MENY
Välj Skola

För elever

Sjukanmälan

All frånvaro anmäls direkt till Skola24
Webbsida: kunskapsskolan.skola24.se
Tel: 0515 - 86905
Det går också bra att ladda ner appen Skola24
Anmäl före klockan 8.00 på morgonen.

Matsedel

 Länk: matsedel

 

Likabehandlingsplan

Ladda ned som PDF: Likabehandlingsplan

Föräldra­café och föräldra­råd

Föräldracafé med efterföljande föräldraråd är ett mycket bra tillfälle för föräldrar att få verktyg till att på bästa sätt kunna stötta sina barn i skolarbetet. Vi ser att det finns ett intresse bland våra elevers föräldrar att förstå hur skolvardagen för barnet är tänkt att fungera.

På föräldrakvällarna tar vi upp olika områden som är viktiga för elevernas kunskapsutveckling. Även du som har barn i kö är välkommen att besöka våra föräldracaféer (17.30-19.00) och därav få en fördjupad förståelse för Kunskapsskolans arbetssätt.

För mer info kontakta rektor Martin Norin.

Ordningsregler

Huvudregeln på Kunskapsskolan är att vi alla tar ansvar för oss själva, varandra och lokalerna. Behandla andra med hänsyn och respekt. Tveka inte att kontakta medarbetarna på skolan om du själv eller någon kamrat blir utsatt för någon form av kränkning.
 
Kom ihåg att all vandalisering / förstörelse innebär ersättningsskyldighet!
 
Regel: Visa hänsyn genom att passa tiderna
Rutin: Inget insläpp efter start av nyheter och föreläsning. Du kan be om lov att i mån av plats komma på senare föreläsning. Titta på nyheterna i cafeterian.    
Konsekvens: Handledaren kontaktar hemmet vid upprepad sen ankomst.

Regel: Föräldrar är välkomna på besök och anmäler sig i receptionen
Rutin: Vi tar inte emot besök av kompisar i skolan. Ev. besök bokas i förväg hos koordinatorn!
Konsekvens:Om någon utan tillstånd tillträder skolan, kommer denne att få lämna skolans område omedelbart.

Regel: Mobilen ska användas så att du inte stör andra  
Rutin: Mobilen ska vara inställd på tyst läge.
Konsekvens: Om eleven inte respekterar tillsägelse kommer mobilen att beslagtas. Eleven får tillbaka mobilen efter skoldagens slut. Vid problem med störande mobil, ringer handledaren hem.

Regel: Vi har inga utomhusplagg på oss inomhus
Rutin: Häng av dina ytterkläder i garderoben för förvaring under din arbetstid på skolan.                          
Konsekvens: Om eleven inte respekterar tillsägelse kommer kepsen/plagget att beslagtas. Vid problem ringer handledaren hem.

Regel: Inget låtsasbråk eller kränkande ord
Rutin: Vi har nolltolerans mot all bråk, även s.k. låtsatsbråk. Säg till varandra att vi inte skojar eller pratar på det sättet här.
Konsekvens: Skolans mobbingteam tar hand om ärendet. Vid problem ringer handledaren hem.

Regel: All arbetsyta används till skolarbete, inte rast
Rutin: Rast ska vara i rastutrymmet, caféet eller utomhus. Matsalen är arbetsyta!
Konsekvens:Läraren kollar elevens loggbok för att se vad han/hon har planerat. Vid rast hänvisas eleven till caféet eller rastutrymmet. Om eleven inte respekterar tillsägelse ringer handledaren hem.

Regel:Röka och snusa samt att använda andra droger är förbjudet under skoltid
Konsekvens:  Hemmet kommer att kontaktas om regeln bryts. Vid ev. beslagtagning av preparat, lämnas det endast tillbaka till vårdnadshavare.

Regel: Datorn är till för skolarbete. Inte för att spela, privatsurfa eller privatmaila
Rutin: Ta ansvar för datorn du använder. Kunskapsskolans IT-policy gäller, vilket bl. a. innebär att sidor med våld, pornografi och rasism är förbjudna. Om du ska göra ett skolarbete begär du dispens för detta och arbetar på WS.           
Konsekvens: Vid felanvändning - avstängning. Vid skadegörelse - avstängning, användarförbud och ersättningsskyldighet.

Regel: Det är inte tillåtet att lämna skolans område under skoldagen
Rutin: Vårdnadshavare meddelar handledaren via loggboken om eleven behöver lämna skolan. Eleven skriver in sig i liggaren vid receptionen.
Konsekvens:
Handledaren kontaktar hemmet om regeln bryts.

Kunskapsskolan arbetar aktivt för att motverka mobbning

Med mobbning menar vi situationer när en eller flera elever upprepade gånger under en tid utsätter en annan person för negativa handlingar. Det är också mobbning när parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt. 

Vårt mål är att mobbning inte ska förekomma på skolan och det är allas ansvar att aktivt motverka mobbning. Kunskapsskolans organisation där lärarna finns bland eleverna under hela skoldagen minskar risken för mobbning på ett effektivt sätt.    
    
Om mobbning skulle förekomma, finns ett särskilt handlingsprogram som skolan följer. Där ingår bland annat att föräldrar alltid kontaktas. Har du frågor kring detta, kontakta rektorn eller skolhälsovården.

För att förebygga mobbning på vår skola har vi bestämt att:   

Det åligger alla medarbetare ett särskilt ansvar att vara uppmärksam på alla former av mobbning, vålds­benägenhet, främlings­fientlighet, rasistiska tendenser, vandalism, sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling av människor.

Alla medarbetare på skolan har ett ansvar för att de gemensamt upprättade ordnings­reglerna efterföljs.

Varje elev på skolan har ett stort eget ansvar för såväl sina studier som för det sociala livet och miljön.

Under de regelbundna handledarsamtalen får lärare och elever möjlighet att lära känna varandra på ett förtroendefullt sätt vilket ger eleverna ökad trygghet.

Alla vuxna ute i verksamheten skall vara ett stöd för alla elever.

Arbetslagen uppdateras regelbundet av elevvård­steamet om mobbning förekommer.   
Under basgrupps­samlingarna diskuteras moraliska och etiska frågor.

Demokratins värdegrundsfrågor behandlas regelbundet i de återkommande Trådkurserna och i nyhetsbearbetningen.

I de så kallade "Jagkurserna" arbetar eleverna med sin personliga utveckling vad gäller t ex relationer, ställningstaganden i olika frågor etc. 

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.