MENY
Välj Skola

Betyg

Kunskapsskolan Saltsjöbaden 9:or gick våren 2017 ut med 295,5 poäng i genomsnittligt meritvärde, vilket är det högsta genomsnittet i kommunen. Genomsnittligt meritvärde för Nacka kommun var 266,3 och för riket 223,5.

Andelen behöriga elever till något gymnasieprogram var ~100 % på Kunskapsskolan Saltsjöbaden. I kommunen var 94 % av eleverna behöriga till något gymnasieprogram och motsvarande siffra för riket var 82,5 %.

95,3 % av våra 9:or som gick ut våren 2017 nådde kunskapskraven i alla ämnen. Motsvarande siffra för kommunen och riket var 89,7 % respektive 74,1 %.

Meritvärde = Betygspoäng vid ansökan till gymnasiet där elevens 16, respektive 17 bästa betyg räknas samman. Det 17:e betyget som får ingå är om eleven har godkänt betyg i moderna språk inom ramen för språkval. Det ger ett maximalt meritvärde på 340 poäng.

Varje betyg omvandlas till en poäng där eleven får 10p för E, 12,5p för D, 15p för C, 17,5p för B resp. 20p för A.

Beräknat på 17 ämnen ger
A i alla ämnen = 340 poäng
C i alla ämnen = 255 poäng
E i alla ämnen = 170 poäng

Källa: Skolverket/SIRIS om betyg

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.