MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Mats Barlow, Rektor

Läs mer

Rektorsbrev april 2017

Hej!
Helt plötsligt är det vår, den bara kom, men den försvann lika fort. Den 16 mars hörde jag koltrasten för första gången, den 19 mars plockade jag den första Tussilagon och den 1 april den första blåsippan. Det måsta vara tydliga tecken på att det är vår i luften.

Vår idrottslärare Andreas har haft semester en vecka, då tog jag chansen att vikariera. Härligt att få vara tillsammans med era barn i undervisningssituation. Ett bra sätt för mig att skaffa mig en annan relation till eleverna. Nu har jag erbjudit Andreas rektorstjänsten mot att jag tar hans idrottslärartjänst, för så trevligt var det. Otroligt bra stämning och en härlig insats av era barn och våra elever.

Idrottslektioner och hygien
Jag har tagit upp detta förut i tidigare rektorsbrev. De flesta elever duschar inte efter idrottslektionerna! ? Det är ett helt oacceptabelt beteende. Nu har jag själv haft en del lektioner i idrott och vi har kört ganska hårt fysiskt och alla elever har varit ordentligt svettiga efter passet. Då jag talar med eleverna efter passet visar det sig att de flesta bara byter om till sina vardagskläder utan att duscha. Jag blir väldigt förvånad över beteendet. Det finns gott om tid till dusch efter passen. Idag har eleverna har stått och väntat på bussen i 15 minuter, tid finns. I en basgrupp i nian i måndags var det en av flickorna som duschade!!?? Ta ett ordentligt prat med era barn om detta.

Betygsprognos
Vi tittar över alla elevers studiesituation extra noggrant två gånger per år. Detta för att både elever och föräldrar skall få reda på om det föreligger någon risk för att en elev inte når målen i något ämne. De elever som ligger i riskzonen kommer att varnas skriftligen, en så kallad F-varning. Denna innebär INTE att eleven inte kommer att bli godkänd i ämnet vid terminens slut. Varningen kan handla om att studietakten är för låg eller att man inte lämnat in uppgifter för bedömning. Fortsätter den låga studietakten eller att inlämning av någon uppgift inte sker kan betyget F komma ifråga. Betygen sätts utifrån den nivå eleven nått på de förmågor som skall bedömas.

Mat
Inför nästa läsår 2017-2018 kommer vi återigen att kräva in läkarintyg för de som önskar specialkost. Det skenar iväg och för tillfället är det 25% av eleverna som äter specialkost. Det går åt en hel tjänst för att tillaga specialkost vilket inte känns rimligt. De senaste två åren har vi inte krävt några intyg men nu är vi uppe i samma nivåer som för tre år sedan.

I samband med de Nationella proven har det kommit upp igen diskussioner kring vad som är tillåtet att äta och dricka på skolan. Inget annat än det vi har tagit beslut om att servera i cafeterian får tas med till

 

skolan. Smörgåsar, festis, kolsyrat vatten, youghurt och frukt. Vi är ansvariga för att det inte förekommer produkter som orsakar allergiutbrott. Även koffeindrycker, såsom så kallade energidrycker, är heller inte tillåtna på skolan.

Mobiltelefoner
Påpekar igen vikten av att mobiltelefonerna ligger i skåpet eller lämnas hemma!

Ibland blir det konfrontationer med en del elever som inte vill lämna ifrån sig mobiltelefonen när de har brutit mot regeln. I helgen var en hjärnforskare, Pontus Wasling, intervjuad i TV. Han forskar om mobiltelefonens påverkan på människor. Han menar att skärmtiden skapar problem med vår IQ. Mobiltelefonvanor har skapats som sitter så djupt att utan telefonen känner många av en abstinens, denna gör oss rastlösa , oroliga och lättretliga. Hjärnan kan inte avgöra om vanan är god eller inte, utan beteendet bara lärs in. Abstinensen kring mobiltelefonen skapar stress och stressen leder till problem med inlärningen. Uppmärksamheten är begränsad, hjärnan kan enbart ha en enda tanke medveten åt gången. Är man fokuserad på en uppgift och mobiltelefonen stör, då förlorar man uppmärksamheten/koncentrationen och det blir mycket svårt att komma tillbaka i tanken, till den nivå man var innan man blev störd. Multitasking kallas det när man gör många saker samtidigt och denna funktion existerar inte, enligt Pontus Wadling. Hjärnan klarar inte av så kallad multitasking och ägnar man sig åt det, att ha många bollar i luften samtidigt, blir resultatet att vår IQ blir sämre.

Alltså inga mobiltelefoner under skoltid i skolans lokaler. Ute på raster är ok.

Stressnurror
Ett nytt mode har dykt upp på skolan. Stressnurror tar upp en hel del av studietiden. Alla skall tydligen ha dessa snurror och vi får problem med att se till att eleverna fokuserar på sina studier istället för sina snurror. Detta är rena snurren. Vi har fullt tillräckligt med arbete att utföra som handlar om undervisning. Nu får vi ägna ännu mer tid åt annat än undervisning. Det räcker med mobiltelefonproblemet. Snurrorna förbättrar definitivt inte elevernas koncentrationsförmåga. Läs under rubriken ”Mobiltelefoner”, det blir likartade problem med snurran. Snurran är en kommersiell produkt. För de personer som är taktila och behöver något som fångar deras fokus på ett konstruktivt sätt, finns det andra mer positiva och billigare sätt.

Läsåret 2017/2018
Höstterminen startar den 21 augusti och avslutas den 22 december. Vårterminen 2018 startar den 9 januari och avslutas den 14 juni. Vinterlov vecka 8 och Påsklov v 13.

Hälsar er rektor
Mats Barlow

Rektorsbrev december 2016

 

Hej!

Nu är det jul igen!

60 jular har det blivit för mig! Det känns som att tiden rusar på ju äldre man blir. Under dessa 60 år har det skett en hel del med tanke på utvecklingen i samhället. För att hänga med i tempot måste man vara förändringsbenägen. Vilka kunskaper blir viktiga att bära med sig in i framtiden? Världen förändras och vi med den. När jag tittar på statistik och läser om vad framtidsforskarna säger om utvecklingen, då känner jag att jag är på rätt plats. Här kommer några påståenden från Statistiska Centralbyrån samt från några framtidsforskare; År 2030 är var tredje svensk mellan 25 och 64 år född utomlands. År 2035 kommer 50% av dagens arbeten inte finnas kvar på grund av automatisering. Istället kommer man ha nya arbeten som inte finns än. Automatiseringen gör att kreativa och relationsbaserade yrken kommer dominera i framtiden. År 2115 kommer 90% av alla dagens språk ha försvunnit, på grund av migration.

Den framtid som våra barn möter kommer att se helt annorlunda ut än den värld vi lever i idag. För att ge eleverna de allra bästa förutsättningarna tycker vi att skolan ska förändras. Vi ser att våra elever som går på Kunskapsskolan får med sig mycket mer än enbart kunskaper i skolämnena. Vi har intervjuat många elever som gått hos oss och frågat vad de fått med sig utöver de kunskaper som gör att de klarar sina studier på gymnasiet. Vi har sammanställt resultaten i dessa intervjuer och kommit fram till att fyra år på grundskolan har gett kunskaper om följande sex framtidsförmågor; förståelsen för lära att lära, samarbete, agera globalt, visa handlingskraft, vara innovativ och att leva digitalt.

 

Då det visar sig att eleverna som lämnar vår skola får med sig så mycket mer, gör att jag känner att jag arbetar på rätt ställe. Det är inte enbart arbetet med skolans 16 ämnen som är det viktiga för att klara sig i framtiden.

Jag blir också väldigt glad när jag ser att de kunskaper våra elever bär med sig gör att de känner sig väl rustade för vidare studier. Vår skola utvecklar djupa och breda kunskaper, vi sätter individen i centrum. One size does not fit all!

Det krävs förmågor för att kunna forma framtiden och verka i den!

Jag har en härlig roll i min befattning som rektor. Jag får vara med och uppleva denna otroliga utveckling. Det sker en enorm utveckling fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och även ekologiskt, på dessa fyra år. Jag ser utvecklingen och gläds åt vad jag ser och hör. Mitt mål med verksamheten på Kunskapsskolan Örebro är att alla elever skall äga sitt eget lärande. Det innebär att alla har klart för sig på vilket sätt man lär, att man tar ansvar för sin utveckling, har en förståelse för hur information blir till kunskaper och att man vet på vilket sätt man kan använda sina kunskaper. Vi är på god väg.

Vi har också utvecklats. När jag började på hösten 2013 var vi 316 elever och meritvärdet låg på 212. Nu är vi 400 elever (skolan är byggd för 400 elever) och meritvärdet ligger på 239 (avgångsmeritvärde våren 2016).

Med dessa ord tackar jag för denna termin och önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2017!

Er rektor
Mats Barlow

Rektorsbrev oktober 2016

 

Hej!
Vi startade vecka 39 med ett stort tårtkalas. Vi firade att Kunskapsskolan nu har passerat 12000 elever i grundskola och gymnasium!

Vi är inne i en hektisk period. Det är alltid mycket att göra och det gäller att ha koll på sina tankar och se till att arbetet inte blir en belastning. En förklaring till uteblivet rektorsbrev i september. Skolan har dragit igång med nästan fulla basgrupper. Vi har lång kö och vi tar in några elever till år sex under vecka 45. Därefter kommer vi enbart att ta in elever om någon slutar. Det finns inga lediga platser!

Uppstarten har fungerat bra. All personal samt lokalvårdaren tycker att läget på skolan är lugnare nu än det tidigare varit, mer ordning och reda och bättre arbetsro. Vi har en trevlig stämning på skolan och många har ett bra fokus på sina studier. Vi har dock en del problem med användandet av mobiltelefoner, mer om detta nedan.

Att vara elev på Kunskapsskolan
Jag skrev i mitt förra brev om loggboken och jag tänker nu passa på att skriva om min/vår/personalens syn på att vara elev hos oss.

Jag är en aning inspirerad av den senaste debatten kring ”Läraren som gett upp”. Det var en artikel i Svenska Dagbladet i slutet av september som handlade om en gymnasielärare som har fått nog av lärararbetet, på grund av att skolan inte ställer krav på eleverna. Det blir inga konsekvenser när någon gör fel utan allt lindas in i bomull menar läraren. Kunskaperna är för dåliga, betygen motsvarar inte vad eleven kan (betygsinflation). Detta kallar läraren för ”den svenska modellen”.

Jag ser inte dessa problem på vår skola men det väcker tankar som kan vara bra att fundera över. Hur har vi det på vår skola? Jag vill inte använda ordet höga krav. Jag vill hellre att vi talar om höga förväntningar. Krav blir till måsten och förväntningar skapar positiva resultat. Vi arbetar med inställningen höga förväntningar på alla elever. Alla kan fast på sitt eget unika sätt. Vi förväntar oss att eleverna gör sitt yttersta och fokuserar på skolarbete, vi är en skola och inte en ungdomsgård. Vi är här för att studera och skaffa oss kunskaper. Läxor existerar i allra högsta grad. Om eleven inte blivit klar med sina veckomål blir uppgifterna till hemläxa! Veckomålen följs upp på elevens personliga handledningssamtal (PH). Det är viktigt att alla har en förståelse om på vilket sätt man lär sig! Man lär sig genom repetition/träning. För att information skall bli kunskaper krävs träning, ju mer man övar desto bättre kan jag utföra det som tränas. En kort repetition/reflektion varje dag höjer resultaten! Detta är en av anledningarna till att vi har en gemensam träff (BG) på eftermiddagen.

Framförhållning
Jag märker att elever som ligger efter eller känner sig stressade över mängden arbete, har svårt med framförhållningen. Loggboken är ett viktigt verktyg som hjälper till att hålla koll på arbetet. Arbetet skall startas då jag får uppgiften, arbetet görs under work- shop (WS) och hemma om jag inte hinner med. Jag behöver bestämma mig för på vilket sätt jag skall arbeta för att nå fram, fokusera (tänka) på uppgiften. En del elever anser att de inte behöver loggboken utan fixar det ändå. Alla har tid avsatt för att planera i loggboken och de som gör det har oftast inga problem att nå sina mål utan stress. En del elever skjuter upp allt arbete till sista veckan och då uppstår problemen, de hinner inte med. På Kunskapsskolan skall alla arbeta med veckomål bland annat för att klara sina uppgifter i tid. De som lämnar in ”för sent” skapar en hel del problem för lärarna som skall bedöma uppgifterna. Kommer lärarna efter i sitt arbete blir allt förskjutet och informationen i EDS försenad. Givetvis finns det undantag. Vid PH samtalet diskuteras alltid elevens arbetssituation och där kan också en del undantag göras som möter eleven på den personliga nivån.

Pedagogiskt kafé
I veckan hade vi ett pedagogiskt kafé där vi presenterade Likabehandlingsplanen och vårt arbete mot kränkande behandling. Vi arbetar just nu med att implementera skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling hos eleverna och all personal. Under september och oktober månad fokuserar basgrupperna på att arbeta med denna plan för att eleverna ska förstå syftet och innehållet med den. Eleverna har även fått se en film (10 min) som handlar om kränkande behandling. Denna film är en film som väcker många känslor så titta gärna på den och diskutera hemma: https://www.youtube.com/watch?v=nOcvQQ-1msI

 

Fem föräldrar plus tre personal var närvarande vid mötet. Vi har tidigare försökt att få igång ett föräldraråd men det kom väldigt få vårdnadshavare till dessa möten. Numer har vi pedagogiskt kafé två gånger per termin men det ser ut som att det inte lockar hit några föräldrar det heller. En ny idé är att starta en ”Pedagogisk salong” på något annat trevligt ställe där vi bjuder på dryck och snittar och diskuterar någon pedagogisk fråga. Kan det vara något att satsa på?

Regler på skolan – mobiltelefoner
Jag skrev i förra rektorsbrevet om våra regler och om att eleverna behöver all fokus på sina studier. Många elever har för mycket fokus på sina mobiltelefoner och dessa tar mycket energi från skolarbetet. Nu har det gått så långt att vi kommer att ändra reglerna till att telefonen SKALL låsas in i elevskåpet på morgonen senast klockan 09.30. Alternativt lämnas hemma. Mobiltelefonerna får inte användas till att lyssna på musik!

Om en elev bryter mot detta och använder sin mobiltelefon kommer vi att ta den i beslag. Eleven får tillbaka sin telefon efter dagens slut. Om en elev bryter mot denna regel upprepade gånger kommer mobilen att tas i beslag och förälder får komma till skolan och hämta den. Skollagen 5 kapitlet 22-23§. Vill eleven lyssna på musik kan man göra det via datorn eller via en musikspelare (finns många olika sorter på marknaden). Jag kan påpeka att det inte finns någon forskning som bekräftar att musik skulle förstärka koncentrationsförmågan men det kan vara ett sätt att stänga ute andra ljud och på så vis bättre kunna fokusera på uppgiften.

Behöver ni kontakta ert barn i skolan går det bra att ringa till Mats eller Suzie. Våra telefonnummer lämnas nedan.

Extra pluggtid med lärare
Om någon kommit efter i studierna eller önskar mer tid med lärare finns följande möjlighet, måndag till torsdag klockan 08:15-09:30 finns det lärare i svenska zonen.

Fotbollsprofil
Onsdagar och torsdagar klockan 14:30-15:30 tills vidare.
Ansvarig: Mattias Bulun, nås via telefon: 08-51008321.

Specialpedagog
Anna Nevelius träffas alla dagar utom onsdag, klockan 08:30-16:00.
Har ni handlingar från tidigare skola skall dessa lämnas till Anna.
Telefon: Anna nås via 08-51008321.

Skolsköterska
Annika Palmborg träffas följande tider:
Måndag: 08.00-13:15. Tisdag: 08:00-17:00. Onsdag: 08:00-13:15. Torsdag 08:00-16:00. Fredag: 08:00-15:30. Telefon: 08:51008329.

Skolkurator
Veronica Sundberg träffas följande tider: Alla dagar från 08:30-16:00.
Telefon: 08:51008328.

Sjukanmälan
Görs till telefonnummer 08-51008323 innan klockan 08.00 varje sjukdag.

Om en elev inte är anmäld sjuk och inte är närvarande vid basgruppsmötet kommer hemmet att kontaktas senast klockan 12.00. Under hösten kommer vi att succesivt gå över och använda ett digitalt rapporteringssystem där föräldrarna automatiskt får ett SMS om det föreligger orapporterad frånvaro.


Hälsningar

Mats Barlow
Rektor
070-6457018

Telefonnummer till Suzie Silling, Koordinator
08-51008321
0733-173481

Rektorsbrev augusti 2016

Hej och välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

För er som är nya: Välkomna till Kunskapsskolan Örebro!

Vi kör igång med nya friska tag! Full skola med kö, inspirerad personal som ser fram emot att vägleda eleverna mot nya mål!

Batterierna är laddade, planerna för att nå höga målsättningar är satta. Nu är det fokus på att nå målen. Utvecklingssamtalen är starten i elevernas resa och det är viktigt att tanken är med i elevernas egen planering att nå sina mål. Här utgör Loggboken ett viktigt hjälpmedel. Veckomål, stegmål, kursmål och strategier skrivs ned och hjälper till i arbetet både för eleven, föräldern och läraren!

Kunskapsskolan är en pluggskola!

År 6
Fem fulla basgrupper välkomnas! De lärare som lämnade år nio i våras tar hand om ledarskapet. Thomas Gryzelius är ny i gänget och han undervisar i spanska och engelska.

Från och med i år läser sexorna mer matematik än de gjorde förra året. Detta beslutade regeringen om i juni i år. Denna timme är inplanerad i elevernas scheman!

Tider för år sex: den dag då de har personligt handledarsamtal, PH, börjar eleverna klockan 08:15. En dag i veckan börjar eleverna 08:45. Mer info kommer från handledarna.

År 7
En ny basgrupp startas med Karl Herrdin som handledare. Det är nya elever som tagits in från kön. För övrigt är arbetslaget intakt med Fredrik Retelius som lagledare tillika biträdande rektor.

År 8
Inga förändringar. Arbetslaget leds som förra året av Kajsa Andersson.

År 9
Kör enlig planeringen som det informerades om i maj. Laget leds som tidigare av Ulric Ekberg. Paulina Borg är ny och har huvudansvaret för svenska som andraspråk.

Årets skoltider:
Måndagar-torsdagar 9:30 – 15:30. Fredagar 09:30-14:15. Den dag de har PH börjar de 08:15.

Slöjd
Slöjd kommer igång i mitten av oktober. Då börjar Charlotta Brage hos oss. Hon är legitimerad lärare i slöjd. Marie Westerberg har slutat hos oss.

Regler på skolan
Alla elever och föräldrar skall ha god kännedom om vilka regler som gäller på skolan. De finns utlagda på vår hemsida och har också delats ut till eleverna i år sex. Alla elever har fått en presentation av reglerna i början av terminen.

 

 

En viktig regel som jag belyser lite extra är att eleverna behöver all fokus på sina studier i skolan. Därför skall inte mobiltelefonerna användas någon annan stans än ute under rast! Elever som använder sina mobiltelefoner under skoltid inomhus får sina telefoner beslagtagna av personalen. De lämnas tillbaka vid hemgång. Behöver eleverna ringa och meddela hemmet går det bra att använda skolans telefoner hos Suzie och Mats.

Jag ber er föräldrar att respektera detta! Eleverna behöver all fokus på skolarbete!!

Om detta inte fungerar kommer vi att samla in alla telefoner på morgonen och låsa in dem under dagen och de kommer att lämnas tillbaka på basgruppsmötet på eftermiddagen.

Extra pluggtid med lärare
Om någon kommit efter i studierna eller önskar mer tid med lärare finns följande möjlighet, måndag till torsdag klockan 08:15-09:30 finns det lärare i svenska zonen.

Fotbollsprofil
Onsdagar och torsdagar klockan 14:30-15:30 tills vidare.

Ansvarig: Mattias Bulun, telefon: 08-51008321.

Specialpedagog
Anna Nevelius träffas alla dagar utom onsdag, klockan 08:30-16:00.

Har ni handlingar från tidigare skola skall dessa lämnas till Anna.

Telefon: 08-51008321.

Skolsköterska
Annika Palmborg träffas följande tider:

Måndag: 08.00-13:15. Tisdag: 08:00-17:00. Onsdag: 08:00-13:15. Torsdag 08:00-16:00. Fredag: 08:00-15:30. Telefon: 08:51008329.

Skolkurator
Veronica Sundberg träffas följande tider: Alla dagar från 08:30-16:00.

Telefon: 08:51008328.

Sjukanmälan
Görs till telefonnummer 08-51008323 innan klockan 08.00 varje sjukdag.

Om en elev inte är anmäld sjuk och inte är närvarande vid basgruppsmötet kommer hemmet att kontaktas senast klockan 12.00. Under hösten kommer vi att succesivt gå över och använda ett digitalt rapporteringssystem där föräldrarna automatiskt får ett SMS om det föreligger orapporterad frånvaro.

Än en gång, välkommen till ett nytt arbetsår!

Mats Barlow
Rektor
070-6457018

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.