MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Martin Norin, Rektor

Läs mer

Rektorsbrev juni

Nu har det hunnit gå en hel vecka sedan skolavslutningen och jag hoppas att alla elever fått en bra start på sommarlovet! Tack för detta läsår!

Lärarna har inte gått på semester riktigt ännu, men snart ska de också få välbehövlig ledighet och möjlighet att ladda ny energi till starten av höstterminen. Under veckan vi har arbetat sedan skolavslutningen har vi bland annat utvärderat läsåret och analyserat resultaten på elevenkäten, föräldraenkäten och betygsutfallet. Utvärderingen och analysen ligger till grund för vår nya kvalitetsplan som ska vara helt klar i augusti, återkommer till er då med de slutsatser vi dragit.

Det genomsnittliga meritvärdet (elevernas sammanlagda betygspoäng delat med antalet elever) för årskurs 9 blev i år 243 poäng vilket är ett väldigt bra resultat. 91% av eleverna fick betyg i alla ämnen.

Basgrupper nästa läsår
En förändring till nästa läsår kommer att vara att vi separerar nuvarande sexor och sjuor som ingått i blandade basgrupper detta läsår. I augusti kommer vi att vara fyra grupper i sexan, fyra grupper i sjuan, fyra grupper i åttan och tre grupper i årskurs nio. Vi har i dagsläget några platser kvar i år 6, 7 och 8. Årskurs 9 är full.

Personalförändringar
Vi tackar Frédéric Kudjo (fra), Peter Trulsén (ma/no), Anton Johansson (id), Uju Nsfor (eng) och Jessica Johansson (hkk)för sin tid hos oss. Jessica finns kvar inom Kunskapsskolan och kommer att arbeta heltid på vår skola i Fruängen.

 

Vi tackar också Gunnar Elison som är studie- och yrkesvägledare (syv) och går i pension, samt skolsköterska Helena Rosén som ska prova en ny yrkesroll. Rekrytering av ny SYV och skolsköterska pågår och kommer att lösas inom kort.

Tom Österlund kommer att gå från att arbeta deltid till heltid och kommer att undervisa i engelska vilket är hans huvudämne. Vi passar även på att gratulera Tom till sin lärarexamen! Även Maria Forsell (ty/en) kommer att arbeta heltid under nästa läsår.

Vi välkomnar Roselyn Olsson som är legitimerad lärare med franska som huvudämne. Roselyn har flera års erfarenhet och kommer närmast från ett arbete på en skola i Eskilstuna. Roselyn kommer att undervisa i franska och hemkunskap och bli basgruppshandledare i årskurs 8.

Skolstart
7/8- första gemensamma arbetsdagen efter semestern för lärarna.
16/8 - skolstart kl 8.30 för alla nya elever - det vill säga alla sexor, nya elever i år 7 och 8. Introduktion fram till lunch. Efter lunch är det utvecklingssamtal för år 7-9, se kallelse för tid.
17/8 - Introduktionsutbildning nya elever fram till lunch. Utvecklingssamtal år 7-9 efter lunch.
18/8 - Introduktionsutbildning nya elever fram till lunch. Utvecklingssamtal år 7-9 efter lunch.
21/8 - Ordinarie skoldag för alla elever start 9.00

Trevlig sommar!
Med vänlig hälsning,
Martin Norin
Rektor, Kunskapsskolan Tumba

Rektorsbrev maj

Helt plötsligt står sommaravslutningen inför oss, och trots att jag borde vara van vid det här laget blir jag alltid lika smått förvånad över att det redan är dags! Niornas vårfest blev mycket lyckad! Det är alltid kul att se eleverna klä upp sig och plötsligt anta en mer vuxen skepnad. Ett stort tack till alla inblandade – balkommitté, föräldrar, elever och lärare som alla gjorde sitt yttersta för att skapa ett minne för livet. Som en mycket uppskattad och rolig överraskning dök Dogge Doggelito från Latin Kings upp under discot och framförde ett antal låtar. Stort tack till Dogge och DJ Janne som ordnade detta!

Sista dagarna v.23 och v.24
5/6 är studiedag, 6/6 helgdag. Sista dag för redovisning för att lärarna ska hinna bedöma till betygsättning är onsdag 7/6. Onsdag 7/6 sker återlämning av datorer för alla elever i år 6 och 9. År 6 eleverna får helt nya datorer vid start av år 7.

Onsdag den 7/6 arrangerar elevrådet en fotbollsturnering för intresserade elever i år 7-9 mellan klockan 12-15. Eventuella redovisningar för deltagande elever går självklart före fotbollsmatcherna.

Mer fotboll blir det torsdag 8/6 då den traditionella matchen mellan elever i år 9 och lärarlaget går av stapeln klockan 13.00. Dessförinnan genomför årskurserna en temadag kopplat till skolans värdegrund. Elevrådet kommer denna dag bege sig till Gröna Lund som tack för väl genomfört arbete.

Fredag den 9/6 genomför alla årskurser ”Kunskapsjoggen” på en bana som är 6,4 km lång. Detaljerad information kommer från respektive handledare.

12/6 och 13/6 är dagar som ägnas åt utvärdering, städning och trivselaktiviteter så som t ex utflykter med korvgrillning.

Skolavslutning 14/6
12.00-12.45 är det gemensam avslutning på gräsplanen bakom skolan. År 9 fortsätter därefter med en sista samling i basgruppen och mingel på skolan fram till ca 14.30.

Personalförändringar till höstterminen 2017
Till starten av höstterminen 2017 välkomnar vi Albulena Mustafa som är legitimerad förstelärare i matematik. Albulena kommer närmast från en tjänst på Lidingö, men har tidigare arbetat flera år på Kunskapsskolan Nacka.  

Vi välkomnar också Jan Joråd som är legitimerad lärare i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. Jan har 25 års erfarenhet som lärare och kommer närmast från en skola i Södertälje kommun.

Tjänstefördelningen till hösten är inte klar ännu. Helt klart är att Juan Gomez och Johanna Sandeberg slutar hos oss för att fortsätta sina studier.

Även i EHT sker förändringar till nästa år. Malin Blomqvist som varit föräldraledig kurator kommer att sluta för prova på att göra något annat. Susanne Sandeberg kommer därmed att fortsätta som kurator.


Med vänlig hälsning,
Martin Norin
Rektor, Kunskapsskolan Tumba

Rektorsbrev februari

Skolåret rullar vidare och dagarna blir ljusare! Det är dags för sportlov och därmed en välbehövlig paus för eleverna, så att de sedan kan jobba vidare med full kraft. På skolan råder full aktivitet och vi har en härlig stämning. Nu blir utmaningen att motivera eleverna hela terminen – en utmaning vi får ta oss an tillsammans. Vårterminen är något längre än höstterminen, men brukar kännas mycket kortare och man hinner knappt blinka så är det sommarlov.

Nationella prov
För 6:orna har de nationella proven redan börjat med svenska och niornas sätter igång efter sportlovet. Datum för proven hittar ni på hemsidan under Kalendarium.

Informationsmöten
Vi har nu genomfört våra fyra informationsmöten för blivande år 6 och 7. Vi märker att intresset för skolan har ökat och antalet elever som står i kö till nästa år är väsentligt fler än förra året.

Gymnasievalet
Våra nior har precis genomfört gymnasievalet i första vändan. Omvalsperioden är 19 april – 12 maj 2017. j. Resultatet för antagningen visas 30 juni. Under hösten har eleverna förberetts genom såväl gymnasiemässa, SYV-information och Öppet hus på olika gymnasieskolor. För frågor angående gymnasievalet kontakta vår SYV (studie- och yrkesvägledare) Gunnar Elison på mailadressen gunnar.elison@kunskapsskolan.se.

Personalförändringar
Peter Trulsén (ma år8/9 och no år9) är fortsatt sjukskriven och Marin Tomic fortsätter att vikariera för Peter.

Efter jul började vår nya spec.pedagog Joanna Lindberg, som snabbt har kommit in i skolans arbete.

Läsårsdata
Vårt kalendarium hittar ni på vår hemsida.
Vinteridrottsdag tisdag 7 mars.
Påsklovet är i år v.15 och sommaravslutningen onsdag 14 juni.

 

Snart enkätdags
Nu är det snart dags för årets stora enkäter på Kunskapsskolan. I föräldraenkäten har du som förälder möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Det är viktig information både för oss på skolan och för Kunskapsskolan i stort och resultaten har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för ditt barn och övriga elever.

Föräldraenkäten startar tisdag 7 mars och pågår till och med fredag 21 mars. Elevenkäten startar måndag 6 mars och pågår till fredag 21 mars. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av enkätverktyg. Ingen kan se vad du har svarat och inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer. När enkäten börjar kommer du att få ett e-mail med en personlig inloggningslänk till enkäten som du sedan fyller i via internet på valfri tid och plats. Automatiska påminnelser skickas ut underenkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.Enkätresultaten kommer att analyseras under april och maj och rapporteras på Kunskapsporten, på hemsidan samt i rektorsbrev.

Vi diskuterade följande:

 • Föräldrarådets uppgift är att tillsammans med rektor lyfta och diskutera olika frågor som berör elever/föräldrar och skola. Förslag på aktiviteter/förändringar bollas vidare till föräldrarepresentanterna och personalens stormöten.
 • Skolan försöker ordna så att föräldrarna i varje basgrupp kan nå varandra via Google.
 • Skolan tillåter mobiler då det är ett bra hjälpmedel i undervisningen. Det är lärarna som styr när mobilerna används.
 • Skolan har problem att rekrytera behöriga matte/no-lärare. Idag samarbetar skolan med Studentvikarier som förmedlar KTH-studenter som vikarier på kortare och längre tid.
 • Skolan kommer att erbjuda en utbildning i konceptet vid föräldramötena vid läsårsstarten
 • Nästa Föräldraråd är onsdag 19 april. Anmäl dig redan nu till mary.bohm@kunskapsskolan.se. Alla som vill är välkomna!

Hälsningar från oss på Kunskapsskolan Tumba
Mary Böhm, rektor
mary.bohm@kunskapsskolan.se
0733 17 34 70

Rektorsbrev november 2016

Nu har vi passerat höstlovet och terminens slut närmar sig snabbt. Det är bara några veckor kvar innan skolan slutar. Det är därför extra viktigt att ni går igenom ert barns planeringar i loggboken så att ni vet vad de eventuellt ska arbeta med hemma för att nå sina mål. Om ni har några frågor kring hur era barn ligger till inför slutspurten av terminen är det bara att maila era barns personliga handledare, titta i loggboken eller i EDS:en. Terminen har passerat förbi i högt tempo. Trots många nya medarbetare har skolarbetet flutit på bra och vi har en lugn och trivsam stämning på skolan. Tänk vilka fantastiska elever och medarbetare som Kunskapsskolan Tumba har!

Öppet hus
På torsdag den 24 november är alla föräldrar välkomna att besöka skolan mellan kl.15.30 och 18. Eleverna börjar kl.13 och skoldagen slutar kl.18. Vi bjuder alla gäster på kaffe och kaka för att fira att Kunskapsskolan Tumba fyller 15 år i år.

Informationsmöten
Vi har nu genomfört ett välbesökt informationsmöte för blivande årskurs 6-7. Vi märker att intresset för skolan har ökat och antalet elever som står i kö till nästa år är väsentligt fler än förra året. Vi kommer även att ha informationsstunder på vårt Öppet hus på torsdag 24 november kl.16.30 och 17.30 i vår Arena. I januari har vi ytterligarer två informationsmöten: torsdag 19 januari kl.18-20 samt onsdag 25 januari kl.18-20.

Gymnasievalet
Vägledningssamtalen för år 9 är i full gång och fortsätter efter jul. Våra 9:or har också besökt Gymnasiemässan och kommer att besöka olika gymnasier efter eget intresse. För frågor angående gymnasievalet kontakta vår SYV (studie- och yrkesvägledare) Gunnar Elison på mailadressen gunnar.elison@kunskapsskolan.se. Gunnar finns på skolan varje måndag.

Samarbete hem och skola

 • Föräldrarådet kommer ha ett möte onsdag 1 februari kl.17. Ni som har visat intresse kommer att få en personlig inbjudan i början av vårterminen. För er som vill vara med är det bara att maila mig på bohm@kunskapsskolan.se.
 • Vi är tacksamma om ni föräldrar ägnar några stunder varje vecka då ni pratar med era barn om livet i skolan. Hur det går, vad de gör, hur de använder sociala medier etc. Det är väldigt viktigt att vi samarbetar kring era barn så deras skolgång och tonårsperiod blir så bra som möjligt. Vi på skolan jobbar hårt med att lära barnen att prata med sina skolkamrater inte om! Vi jobbar också stenhårt med att det du inte vågar säga när du tittar någon i ögonen, ska du inte heller skriva på något socialt forum.

 • Den senaste tiden har media ägnat mycket tid till att diskutera kring att många ungdomar inte duschar efter idrotten i skolan. Vi pratar mycket med eleverna om detta och diskuterar med dem vad det kan bero på. Det som framkommer är dels att det kan kännas jobbigt för vissa om man inte lever upp till vissa kroppsideal. Vårt koncept på Kunskapsskolan baseras på att vi är olika och det är styrkan att alla har något eget att tillföra. Det vore väldigt tråkigt om alla var lika!

Media pratar mycket om mobilförbud; att eleverna känner oro för att bli filmade i duschen. IdrottslärarAndreas, samt alla basgruppshandledare är väldigt tydliga med att mobiler inte används på ett felaktigt sätt i omklädningsrum/dusch.

Läsårsdata
Julavslutningen sker på Tumbascenen måndag 19 december kl.17. Tisdag 20 december är elevernas sista dag innan det efterlängtade jullovet. Eleverna slutar efter lunch.

Måndag 9 januari – onsdag 11januari startar vårterminen med utvecklingssamtal. Ni blir kallade till samtal via er basgruppshandledare.

Sportlovet infaller som vanlig v.9 och Påsklovet är i år v.15. Sommaravslutning onsdag 14 juni 2017.

Personalförändringar
Som det ser ut nu kommer vi att ha nuvarande personalbemanning under vårterminen. Det vi fortfarande saknar är en ma/no-lärare i år 8. Vi hoppas och tror att den tjänsten kommer att bli tillsatt innan höstterminen är slut. Till vårterminen börjar Joanna Lindberg som speciallärare. Hon har lång erfarenhet som lärare och vi hälsar henne varmt välkommen.

Hälsningar från oss på Kunskapsskolan Tumba
Mary Böhm, rektor
mary.bohm@kunskapsskolan.se
0733 17 34 70

Rektorsbrev september

Hej!
Så har då höstterminen dragit igång. Sommaren har dröjt sig kvar och vi är nog många som njuter av att ha fått våra första arbetsveckor kantade med vackert väder. Vi ser fram emot ett nytt och spännande läsår och vi vill speciellt välkomna alla nya elever och föräldrar. Tillströmningen av elever till skolan ökar stadigt och det glädjer oss mycket. Eleverna har verkligen tagit sig an skolarbetet med full energi efter sommarlovet, så på skolan pågår en febril aktivitet. Eleverna tycker att det är extra roligt med vår nya skolgård med bollplaner, basketmål m.m.

En återblick och prioriterade områden
Våra nior som gick ut i våras hade ett genomsnittligt meritvärde på 255, vilket är ett mycket bra betygsvärde och befäster vår position som en av Botkyrkas mest framgångsrika skolor. Vårens enkätresultat visar att elever och föräldrar är mycket nöjda med skolan ( 80-85%) och att vi har kunniga lärare. För att eleverna ska känna att de får den hjälp de behöver så fortsätter vi detta läsår med ett tydligare schema för eleverna. Det är viktigt för oss att eleven har möjlighet att vara delaktig i planeringen av sitt schema, men det är samtidigt viktigt att eleven får den undervisningstid som den har rätt till.

Elev och handledare planerar tillsammans elevens personliga schema och utvärderar och reviderar därefter vid behov. Vi kommer också att fokusera mer på Loggboken och PH-samtalet, så att dessa blir en tydligare hjälp i den individuella studieplanen. Precis som vanligt har varje elev 15 minuters ph-samtal inlagt på schemat varje vecka. Tiderna är fördelade både på morgonen (08.30-09.00) samt på eftermiddagen (14.30-15.15). Detta innebär att morgonsamlingarna startar 09.00 varje morgon och den dagen som man har ph går man från 08.30 – 15.15.

Förstelärare
Vi har nu fyra förstelärare på skolan. Sedan tidigare Peter Bankel, Jessica Johansson och Andreas Lindkvist och nu även Henrik von Knorring.

De ska tillsammans med mig fortsätta utveckla undervisningen på skolan. Kvaliteten och yrkesskickligheten hos Kunskapsskolans förstelärare har säkrats både via ansökningsförfarande inom Kunskapsskolan samt genom en oberoende granskning av lärarna med hjälp av företaget Arete Meritering.

Utvecklingssamtal nya elever
Under v.40 och v.41 är alla nya elever med föräldrar kallade till utvecklingssamtal. Har ni några frågor kontakta er basgruppshandledare eller arbetslagsledarna:

År 6 och 7 Henrik von Knorring (henrik.vonknorring@kunskapsskolan.se)
År 8 och 9 Andreas Lindkvist (andreas.lindkvist@kunskapsskolan.se)

Föräldramöten
År 6&7: torsdag 20 oktober kl.17.30-19
År 8: tisdag 4 oktober kl.17.30-19
År 9: onsdag 5 ktober kl.17.45-20

Vi är tacksamma om en förälder per basgrupp anmäler sig som representant till Föräldraföreningen, som kommer att mötas ett par gånger per läsår.

 

Gymnasieval år9
Vår SYV, Gunnar Elison, har påbörjat arbetet med våra nior angående gymnasievalet. Han kommer att vara med på 9:ornas föräldramöte för att informera om valet samt ge er föräldrar möjlighet att ställa frågor.

Ny personal
Det har säkert inte undkommit någon att det råder stor brist på lärare. Vi har ändå lyckats bemanna alla tjänster.

Vi hälsar våra nya medarbetare varmt välkomna:
Gul Baran, Ingela Sunnqvist och Violett Bagheri matte/no
André Grisell, Truls Ljungström en/sv
Johanna Sandeberg en/spec

Ledigheter
Enligt skollagen så får en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. På Kunskapsskolan beviljar elevens basgruppshandledare ledigt upp till 2 dagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl får även längre ledighet beviljas (3-10 dagar) vid vissa resor, t ex ihop med familjehögtider eller religiösa högtider, och det är då rektor som beviljar ledigheten. Inför ett beslut om längre ledighet, görs en samlad bedömning av elevens situation. Där vägs faktorer in som frånvarons längd, elevens studiesituation och möjligheten att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen in i beslutet.

Ansökan om ledighet görs på särskild blankett som tillhandahålls av skolan. Den finns också för utskrift på hemsidan.

Sjukanmälan
Frånvaroanmälan sker till skolan på telefon 08 506 912 03 senast kl. 08.00. Målsman får ett sms från skolan under förmiddagen om inte eleven kommit till skolan före 09.30.

Kalendarium

v.39

Fre. 30 sept. Hemstudiedag efter lunch

v.40

År 6 och år 7 (nya elever) Utvecklingssamtal
Föräldramöten År 8 tis.4 okt. 17.30-19 År 9 ons. 5 okt. 17.45-20

v.41

År 6 och år 7 (nya elever) Utvecklingssamtal

v.42

Föräldramöte år 6 och år 7 tors. 20 okt. 17.30-19
Fre. 21 okt. Gymnasiemässa år 9

v.44

Höstlov 31okt.- 4 nov.

v.47

Öppet hus tors.24 okt. 15.30-18
Studiedag fre. 25 nov.

v.51

Julavslutning tis. 20 dec

 

2017

v.2

Mån 9 januari skolstart vårterminen 2017


Skolan är öppen mellan 07.30 och 16.00, förutom fredagar då den stängs 15.30. Om eleverna vill vistas på skolan efter ph-tid 15.15, går det bra och eleverna är då i cafeterian fram till kl.16.

Skolans öppettider / Besök
Alla besök ska anmäla sig i cafeterian och där få en besöksskylt. Det händer ofta att personer som ska till Jobbcenter Botkyrka, som ligger granne, går fel och kommer till oss. Personal och elever är uppmärksamma och hjälper alltid obekanta personer till rätt adress.

Väl mött till ett nytt läsår på Kunskapsskolan Tumba!

Mary Böhm
Rektor
mary.bohm@kunskapsskolan.se
0733 17 34 70

Tumba den 9 juni 2016

Rektorsbrev juni

Hej!
Tiden springer iväg och nu är det bara några få dagar kvar till avslutningen och för våra duktiga elever att få njuta av ett långt, härligt och välförtjänt sommarlov. Sista veckan innehåller en del skolarbete men också en del trevliga aktiviteter.

Det har varit ett mycket händelserikt och lärorikt år. Eleverna har arbetat hårt för att nå sina uppsatta mål och för att ha ett bra läge inför nästkommande läsår.

Enkäterna visar ökad nöjdhet
Tack till alla er som svarade på våra enkäter, det ger oss viktig information om vad ni tycker om skolan. Årets enkät visar på en positiv trend både för elever, föräldrar och personal, så det känns verkligen som vi är på rätt väg. Glädjande nog har upplevelsen av studiero hos eleverna ökat mycket och elever och föräldrar är nöjda med sina lärare. Det som gläder oss på skolan allra mest är att både elever och föräldrar upplever att vår skola är väldigt trygg och att eleverna trivs i väldigt hög grad. Detta inspirerar oss på skolan att fortsätta med det hårda arbete som skolans personal gör för att bli ännu bättre. Det som vi behöver arbeta mer med är PH-samtalen och stödet som den personliga handledaren ger under året som kommer.

Nya elever
Nästa läsår hälsar vi 60 elever välkomna till år 6 och 22 till år 7. Totalt blir vi ca 265 elever.

Gymnasieval
Under sommaren får våra nior reda på vilken linje de kommit in på. Uppstår det några frågor går det att nå vår SYV Gunnar Elison på syv.nykoping@kunskapsskolan.se.

 

Nationella prov
Både år 6 och år 9 har gjort mycket goda resultat på de nationella proven, särskilt stor förbättring gäller matematiken i år 9. Det ser även ut att fler elever når betyg i alla ämnen i år 9. Gemensam ansträngning och engagerade lärare har gjort det möjligt!

Skolavslutning
Skolan slutar tisdag 14 juni. Eleverna börjar kl.12 uppe på fotbollsplanen. Vi utgår ifrån att vi sedvanligt har vackert väder. År 6-8 får sina betyg och säger Glad Sommar. År 9 går till sina basgruppsrum för högtidlig betygsutdelning. Föräldrar är naturligtvis välkomna. Därefter är alla elever och föräldrar i år9 välkomna på mingel i matsalen.

Skolstart ht 16
Onsdag den 17 augusti kl.08.30 hälsar vi alla våra nya elever välkomna till skolan och vår introduktionsutbildning. Den kommer att vara mellan 08.30-12.00, inklusive lunch, onsdag -fredag 17-19 augusti. Samma dagar kommer övriga elever ha utvecklingssamtal. Mer information och tider för utvecklingssamtal kommer att skickas hem via basgruppshandledaren. Måndag den 22 aug startar vi 09.00.

Preliminärt kalendarium lå 16/17
Ht-16
17/8 Nya elever börjar med introduktion tre dagar
17-19/8 Utv.samtal gamla elever
22/8 Skolstart
v.44 Lov
20/12 Julavslutning

Vt-17
9/1 Terminsstart
v.9 Sportlov
v.15 Påsklov
26/5 Lovdag
5/6 Lovdag
14/6 Sommaravslutning

Till sist vill vi på Kunskapsskolan Tumba tacka er alla för ett gott samarbete under läsåret och önska er en riktigt, riktigt härlig sommar! Mary Böhm
Rektor
0733 17 34 70

 

Rektorsbrev april 2016

Hej alla elever och föräldrar!

Äntligen börjar solens strålar komma fram och vi hälsar våren åter.
På skolan råder det full aktivitet och eleverna har mycket energi efter påsklovet. Det är nio veckor kvar innan sommarlovet och mycket ska hinnas med innan dess. Årskurs 6 och år 9 är i full gång med att genomföra alla nationella prov.

Nationella prov
År 6:

 • Tisdag 19 april och fredag 22 april NP i engelska

År 9:

 • Fredag 15 april NP i No (kemi)
 • Onsdag 27 april NP i engelska
 • Onsdag 11 maj och fredag 13 maj NP i matematik
 • Tisdag 17 maj och torsdag 19 maj NP i so

Ny personal

Sedan 1 april arbetar Mazdak Limakeshi hos oss . Han förstärker ma/no-laget och kommer att prioritera år 9 och de som har svårt att nå godkänt. Mazdak har arbetat inom Kunskapsskolan i tio år och kommer senast från Kunskapsgymnasiet. Vi hälsar honom varmt välkommen till oss.

Mitterminsinformation

Vi har nu nått fram till mitten av vårterminen och ni har fått information om hur det hittills gått för ert barn i de olika skolämnena. Detta ger en bra indikation på vad som återstår att göra för att nå målen fram till skolavslutningen. Vi tycker att det är viktigt att ni som föräldrar vet om er son eller dotter arbetar mot det satta målet.

 

 

 

Ansökan till gymnasiet för år 9

Det finns möjlighet att ändra sina val mellan 21 april och 16 maj på www.gyantagningen.se. Resultatet visas from 29 juni. För er som har funderingar eller frågor kontakta vår SYV Gunnar Elison, syv.nykoping @kunskapsskolan.se.

Hälsa-på-dag för våra nya elever

Onsdag den 25 maj välkomnar vi alla våra nya elever som ska börja på skolan till hösten. Vi ses i matsalen 08.30 för lite information och presentation av vår personal. Sedan blir det rundvandring fram till 09.30. Detta medför att alla nuvarande elever kommer att börja kl.10 den dagen.

Datum att notera

 • v.17 Prao för år7 och 8
 • v.18 Fredag 6 maj Lov
 • v.21 Fredag 27 maj Studiedag
 • v.22 Tisdag 31 maj Avslutningsfest år 9
 • v.24 Tisdag 14 juni Sommaravslutning

Vårhälsningar från oss på Kunskapsskolan Tumba

Mary Böhm

 

Tumba 2016-03-07

Rektorsbrev mars

Nu är alla elever åter efter ett välförtjänt sportlov. Skolåret rullar vidare och dagarna blir ljusare. I år infaller påsklovet redan om tre veckor. Sista skoldag innan lovet är skärtorsda´n 24 mars. Efter lovet kommer en lång period då eleverna kan jobba vidare med full kraft.

För 6:orna har perioden med nationella prov redan börjat med svenska och 9:orna startar denna vecka med moderna språk, följt av svenska nästa vecka. Proven är nyttiga avstämningar om var man befinner sig i sin kunskapsutveckling.

På skolan råder full aktivitet och vi har en härlig stämning. Nu blir utmaningen att motivera eleverna hela terminen – en utmaning vi får ta oss an tillsammans. Med ett gemensamt stöd från hem och skola får era barn de bästa förutsättningar för att lyckas nå sina mål. Vårterminen är något längre än höstterminen, men brukar kännas mycket kortare och man hinner knappt blinka så är det sommaravslutning.

Nationella prov
Datum för NP hittar ni på hemsidan under Kalendarium.

Snart enkätdags!
Nu är det snart dags för årets stora nöjdhetsenkäter på Kunskapsskolan. I föräldraenkäten har du som förälder möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola. Det är viktig information både för oss på skolan och för Kunskapsskolan i stort. Resultaten har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för ditt barn och övriga elever.

Både elev- och föräldraenkäterna startar onsdag 9 mars och pågår till och med onsdag 23 mars. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av enkätverktyg. Ingen kan se vad du har svarat och inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer. När enkäten börjar kommer du att få ett e-mail med en personlig inloggningslänk till enkäten som du sedan fyller i via internet på valfri tid och plats. Automatiska påminnelser skickas ut underenkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Föräldraenkäten skickas till alla som lämnat en e-mailadress till skolan. Det betyder att om du lämnat flera e-miladresser (t ex en privat och en till arbetet) så kommer du att få två enkäter, en till varje e-mailadress. Du kan då bortse från de påminnelser som kommer till din ena e-mailadress efter att du fyllt i enkäten som kommit till den andra.

Enkätresultaten kommer att analyseras under april och maj och rapporteras på Kunskapsporten, på hemsidan samt i rektorsbrev.

Ansökan till gymnasiet

Nu har alla våra nior gjort sina gymnasieval i första vändan. Det finns möjlighet att ändra sina val mellan 21 april och 16 maj. Resultatet visas from 29 juni. Kontakta vår SYV, Gunnar Elison, syv.nykoping @adm.kunskapsskolan.se, om ni eller ert barn känner osäkerhet inför valet.

Skolans uppdrag

Jag vill rekommendera Skolverkets hemsida där det finns mycket bra information om skolan och dess uppdrag. Där finns också svar på vanliga frågor och förklarande filmer om t e x betygssystemet.

Läsårstider 16/17

Jag har redan fått frågor om terminstider nästa läsår. Så här kommer de: Höstterminen 2016: 17/8 – 21/12, höstlov v. 44.

Vårterminen 2017: 9/1 – 14/6, sportlov v. 9, påsklov v.15.

För ytterligare information, se vårt kalendarium.

Terminstider vårterminen 2016

Påsklov v.13

Lovdag 6 maj, 9 maj, 27 maj och 8 juni.

Sommaravslutning 14 juni

Hälsningar från oss på Kunskapsskolan Tumba

Mary Böhm

Rektor

mary.bohm@kunskapsskolan.se

0733 17 34 70

Rektorsbrev februari 2016

Vi har haft en bra terminsstart och skolan präglas av flit och arbetsro. Skolåret rullar vidare, dagarna blir ljusare och om bara några veckor är det sportlov. Innan dess startar de Nationella proven; först ut är 6:orna med svenska.

Informationsmöten
Vi har nu genomfört våra fyra informationsmöten för blivande år 6 och 7. Vi märker att intresset för skolan har ökat och antalet elever som står i kö till nästa år är väsentligt fler än förra året. Under v.6 skickar vi ut erbjudande om plats till nästa läsår.

Gymnasievalet
För våra nior stundar gymnasievalet. Sista dagen för ansökan är måndag 15 februari, omval 21april-16 maj. Resultatet för antagningen visas 29 juni. Under hösten har eleverna förberetts genom såväl gymnasiemässa, SYV-information och Öppet hus på olika gymnasieskolor. För frågor angående gymnasievalet kontakta vår SYV (studie- och yrkesvägledare) Gunnar Elison på mailadressen syv.nykoping@adm.kunskapsskolan.se.

Personalförändringar

Johnny Windahl (matte/No år7, bg 7,3) är partiellt sjukskriven och Hanna Lenander vikarier för honom när han är borta (torsdag-fredag) fram till Sportlovet. Lina Svärd (sv/en år8 och 9, bg 9,1)har varit sjukskriven och Tom Österlund vikarier i hennes ställe.

Läsårsdata

Vårt kalendarium för vårterminen 2016 ligger nu ute på vår hemsida. Där kan man också hitta datumen för de nationella proven i år 6 och år 9.

Sportlovet infaller som vanlig v.9 och Påsklovet är i år v.13. Sommaravslutning tisdag 14 juni.

Vinteridrottsdag torsdag 18 februari.

Må bra tema

I elevhälsoteamets regi börjar skolan ett må bra-tema v.5 som kommer att löpa hela återstoden av vårterminen.

Vi kommer att titta på filmer, läsa texter, ha diskussioner kring olika teman. Vecka 5-10 kommer att handla om stress relaterat till skolan (planering, fokusering och studieteknik). Därefter behandlas mobbning och sociala mediers påverkan på relationer vecka 11-18. Sista veckorna, vecka 20-21, kommer att handla om psykisk ohälsa/hälsa. Har ni frågor eller funderingar kontakta någon av oss i elevhälsoteamet: Kurator Malin malin.blomqvist@kunskapsskolan.se, skolsköterska Helena helena.rosen@kunskapsskolan.se eller undertecknad.

Hälsningar från oss på Kunskapsskolan Tumba

Mary Böhm, rektor

mary.bohm@kunskapsskolan.se

0733 17 34 70

Rektorsbrev december 2015

Hej!

Höstmörkret har lagt sig och nu nalkas vi återigen julen och såväl elever som medarbetare får ta en välbehövlig ledighet för att ladda batterierna för kommande termin. Höstterminen har varit bra ur många aspekter. Vi har en lugn och bra stämning på skolan som skapar förutsättningar för våra elever att lyckas med sitt skolarbete.

Lucia

Eftersom Lucia infaller på en söndag kommer vi att ha Lucia-mys på eftermiddagssamlingen fredag 11 december.

Julavslutning

Torsdag 17 december kl.17 har vi vår traditionella julavslutning med uppträdande av våra 9:or på Tumbascenen.

Skolstart vårterminen 2016

Vi startar vårterminen med utvecklingssamtal torsdag 7 och fredag 8 januari. Tider för detta meddelas via basgruppshandledaren.

Öppet hus och informationsmöten

Vi har under hösten genomfört två välbesökta informationsmöten för blivande elever 2016. Under våren kommer vi att genomföra ytterligare två: måndag 18 januari och onsdag 27 januari kl.18-20. Ni som är intresserade av att se hur skolan fungerar en vanlig skoldag är välkomna på Öppet hus onsdag 27 januari kl.15.30-18.

Vi märker att intresset för skolan har ökat och antalet elever som står i kö till nästa år är väsentligt många fler än förra året.

Gymnasieval för år 9

Vägledningssamtalen för år 9 är i full gång och fortsätter efter jul. Våra 9:or har också besökt Gymnasiemässan samt olika gymnasieskolor. För frågor angående gymnasievalet kontakta vår SYV (studie- och yrkesvägledare) Gunnar Elison, syv.nykoping@adm.kunskapsskolan.se. Sista dagen för ansökan är 15 februari.

Personalförändringar

Sobia Bushra slutar och hennes efterträdare, Karl Enfors, är redan på plats för att få en bra överlämning. Vi tackar Sobia för tiden hos oss och önskar lycka till i framtiden.

Meritvärden

Skolstatistik från föregående läsår har nu blivit offentlig och kan läsas på skolverkets webbplats www.valjaskola.se. Kunskapsskolan Tumba ligger i topp tillsammans med några andra skolor i Botkyrka kommun med 235 poäng. Maxpoängen är 340 och snittet i Botkyrka 216 och i riket 225. 91% av våra nior uppnådde gymnasiebehörighet, rikssnittet 86%.

Studieverktyg

Jag vill påminna om att vi sedan lång tid tillbaka kunnat erbjuda elever med läs- och skrivsvårigheter studieverktyg/hjälpmedel i form av datorprogram för att träna och kompensera för detta. Detta innefattar program som bland annat kan läsa upp text i ett dokument eller en webbsida, program för avancerad rättstavning och engelska mm. Dessa program går också bra att ladda ner på privata datorer hemma. Värt att notera är att dessa program inte enbart är riktade till elever med särskilda behov utan kan användas av alla, många lär sig t ex väldigt bra genom att lyssna på en text.

Man går in på www.elevsajten.se. Där kan man ladda ner programmen eller använda online på en text.

Ny skolgård

Fastighetsägaren är i full gång med att stadga upp grunden och putsa fasaden. När detta är klart kommer den nya skolgården att färdigställas med bollplaner och lekytor. Förhoppningsvis är allt klart till 1 mars.

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Kunskapsskolan Tumba!

Mary Böhm, Rektor

Rektorsbrev oktober 2015

Terminen rullar på och vi närmar oss höstlovet v.44 och redan har halva terminen passerat. På skolan råder en härlig stämning och eleverna arbetar intensivt och målmedvetet. Det fina höstvädret har dessutom gjort att eleverna kunnat vara utomhus på sina raster och få frisk luft. Våra nyrenoverade lokaler, med ljusare och större basgruppsrum, gör också sitt till att skolan känns så bra. Sedan terminstart har ett tiotal nya elever börjat hos oss och det är extra roligt tycker vi.

Årskurs 4 och 5

Vi har fått tillstånd att starta årskurs 4 och 5 och som det ser ut i dagsläget gör vi det hösten 2017.

Informationsmöten

Köläget för nästa års 6:or ser mycket bra ut. De senaste åren har vi ökat elevantalet med drygt femtio elever och vi märker ett väldigt stort intresse för vår skola just nu. Det är faktiskt fullt i våra 7:or och ett fåtal platser kvar i 6:an.

Måndag den 9 november och torsdag den 19 november kl.18-20 har vi informationsmöte för år 6 och 7inför lå16/17. Vi kommer också att ha två möten i januari. Kom och lyssna på våra elever och lärare när de berättar och visar runt i vår fina skola. Tipsa gärna vänner och bekanta.

Gymnasieval för år 9

Vår SYV, Gunnar Elison, är hos oss varje måndag och nästan varje onsdag. Han har i dagsläget träffat och pratat med alla elever. Han kommer nu träffa varje elev enskilt eller i små grupper. Har ni några frågor så passa på att ta med dem till föräldramötet måndag 19 oktober kl.17.30-19. Alla 9:or kommer att bege sig till gymnasiemässan torsdag 19 november. Gunnar når ni via mail, syv.nykoping@adm.kunskapsskolan.se.

Mitterminsinformation

Efter höstlovet kommer ni att få mitterminsinformation angående hur ditt barn ligger till i förhållande till terminsmålen.

Personal

Mattias Wallin, Ma/No i år 9, stannar hos oss fram till sommarlovet.

Nationella prov

Något nytt för i år är att den muntliga delan av de natioella proven i svenska, engelska och matematik genomförs på höstterminen. Närmare bestämt under v.45-47 för år 6 och v.45-49 för år 9.

FN-dagen

FN-dagen den 24 oktober infaller i år på en lördag. Vi tänker uppmärksamma dagen fredag 6 nov med en temadag kring solidaritet i världen.

Med vänliga hälsningar från oss på Kunskapsskolan Tumba

Mary Böhm
Rektor
0733 17 34 70
mary.bohm@kunskapsskolan.se

Rektorsbrev september 2015

Hej!


Så har då höstterminen kommit igång och vi ser fram emot ett nytt och spännande läsår. Speciellt välkomnar vi alla nya elever och föräldrar. På skolan pågår en febril aktivitet. Eleverna har verkligen tagit sig an skolarbetet med full energi efter sommarlovet. Under sommaren har våra lokaler fått ett ansiktslyft och det känns verkligen härligt att gå runt i våra ljusa och trevliga lokaler. Många basgruppsrum har blivit lite större och därmed trevligare att arbeta i. Vi har dessutom nya bild- och slöjdsalar samt utbyggd hemkunskap.

Botkyrka blir Tumba
Onsdag 16 september byter vi namn på Kunskapsskolan Botkyrka till Kunskapsskolan Tumba. Anledningen till namnbytet är att Botkyrka är en geografiskt sett väldigt stor kommun och skolans lägesplacering förknippas inte i folkmun med Botkyrka utan med Tumba.

Nyheter detta läsår
Inför detta läsår har vi ett tydligare schemaupplägg. Det är viktigt för oss att eleven har möjlighet att vara delaktig i planeringen av sitt schema men det är samtidigt viktigt att eleven får den undervisningstid som den har rätt till. Elev och handledare planerar tillsammans elevens personliga schema och utvärderar och reviderar därefter vid behov.
Precis som vanligt har varje elev 15 minuters ph-samtal inlagt på schemat varje vecka. Nytt för i år är att tiderna är fördelade både på morgonen (08.30-09.00) samt på eftermiddagen (14.30-15.15). Detta innebär att morgonsamlingarna startar 09.00 varje morgon och den dagen som man har ph går man från 08.30 – 15.15.  
 
Utvecklingssamtal nya elever
Under v.39 är alla nya elever med föräldrar kallade till utvecklingssamtal..
Föräldramöten
År 6: tisdag 6 oktober kl.17.30-19
År 7o 8: måndag 28 september kl.17.30-19
År 9: måndag 19 oktober kl.17.30-19

Gymnasieval
Vår SYV, Gunnar Elison, har påbörjat arbetet med våra nior angående gymnasievalet. Han kommer att vara med på föräldramötet för att informera samt  ge er föräldrar möjlighet att ställa frågor.

Ny personal
Vi hälsar våra nya medarbetare varmt välkomna:
Sobia Bushra 6,3, Ma/No
Irena Dianezevic  8,2, Bild/Slöjd/Tyska
Hanan Thabet 9,3, Ma/No
Frédéric Kodjo  Franska
Fia Wallin Engberg  Spec.pedagog
Uju Nsofor  Engelska

Hjälpinsats
Den flyktingkatastrof som pågår framför våra ögon just nu har fått många av våra elever och medarbetare att reagera och vilja agera. Under de kommande två veckorna kommer därför många av Kunskapsskolans och Kunskapsgymnasiets dryga 12 000 elever och medarbetare att bidra på olika sätt för att göra något för den stora mängd människor som är på flykt i världen. Vi har också startat en egen insamling hos Röda Korset. Via länken här kan du lämna ditt bidrag:
http://egeninsamling.redcross.se/pa-flykt/8-5363/
Väl mött till ett nytt läsår på Kunskapsskolan Tumba!!

Mary Böhm
mary.bohm@kunskapsskolan.se
Rektor

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.