MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Christopher Adermark, Rektor

Läs mer

Rektorsbrev augusti

Hej!

Kunskapsskolan Nacka har under sommaren genomgått ett rektorsbyte och jag som tagit över som rektor sedan 1 augusti heter Christopher Adermark. Jag kommer närmast från Kunskapsskolan Tyresö, där jag arbetat som biträdande rektor under tre år. De senaste 15 åren har jag arbetat på olika Kunskapsskolor i Stockholmsområdet, så jag är väl förtrogen med konceptet. Det är mycket nytt att sätta sig in i när man kommer till en ny skola, men jag börjar långsamt få grepp om verksamheten.

Personalförändringar
Det har skett fler förändringar sedan förra terminen, av vilka ni redan har fått information om vissa.

 • Anne Feige slutar som koordinator och ersätts av Felicia Lingedal
 • Mikaela Schenning har slutat. Handledarskapet tas över av Olga Rios Aybar och Niclas Eriksson. Tyskan kommer Elias Dottemar att ha hand om
 • Karolin Brass har slutat och slöjden tas över av Monia Aissaoui (TX och handledare för 6.2) och Niclas Eriksson (TM)
 • Helen Jakobsen (spec.ped.) har slutat och ersätts av Gudrun Renberg
 • Emma Nilsson ny NO-lärare i årskurs 6 och handledare för 6.3
 • Sara Silfversten ny svensklärare och handledare i 8.1
 • Gabriela Babic går vidare till andra uppdrag inom Kunskapsskolan. Engelskan tas över av Seval Orhan Bahsi.
 • Mireya Fiallo Hedqvist ny hem- och konsumentkunskapslärare samt handledare för 7.5

 

 

Mobilpolicy

Redan under vårterminen fattades beslutet att införa en ny policy för hantering av elevers mobiltelefoner. Basgruppshandledaren kommer att samla in elevernas telefoner varje morgon och återlämna dem i slutet av dagen. Telefonerna förvaras i ett låst skåp i lärarrummet under dagtid. Vi har fått några frågor om vem som ansvarar för telefonerna under dagen, och det gör skolan. De Kunskapsskolor som testat detta under förra året har varit mycket positiva och har sett att eleverna lägger mer tid på sina studier då de inte störs lika mycket av sina telefoner. Det kommer med alla säkerhet dyka upp några mindre hinder under terminens gång som vi får ta tag i när de visar sig.

Renovering
Under sommaren har det skett en del renovering av lokalerna, mestadels målning och byte av möbler, så eleverna kommer att mötas av en ny och fräsch skola på måndag.

 

Vi ser nu alla fram emot att ta emot eleverna på måndag och komma igång med undervisningen!

Med vänlig hälsning,
Christopher Adermark
Rektor

Rektorsbrev januari

Hej!

Jag hoppas ni alla haft en fin julledighet och en bra start på 2017!

Vi gick på jullov med en mycket bra känsla i magen. Återigen en mycket fin avslutning i Nacka Kyrka med solister, kör och lärarkör. Och så hade vi ju precis satt alla höstterminens betyg. Generellt mycket goda resultat för våra elever! Det genomsnittliga meritvärdet för åk 9 höstterminen 2016 blev 271 poäng. Vi ligger med detta bra i fas för att nå de 275p vi satt som mål VT17.

Vi är nu utvilade och laddade att möta våren och alla härliga elever!

Skolenkät
Vårtermin betyder även att olika typer av enkäter och utvärderingar ska göras. Ni vårdnadshavare kommer erbjudas möjlighet att besvara Kunskapsskolans egen enkät senare i vår. Nu i januari är det dags för skolenkäten som görs av skolinspektionen. Mellan den 23 januari – 17 februari kommer vårdnadshavare till elever i åk 9 kunna svara på den. Ni kommer få länk och inlogg via veckobreven. För att enkäter ska bli rättvisande är det viktigt att så många som möjligt besvarar dem. Vi hoppas på ett högt deltagande av er! Läs gärna mer här!

Rörelseprojekt
Bifogat med detta rektorsbrev finns resultatet från rörelseprojektet. Eleverna tog utmaningen på största allvar och resultatet måste sägas vara mycket gott. I snitt har varje elev gjort 11 pass, lagt upp 2,4 foton, 27 kommentarer och 58 likes. Vi får se om projektet kommer upprepas i någon form framöver. Jag hoppas på det.

YAM
Ett kommande projekt vi ska delta i är YAM, youth aware of mental health. Det är ett utbildningsprogram och forskningsprojekt som genomförs av Karolinska Institutet i samarbete med Stockholms läns landsting. Programmet – YAM – syftar till att stärka medvetenheten om hälsosamma och ohälsosamma livsstilar, deras betydelse för den psykiska hälsan samt hur man kan hjälpa sig själv och sina kamrater och var man kan söka hjälp. Elever i åk 7 och 8 kommer delta i utvecklingsprogrammet och besvara enkäter vid tre tillfällen det närmaste året. Läs gärna mer i det bifogade informationsbladet. Vi kommer skicka med elever i åk 7 och 8 informationsmaterial och samtyckesblanketter till er vårdnadshavare. Vi kommer även maila ut detta i veckobrev framöver. Det är viktigt att ni skickar/mailar in detta så era barn kan delta.

Personalförändringar
Även vi påverkas av den pågående lärarbristen vi har i Sverige just nu som leder till en stor rörlighet bland lärare. Nedan följer de förändringar som kommer ske under vårterminen.

Ewa Collin heter vår nya lärare i hem- och konsumentkunskap. Ewa har arbetat många år som lärare i hem- och konsumentkunskap i grundskolan. Ewa började sin anställning 9 januari.

Linda Ljunggren är vår nya bildlärare. Linda har arbetat många år som lärare i bild i grundskolan och på Konstfack. Linda börjar sin anställning 3 mars då hon hade tre månaders uppsägningstid. I väntan på henne kommer Elisabeth Grantelius vikariera. Elisabeth är även hon legitimerad bildlärare med erfarenhet av arbete i grundskolan.

Johan Wirstedt är ny lärare i SO i år 6 och basgruppshandledare i 6.3. Johan har även han flera års erfarenhet av undervisning i sina ämnen från grundskolan. Han har även haft praktik och jobbat extra inom Kunskapsskolan så vårt arbetssätt är bekant för honom. Johan hade tre månaders uppsägningstid vilket innebär att han kommer 21 februari. I väntan på honom går Björn Lodmark och Krystal Harris in och tar basgruppen. När Johan är på plats kommer Gabriela Babic gå över och undervisa i engelska istället för i SO i år 6.

Ebba Ernow påbörjar sitt vikariat hos oss den 17 januari. Ebba ska vikariera i SO och som basgruppshandledare för 8.4 under Martin Cornelius föräldraledighet. Ebba är nyutbildad SO-lärare från lärarhögskolan i Linköping och kommer gå parallellt med Martin två veckor innan han går på sin ledighet. Martin är tillbaka i aug/sep 2017.

Marika Hjort ska få tillökning i mars och är sjukskriven fram till sin föräldraledighet. Rekrytering av vikarie för Marika pågår.

Vinteridrottsdag
Den 23 januari är det dags för vår vinteridrottsdag. Se separata utskick i veckobrev om vilka aktiviteter som kommer arrangeras. Jag ser personligen fram emot en härlig skiddag i Romme.

Öppet Hus
Vi rivstartar vårterminen med Öppet Hus lördagen den 14 januari. Det är elever från åk 6 och 9 som är i skolan denna dag. De blir lediga måndagen efter, den 16 januari, som kompensation. Till Öppet Hus är alla ni självklart välkomna. Många som står i vår kö besöker oss också denna dag.

Antagningen
Kön till åk 6 ht 2017 är rekordlång med 501 köande. Antagningen har dragit igång och beräknas vara klar 1 februari. Det är roligt att se att allt fler väljer att ställa sitt barn i kö till vår fina skola.

Allergier
Vi har elever på skolan som är extremt allergiska mot nötter och ägg. Vi informerar eleverna om detta men det är bra om ni även tar upp detta hemma. Det kan vara lätt att glömma bort då man gör matsäck till exempel friluftsdagar eller besök utanför skolan. Vi har även parfymfritt då vi har allergier mot starka dofter.

 

Hälsningar
Kajsa Rehnman
Rektor

Rektorsbrev november

Hej!
Skolarbetet fortlöper och vi börjar nog alla längta efter advent. Förra veckans dramatiska väder påminde tydligt om att hösten gått över i vinter. På skolan innebär det att vi går in i en period av muntliga nationella prov för åk 6 och 9 men även att vår kör börjar repetera inför Lucia och skolavslutning. Boka gärna in förmiddagen den 22 december då vår julavslutning kommer vara i Nacka kyrka. Vi återkommer med mer exakt tid i veckobrev.

Höstlovet
Under höstlovet var vi många som arbetade några dagar. Måndagen var vi iväg till vår systerskola i Täby där vi i vårt kluster (Kunskapsskolan i Täby, Tyresö, Saltsjöbaden och Nacka) träffades. Vi arbetade dels i våra ämneslag med olika ämnesspecifika utmaningar. Vi hade även workshops som leddes av våra förstelärare. De innehöll föreläsningar och gemensamt arbete inom områdena ”Workshop”, ”Hur man kan använda Nationella prov för ökat lärande” och ”Coachande arbetssätt i PH”. Att få träffa kolleger från andra skolor och vända och vrida på vårt uppdrag är både lärorikt men också viktigt för att säkerställa likvärdigheten mellan våra skolor.

Facebook
De flesta Kunskapsskolorna runt om i Sverige har en egen facebooksida. Jag tycker det är hög tid för oss att också ha en sådan. Alla inlägg kommer göras av mig, Fia eller arbetslagsledarna. Vi kommer vara noga med att bara lägga upp bilder där man antingen inte kan se vem det är eller där eleven/medarbetaren godkänt att det blir publicerat. Vi hoppas på detta sätt kunna förmedla hur dagarna på skolan är. Gilla oss gärna!

 

Rörelseprojekt
Måndagen den 14 november drog vi igång rörelseprojektet. Det kommer hålla på under fyra veckor. Motionsutmaningen kallar vi ”Get Active Challenge" och alla är med utifrån sin egen förmåga. Det är en social och rolig utmaning som går ut på att tillsammans motivera och hjälpa varandra att motionera regelbundet. Både personal och elever är involverade och engagerade och syftar till att befästa och upptäcka nya goda vanor, varför inte haka på det hemma med?

Matematiktävling
Tisdagen den 15 november deltog 25 av våra elever i Högstadiets matematiktävling. Det är Danderyds gymnasium som arrangerar. Vi håller tummarna för att någon ska gå vidare till final. Den går av stapeln lördagen den 21 januari.

Ombyggnation
Under höstlovet byggdes vår reception om. Vår koordinator, Anne, har fått ett eget rum där hon både kan ta emot elever och medarbetare men även stänga in sig för att få lugn och ro vid eget arbete.

Besök i Indien
Veckan före höstlovet var Clara, en av våra lärare, i Indien. Hon besökte en av våra systerskolor där. Gå gärna in och läs hennes blogg. I vår kommer vi i vår tur ta emot en lärare från skolan i Indien. Det är häftigt hur Kunskapsskolans arbetssätt sprider sig runt om i världen. Och fler kommer det bli. Vi har ett par besök i månaden av lärare och rektorer från Holland där nu ett 30-tal skolor arbetar som oss.

Allergier
Vi har elever på skolan som är extremt allergiska mot nötter och ägg. Vi informerar eleverna om detta men det är bra om ni även tar upp detta hemma. Det kan vara lätt att glömma bort då man gör matsäck till exempel friluftsdagar eller besök utanför skolan. Vi har även parfymfritt då vi har allergier mot starka dofter.

Kajsa Rehnman
Rektor

Rektorsbrev oktober

Hej!
Tiden rusar iväg och vi har redan hunnit komma in en bra bit på höstterminen. På höstens senaste föräldracafé hade vi besök av Stina Myringer-Karlsson, pedagogik- och utvecklingschef på Kunskapsskolan. Hon föreläste om betyg och bedömning. Det var mycket uppskattat och flera av er föräldrar önskade få bilderna utmailade. De har mailats ut i förra veckans veckobrev eller i samband med detta brev.

Rörelseprojekt
Under vecka 46-49 kommer vi att genomföra en aktivitetsutmaning med fokus på rörelse och interaktion. Motionsutmaningen kallar vi ”Get Active Challenge" och alla är med utifrån sin egen förmåga. Det är en social och rolig utmaning som går ut på att tillsammans motivera och hjälpa varandra att motionera regelbundet. Både personal och elever kommer vara involverade och engagerade och syftar till att befästa och upptäcka nya goda vanor, varför inte haka på det hemma med? Mer info kommer från oss runt höstlovet och har ni funderingar kontakta idrottslärare Andreas Hass.

Läslyftet
Nu har Läslyftet, som är en komplementutbildning för lärare, dragit igång på skolan. Det är våra fyra svenskalärare samt en SO- och en NO-lärare som deltar i denna fortbildning vars syfte är att öka elevernas läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Språket är byggstenen i alla våra ämnen så det är värdefullt att kunna sprida de nyfångade kunskaperna i fler ämneslag. Läs gärna mer här: http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet

Föräldraråd
Vi har haft läsårets första föräldraråd. Vi pratade bland annat om vårt systematiska kvalitetsarbete. Vår kvalitetsplan är i det närmaste klar och kommer därefter att läggas ut på hemsidan. Jag och Fia redogjorde för bemanningsläget. Det vi har kvar att rekrytera är en lärare i engelska. På denna tjänst har vi vikarier. Vi pratade även en del om schemat inför vårterminen och skolans lokaler.

 

Kultur
Även under detta läsår kommer vi att arbeta med Skapande Skola-projektet. Fokus i år kommer att vara praktisk byggande i samband med studiebesöken. Bland annat så besöker årskurs 6 Arkitektur och designmuséet. Under hösten kommer eleverna även få tillgång till scenkonst på Dieselverkstan med olika teman för de olika skolåren. Mer information kring detta kommer i respektive skolårsbrev.

Elevråd
Vi har haft årets första elevråd. Många olika delar lyfts av eleverna. Bland annat finns det synpunkter på skolmaten, skolans ordningsregler och vår utemiljö. Vi har nu ett matråd bestående av elever från alla årskurser som tillsammans med mig och vår husmor Åsa ska ha möte med vår skollunch-leverantör. Jag hoppas vi kan höja elevernas nöjdhet med ett närmare utbyte av tankar och önskemål gällande skolmaten. Just nu går skolans ordningsregler på remiss till alla basgrupper i skolan. Våra befintliga ordningsregler diskuteras och synpunkterna tas med till elevrådet. Elevrådet kommer därefter tillsammans med rektor ta fram nya ordningsregler som kommer tas ett varv med medarbetarna för att sedan klubbas. Vad det gäller utemiljön kommer basgrupperna med förslag på vad man önskar. Jag hoppas vi tillsammans ska kunna hitta sätt att pigga upp vår skolgård. Elevrådets senaste protokoll sitter på anslagstavlan utanför mitt rum. Läs gärna igenom det när du är på besök på skolan.

Allergier
Vi har elever på skolan som är extremt allergiska mot nötter och ägg. Vi informerar eleverna om detta men det är bra om ni även tar upp detta hemma. Det kan vara lätt att glömma bort då man gör matsäck till exempel friluftsdagar eller besök utanför skolan. Vi har även parfymfritt då vi har allergier mot starka dofter.

Kajsa Rehnman
Rektor

Rektorsbrev augusti

Hej!

Jag hoppas ni haft en riktigt fin sommar och att era barn är förväntansfulla inför ett nytt läsår. Vi har jobbat några dagar och fick i förra veckan så äntligen träffa alla elever. Vi har nu uppstartsdagar med introduktion för årskurs 6 och utvecklingssamtal för övriga elever. Årskurs 6 kommer ha sina utvecklingssamtal en bit in på terminen. Schemat görs i detta nu och beräknas dra igång 29 augusti.

Föräldraråd och föräldracafé

Årskurs 6
Skolårets första föräldracafé är för vårdnadshavare åk 6 och det blir den 7 sep 18.00–19.30. Vi kommer då berätta mer om Kunskapsskolans arbetssätt, ni kommer få träffa de lärare som undervisar era barn samt fika. Under kvällen kommer även ni som är intresserade av att ingå i föräldrarådet kunna anmäla er till detta. I föräldrarådet träffas föräldrarepresentanter och skolans ledning. Där berättar vi om verksamheten och ni kan lyfta saker som känns viktiga för era barns skolgång. Under första föräldrarådet kommer vi presentera vår kvalitetsplan samt vår lokala arbetsplan. Föräldrarådet ses 28 september kl 17-18 och 24 november kl 17-18.

Årskurs 9
Den 21 september 18.00–19.30 kommer vår studie- och yrkesvägledare informera om gymnasievalet och svara på frågor med anledning av detta.

Samtliga skolår
Vi har även föräldracafé den 28 september 18.00–19.30. Den kvällen är ni alla välkomna till. Tema för kvällen kommer att vara betyg och bedömning samt Kunskapsskolans arbetssätt.

Medarbetare
Som ni säkert sett i medierna den senaste tiden så har vi en akut lärarbrist i Sverige. Man skulle förstås önska att det inte var så på just vår skola, för just era barn men tyvärr påverkas även vi av detta. I sommar tackade Eva-Sofia och Magnus ja till tjänster på två olika gymnasieskolor vilket innebar att jag försökt hitta ersättare till dem. Att få fatt i erfarna, legitimerade lärare i engelska och matematik i juli var svårt. Jag har nu anställt Isabella Aslan i matematik. Hon kommer även överta Magnus basgrupp 8:5. Isabella har läst tre år på högskoleingenjörsutbildningen på KTH och tar nu en paus för att arbeta som lärare i matematik.

 

Krystal Harris kommer undervisa i engelska och vara basgruppsansvarig för 7:3. Krystal är bördig från Nya Zeeland och läser en master i barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon kommer arbeta parallellt hos oss vid sidan av sina studier. Jag har även anställt Caroline Albert som vikarie i tyska för Mikaela under hennes föräldraledighet. Caroline har undervisat i tyska, franska och svenska som andraspråk under flera år och kommer bli ett bra tillskott i moderna språks arbetslag med sin breda kompetens. Självklart fortsätter jag leta behöriga och legitimerade lärare i såväl matematik och engelska. Känner ni någon skicklig lärare i dessa ämnen får ni gärna tipsa mig.

Kultur
Vi kommer även detta år ingå i Skapande skola. Vi håller just på att planera in författarbesök och andra aktiviteter för kommande läsår. Det är viktigt att kulturen inte blir en isolerad händelse utan något som knyts till ordinarie verksamhet. Eleverna kommer under hösten även få vara delaktiga i den scenkonst som Dieselverkstan har. I kommande rektorsbrev kommer jag beskriva närmare vilka aktiviteter vi kommer delta i.

Elevråd
Kunskapsskolan Nacka jobbar ihop med Friends för att skapa en skola fri från mobbning och med ett uttalat mål att alla ska kunna vara sig själv. I detta arbete ingår även att man har ett väl fungerande elevråd där eleverna kan lyfta sådant man vill förbättra på skolan. Närmaste veckorna kommer elevrådsrepresentanter utses i basgrupperna och de elever som ska ingå i Friends.

Allergier
Vi har elever på skolan som är extremt allergiska mot nötter och ägg. Vi informerar eleverna om detta men det är bra om ni även tar upp detta hemma. Det kan vara lätt att glömma bort då man gör matsäck till exempel friluftsdagar eller besök utanför skolan. Vi har även parfymfritt då vi har allergier mot starka dofter.

Friluftsdag
Under vecka 38 kommer vi ha friluftsdagar på skolan.

 • 20/9 åk 6
 • 21/9 åk 7
 • 22/9 åk 8
 • 23/9 åk 9

För närmare information om dessa dagar, se veckobrevet från arbetslaget

Kajsa Rehnman
Rektor

Rektorsbrev juni

 Nacka 30 maj 2016

Hej!

Vårterminen går snabbt mot sitt slut och alla sliter hårt för att få allt klart innan sommarlovet. Ett härligt avbrott i vardagen var Operation Dagsverke och Maj brinner den 18 maj. Uppfinningsrikedomen var stor denna dag. Det bakades bullar, bilar tvättades, barn passades och kaffe såldes till stressade pendlare. Många av er föräldrar var också på skolan under kvällen och såg elevernas arbeten och lyssnade på uppträdanden.

Pengarna från fikat under Maj brinner gick även de till Operation Dagsverke. Tack för att ni engagerar er och hjälpte era barn att bidra! Vi fick in 83 796 kronor!
Fantastisk summa som nu getts till UNICEF:s projekt i Mongoliet.

Föräldraråd
Årets sista föräldraråd har även varit. Vi gick igenom de enkäter vårdnadshavare, elever och medarbetare gjort under våren. Skolan har fortsatt väldigt hög nöjdhet inom de flesta områden. Sämst betyg får skolmaten samt att temperaturen och ventilationen i skolan brister. Elevrådet ska dra igång ett matråd nästa år som ska träffa matleverantören och diskutera hur maten kan förändras så eleverna blir mer nöjda. Hemsö, som äger fastigheten, ser över hur de kan förbättra ventilation och temperatur. Dels har delar av ventilationssystemet bytts ut, dels har fönster och dörrar bytts på flera ställen på skolan.

Elevråd och Friends
Elevrådet och Friends har också haft sina sista träffar. Elevrådets ordförande Greta Nyström lämnade över klubban till sin efterträdare Gustav Dettner Källander. Gustav röstades fram till ny ordförande i knivskarp konkurrens. Grattis Gustav och tack Greta för ett mycket bra arbete under det gångna året. Friends arbete under året har också varit mycket framgångsrikt. I elevenkäten går frågor gällande trygghet framåt vilket jag tror är en direkt avspegling i det arbete våra friendsare gjort.

Nackakampen
Den 7 juni går Nackakampen av stapeln. En kombinerad friluftsdag och Friendsdag. Olika lag har satts ihop där vi blandar skolåren. Vi kommer ha friidrottsgrenar och fotbollsturnering. Det kommer förberedas med kampsånger och viss utklädnad. Även lärarna kommer delta med ett lärarlag i fotboll. Nackakampen kommer vara på Saltsjöbadens IP. Mer information kommer från våra idrottslärare.

Studiebesök och besök
Åk 8 har haft förmånen att få lyssna till Livia Fränkel under en dag i maj. Livia är överlevande från Auschwitz och hon berättade sin historia om vad hon varit med om. Det var även en frågestund där olika funderingar våra elever haft kring 2:a världskriget lyftes. Eleverna i årskurs 6 har under veckan varit på Forum för levande historia.

Vi har även haft nya besök från Storbritannien och Holland. Det är skolledare och lärare som varit här och lärt sig mer om vårt arbetssätt. Nästa år börjar 12 skolor i Holland arbeta enligt vårt koncept. Det är härligt att få besök på skolan för alla är alltid lika imponerade över den skolkultur vi har på skolan och att våra elever är så öppna och trevliga.

Ny skolläkare
Vår skolläkare Gunilla Myhrman går i pension i sommar. Gunilla har arbetat på skolan sedan den startade och kommer vara mycket saknad av oss som haft förmånen att arbeta tillsammans med henne. Ny skolläkare blir Malin Szurgot. Hon har arbetat som skolläkare i Nacka i två år och kommer förutom vår skola även vara skolläkare för Igelboda skola, Orminge skola, Samskolan och Backebo skola

Parkering
Sedan några månader tillbaka har kommunen satt upp nya parkeringsskyltar i området kring skolan. Tyvärr har en del av er föräldrar erfarit detta på ett kostsamt sätt. Ta en extra titt nästa gång ni parkerar för det är både avgifter och städdagar på nya ställen i kvarteret.

Årskurs 9
Natten mellan 26-27 maj sov elever ur årskurs 9 över på skolan. De spelade spel, såg på film och umgicks. Eleverna skötte sig exemplariskt även om vissa nog inte sov så många timmar. Nedräkningen har verkligen börjat för våra avgångselever. Denna vecka är det PRAO och sedan återstår bara avslutningsveckan med Nackakampen, Niornas bal och skolavslutning. Balen är den 8 juni kl 17.30. Balen kommer hållas på skolan och arrangeras av eleverna själva med stöd av oss. Årets bal har ett tema, ”The Great Gatsby”. Kvällen avslutas vid niotiden.

Tömning av skåp
Den 2 juni börjar alla elever tömma sina skåp. Under sommaren ska alla skåp städas så är det någon som inte tömt klipps låset upp. Påminn gärna era barn om detta.

Sommaravslutning
Sommaravslutningen kommer vara torsdagen den 9 juni i Nacka kyrka. Årskurs 6 och 8 har avslutning kl 08.30 och årskurs 7 och 9 klockan 10.00. Kören samlas i kyrkan kl 08.00. Alla vårdnadshavare är välkomna på avslutningen. Det kan bli trångt så det skadar inte att vara i god tid. Det kan även vara svårt att hitta parkering. Dagen avslutas på kyrkbacken med att eleverna får sina betyg.


Kajsa Rehnman
Rektor

Rektorsbrev april

Nacka 20 april 2016

Hej!
I takt med den allt grönare naturen runt om oss närmar sig vårterminens slut med stormsteg. Denna period är en av de mest hektiska i skolans värld och vi planerar och genomför inte enbart undervisning utan även trevligheter som niornas bal, Maj brinner, Nackakampen och Operation Dagsverke. Det är en härlig tid mellan hägg och syren!

Operation Dagsverke och Maj Brinner
Onsdagen den 18 maj händer det mycket på skolan. Boka gärna in detta datum i era kalendrar. Under dagen kommer eleverna delta i Operation Dagsverke (OD). Det är UNICEF som driver OD och i år går de insamlade pengarna till utbildningsprogram i Mongoliet. Den del av programmet som OD stödjer har som mål att fler barn med funktionsnedsättningar ska kunna gå i skolan. Läs gärna mer här.

Våra elever ska under dagen samla in pengar på olika sätt. Det kan vara att man jobbar i trädgården eller går ut med grannens hund och får en slant för det. Man kan även baka och sälja på olika sätt. Kanske era arbetsplatser skulle kunna tänka sig att betala en peng för nybakt under denna dag?

Det finns många sätt för våra elever att tjäna ihop pengar till OD och vi hjälper självklart till om det är någon som har svårt att komma på vad man ska göra. Förra året satte vi rekord på skolan med 86 443 insamlade kronor. Med detta var vi en av de skolor som samlade ihop mest i Sverige.

Vi brukar få frågor om hur mycket eleven ska samla in och 200 kronor kan vara ett riktmärke. Klockan 16.00 kommer alla barn till skolan och lämnar in det man samlat ihop. Klockan 16.30 är alla vårdnadshavare varmt välkomna till skolan! Då går Maj Brinner av stapeln. Denna kväll uppträder skolans kör och musikband. Vi har utställningar med saker eleverna gjort och vi kommer ha nyhetssändningar i Stora arenan. Fika kan man självklart även köpa. Pengarna går till Operation Dagsverke.

Vi håller på fram till ca 18.30. Alla elever som har möjlighet ska självklart också vara med denna kväll. Det kommer en inbjudan senare!

Medan eleverna jobbar med operation dagsverke kommer skolan vara öppen för de elever som ska börja i årskurs 6 nästa år. Vi kommer även ha årets sista föräldraråd denna dag.

Nackakampen
Den 7 juni går Nackakampen av stapeln. En kombinerad friluftsdag och Friendsdag. Olika lag kommer sättas ihop där vi blandar skolåren. Vi kommer ha friidrottsgrenar och fotbollsturnering. Det kommer förberedas med kampsånger och viss utklädnad. Även lärarna kommer delta med ett lärarlag i fotboll. Nackakampen kommer vara på Saltsjöbadens IP. Mer information kommer från våra idrottslärare under maj månad.

Skolbal 8 juni
Niornas bal går av stapeln den 8 juni kl 17.30. Balen kommer hållas på skolan och arrangeras av eleverna själva med stöd av oss. Årets bal har ett tema, ”The Greate Gatsby”. Kvällen avslutas vid niotiden.

Föräldracafé
Vi hade besök av Thomas Moberg på föräldracaféet den 14 april. Besöket var väldigt uppskattat av de föräldrar som deltog. Nästa föräldracafé är den 23 maj kl 18.30. Då kommer Madeleine Norelius, droginformatör på Nacka Kommun, hit. Hon kommer prata om ungas droganvändning i stort men även specifikt hur det ser ut i Nacka.

Författarbesök
Författaren Mats Berggren besökte skolan tidigare i april. Han berättade bland annat om sitt författarskap och hur hans skrivprocess fungerar. Besöket var uppskattat av såväl lärare som elever.

Sommaravslutning
Sommaravslutningen kommer vara torsdagen den 9 juni i Nacka kyrka. Årskurs 6 och 8 har avslutning kl 08.30 och årskurs 7 och 9 klockan 10.00. Kören samlas i kyrkan kl 08.00. Alla vårdnadshavare är välkomna på avslutningen. Det kan bli trångt så det skadar inte att vara i god tid. Det kan även vara svårt att hitta parkering. Dagen avslutas på kyrkbacken med att eleverna får sina betyg.

Vid ett läsårs-slut kommer också tid för reflektion och analys. I slutet av maj och fram till midsommar ägnar vi som arbetar vid skolan tid åt att fundera över de resultat vi fått. Vi går igenom de enkäter ni vårdnadshavare fyllt i samt de eleverna svarat på. Jag som rektor analyserar även medarbetarnas enkäter. Vad var det som gjorde att vi fick de resultat vi fick och hur kan vi bli ännu bättre nästa år?

Alla dessa tankar leder till kvalitetsplanen som kommer finnas klar i augusti. Jag vill passa på och tacka er för att så många av er fyllt i våra enkäter! De är mycket viktiga i vårt arbete med att ständigt bli bättre.

Kajsa Rehnman
Rektor

Rektorsbrev mars

Nacka 17 mars 2016

Hej!
Ljuset är på väg tillbaka och man känner verkligen hur livsandarna återvänder. Det märks även tydligt i skolan att våren är på ingång. Bollplanen börjar användas flitigt och det är en rykande åtgång på pingisracketarna. Vårvädret lockar även fram mopeder och brädor av olika slag.

Prata gärna med era barn om att dessa inte får användas på skolgården. Vi har även fått ett ökat problem med förvaring av brädor på skolan då de inte ryms i elevernas skåp. Köp gärna lås så de kan låsas fast vid cykelställena.

Farliga genvägar
Jag fick idag ett mail av en busschaufför som observerat två elever, troligtvis från vår skola som hoppat över stängslet till Saltsjöbanan bara någon minut innan tåget kom. Detta är oerhört allvarligt. Vi kommer prata med eleverna om detta på skolan och vill även be er prata om detta hemma.

Föräldracafé
Jag nämnde i förra rektorsbrevet att vi planerar att ha ett föräldracafé om ungas internetanvändning och de risker detta kan innebära. Den 14 april kl 18.30 kommer Thomas Moberg hit och föreläser om detta.

Thomas är rektor på Kunskapsskolan i Gävle och har tidigare arbetat som polis och utrett brott som handlar om detta. Thomas besökte oss förra våren och berättade om sina erfarenheter. Föreläsningen var väldigt uppskattad och det är flera av er föräldrar som uppmanat oss att ta hit honom igen.

Även den 23 maj kl 18.30 är ni hjärtligt välkomna på föreläsning på skolan. Då kommer Madeleine Norelius, droginformatör på Nacka Kommun, hit. Hon kommer prata om ungas droganvändning i stort men även specifikt hur det ser ut i Nacka.

Läslyftet
Under nästa läsår kommer skolan delta i Läslyftet. Det är en fortbildning för lärare anordnad av Skolverket. Syftet är att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga. Alla våra svenskalärare kommer delta men även en eller två lärare i andra ämnen. Läs gärna mer här.

Ombyggnation
Skolan har varit kall denna vinter och fastighetsägaren har utrett varför och hur de kan förbättra inomhusmiljön. Under påsklovet kommer alla fönster uppe under taket i kurs- och engelskakorridoren bytas ut då de verkar vara en orsak till kylan.

Under sommaren ska även en yttervägg i caféet bytas ut då isoleringen inte håller måttet. Vi hoppas att dessa åtgärder gör att skolan håller värmen bättre nästa vinter.

Nationella prov
Nationella proven i åk 6 och 9 avlöser varandra. Vi har nu fått veta att i NO blir det nationellt prov i Biologi som våra elever ska genomföra i årskurs 9.

Läsårsdata 16/17
Hösten 2016 känns avlägsen men tid har ju en förmåga att förflyta snabbt. Antagningen för nästa år är klar och 120 elever börjar hos oss nästa år i åk 6.

Vi har nu beslutat om läsårstiderna för nästa läsår:
HT2016 startar 18/8
Höstlov Vecka 44
Julavslutning 22/12
VT 2017 startar 9/1
Sportlov vecka 9
Påsklov vecka 15
Sommaravslutning 9/6

Jag vill passa på att önska er en Glad Påsk!

Kajsa Rehnman
Rektor

Rektorsbrev februari

Nacka 19 februari 2016

Hej!
Terminen är i full gång och snart närmar sig sportlovet med lite vila och återhämtning.

Hälsa på dag för föräldrar
Den 8 mars är ni vårdnadshavare välkomna att besöka skolan. Vi har då vårens ”Hälsa på dag”. Vi håller även på och planerar in ett föräldracafé under våren då vi ska prata om riskerna med nätet. Nya appar dyker ständigt upp. Nu senast har Periscope blivit populärt. Med anledning av det tycker vi det är bra om vi samlas och samtalar kring hur vi som skola och föräldrar kan agera för att hjälpa våra elever att navigera på nätet. Vi återkommer i kommande rektorsbrev och veckobrev när detta café kommer vara samt innehåll.

Föräldraråd
Den 10 februari hade vi årets första föräldraråd. Vi gick igenom Skolinspektionens enkät samt Våga Visa. Våga visa-rapporten kommer publiceras på Nacka Kommuns hemsida.

Rapporten ligger ännu ej uppe, ni som är otåliga får gärna höra av er så kan jag maila er rapporten alternativt att ni kommer förbi mitt kontor och får den i handen.

På föräldrarådet diskuterade vi även mobiltelefonens vara eller icke-vara på skolan. Som det är nu får eleverna använda sin mobiltelefon om läraren anser att det är lämpligt vilket fungerar bra. Vi har dock haft ett par fall av kränkningar på sociala medier som vi kommer att fortsätta att försöka förebygga under våren med bland annat föreläsning i nätetik och värderingsövningar.

Under föräldrarådet pratade vi också om eventuellt mottagande av nyanlända elever. Som det är nu kan vi bara ta in elever från vår kö när vi får lediga platser. Det ligger ett lagförslag på riksdagens bord om att friskolor ska kunna ta in nyanlända trots att skolan har kö. Den nya lagen ska klubbas i mars och träder i så fall i kraft senare i år. Jag återkommer i senare rektorsbrev om hur detta eventuellt kommer påverka vår skola.

Elevrådet
Elevrådet fortsätter att driva sina frågor för att tillsammans med oss skapa den bästa av skolor. Nästa vecka kommer vi ha en asiatisk vecka då all lunch kommer vara från olika asiatiska länder. Det är elevrådet som röstat igenom detta.

Vi kommer även, efter påpekande från elevrådet, gå igenom våra toaletter och sätta upp krokar så man kan hänga av sig sin väska. Cafeét har även fått längre öppettider så fler ska hinna handla en fika på eftermiddagarna. Anne, vår koordinator, ska också utöka sitt sortiment av kortlekar, spel och andra rastaktiviteter som eleverna kan låna alternativt köpa för självkostnadspris.

Enkäter
Snart är det dags för årets stora enkäter på Kunskapsskolan. I föräldraenkäten har du som förälder möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Det är viktig information både för oss på skolan och för Kunskapsskolan i stort samt att resultaten har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för ditt barn och övriga elever.

Både elev- och föräldraenkäten startar onsdag 9 mars och pågår till och med onsdag 23 mars. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Ingen kan se vad du har svarat och inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten börjar kommer du att få ett e-mail med en personlig inloggningslänk till enkäten som du sedan fyller i via internet på valfri tid och plats. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till alla som lämnat en e-mailadress till skolan. Det betyder att om du lämnat flera e-mailadresser (t ex en privat och en till arbetet) så kommer du att få två enkäter, en till varje e-mailadress. Du kan då bara bortse från de påminnelser som kommer till din ena e-mailadress efter att du fyllt i enkäten som kommit till den andra.

Kulturevenemang
Alla skolår går under februari månad till Kulturhuset Diselverkstaden för att se på skolbio. Årskurs 6 kommer se en film som handlar om att tro på sig själv, om mod och frihet – och om ett vardagsliv och hur det är att växa upp som barn i ett av världens mest konfliktfyllda områden. Årskurs 8 och 9 har sett en film som handlar om barn- och ungas rättigheter. Filmen synliggör fördomar och att det går att göra skillnad. Under våren se vi fram emot fler kulturella inslag i form utav av författarbesök och studiebesök på olika museum.

Nationella prov
Under förra veckan så påbörjades de nationella proven i svenska för årskurs 6. Under våren kommer årskurs 6 och 9 genomföra Nationella prov i Svenska, Engelska och Matematik. Årskurs 9 kommer även ha Nationellt prov i ett av ämnena i SO och NO. Vilket ämne det blir får vi veta ett par veckor före provet. Vi genomför även provbanksprov i moderna språk och hem- och konsumentkunskap i åk 9.

Provbanksproven är inte Nationella prov som återrapporteras till Skolverket men ett bra sätt att kolla kunskapsnivån på vår skola jämfört med övriga Sveriges skolor.

Rättningen av Nationella prov görs tillsammans med andra lärare från Kunskapsskolorna i Saltsjöbaden, Täby och Tyresö. Proven avidentifieras för att säkerställa en likvärdig bedömning och att enbart elevernas prestation på proven mäts.

Kajsa Rehnman
Rektor

 

Rektorsbrev januari

Nacka 11 januari 2016

God fortsättning!

Jag hoppas ni haft fina helger och att det nya året börjat bra! Jag har tillbringat julhelgen med min familj och hade förmånen att fira in det nya året i Alperna. Full av frisk luft och värkande ben ser jag fram emot att dra igång vårterminen 2016.

Först en liten tillbakablick då jag vill passa på och rikta ett särskilt tack till skolkören med solister under ledning av Clara och Björn. Ni förgyller verkligen våra avslutningar! Det var även trevligt att så många av er vårdnadshavare hade möjlighet och delta på julavslutningen.

Öppet hus lördagen den 16 januari för blivande år 6

Den 16 januari har vi Öppet Hus på skolan 9-12. Under denna dag kommer åk 6 och åk 9 vara på skolan. De kommer få ledigt måndagen den 18:e januari som kompensation. Det serveras ingen lunch denna dag.

Friluftsdag

Det är även snart dags för vår vinterfriluftsdag. Måndagen den 25 januari samlas vi för olika vinteraktiviteter. Dagen efter har vi studiedag. Eleverna får möjlighet att vila upp sig efter en krävande dag och vi som jobbar på skolan kommer gå en utbildning arrangerad av Friends. Här hittar ni hela vårt Kalendarium.

Besök på skolan

Sista veckan före jullovet hade vi besök av Polarna Nacka, eller Nackapolarna som de oftast kallas. De är Nacka kommuns fältverksamhet och de rör sig runt om i kommunen på kvällar och helger. Framöver kommer de besöka vår skola någon gång i månaden för att lära känna våra ungdomar och presentera sig för våra elever.

Vi hade idag även besök från polishögskolan. Det var sex polisaspiranter med handledare som talade om etiska dilemman med en grupp ur åk 8. Det var uppskattat av såväl elever som aspiranter.

Under våren kommer vi få två studiebesök med rektorer och lärare från Holland. Genom vårt moderbolag KED (Kunskapsskolan Education) ingår vi i ett internationellt nätverk med skolor i USA, Indien, Storbritannien och Holland. Syftet med besöket är att lära mer om hur vi arbetar med Kunskapsskolans arbetssätt.

Stölder i Järlahallen

Tyvärr har vi under senhösten haft ett par stölder under idrotten på Järlahallen. Det har varit elever i åk 9 som blivit bestulna på smink, plånböcker och kontanter. Vi har bestämt att eleverna nu kan ta med sig sina värdesaker in i hallen under idrotten. Stölderna har polisanmälts. Vi beklagar självklart att detta hänt. Vi kan inte utesluta att det är någon av våra elever som stulit. Det som talar emot detta är att inga stölder skett på skolan utan enbart på Järlahallen. Tala gärna med era barn om detta för vi vill gärna veta mer om det finns elever som har information kring det inträffade.

Enkäter och rapporter

Många av er har fyllt i Skolinspektionens enkät. Tack för det! Det är viktigt att man får hög svarsfrekvens så resultaten blir så korrekta som möjligt. Det är glädjande att ni vårdnadshavare och elever är så nöjda med vårt arbete. Du hittar rapporten på Skolinspektionens hemsida http://www.skolinspektionen.se/ Vi kommer gå igenom och analysera resultaten i personalgruppen och med föräldrarådet framöver.

Våga Visa rapporten är även den strax klar. Överlämning sker i nästa vecka. Därefter kommer den ligga på Nacka kommuns hemsida.

Next up

Under våren kommer åk 8 att vara med i ett teknikprojekt som heter Next up. Det går ut på att eleverna får ett uppdrag från Ericsson som handlar om hur man bör utforma framtidens lärmiljöer i skolan för att skapa intresse för teknik. Projektet är en tävling mellan 9 olika skolor i Stockholm och finalen går av stapeln 7 april. Eleverna kommer även att få göra ett studiebesök på IFS, som är en av de stora aktörerna i världen på affärssystem. Det blir tredje året som projektet körs och Kunskapsskolan Nacka är en av de skolor som har varit med från starten. Läs gärna mer här http://nextup.se/om-next-up

Kajsa Rehnman

Rektor

Rektorsbrev december

Nacka 4 december 2015

Hej!

Vi är nog många som njuter av adventstiden. Stjärnor och ljusstakar lyser upp i vintermörkret. Nu får vi hoppas på snö också, lagom mycket, så julen får den bästa av inramningar.

Jag har snart arbetat min första termin på skolan. Det har varit en fröjd att få lära känna verksamheten, alla skickliga medarbetare och flitiga elever. Det är fantastiskt att vår skola har en så stark kultur av lärande! Många skolor jobbar hårt med att öka motivationen hos sina elever, vi har självklart enstaka elever där orken tryter men på det hela taget är viljan att lära och utvecklas väldigt hög. Det är också glädjande att observatörerna som besökt oss från ”Våga Visa” såg detta. Den färdiga rapporten kommer i början av 2016.

Att komma in som ny ledare i en väl fungerande verksamhet gör att man är försiktig med förändringar. Men några små justeringar har jag och skolans ledningsgrupp gjort. Vi har lagt om mötesstrukturen för lärarna efter kl 15, så att de får mer tid som de kan styra själva. Vi har även dragit igång Lärandeteam vid skolan. Det är våra fyra förstelärare som driver kollegialt lärande där pedagogerna ska kunna fördjupa sig i olika pedagogiska frågor. De olika Lärandeteamen jobbar med Digitala verktyg, Läraren som ledare och Coachande samtal. Vi kommer även göra ljusteringar i schemat för eleverna efter jul. Detta kommer troligtvis innebära att en av elevernas sovmorgnar försvinner. Ambitionen är att få ett bättre flyt och jämnare tryck på såväl lärare som workshop. Vi återkommer med besked om detta via handledarna före jul.

Julavslutning och terminsstart

Ni är alla välkomna till vår julavslutning 22 december! Vi kommer ha den i två omgångar i Nacka kyrka.

 • åk 6 och åk 8, 8.15-ca 8.45.
 • åk 7 och åk 9, 10.00-ca 10.30.

Kören samlas i kyrkan kl 8.00 och kommer medverka på bägge julavslutningarna. Terminen avslutas med julavslutningen så det kommer inte serveras någon lunch denna dag. Betygsutdelning blir på kyrkbacken.

2016 drar vi igång igen den 7 januari med utvecklingssamtal. Arbetslagen skickar hem material som eleverna ska jobba med under dessa dagar samt tider när ni ska ha era samtal. Ordinarie undervisning från och med 11 januari.

När jag ändå är igång och skriver om olika arrangemang framöver så vill jag passa på och berätta om vår vinteridrottsdag den 25 januari. Eleverna kan välja mellan curling, skridskor, långpromenad, längdskidor och utförsåkning i Romme. Arbetslagsledarna kommer maila ut mer information om detta.

Betyg åk 9

Terminsavslut innebär även betyg. Höstterminens betyg i åk 9 ligger som grund för gymnasieantagningen. Slutbetygen i juni 2016 är de som gäller för gymnasiet men ni kommer redan under våren få en fingervisning om hur ert barn ligger till i förhållande till de betyg som krävs för olika gymnasieutbildningar. Att välja gymnasium är svårt. Det finns många utbildningar och skolor att välja mellan. Jag skulle vilja uppmana er att gå på öppna hus under våren tillsammans med era barn. Man får en mycket bättre bild av hur skolorna är när man besöker dem. Datum och tid för öppna hus hittar ni på skolornas hemsidor. Ni kan även kontakta vår studie- och yrkesvägledare Stig, stig.a.wistrom@kunskapsskolan.se om vi vill ha vägledning. Stig har enskilda samtal med alla våra nior inför gymnasievalet.

Kultur

Alla årskurser har under hösten varit på föreställningar på Dieselverkstaden. Olika årskurser har även besökt Moderna museet och Naturhistoriska museet. Under våren ser vi fram emot författarbesök och skolbio.

Enkäter

Under denna vecka kommer elever och medarbetare svara på en enkät från Friends som kommer ligga till grund för vårens Friendsutbildning. Ni vårdnadshavare kommer även tillfrågas att svara på Våga Visa-enkäten under januari. I februari/mars kommer Kunskapsskolans egen enkät där både elever och vårdnadshavare ombes svara. Jag hoppas många av er svarar så vi får en så korrekt bild av er syn på skolan som möjligt.

Elevråd

Elevrådet jobbar på med sina fokusområden. Vi har precis beställt installation av en utomhusklocka så eleverna kan se tiden när de är på bollplanen. Detta är något som elevrådet drivit ett tag och det är roligt att det nu kommer på plats. Likabehandlingsplanen har eleverna jobbat med ute i sina basgrupper. Jag och elevrådets ordförande och vice ordförande har skrivit den slutgiltiga versionen. Likabehandlingsplanen hittar ni på vår hemsida www.kunskapsskolan.se/nacka. Elevrådet planerar även för en dag då vi ska få äta lite annorlunda mat och-, det finns även några som vill dra igång en skoltidning. Jag hoppas vi ska kunna få till detta på ett bra sätt.

Från skolsköterskan

Nacka kommun erbjuder många bra utbildningar och olika former av stöd. Gå gärna in på deras hemsida. Vår skolsköterska Kerstin vidareförmedlar en kontakt från familjemottagningen:

Familjemottagningen

Vi vänder oss till föräldrar med barn och ungdomar i ålder 0-20 år som vill ha råd och stöd i sin föräldraroll.

Vi erbjuder familjer bosatta i Nacka upp till fem samtal och kan även träffa barn och ungdomar enskilt med vårdnadshavares godkännande.

Samtalen är kostnadsfria och vi för inga journaler.

Hör av dig till oss!

08-718 91 11

Det går bra att lämna ett meddelande så ringer vi upp.

Vi finns på Planiavägen 17, Sickla.

Öppet hus lördagen den 16 januari för blivande år 6

Den 16 januari har vi Öppet Hus på skolan för blivande åk 6. Under denna dag kommer åk 6 och åk 9 vara på skolan. De kommer få ledigt måndagen den 18:e januari som kompensation.

Kvalitetspris

Avslutningsvis vill jag berätta om vår systerskola, Kunskapsskolan i Tyresö, som vunnit Tyresö Kommuns kvalitetspris. Det är roligt att vårt arbetssätt uppmärksammas och så tydligt ses som god kvalitet.

Ur juryns motivering:

Kunskapsskolan Tyresö har höga meritvärden och andelen godkända elever är högt. På skolan finns en tydlig och känd ansvars- och rollfördelning, Varje elev har en personlig handledare som de träffar varje vecka. Den personliga handledaren har ett helhetsansvar för elevens mål och studieresultat och fungerar som en länk till föräldrar, ämneslärare och elevhälsoteamet.

http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Nyheter-Kommun--Demokrati/Vinnare-av-kvalitetspriset-2015/

Ha en riktigt fin Jul och start på 2016!

Kajsa Rehnman

Rektor

Nacka 21 oktober 2015

Rektorsbrev oktober

Hej!

Nu har vi kommit in en bra bit på höstterminen och det är redan dags för höstlov. Jag hoppas era barn passar på och njuter av ledigheten. Vi får hoppas att det fantastiska höstvädret dröjer sig kvar.

Insamling till förmån för flyktingar

Jag vill passa på och tacka för ert deltagande i den insamling vi gjorde tidigare i höstas. Vi fick in mycket kläder som vi gett till flyktingar som passerat Sverige. Ursprungsplanen var att vi skulle ge kläderna till organisationen ”Vi gör vad vi kan”. Men de fick in så mycket att de inte hade möjlighet att ta emot mer. Istället skänkte vi kläderna till Fryshusets insamling: Refugees Welcome #Fryshuset. Vi fick även in 4700 kronor som vi skänkt till Röda Korset. Totalt har nu Kunskapsskolan samlat in drygt 170 000 kronor. Du kan följa insamlingen här:

Nationella prov

Efter höstlovet påbörjas de muntliga nationella proven i matematik, svenska och engelska i årskurs 6 och 9. De muntliga proven kommer att pågå under veckorna 45-49.Under vecka 43 kommer information från Skolverket rörande de nationella proven att bifogas i veckobreven.. Mer information finner ni också på www.skolverket.se

Våga visa projektet

Under vecka 47 drar Våga Visa-projektet igång för vår skola. Nacka kommun har som riktlinje att alla kommunens skolor under åttaårscykler ska delta i detta, och nu är det alltså vår tur. Vi kommer få besök av lärare och skolledare från andra skolor och kommuner. De kommer observera vår verksamhet och sammanfatta det de ser i en rapport. I februari ska rapporten vara klar och kommer då presenteras för oss. Rapporten kommer även finnas tillgänglig på Nacka Kommuns hemsida.

Kultur

Även i år har vi en kulturpeng från Nacka kommun. Efter höstlovet kommer alla skolår gå på föreställningar med olika teman på Dieselverkstan i Sickla för kulturpengen. Kunskapsskolan ingår också i projektet Skapande skola. Under läsåret kommer vi bland annat. besöka olika muséer samt ha författarbesök för Skapande Skola pengen.

Friends

Under vårterminen kommer Friends ha utbildningen ”Analysera och förebygg” för alla oss som arbetar vid skolan. Som underlag för utbildningen kommer en elev- och medarbetarenkät ligga. Utbildningen kommer pågå löpande under våren. Vi hoppas på fördjupade kunskaper i värdegrundsarbete för oss som jobbar vid skolan

Elevråd

Elevrådsarbetet har också kommit igång vid skolan. Olika typer av förbättringsområden har lyfts. De närmaste veckorna ska elevrådsrepresentanterna jobba med vår likabehandlingsplan ute i sina basgrupper så att alla elever får möjlighet att vara med och påverka innehållet i planen. Vi är även igång med att rösta fram en ny elevrådsordförande.

Föräldraråd och föräldracafé

Vi har haft skolårets första föräldraråd. På mötet gick vi bland annat igenom skolans lokala arbetsplan och tog upp punkter som kom både från föräldrar och elevråd. Under hösten har vi också haft föräldracafeér på skolan. Senaste cafét handlade om betyg och bedömning och hölls av Stina Myringer Karlsson från Kunskapsskolans pedagogik- och utvecklingsavdelning.

Utbildning Datorspel och beroende

Den 4 november anordnar Nacka kommun en föreläsning om datorspel och beroende. Den är i Nacka stadshus, Nackasalen klockan 18.00 - 20.00. Kanske är det några av er som vill veta mer om detta högaktuella ämne.

Allergier

På skolan finns elever och medarbetare som är allergiska mot nötter och starka dofter. Allt vi serverar och säljer är fritt från nötter. Men ibland tar eleverna med sig eget till exempelvis friluftsdagar. Jag vill påminna er om att hjälpa oss säkerställa att även dessa dagar är nötfria.

Kajsa Rehnman

Rektor

Nacka 1 september 2015

Rektorsbrev september

Hej!
Så har då höstterminen dragit igång. Sommaren har dröjt sig kvar och vi är nog många som njuter av att ha fått våra första arbetsveckor kantade med värme och sol. På skolan pågår en febril aktivitet. Eleverna har verkligen tagit sig an skolarbetet med full energi efter sommarlovet.

Som meddelats tidigare är det inte bara eleverna i åk 6 som är nya på skolan utan även jag som har skolats in de senaste veckorna. Ann-Sofie Kronsjö, bitr rektor, har gjort ett fantastiskt arbete tillsammans med övriga medarbetare med att få mig på banan. Flera av er föräldrar har kommit förbi och hälsat. Dessa möten är viktiga för mig då det underlättar för mig att lära känna skolan, eleverna och er. Fortsätt gärna komma.

Vi är i startgroparna på många områden. Nedan följer några av de aktiviteter vi kommer jobba med under hösten. Varje vecka skickar arbetslagsledaren ut ett veckobrev, där kommer ni få fylligare information om vad som händer för basgruppen ditt barn ingår i.

Våga visa projektet
Under hösten kommer skolan delta i Våga visa projektet. Det är ett projekt där skolledare och pedagoger under en vecka besöker andra skolor för att se hur andra arbetar och få sin skola sedd utifrån. Detta är ett bra sätt för oss som jobbar i skolan att lära av andra och även få visa just våra arbetssätt. Läs gärna mer här.

Kultur
Vi kommer även detta år ingå i Skapande skola. http://www.kulturradet.se/Skapande-skola/ Vi håller just på att planera in författarbesök och teater kommande läsår. Det är viktigt att kulturen inte blir en isolerad händelse utan knyts till ordinarie verksamhet. Under kommande rektorsbrev under hösten kommer jag beskriva närmare vilka aktiviteter vi kommer delta i.

Elevråd
Kunskapsskolan i Nacka jobbar ihop med Friends för att skapa en skola fri från mobbing och med ett uttalat mål att alla ska kunna vara sig själv. I detta arbete ingår även att man har ett väl fungerande elevråd där eleverna kan lyfta sådant man vill förbättra på skolan. Nästa vecka kommer elevrådsrepresentanter utses i basgrupperna och de elever som ska ingå i Friends utses om ett par veckor. Den 14 september kommer skolårets första elevråd gå av stapeln.

Föräldraråd och föräldracafé
Skolårets första föräldracafé är för vårdnadshavare åk 6, 2 sep 17.30-19.00. Vi kommer då berätta mer om Kunskapsskolans arbetssätt, ni kommer få träffa de lärare som undervisar era barn samt fika. Under kvällen kommer även ni som är intresserade av att ingå i föräldrarådet kunna anmäla er till detta. I föräldrarådet träffas föräldrarepresentanter och skolans ledning. Där berättar vi om verksamheten och ni kan lyfta saker som känns viktiga för era barns skolgång. Under första föräldrarådet kommer vi presentera vår kvalitetsplan samt vår lokala arbetsplan.

För åk 9 är det gymnasieinformation den 16 september 18.00-19.00. Vår studie- och yrkesvägledare, Stig Wiström, kommer informera om gymnasievalet och svara på frågor med anledning av detta.
Föräldracafé för åk 7-8 är den 23 september 18.00-19.00. Samma kväll, den 23 september kl 16.30-17.30 har vi föräldraråd.

Allergier
Vi har på skolan elever som är extremt allergiska mot nötter. Självklart är skolan och allt som serveras här nötfritt. Men jag vill även nämna detta i rektorsbrevet så ni talar med era barn om att de aldrig får ta med sig nötter varken till skolan eller till andra skolaktiviteter som friluftsdag eller besök utanför skolan. Vi har även parfymfritt då vi har allergier mot starka dofter.

Friluftsdag
Under vecka 38 kommer vi ha friluftsdagar på skolan.
15/9 åk 6
16/9 åk 7
17/9 åk 8
18/9 åk 9

För närmare information om dessa dagar, se veckobrevet från arbetslaget.

Kajsa Rehnman
Rektor


Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.