MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Emil Burman, Rektor

Läs mer

Rektorsbrev augusti 2016

Välkommen till Kunskapsskolan Saltsjöbaden!
Vi vill hälsa alla elever i årskurs 4-9 och deras föräldrar hjärtligt välkomna till Kunskapsskolan i Saltsjöbaden inför höstterminen 2016. Mitt namn är Emil Burman och jag påbörjar nu mitt fjärde år som stolt rektor på Kunskapsskolan Saltsjöbaden. Vi är numera över 290 elever på skolan, från årskurs 4-9 och skolan är därmed mer eller mindre helt fullbelagd, vilket vi förstås tycker är oerhört glädjande.

Nya lärare
Vi vill självklart presentera ett par nya lärare: Monica Axelsson kommer att bli basgruppshandledare för basgrupp 4:2 och arbeta som ma/no-lärare för mellanstadiet. Anne Nord Sjöström kommer att bli basgruppshandledare för nya 5:2 och jobba som svensk- och SO-lärare i mellanstadiet. Vi har också ny musiklärare som heter Ted Jonesig, samt Jesper Arnell som blir ny SO-lärare för årskurs 7.Vi har även två nya elevassistenter, som heter Elin Hiréd och Sherry Bahri.

Årskurs 4
4:1 Basgruppshandledare: Jesper Arvidsson,
4:2 Basgruppshandledare: Monica Axelsson,
Årskurs 5:
5:1 Basgruppshandledare: Sandra Larsson,
5:2 Basgruppshandledare: Anne Nord Sjöström
Årskurs 6:
6:1: Basgruppshandledare: Åsa Ebenhart
6:2: Basgruppshandledare: Hedvig Owe & Ewa Fankauser
Årskurs 7:
7:1 Basgruppshandledare: Mikael Brännström
7:2 Basgruppshandledare: Åsa Forsén
Årskurs 8:
8:1 Basgruppshandledare: Malin Sjöstrand
8:2 Basgruppshandledare: John Christensson
8:3 Basgruppshandledare Björn Strååt
Årskurs 9:
9:1 Basgruppshandledare: Nicklas Jeremejeff
9:2: Basgruppshandledare: Niklas Nilsson

Inför detta läsår bygger vi till stor del vidare på den struktur och tradition som vi använt tidigare år, d.v.s. liknande schema- och organisation, liknande traditioner, regler och rutiner. I samband med detta veckobrev skickar vi en liten handbok om Kunskapsskolan Saltsjöbaden, som är en slags lathund med uppgifter som är bra att känna till. Här kommer emellertid en liten sammanställning på några förändringar inför läsåret.

Förändringar inför läsåret:
• Nya cykelställ har byggts nedanför Observatoriebacken. Vi tror och hoppas att det kan inspirera ytterligare fler elever att cykla till skolan.

• Ökat fokus på miljöarbete. Vi kommer att arbeta för att få in lite bättre rutiner kring vårt lokala miljöarbete, involvera elever mer och gemensamt ta ett större ansvar för vår fina miljö på skolan, både inom- och utomhus.

• Elever får egna vattenflaskor. Många elever dricker en hel del vatten under skoldagarna, vilket förstås är bra, men vi har haft lite problem med att det blir en hel del spring i matsalen för att fylla på vatten, samt mycket extra glas som behöver diskas och som dessutom inte alltid sen ställs tillbaka på rätt plats. Elevrådet har tidigare diskuterat ”dryckesfontäner”, men istället kommer varje elev nu få sin egen ”Kunskapsskola-vattenflaska”, som man kan fylla på vid behov och använda under dagarna.


• Våra elever i årskurs 7 kommer att få egna skoldatorer (Chromebooks), som ett led i att Kunskapsskolan successivt ska gå över till att varje elev får sin egen dator. Det ökar datortätheten på skolan avsevärt och nästa läsår kommer efterföljande årskurs 7 få egna datorer o.s.v. Föräldrar och elever kommer att få skriva på en ansvarsförbindelse innan datorerna delas ut och vi räknar med att kunna göra det nästa vecka.

•Mellanstadiet kommer ha några handledarsamtal 8:15, d.v.s. strax innan skolan börjar. Ganska många av våra elever är faktiskt här redan innan skolan börjar på morgonen och för dem kan det vara bättre att ha sitt personliga handledarsamtal direkt på morgonen än senare på eftermiddagen.

• Vi har ett nytt avtal med vår matleverantör Kleins. Vi får numera 50 % ekologisk mat som serveras, alltid två huvudrätter och ett vegetariskt alternativ och eleverna kommer dessutom få frukt och mjukt bröd två gånger i veckan. Vi tror och hoppas att det kommer att uppskattas av våra elever och även ge mer positiva resultat i våra elevenkäter. Som förälder är man alltid välkommen att testa skolmaten och följ gärna matsedeln på Kleins hemsida.

• Belysning på skolområdet samt mot gångvägen mot Solsidan har installerats och förstärkts. Framför allt under höst- och vinter kommer vi att ha stor nytta av detta, eftersom vi har många elever som kommer till skolan från Solsidan. Kommunikation & sjukanmälan

• Vi vill påminna om att ni inte kan köra upp med bilen längs med Observatoriebacken för att släppa av era barn, utan lämning av barnen bör göras vid busshållplatserna eller vid sjukhusparkeringen, inte i kurvan nedanför oss eller vid infarten till slalombacken. Det finns nu även bussförbindelser som passar med skolans tider, som vi vill uppmuntra elever att ta.

• Sjukanmälan lämnas av vårdnadshavaren senast kl. 08:00 på telefonnummer: 08-510 082 35.

• Nytt frånvarosystem under ht 2016 I den nya skollagen skärps kraven på närvaro och information om frånvaro. För att vi på Kunskapsskolan ska kunna registrera i det nya system vi kommer att starta en bit in på höstterminen 2016 så behöver vi ett medgivande från föräldrar. Vi ber er fylla i det PUL-formulär, som ni ska ha fått och returnera det till skolan så snart som möjligt. Det kan antingen lämnas till koordinatorn Marika Sabo eller skickas per post till skolan.

Adress
Kunskapsskolan Saltsjöbaden
Att: Marika Sabo Observatoriebacken 1
13336 Saltsjöbaden

Saltsjöbadens föräldraförening
Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Saltsjöbadens föräldraförening och representanter från föreningen var med på torsdagens uppstartsmöte för nya föräldrar. Föreningens mål är att vara med och skapa en trygg uppväxtmiljö för barn och ungdomar i Saltsjöbaden genom att bidra till projekt som både kort- och långsiktigt gagnar barnen. Bli medlem! Genom att betala årlig medlemsavgift, stödjer ni Föreningens arbete och möjlighet att påverka. Betala in 250 kr per familj på Bg 5033-2956 eller Swish: 1230820696 TIPS! Skriv in din mailadress i betalningen så får du inbjudningar och information från SFF i mailen www.saltsjobadensforaldraförening.se

Vi ser fram emot ett mycket spännande läsår!
Med vänliga hälsningar
Emil Burman
Rektor
Kunskapsskolan Saltsjöbaden

Rektorsbrev april 2016

Rektorn har ordet

Påsklovet är slut och april är här, med dess varierande väder, och vi går nu in i terminens sista tredjedel. Under påsklovet har vi på skolan bl.a. jobbat med betygsprognoser och terminsrapporter och den här veckan kommer ni få era barn/ungdomars terminsrapporter hemskickade till er, antingen genom mail eller genom ett brev. Terminsrapporterna har som syfte att ge både elever och er föräldrar en tydlig indikation på hur eleven ligger till i respektive ämne och en prognos för det kommande terminsbetyget, vilket uppskattas av både elever och föräldrar, men det finns förstås fortfarande gott om tid kvar av terminen för att påverka sina ämnesresultat och betyg. Vi vill i samband med terminsrapporterna också hänvisa er föräldrar att ta del ämneskommentarerna i EDS, för lite mer detaljerad information. När ni får terminsrapporten vill vi gärna att ni svarar och skickar en bekräftelse till er basgruppshandledare och självklart är ni också välkomna att kontakta ämneslärarna.

Enkätperioden är också avslutad och som vanligt kommer resultatet analyseras senare i vår, för att sedan ligga som grund för kommande års kvalitetsplan och vi vill tacka alla föräldrar som har deltagit i enkäten, för era svar och synpunkter är väldigt viktiga för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Vecka 14 & 15 – Föräldramöte högstadiet torsdag 14/4 kl. 18:00

Vecka 14 har varit en intensiv provvecka, där bl.a. årskurs 6 haft två NP i matematik och årskurs 9 två NP i moderna språk. Det har varit mycket fokus kring bedömning- och betygssättning i media nyligen och vi vill bl.a. därför påpeka att Kunskapsskolan alltid genomför gemensamma samrättningsdagar i alla ämnen ihop med andra skolor, för att säkerställa bedömaröverensstämmelsen. Vi kommer redovisa det sammanställda resultaten i kommande veckobrev och de enskilda resultaten kommer att skrivas in i EDS, vårt elevdokumentationssystem.

Nästa vecka kommer årskurs 5 besöka livrustkammaren och på fredagen ska årskurs 9 ha ett nytt NP, den här gången i biologi. Vi vill också uppmuntra alla föräldrar till elever i högstadiet att gå på föräldramötet på torsdag 14/4 kl. 18:00. Det blir bl.a. basgruppsmöte och möjligheter att träffa ämneslärare, vilket kan vara extra passande nu när terminsrapporten precis har kommit.

Niornas avslutningsfest/skolbal onsdag 8/6 & skolavslutningen 10/6

Det kanske känns lite avlägset just nu, men våren och försommaren kommer gå fort och våra duktiga nior har kommit ganska långt i planeringen av niornas traditionsenliga avslutningsfest/skolbal. Vi vill därför redan nu passa på att bjuda in alla föräldrar till eleverna i årskurs 9 till avslutningsfesten onsdagen 8 juni kl. 17:30 uppe vid Observatoriets terrasser. En mer formell inbjudan kommer senare, men mellan 17:30-18:30 är föräldrar hjärtligt välkomna att delta för mingel, fotografering, o.s.v. och vi hoppas förstås att så många av er som möjligt kan komma på denna fina avslutningstillställning.

Fredagen den 10 juni har vi vår traditionsenliga sommaravslutning i Uppenbarelsekyrkan och detaljer om tid och upplägg kommer inom kort.

Nackas bilfria vecka v.17

Som vi nämnt tidigare kommer vi i i slutet av april att delta i Nacka kommuns projekt ”Bilfria veckan”, som syftar till att få fler att cykla, gå eller åka kommunalt till skolan och idag fick vi våra stora banderoller, se bild nedanför. Ni får gärna också gå in och läsa mer på nedanstående länk från Nacka kommun och mer information kommer senare.

http://www.nacka.se/WEB/TRAFIK_VAGAR/NACKA_RESER_HALLBART/NACKA_CYKLAR/CYKELPROJEKT/SKOLORNACYKLAR/Sidor/Bilfriaveckan.aspx

 

Kalendariet VT-2016

  • Vecka 14 Torsdag 14/4 Föräldramöte högstadiet
  • Vecka 18 eleverna är lediga torsdag-fredag 5-6/5 2016 (Kristi himmelsfärd)
  • Vecka 22 torsdag 2/6 studiedag
  • Vecka 23 måndag 6/6, Nationaldagen, eleverna lediga
  • Vecka 23 onsdag 8/6 Niornas avslutningsfest
  • Vecka 23 Fredag 10/6 Sommaravslutning

Med vänliga hälsningar

Emil Burman

Rektor, Kunskapsskolan Saltsjöbaden

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.