl.07.30!

Med önskan om en skön adventstid,
/Lotta
charlotta.bjorklund@adm.kunskapsskolan.se

Rektorsbrev augusti

Hej!

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Hoppas att alla har haft ett skönt sommarlov med mycket vila för nu är vi igång igen med full kraft, fulla med energi för årets arbete. Extra välkommen till alla nya elever och vårdnadshavare. Vi ser fram emot att få lära känna er.

Nyheter
Det här året innehåller flera spännande nyheter som vi tror kommer stimulera elevernas nyfikenhet och lust att lära och därigenom ha möjlighet att nå ännu högre mål. Vi inför programmering i ämnet teknik för år 5 och 8. Vi provar även att ha sovmorgon någon dag för elever i 7-9 och ph-samtal på morgonen två dagar i veckan.

Framtidsförmågor
I skolan har vi sedan införandet av nya läroplanen Lgr11 arbetat med och bedömt förmågor i undervisningen. För att ge våra elever möjlighet att utvecklas ytterligare har Kunskapsskolan tagit fram ett antal framtidsförmågor som vi tror är viktiga för dagens unga att utveckla för att möta framtiden. Dessa är: vara innovativ, lära att lära, samarbeta, visa handlingskraft, agera globalt samt leva digitalt. Förmågorna kommer vi arbeta med på basgruppssamling, ph-samtal och i undervisningen på olika sätt.

Ny matleverantör
Vi har avtal med en ny matleverantör, Skolfood. Det hoppas vi ska öka nöjdheten med maten och medföra att eleverna är mätta och nöjda och orkar med hela sin skoldag.

 

 

Utemiljö
Under våren påbörjades arbete i parken med att skapa en säker och trivsam miljö för alla i området. Vägar har stängts av för biltrafik, det har satts upp nya bänkar, träd och buskar har börjat snyggas till. Vi kommer få ett utegym precis vid skolan inom kort. Pingisbord och basketkorg är också att vänta i samband med skolstart. För eleverna i år 4-6 kommer det finnas planerade rastaktiviteter alla dagar i veckan.

Fokusområden
Vårt fokus är att utveckla undervisningen för att kunna nå ännu högre resultat med våra elever. All undervisande personal ska genomföra Skolverkets Läslyftet. Vi kommer även arbeta med att utveckla workshop och ph-samtalen. Utöver det kommer vi även att bedriva ett omfattande värdegrundsarbete, där elevrådet kommer ha en aktiv roll.

Ny personal
Vi önskar Jenny Levin, lärare i matematik, Linda Hellvärn, lärare i so, Oscar Waldén, lärare i ma/no, Seif Sharif, som ska undervisa i ma/no samt Gabriel Hurtado, lärare i spanska, välkomna till oss. Under sommaren har Jenny Rosengren, Jonas Vijk och Annika Eriksson lämnat oss för nya uppdrag på andra skolor.

Alla elever som har haft sitt utvecklingssamtal ska ha sina nya mål i EDS, gå in och titta så att allt stämmer. Har ni funderingar kring ett ämne, kontakta ämnesläraren. Allas mailadresser finns på vår hemsida.

Önskar alla en härlig höst,

Charlotta
charlotta.bjorklund@adm.kunskapsskolan.se

Rektorsbrev april

Hej!
Våren har äntligen kommit på allvar, även om den här veckan har bjudit på klassiskt aprilväder, och era barn är tillbaka på skolan efter ett långt och härligt påsklov! Nu är det endast åtta veckor kvar av terminen innan eleverna går på sommarlov. Endast två av dem är hela veckor utan idrottsdagar eller lovdagar. Därför är det viktigt att eleverna behåller fokus nu fram till sommarlovet för att nå sina mål. Eleverna i år 9 har precis fått sina preliminära antagningsbesked till gymnasiet. Väntan har varit både spännande, pirrig och lite läskig.

Betygsprognoser
Vi har precis avslutat arbetet med våra betygsprognoser där samtliga ämneslag har gått igenom hur eleverna ligger till i alla ämnen. För de elever som riskerar att inte nå målen har ni som föräldrar blivit kontaktade av handledaren. Det är viktigt att föra en dialog med barnen kring slutmålen utifrån om de är rimliga eller om de ska justeras. Behöver ni vägledning kring hur ni ska resonera kring slutmålen så går det bra att vända sig till ämneslärarna och handledaren.

Nationella prov år 6 och 9
År 9 har slutfört nationella proven i svenska, moderna språk och fysik. Nu återstår engelska, matematik och religion. I år 6 har proven i svenska och matematik genomförts nu kvarstår engelska. Eleverna har varit mycket fokuserade och tålmodiga.

Antagning till år 4 och 7 inför höstterminen
Vi är klara med antagningen av elever till höstens år 4 och 7. Intresset för att få börja hos oss har varit stort. Det är väldigt roligt för oss på skolan

att så många elever vill börja här. Intresset för Kunskapsskolan är som bekant stort även utanför Sverige och vi kommer här på skolan ha flera studiebesök från Holland innan vi går på sommarlov.

Enkät 2017
Tack alla för att ni tagit er tid att svara på enkäten. Vi har i år haft högre svarsfrekvens jämfört med de senaste åren. Som ni förstår är detta ett mycket viktigt verktyg för oss. Enkäterna innehåller väldigt många frågor och nu kommer vi tillsammans på skolan att analysera våra enkätresultat. Dessa analyser ligger till grund för nästa års verksamhetsplan som jag återkommer med i ett senare rektorsbrev och berättar vilka våra förbättringsområden är.

Besök
Skolan är ingen allmän plats. Det innebär att eleverna inte får ha med sig kompisar från en annan skola när denne ex har studiedag. Alla besök ska bokas i förväg och godkännas av rektor.

Värmen kommer
Då är det bra att ha med sig en vattenflaska som man kan fylla på under dagen.

Terminsstart
Många har redan nu börjat fråga när vi börjar till hösten. Ni kommer att bli kallade till utvecklingssamtal med start onsdag den 16 augusti. Då börjar även alla nya elever på skolan. Första gemensamma skoldagen blir fredag den 18 augusti. Nytt kalendarium kommer att läggas ut på hemsidan.
Varma hälsningar Charlotta
charlotta.bjorklund@adm.kunskapsskolan.se

Rektorsbrev mars

Hej!
Tiden går fort och eleverna har redan haft sportlov. Nu är vi tillbaka utvilade med ny energi.

Ett av årets mål är att bibehålla våra höga studieresultat, men vi håller också fokus på loggboken och de personliga handledarsamtalen. En av våra duktiga förstelärare, Jonas Vijk, handleder lärarna i coachande samtal. Jonas kommer även åka till Indien vecka 12 för att hålla i introduktion för de nya lärarna där.

Enkäter. Ja, det är många sådana och nu är det dags igen. Denna gång är det Kunskapsskolan egna enkät som ska besvaras av elever, vårdnadshavare och personal. Eleverna besvarar enkäten under skoltid. Enkäten är öppen för er vårdnadshavare under perioden 7 – 21 mars och ni kommer få en inbjudan via mail. Vi är tacksamma om så många som möjligt svarar så att vi får hjälp i vårt fortsatta arbete med att utveckla skolan.

Skola24 är i gång och vår upplevelse är att det fungerar mycket bra. Vi hoppas att ni tycker detsamma. Ladda gärna ner appen om ni inte redan gjort det. Har ni frågor kring Skola24, kontakta Jenny Rosengren.

Som första Kunskapsskola i Sverige erbjuder vi nu inläsningstjänst till alla elever på skolan. Specialpedagog Elisabeth ansvarar för inloggning och vi har främst fokuserat på att elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter ska få inloggningar, men det finns alltså tillgängligt för alla.

 

Det är viktigt att ni hemma tittar i loggboken varje vecka, tiden går fort och vi vill att eleverna ska ligga i fas med sina mål. Har ni funderingar i något ämne, kontakta ert barns ämneslärare. Alla adresser finns på skolans hemsida.

Vi har några personalförändringar. Daniel Lindgren slutar hos oss i början av april. Hans ersättare heter Angelica Thyrsson och hon kommer i början av maj. Vikarie sätts in veckorna fram till Angelica börjar. Linda Öste Sabouné slutar efter påsk och hennes ersättare heter Maria Wadenius och hon börjar redan i slutet av mars. Hannah Persson slutar vecka 13. Magnus Melliander tar över ansvaret för basgruppen och Jenny Rosengren tar över undervisningen i so. Vi önskar Daniel, Linda och Hannah stort lycka till på sin nya tjänster.

Slutligen vill jag informera er om att skolan, som tack för att vi lät handbollslag sova över på skolan under jullovet, har fått biljetter till LUGI damlags hemmamatch 29 mars mot SKARA. Matchen börjar kl.19.00 i Sparbanken Skåne arena. Det finns plats för alla elever och eleverna får ta med sig en vuxen. Senast 20 mars behöver vi veta hur många som kommer. Anmäl er till ert barns handledare. Vår duktiga medarbetare Melissa Petrén, som arbetar på fritidsklubben, är en av spelarna och vi vill såklart dit och hejja!


Bästa hälsningar
Charlotta Björklund

charlotta.bjorklund@adm.kunskapsskolan.se
0733-911506

Rektorsbrev januari

Hej alla elever och föräldrar!
God fortsättning och välkomna tillbaka till skolan efter jullovet! Jag hoppas att alla elever har vilat upp sig för att komma igång med vårens arbete. Nu finns uppdaterade utvecklingsplaner i Eds efter era utvecklingssamtal. Ni kan alltid gå in i Eds för att följa era barns progression. Titta även i deras loggböcker för att se vilka mål de har för veckan samt om de följer sin planering. Har ni frågor om ett ämne, kontakta i första hand berörd ämneslärare. Alla lärares mailadresser finns på medarbetarsidan på vår hemsida. Ni vet väl att vi finns på Facebook? Där lägger vi upp bilder från verksamheten och våra elevers spännande arbeten.

Det har blivit dags att fylla i enkät från Skolinspektionen. Det är elever och vårdnadshavare i år 5 och 9 som berörs och handledarna skickar ut information.

Alexander som vikarierade i matematik under hösten är ute och reser under våren och ny lärare i matematik och basgruppshandledare för 7:4 är Aya Abuawad.

 

Nu kommer vi äntligen igång med Skola24. Alla vårdnadshavare som har fyllt i och lämnat in blanketten har fått kod mailat till sig. Inte bara en gång, visade det sig… Sjukanmälan av elev ska ske varje dag precis som vanligt, men nu görs anmälan i Skola24 istället för att ringa Malin. Har ni frågor kring Skola24 går det bra att kontakta biträdande rektor Jenny Rosengren.

Påminner om att vi erbjuder läxhjälp till alla elever på skolan måndagar och onsdagar 14.30-15.00 för 4-6 och 15-16 för 7-9.

Nationella prov
Syftet med nationella proven är att lärarna ska få stöd i att bedöma våra elevers kunskaper. Resultatet av nationella proven är en del av den samlade bedömningen som leder fram till att våra elever får ett rättvist betyg mot målen för årskurs 6 samt slutbetyget för årskurs 9. Ingen ledighet kommer att beviljas då NP pågår. På vår hemsida hittar ni alla datum för proven.

Bästa hälsningar
Charlotta Björklund

charlotta.bjorklund@adm.kunskapsskolan.se
0733-911506

Rektorsbrev september 2016

Hej!
Välkomna alla elever och föräldrar till ett nytt läsår. Mitt namn är Charlotta Björklund och jag är ny rektor på skolan. Jag ser verkligen fram emot mitt nya uppdrag som rektor på Kunskapsskolan i Lund. Vi har haft en riktigt bra start med många entusiastiska och glada elever som nu är fokuserade efter sina utvecklingssamtal. Ett av årets stora mål är att bibehålla våra höga studieresultat, men vi kommer också att hålla fokus på loggboken och de personliga handledarsamtalen. Jag är övertygad om att det kommer att bli ett bra läsår. Ni är alltid välkomna att titta förbi på en kopp kaffe eller te.

Skolresultat
I våras gick våra nior ut med ett genomsnittligt meritvärde om 266 poäng- ett mycket bra studieresultat, bland de bästa resultaten i kommunen, den officiella statistiken kommer i september.

Skolstart
Vi har haft en trevlig och lugn skolstart. Våra nya lokaler är färdiga och används för fullt. Tyvärr fanns inte alla möbler på plats till skolstart men eleverna hanterade detta på ett mycket bra sätt. Måndag 19 september kommer vi starta dagen med en invigning. Mer information kommer i veckobrevet från handledarna. Det här året har vi även gjort några förändringar i schemat och bytt namn på salarna. De första skoldagarna för våra nya elever har handlat mycket om att gå igenom vad det innebär att vara elev på Kunskapsskolan. I alla basgrupper har de arbetat mycket med bl a loggboken; hur den ska användas och varför den är en av nycklarna till framgång hos oss. Det är viktigt att ni hemma tittar i loggboken varje vecka, det är ett av de kommunikationsverktyg med hemmet som vi använder. Ett annat sådant verktyg är elevdokumentationssystemet, eds:en, där kan ni följa ert barns kunskapsutveckling i de olika ämnena. Användarnamn och lösenord ber ni att få från ert barn.
 

Det här säger skollagen om frånvaro/närvaro
I skollagen finns tydligt beskrivet vikten av att eleverna deltar i undervisningen och att endast beviljad ledighet är ett giltigt skäl att utebli..En elevs frånvaro ska anmälas till skolan senast 7.30 av elevens vårdnadshavare på telefonnummer 08-506 914 91. Anmälan om frånvaro görs till skolan varje dag. Om en elev är frånvarande utan anmälan, eller är ogiltigt frånvarande, kontaktar skolan elevens vårdnadshavare samma dag. En elevs sammantagna eventuella ogiltiga frånvaro under aktuell termin dokumenteras och kommer redovisas i sin helhet på elevens terminsbetyg. Vi kommer under hösten att implementera ett digitalt frånvarosystem, skola24. Vidare information kring detta kommer i veckobrevet från handledarna.

Personalförändringar
Jag vill passa på att hälsa våra nya medarbetare välkomna. Lina Larsson, Stefan Beskow, Camilla Jacobsson och Karoline Egard Malmberg; vilka är nya lärare i vårt utökade mellanstadium. Sara Warrant är ny lärare i matematik för 7-9, där även Johanna Juhlin återvänt efter föräldraledighet. Cecilia Fagerlind Kroon är ny lärare i textilslöjd och Yolanda Sanchez Estruch undervisar i spanska under Vanessa Björklunds föräldraledighet. Karin Svensson kommer vara tjänstledig större delen av läsåret med start i mitten av september. Niklas Mansfield är vikarie för Karin under tiden. Niklas har redan påbörjat sin anställning.

Kalendarium
Kalendariet för läsåret finns på vår hemsida, där kan ni även se provdatum för Nationella prov för årskurs 6 och 9. Ledighet beviljas inte under nationella proven för eleverna i årskurs 6 och 9. Vi ser nationella proven som ett tillfälle för både elever och lärare att säkerställa att vi håller hög kvalitet på undervisningen.

Vänliga hälsningar
Charlotta Björklund
Rektor
charlotta.bjorklund@adm.kunskapsskolan.se
0733-911506

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.