MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Emil Burman, Rektor

Läs mer

December 2017

Sista skolveckan är slut, betygen är utdelade, jullovet är nu äntligen här och därmed kommer också årets sista rektorsbrev. Idag hade vi en mycket trevlig och stämningsfull julavslutning i den fullsatta Uppenbarelsekyrkan, med mycket musik, sång och prisutdelningar. Om man ska försöka summera den här höstterminen kan vi konstatera att det generellt sett har varit en mycket bra termin. Vi blev visserligen av med några elever under sommaren, men nästan samtliga har kommit tillbaka, vilket vi förstås ser som ett positivt kvitto, och skolan är nu återigen mer eller mindre helt fullsatt.

Kunskapsskolan har under hösten också börjat ta emot några nyanlända elever, visserligen i en väldigt liten skala, men det är i alla fall en start. Vi upplever att våra elever känner sig trygga, från årskurs 4-9, att dialogen mellan elever, lärare och föräldrar fungerar mycket bra och allt det bidrar förstås till vår fina stämning och atmosfär på skolan, där alla mer eller mindre känner alla. Våra elever är som vanligt också väldigt ambitiösa och presterar höga resultat i samtliga årskurser och ämnen och även de nationella proven för årskurs 6 och 9 har gått otroligt bra.

Vi vill dels skicka ett stort tack till alla elever, lärare och medarbetare och dels även passa på att tacka er föräldrar för ert engagemang och stöd, inte bara när det gäller era egna barns skolsituation, utan även kring generella skolfrågor. Det är en viktig del för den här skolans fortsatta utveckling och framgång. Tack också till föräldrarådet och Saltsjöbadens föräldraförening för en bra dialog och ett gott samarbete!

Skolstart och upprop den 8 januari & Metoo-friendsdag 12 januari
Måndagen den 8 januari är det skolstart och upprop kl. 9:00 i basgruppsrummen. Som vanligt kommer vi sedan inleda de första dagarna med hemstudiedagar mån-onsdag (8-10 januari). De elever som önskar vara i skolan dessa dagar för att jobba med sina uppgifter är välkomna att göra det, men vi vill då att ni anmäler er till basgruppshandledaren, så att t.ex. vår husmor vet hur många personer hon ska beställa mat till. Eleverna kommer inte enbart få jobba själva, utan vissa lärare kommer ansvara för dagsschemat. Tider för utvecklingssamtal ska ha skickats till er tidigare, eller kommer i samband med detta rektorsbrev.

Fredagen den 12 januari kommer vi ha terminens första friendsdag och denna gång kommer friendsdagen innehålla ett Metoo-tema. Schemat är inte spikat i detalj, men det kommer som sagt handla om sexuella trakasserier och vi kommer ha ett upplägg för högstadiet och ett annat för mellanstadiet och eventuellt kommer vi ta hjälp av några gästföreläsare. Mer detaljer om detta kommer i januari.Vårterminen 2018 – tjänstförändringar
Det kommer som sagt bli några mindre förändringar när det gäller nästa års tjänstefördelning. Som vi nämnt tidigare har Kunskapsskolan rekryterat en ny ma/no-lärare som heter Sanna Hagström. Sanna kommer att ta över NO-undervisningen för årskurs 7 och hjälpa till med matematikundervisningen årskurs 6, vilket innebär att Stefan Löfdahl kommer att lämna oss efter jul. Sanna kommer även hjälpa till som basgruppshandledare för Veras basgrupp 5:2, tillsammans med Vera.

Vår elevresurs och idrottslärare för årskurs 4, Sara Larsson, kommer att börja studera till lärare i januari, så Elin Hired tar över fyrornas idrott och en ny elevassistent som heter Linda Granqvist har rekryterats. Sara Larsson, Stefan Löfdahl och Gunilla Löfdahl kommer därmed inte fortsätta hos oss i samma omfattning som tidigare, men möjligtvis ändå fortsätta som timvikarier hos oss efter behov. Vi vill tacka dem för den här tiden och önska dem lycka till i framtiden!

Kalendarium VT-18

V. 2 - Måndag 8 jan. skolstart, utvecklingssamtal 8-10 januari
V. 4 - Lördag 27 jan. 10-12:00 Öppet hus
V. 5 - Måndag 29 jan. Elever komplediga för öppet hus
V. 6 - Fredag 9 feb. Vinterfriluftsdag
V. 9 - Sportlov
V. 10 - Elev- och föräldraenkät
V. 14 - Påsklov
V. 15 - Terminsrapporter skickas ut
V. 18 - Tisdag 1 maj ledig dag
V. 19 - Torsdag-fredag 10-11 maj – elever lediga Kristi himmelsfärds dag- elever lediga
V. 20 - Åttorna åker till England
V. 23 - Måndag 4 juni – studiedag betygsättning,
V. 23 - Tisdag 5 juni – niornas skolbal/avslutningsfest
V. 23 - Onsdag 6 juni – Nationaldagen –elever lediga
V. 23 - Fredag 8/6 Sommaravslutning (Uppenbarelsekyrka

Det här blir alltså det sista rektorsbrevet för i år och ihop med detta ska ni också få information om bl.a. utvecklingssamtalen från er basgruppshandledare. Slutligen vill vi bara önska er alla en riktigt God Jul och Gott nytt år!

Med vänliga hälsningar

Emil Burman
Rektor
Kunskapsskolan Saltsjöbaden

Augusti 2017

Vi vill hälsa alla elever i årskurs 4-9 och deras föräldrar hjärtligt välkomna tillbaka till Kunskapsskolan i Saltsjöbaden inför höstterminen 2017.

Terminen börjar Måndagen den 21 augusti kl. 09:00 med basgruppssamlingar.
Samlingssalar för respektive basgrupp är enligt listan nedanför. Vi vill påminna alla föräldrar om att det inte är tillåtet att åka upp med bilen uppför Observatoriebacken, utan elever och föräldrar måste ta sig uppför backen utan bil. Vi kommer att se till att vägleda våra elever med basgruppslistor och tydliga skyltar på våra salar. Föräldrar är förstås också hjärtligt välkomna och vi kommer att servera fika i vår cafeteria mellan 9-10:00.

Årskurs 4: samling på bottenplanet, två trappor ned. Mellanstadiebyggnaden
4:1 Sal: Curie: Basgruppshandledare: Åsa Ebenhart
4:2 Sal: Hawking: Basgruppshandledare: Magnus Jansson

Årskurs 5: samling vid receptionen, en trappa ned
5:1 Sal: NO-salen: Basgruppshandledare: Jesper Arvidsson
5:2 Sal: Da Vinci: Basgruppshandledare: Vera Nyblom

Årskurs 6:
6:1: Sal: Matsalen: Basgruppshandledare: Jonas Linderhielm
6:2: Sal: Lilla arenan: Basgruppshandledare: Anne Nord Sjöström

Årskurs 7: Högstadiebyggnaden (Observatoriet)
7:1 Sal: Stora Arenan: Basgruppshandledare: Flor Nordahl & Ted Jonesig
7:2 Sal: Lambda: Basgruppshandledare: Nicklas Jeremejeff & Jesper Annell

Årskurs 8:
8:1 Sal: Delta: Basgruppshandledare: Mikael Brännström
8:2 Sal: Alfa: Basgruppshandledare: Åsa Forsén

Årskurs 9:
9:1 Sal: Kappa: Basgruppshandledare: Malin Sjöstrand & Jonas Lessner
9:2: Sal: Gamma: Basgruppshandledare: John Christensson
9:3 Sal: Beta: Basgruppshandledare Björn Strååt

Kl. 10:00 kommer vi att genomföra en kort gemensam ceremoni på skolgården, där samtliga elever från alla årskurser samlas och som förälder är man då hjärtligt välkommen att delta. Ceremonin beräknas ta cirka 15-20 minuter och därefter får våra ”gamla” elever gå hem och påbörja sina hemstudieuppgifter och göra sina förberedelser inför utvecklingssamtalet.

För våra elever i årskurs 4 och för våra nya elever fortsätter skoldagen, som beräknas vara slut cirka kl. 14:00. Under resten av veckan går eleverna i årskurs 4 och våra nya elever i skolan mellan 08:30 och 14:00 och då påbörjas introduktionsutbildningen, som dels innebär att eleverna kommer att få lära sig lite om Kunskapsskolans koncept och arbetssätt, men dels också göra ett antal ämnesuppgifter i matematik, svenska och engelska. Självklart kommer det även finnas tid för olika trivselaktiviteter så att eleverna i årskursen snabbt lär känna varandra och känner sig lugna och trygga i vår skolmiljö. Skollunch serveras som vanligt hela veckan

Utvecklingssamtal & hemstudiedagar 21-23 augusti
Tider för utvecklingssamtalen ska ha mailats ut till föräldrar i juni och en påminnelse om dessa samtal kommer inom kort den här veckan. Skulle ni vara osäkra på er samtalstid eller ha fått förhinder ber vi er att kontakta er basgruppshandledare eller någon annan på skolan så snart som möjligt. I samband med påminnelsen om utvecklingssamtalen kommer ni också få ett särskilt dokument skickat till er, en s.k. utvecklingsplan, så att ni enkelt kan förbereda er inför utvecklingssamtalen när det gäller t.ex. målsättningar, o.s.v.

Möjlighet för elever att vara på skolan 21-23 augusti
Det finns möjlighet för alla elever att komma till skolan och jobba under hemstudiedagarna och för elever i mellanstadiet kommer vi att ha ett särskilt upplägg/schema som startar som vanligt 08:30 torsdag-fredag. Förra året fick vi en del respons från föräldrar, till framför allt våra yngre elever, som tyckte att hemstudiedagarna var lite problematiska och att deras barn fick för lite gjort hemma och då kan det vara ett bra alternativ att låta barnen jobba i skolan istället. Det är emellertid alltså inte obligatoriskt utan helt frivilligt, men för att vi ska kunna beställa lunch till rätt antal elever, vill vi be er som önskar skicka era barn till skolan under hemstudiedagarna att så fort som möjligt meddela det till er handledare.

Informations- & föräldramöte torsdagen den 24 augusti kl. 18:00-19:30
Torsdagen den 24 augusti kl. 18:00 kommer vi att ha ett första informations- & föräldramöte, som framför allt riktar sig till våra nya föräldrar på Kunskapsskolan. Ni kommer då bl.a att få tillgång till schema och information om Kunskapsskolans arbetssätt och koncept, träffa lärare och andra föräldrar, samt tips om hur man som förälder får insyn i sitt barns skolarbete och hur man kan stötta dem på bästa sätt.

Nya lärare & medarbetare
Vi vill slutligen också presentera två nya medarbetare: Flor Nordahl kommer att ta över basgrupp 7:1 och arbeta som spansklärare. Jonas Lessner kommer att jobba som idrottsvikarie för Hedvig och Niklas som kommer att gå på föräldraledighet. Magnus Jansson kommer att bli basgruppshandledare för blivande 4:2 och jobba som matematiklärare för mellanstadiet. Samtliga nya lärare har lärarlegitimation och vi hälsar dem båda varmt välkomna till Kunskapsskolan Saltsjöbaden!

Mer detaljer om t.ex. tjänstefördelning, kalendarium och förändringar inför läsåret kommer i nästa veckobrev; fredagen den 25 augusti.

Vi ser fram emot ett mycket spännande läsår!

Med vänliga hälsningar
Emil Burman
Rektor
Kunskapsskolan Saltsjöbaden

Rektorsbrev augusti 2016

Välkommen till Kunskapsskolan Saltsjöbaden!
Vi vill hälsa alla elever i årskurs 4-9 och deras föräldrar hjärtligt välkomna till Kunskapsskolan i Saltsjöbaden inför höstterminen 2016. Mitt namn är Emil Burman och jag påbörjar nu mitt fjärde år som stolt rektor på Kunskapsskolan Saltsjöbaden. Vi är numera över 290 elever på skolan, från årskurs 4-9 och skolan är därmed mer eller mindre helt fullbelagd, vilket vi förstås tycker är oerhört glädjande.

Nya lärare
Vi vill självklart presentera ett par nya lärare: Monica Axelsson kommer att bli basgruppshandledare för basgrupp 4:2 och arbeta som ma/no-lärare för mellanstadiet. Anne Nord Sjöström kommer att bli basgruppshandledare för nya 5:2 och jobba som svensk- och SO-lärare i mellanstadiet. Vi har också ny musiklärare som heter Ted Jonesig, samt Jesper Arnell som blir ny SO-lärare för årskurs 7.Vi har även två nya elevassistenter, som heter Elin Hiréd och Sherry Bahri.

Årskurs 4
4:1 Basgruppshandledare: Jesper Arvidsson,
4:2 Basgruppshandledare: Monica Axelsson,
Årskurs 5:
5:1 Basgruppshandledare: Sandra Larsson,
5:2 Basgruppshandledare: Anne Nord Sjöström
Årskurs 6:
6:1: Basgruppshandledare: Åsa Ebenhart
6:2: Basgruppshandledare: Hedvig Owe & Ewa Fankauser
Årskurs 7:
7:1 Basgruppshandledare: Mikael Brännström
7:2 Basgruppshandledare: Åsa Forsén
Årskurs 8:
8:1 Basgruppshandledare: Malin Sjöstrand
8:2 Basgruppshandledare: John Christensson
8:3 Basgruppshandledare Björn Strååt
Årskurs 9:
9:1 Basgruppshandledare: Nicklas Jeremejeff
9:2: Basgruppshandledare: Niklas Nilsson

Inför detta läsår bygger vi till stor del vidare på den struktur och tradition som vi använt tidigare år, d.v.s. liknande schema- och organisation, liknande traditioner, regler och rutiner. I samband med detta veckobrev skickar vi en liten handbok om Kunskapsskolan Saltsjöbaden, som är en slags lathund med uppgifter som är bra att känna till. Här kommer emellertid en liten sammanställning på några förändringar inför läsåret.

Förändringar inför läsåret:
• Nya cykelställ har byggts nedanför Observatoriebacken. Vi tror och hoppas att det kan inspirera ytterligare fler elever att cykla till skolan.

• Ökat fokus på miljöarbete. Vi kommer att arbeta för att få in lite bättre rutiner kring vårt lokala miljöarbete, involvera elever mer och gemensamt ta ett större ansvar för vår fina miljö på skolan, både inom- och utomhus.

• Elever får egna vattenflaskor. Många elever dricker en hel del vatten under skoldagarna, vilket förstås är bra, men vi har haft lite problem med att det blir en hel del spring i matsalen för att fylla på vatten, samt mycket extra glas som behöver diskas och som dessutom inte alltid sen ställs tillbaka på rätt plats. Elevrådet har tidigare diskuterat ”dryckesfontäner”, men istället kommer varje elev nu få sin egen ”Kunskapsskola-vattenflaska”, som man kan fylla på vid behov och använda under dagarna.


• Våra elever i årskurs 7 kommer att få egna skoldatorer (Chromebooks), som ett led i att Kunskapsskolan successivt ska gå över till att varje elev får sin egen dator. Det ökar datortätheten på skolan avsevärt och nästa läsår kommer efterföljande årskurs 7 få egna datorer o.s.v. Föräldrar och elever kommer att få skriva på en ansvarsförbindelse innan datorerna delas ut och vi räknar med att kunna göra det nästa vecka.

•Mellanstadiet kommer ha några handledarsamtal 8:15, d.v.s. strax innan skolan börjar. Ganska många av våra elever är faktiskt här redan innan skolan börjar på morgonen och för dem kan det vara bättre att ha sitt personliga handledarsamtal direkt på morgonen än senare på eftermiddagen.

• Vi har ett nytt avtal med vår matleverantör Kleins. Vi får numera 50 % ekologisk mat som serveras, alltid två huvudrätter och ett vegetariskt alternativ och eleverna kommer dessutom få frukt och mjukt bröd två gånger i veckan. Vi tror och hoppas att det kommer att uppskattas av våra elever och även ge mer positiva resultat i våra elevenkäter. Som förälder är man alltid välkommen att testa skolmaten och följ gärna matsedeln på Kleins hemsida.

• Belysning på skolområdet samt mot gångvägen mot Solsidan har installerats och förstärkts. Framför allt under höst- och vinter kommer vi att ha stor nytta av detta, eftersom vi har många elever som kommer till skolan från Solsidan. Kommunikation & sjukanmälan

• Vi vill påminna om att ni inte kan köra upp med bilen längs med Observatoriebacken för att släppa av era barn, utan lämning av barnen bör göras vid busshållplatserna eller vid sjukhusparkeringen, inte i kurvan nedanför oss eller vid infarten till slalombacken. Det finns nu även bussförbindelser som passar med skolans tider, som vi vill uppmuntra elever att ta.

• Sjukanmälan lämnas av vårdnadshavaren senast kl. 08:00 på telefonnummer: 08-510 082 35.

• Nytt frånvarosystem under ht 2016 I den nya skollagen skärps kraven på närvaro och information om frånvaro. För att vi på Kunskapsskolan ska kunna registrera i det nya system vi kommer att starta en bit in på höstterminen 2016 så behöver vi ett medgivande från föräldrar. Vi ber er fylla i det PUL-formulär, som ni ska ha fått och returnera det till skolan så snart som möjligt. Det kan antingen lämnas till koordinatorn Marika Sabo eller skickas per post till skolan.

Adress
Kunskapsskolan Saltsjöbaden
Att: Marika Sabo Observatoriebacken 1
13336 Saltsjöbaden

Saltsjöbadens föräldraförening
Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Saltsjöbadens föräldraförening och representanter från föreningen var med på torsdagens uppstartsmöte för nya föräldrar. Föreningens mål är att vara med och skapa en trygg uppväxtmiljö för barn och ungdomar i Saltsjöbaden genom att bidra till projekt som både kort- och långsiktigt gagnar barnen. Bli medlem! Genom att betala årlig medlemsavgift, stödjer ni Föreningens arbete och möjlighet att påverka. Betala in 250 kr per familj på Bg 5033-2956 eller Swish: 1230820696 TIPS! Skriv in din mailadress i betalningen så får du inbjudningar och information från SFF i mailen www.saltsjobadensforaldraförening.se

Vi ser fram emot ett mycket spännande läsår!
Med vänliga hälsningar
Emil Burman
Rektor
Kunskapsskolan Saltsjöbaden

Rektorsbrev april 2016

Rektorn har ordet

Påsklovet är slut och april är här, med dess varierande väder, och vi går nu in i terminens sista tredjedel. Under påsklovet har vi på skolan bl.a. jobbat med betygsprognoser och terminsrapporter och den här veckan kommer ni få era barn/ungdomars terminsrapporter hemskickade till er, antingen genom mail eller genom ett brev. Terminsrapporterna har som syfte att ge både elever och er föräldrar en tydlig indikation på hur eleven ligger till i respektive ämne och en prognos för det kommande terminsbetyget, vilket uppskattas av både elever och föräldrar, men det finns förstås fortfarande gott om tid kvar av terminen för att påverka sina ämnesresultat och betyg. Vi vill i samband med terminsrapporterna också hänvisa er föräldrar att ta del ämneskommentarerna i EDS, för lite mer detaljerad information. När ni får terminsrapporten vill vi gärna att ni svarar och skickar en bekräftelse till er basgruppshandledare och självklart är ni också välkomna att kontakta ämneslärarna.

Enkätperioden är också avslutad och som vanligt kommer resultatet analyseras senare i vår, för att sedan ligga som grund för kommande års kvalitetsplan och vi vill tacka alla föräldrar som har deltagit i enkäten, för era svar och synpunkter är väldigt viktiga för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Vecka 14 & 15 – Föräldramöte högstadiet torsdag 14/4 kl. 18:00

Vecka 14 har varit en intensiv provvecka, där bl.a. årskurs 6 haft två NP i matematik och årskurs 9 två NP i moderna språk. Det har varit mycket fokus kring bedömning- och betygssättning i media nyligen och vi vill bl.a. därför påpeka att Kunskapsskolan alltid genomför gemensamma samrättningsdagar i alla ämnen ihop med andra skolor, för att säkerställa bedömaröverensstämmelsen. Vi kommer redovisa det sammanställda resultaten i kommande veckobrev och de enskilda resultaten kommer att skrivas in i EDS, vårt elevdokumentationssystem.

Nästa vecka kommer årskurs 5 besöka livrustkammaren och på fredagen ska årskurs 9 ha ett nytt NP, den här gången i biologi. Vi vill också uppmuntra alla föräldrar till elever i högstadiet att gå på föräldramötet på torsdag 14/4 kl. 18:00. Det blir bl.a. basgruppsmöte och möjligheter att träffa ämneslärare, vilket kan vara extra passande nu när terminsrapporten precis har kommit.

Niornas avslutningsfest/skolbal onsdag 8/6 & skolavslutningen 10/6

Det kanske känns lite avlägset just nu, men våren och försommaren kommer gå fort och våra duktiga nior har kommit ganska långt i planeringen av niornas traditionsenliga avslutningsfest/skolbal. Vi vill därför redan nu passa på att bjuda in alla föräldrar till eleverna i årskurs 9 till avslutningsfesten onsdagen 8 juni kl. 17:30 uppe vid Observatoriets terrasser. En mer formell inbjudan kommer senare, men mellan 17:30-18:30 är föräldrar hjärtligt välkomna att delta för mingel, fotografering, o.s.v. och vi hoppas förstås att så många av er som möjligt kan komma på denna fina avslutningstillställning.

Fredagen den 10 juni har vi vår traditionsenliga sommaravslutning i Uppenbarelsekyrkan och detaljer om tid och upplägg kommer inom kort.

Nackas bilfria vecka v.17

Som vi nämnt tidigare kommer vi i i slutet av april att delta i Nacka kommuns projekt ”Bilfria veckan”, som syftar till att få fler att cykla, gå eller åka kommunalt till skolan och idag fick vi våra stora banderoller, se bild nedanför. Ni får gärna också gå in och läsa mer på nedanstående länk från Nacka kommun och mer information kommer senare.

http://www.nacka.se/WEB/TRAFIK_VAGAR/NACKA_RESER_HALLBART/NACKA_CYKLAR/CYKELPROJEKT/SKOLORNACYKLAR/Sidor/Bilfriaveckan.aspx

 

Kalendariet VT-2016

  • Vecka 14 Torsdag 14/4 Föräldramöte högstadiet
  • Vecka 18 eleverna är lediga torsdag-fredag 5-6/5 2016 (Kristi himmelsfärd)
  • Vecka 22 torsdag 2/6 studiedag
  • Vecka 23 måndag 6/6, Nationaldagen, eleverna lediga
  • Vecka 23 onsdag 8/6 Niornas avslutningsfest
  • Vecka 23 Fredag 10/6 Sommaravslutning

Med vänliga hälsningar

Emil Burman

Rektor, Kunskapsskolan Saltsjöbaden

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.