MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Martin Norin, Rektor

Läs mer

November 2017

Vi närmar oss både adventstid och terminsavslutningen i rask takt och både elever och lärare stretar på i den period som brukar vara en av de mer intensiva och lite tyngre under året – men det blir snart ljusare igen!

Lyckade informationsmöten
Våra två informationsmöten har varit riktigt välbesökta och lyckade med över 200 besökare! Våra guidande elever från årskurs 7 briljerade! I januari genomför vi ytterligare två stycken, men då med guidande elever från årskurs 6.

Lucia 13/12
Eleverna slutar efter lunch. Skolans tradition bjuder att eleverna i årskurs 9 lussar för övriga årskurser.

Betygsättning 18/12
Lärarna sätter terminsbetyg fram till den 18/12 då betygswebben stänger. Denna dag slutar eleverna efter lunch. Sista dag att redovisa för att läraren ska ha chans att väga in det i betyget, är fredag 15/12. Det är viktigt att prata med sin ämneslärare om hur och när redovisning ska gå till, eftersom inte alla elever kan redovisa samtidigt denna fredag. Självklart kommer lärarna att

Betyg är lärarens professionella bedömning av elevens uppvisade kunskaper och förmågor i förhållande till de nationella kunskapskraven. Eleverna visar sina kunskaper både muntligt och skriftligt. Betyg sätts i alla ämnen eleven undervisats i, de kunskapskrav som beaktas är alla krav som eleven fram tills betygsättningen undervisats i. (även tidigare terminer) Betyg kan inte överklagas, men elever har rätt att få veta varför den erhållit ett visst betyg. Saknas underlag för bedömning sätts streck istället för betyg.

Skolavslutning 21/12
Skolavslutningen sker uppdelat på två tillfällen på eftermiddag och kvällstid med framträdanden från elever från år 9 på Tumbascenen. Föräldrar och vårdnadshavare är välkomna! Tider meddelas från respektive årslag.Utvecklingssamtal vt 18
Terminen startar onsdag den 10/1 kl 9.00. Eleverna kommer att ha skola mellan kl 9-12 10/1, 11/1, 12/1, 15/1 och 16/1. Som vanligt kommer huvuddelen av våra samtal genomföras på dagtid, varför ni behöver vara beredda på att planera för detta med era arbetsgivare. Lärarna har arbetstid 8-16.30.
Utvecklingssamtalen kommer primärt att genomföras klockan 13-16.30. Det kommer även finnas ett antal morgontider 8.15-9.00. Ni får en kallelse till samtal senast 15/12. Om ni redan nu vet att ni har extra svårt en speciell dag, meddela detta till handledaren.

Skolinspektionen kommer på besök 17/1
Skolinspektionen är den myndighet som granskar att skolor och huvudmän i hela Sverige lever upp till de krav som ställs på skolan i skollag och andra författningar. Detta sker genom så kallad ”regelbunden tillsyn” ungefär vart tredje år. Den 17/1 kommer Skolinspektionen och besöker vår skola. De kommer bland annat att intervjua ett representativt urval av elever,
lärare och rektor. Det är frivilligt att delta i intervjun för elever, och de elever som får frågan har rätt att avstå. Separat information kring detta skickas med som bilaga.

Ny skolsköterska
Vi hälsar Amanda Nyblaeus välkommen som ny skolsköterska på skolan!

Saga teatern
Årskurs 8 kommer att besöka Saga-teatern gruppvis från och med nästa vecka. Eleverna får vara med och skriva manus och dramatisera på en riktig scen med riktiga skådespelare.

Nystartat trygghets- och trivselteam
Sedan några veckor tillbaka finns det nu på skolan ett team av vuxna på skolan som särskilt organiserar och driver arbetet med trygghet och trivsel. Teamet består av rektor, kurator Sussi, Jenny Norlin från årslag 7-8 och Diana Calancea från årslag 6-9.

Alla årskurser arbetar numer kontinuerligt minst en samling per vecka med detta viktiga värdegrundsarbete. Det är tre huvudområden som hela tiden återkommer och som behandlas på olika sätt; ”Stress & Självkänsla”, ”Mobbning & kränkning” samt ”Normer och språkbruk”.

Vi planerar specifikt att under nästa termin ta ett större gemensamt grepp kring de frågor som rör sexuella trakasserier vilket under en tid uppmärksammats stort på alla plan i samhället och som startades via ”Metoo”-kampanjen.

/Martin & alla medarbetare på Kunskapsskolan Tumba

Oktober 2017

Halloween, höstrusk och höstlov står inför dörren och vi kan nu börja summera de första 10 veckorna på läsåret. Elevrådet ska ha en stor eloge för sitt fina engagemang för att skolan ska kunna ha ett trevligt halloween-party som avslutning på veckan!

Mitterminsprognos
Varje termin gör lärarna en terminsprognos där de går igenom elevernas målsättningar, terminsplanering och hittills uppvisat arbete och kunskaper. Syftet med prognosen är att vi ska kunna agera och stötta om det visar sig att en elev inte jobbar i enlighet med sin målsättning. Avstämningen görs i alla ämnen som eleverna undervisats i och där de då har haft möjlighet att påverka resultatet. Nytt för i år är att alla handledare under ph-samtalet v.43 gått igenom prognosen tillsammans med eleverna och därefter skickas ett mail med det innehåll de diskuterat till er vårdnadshavare. Observera att det är en prognos – och inte ett betyg.

I de fall där elever riskerar att inte nå minst betyget E, kommer skolan att tillsätta åtgärder av olika slag. Dessa åtgärder kommuniceras till er senast vecka 45. Lärarna kommer att analysera prognosen för att veta hur de ska lägga upp undervisningen vecka 45-50.

Höstlov vecka 44 – vad gör lärarna då?
Nästa vecka är det som bekant lov. Nästan alla lärare arbetar dock måndag till onsdag. Under måndag v.44 kommer vi bland annat att delta på en träff i vårt ”kluster” med 4 andra Kunskapsskolor, denna gång i Tyresö. Temat är extra anpassningar och särskilt stöd, där ett av momenten är att lärarna ges en föreläsning av två psykologer kring olika svårigheter barn med olika diagnoser upplever, samt tips på vad som kan vara behjälpligt. Vidare kommer lärarna att analysera prognosen och planera undervisningen för vecka 45-50.

Lovskola tisdag 31/10 och onsdag 1/11
Mellan klockan 9-12 på tisdag och onsdag v.44 erbjuder vi lovskola med vår läxhjälp Marcus Bringsén. Ingen skollunch serveras dessa dagar. Anmäl er gärna vid intresse via ditt barns handledare om det är något som behöver förberedas. Handledaren kan också komma att föreslå lovskola någon eller båda av dagarna.

 

PAR
Årskurs 8 fick möjlighet att besöka Polis, Ambulans och Räddningstjänst under onsdagen 25/10. Eleverna hämtades med buss och delades in i mindre grupper väl på plats på brandstationen. Därefter följde information och diskussion kring arbetsuppgifter, vad som var jobbigast med yrket, vad som var roligast. Dagen var mycket uppskattad hos eleverna och de fick välförtjänt beröm av ledarna. Dagen avslutades med att brandmän, polis och ambulansförare åt lunch tillsammans med eleverna i skolans matsal. På länken kan ni läsa lite mer.

Nationella prov i årskurs 6 och 9
Från v.45 startar de muntliga nationella proven i matematik, svenska, engelska och moderna språk. Årskurs 9 göra prov i alla dessa ämnen, medan årskurs 6 gör i alla ämnen utom i moderna språk.

Informationsmöten
Onsdag den 15/11 och torsdag den 23/11 genomför vi våra första informationsmöten inför antagningen till höstterminen 2018. Känner ni elever/föräldrar som är nyfikna på att börja hos oss i nuvarande årskurs 6 eller 7 redan till vårterminen så kan ni gärna tipsa dem om att komma och lyssna.

Skol-DM i fotboll
Vi genomförde Skol-DM i fotboll i klassen pojkar upp till årskurs 9. Vi fick spela två gruppspelsmatcher och gick tyvärr inte vidare, men hade kul ändå!

Föräldraråd
På senaste föräldrarådet 5/10 tittade vi på skolans prioriterade områden i kvalitetsplanen samt diskuterade ordningsreglerna. Nästa föräldraråd blir i början av vårterminen.

Ny skolsköterska
Ann-Luice Eugenius kommer att sluta till v.44. Ny skolsköterska presenteras inom kort.


/Martin & alla medarbetare på Kunskapsskolan Tumba

 

Rektorsbrev september

Hej!

Jag upplever att vi fått en väldigt lugn och bra start på terminen i alla årskurser! Nu gäller det att hålla i den starten och att tillsammans samla kraft för att genomföra de planer som sattes upp på utvecklingssamtalet får att nå målen.

Personalförändring
Som tidigare meddelats, gör Andreas Lindkvist sin sista dag hos oss idag den 22/9. Vi önskar honom stort och varmt lycka till på hans nya tjänst på Kunskapsskolan Fruängen! Joakim Petterson är ny medarbetare hos oss sedan 11/9 och har gått bredvid Andreas fram tills nu för att säkerställa en bra överlämning. Välkommen Joakim!
Välkommen säger vi även till Elin Berggren som startade hos oss den 11/9. Elin arbetar 50 % som matematiklärare och var hos oss även förra terminen. Elin kommer framförallt stärka upp workshop i matematik.

Ny organisation av workshop
För att öka tydligheten kommer vi att genomföra en tydligare zon-indelning av workshop. Förändringen kommer framförallt märkas på plan 2 där vi kommer ha en tydlig matematik-zon, en zon för svenska och engelska, och en zon för moderna språk. På så vis ökar möjligheten för lärarna att ge stöd till eleverna.

IT
Jag beklagar verkligen det strul med datorer som drabbat några elever och jobbar hårt för att vi ska stå bättre rustade! Dels beror det på att de begagnade datorer som skulle passas till år 6 var i sämre skick än beräknat, och dels på att vi tagit emot fler elever än vi räknat med vilket gjort att trycket på beställningar och leverans varit stort.
Under nästa vecka kommer vi att få ett antal chrome-boxar till skolan. Dessa kommer att placeras ut i tysta rummet och någon mer plats. Chrome-boxar fungerar precis som chromebooks, skillnaden är att arbetsplatserna är fasta. Tanken är att ha dessa som back-up om en dator är på lagning. Vi har även fått ett antal nya datorer som vi kommer kunna ha som utlåningsdatorer för detta ändamål. Om en elev har en trasig dator är det viktigt att handledaren meddelas. Vår IT-konsult Andreas är på plats på tisdagar.

Extra hjälp utanför ordinarie skoltid
Från och med denna vecka genomför vi en satsning på extra hjälp till elever som önskar det utanför den ordinarie skoltiden (9-15). Vi kommer även erbjuda extra hjälp 15–16.30 genom en lärarstudent vid minst 1 tillfälle i veckan, mer information om vilka dagar det sker kommer inom kort.

Följande tider är helt klara och riktar sig till alla elever;
Måndag: Elin har workshop 15.00–16.00.
Tisdag: Elin har workshop 8.15-9.00
Onsdag: Joanna (spec.) har workshop 8.15–9.00
Fredag: Elin och Joanna har workshop 8.15-9.00

Föräldraråd 5/10 klockan 18:00
Välkommen att anmäla dig genom att maila till martin.norin@kunskapsskolan.se

Studiebesök från Holland 6/10
Kunskapsskolan finns sedan tidigare i England och Indien, och numer även i Holland. Fredag den 6/10 kommer en delegation från Holland och besöker vår skola. De kommer att delta på några ph-samtal och basgruppssamlingar, samt guidas runt av elever på skolan.

Studieplanen i loggboken
I början av loggboken finns elevernas studieplan för terminen. Studieplanen i loggboken är som ett litet kalendarium, där det står vilka veckor olika steg och kurser börjar och ska vara klara. Stäm gärna av den planeringen med ditt barn nästa gång du tittar i loggboken!

Uppföljning av extra anpassningar och åtgärdsprogram
Om en elev inte har godkänt betyg eller riskerar att inte nå godkänt betyg, har skolan som rutin att tillsätta åtgärder i form av extra anpassningar, och i vissa fall upprätta ett mer omfattande åtgärdsprogram. Mellan v.39-40 kommer lärarna att följa upp och utvärdera de extra anpassningar och åtgärder som beslutats tillsammans med eleverna och samråda med er vårdnadshavare. Utvärderingen kan visa att anpassningarna/åtgärderna fungerar, men om det inte gör det behöver vi ta reda på varför och prova fler/andra åtgärder. Vid behov kallar skolan till möte.

Studiedag 11/10
Den 11 oktober är det hel studiedag och skolan är stängd för eleverna.

Vänligen
/Martin & alla medarbetare på Kunskapsskolan Tumba

Rektorsbrev augusti

Varmt välkomna tillbaka alla elever och tillhörande vuxna! Det har varit fantastiskt kul att få välkomna alla nya elever dessa tre inledande dagar!

Det är i princip fullt i alla årskurser nu, och alla lärare är på plats! Vi startar terminen med 4 st basgrupper i år 6,7,8 och 3 basgrupper i år 9.
Tillsammans siktar vi nu på att göra en riktigt bra start av terminen och jag hoppas att ni känner att ni haft ett bra utvecklingssamtal.

Vi välkomnar Lina Svärd tillbaka till skolan efter sjukskrivning. Lina är en erfaren lärare som kommer att undervisa i svenska i årskurs 7 och arbetar inledningsvis 50%.

Vi välkomnar även Ann-Louice (ny skolsköterska) och Stig Wiström (ny syv). Ann-Louice är på skolan 2 dagar per vecka (måndag och torsdag). Stig är på skolan 1 dag per vecka (onsdagar).

Några ​​nyheter ​​läsår ​​17/18

  • Utökad elevtid. Vi har sett över vår organisation och kommit fram till att vi behöver öka dagens längd. Måndag-torsdag: 9.00-15.00, Fredag 9.00-14.10. En dag i veckan startar eleverna 8.15, vilken dag bestämmer de med sin basgruppshandledare. Vi har även schemalagt de praktisk-estetiska ämnena musik, hem-och konsumentkunskap, bild och slöjd så att dessa är synliga i elevernas personliga scheman. Tidigare låg dessa ämnen enbart i arbetsgången i kurs.
  • Mobilförbud och satsning på en studiefokuserad miljö. Då alla elever har egen dator behövs inte mobiltelefonen som arbetsredskap. Mobiltelefonen förvaras på ljudlöst eller avstängd i fickan. Det är tillåtet att använda sin telefon i rastutrymmet på ett sätt som inte stör andra, det är inte tillåtet att använda den i workshop, matsal eller under övriga lektioner. Nya ordningsregler kommer att skickas ut när eleverna haft möjlighet att tycka till.
  • Nya öppettider i Cafét: Cafét är öppet på morgonen fram till 9.45. Därefter öppnar cafét åter klockan 15.00 då eleverna slutar så de som vill har möjlighet att köpa ett litet mellanmål. Rast är 45-60 minuter per dag inklusive lunchrast på 30 minuter.


Skola24​​ och ​​schemavisaren
Vårt schemaprogram heter Skola24, genom detta administrerar vi även frånvaron. Via schemavisaren kan ni och eleverna få fram lärarnas scheman, årskursens schema och elevernas olika scheman.

I elevernas scheman syns vilka pass de är knutna till, men inte workshop-tiden. Den tiden planerar eleven in tillsammans med sin handledare och skriver in på sitt schema. Inloggningsuppgifter till skola 24 skickas ut inom kort, bifogat detta rektorsbrev finns information om hur ni kan använda skola24 även som mobilapp.

Länk till schemavisaren med instruktioner kring hur ni söker på elevernas schema finns på vår skolsida på Kunskapsporten.

Datum​​för​​föräldramöten
År 6: 11/9
År 7: 14/9
År 8: 20/9
År 9: 13/9

Ni får en inbjudan med tid och innehåll av arbetslagen.

Föräldraråd
Välkommen att bli en del av föräldrarådet på Kunskapsskolan Tumba. Skicka en anmälan till martin.norin@kunskapsskolan.se

Vi ses 5/10 klockan 18:00.

Studieplaner
Senast 1:a september ska alla elevernas studieplaner skrivas in i EDS. Terminsplanen över vilka steg och kurser som ska vara klara när, ska vara inskrivna i loggboken senast samma datum. Lärarna ansvarar för detta.

Lov​​ och ​​ledigheter
Skolan får enligt Skollagen (2010:800) bevilja kortare ledigheter. Vi beviljar max 10 dagar per läsår. Ledighetsansökan hämtas hos Tess (koordinator). Handledare kan godkänna ledigheter upp till 3 dagar, därutöver krävs rektors godkännande. Inga ledigheter beviljas under nationella prov. Under HT 17 är det muntliga nationella prov för år 6 och 9 mellan v.45-50.

11/10 Studiedag - elever lediga.
30/10-3/11 (v.44) Höstlov
21/12 Julavslutning
22/12-9/1 Jullov
10/1 Skolstart och utvecklingssamtal. Med hopp om en riktigt bra skolstart! /Martin & alla medarbetare på KS Tumba

Rektorsbrev juni

Nu har det hunnit gå en hel vecka sedan skolavslutningen och jag hoppas att alla elever fått en bra start på sommarlovet! Tack för detta läsår!

Lärarna har inte gått på semester riktigt ännu, men snart ska de också få välbehövlig ledighet och möjlighet att ladda ny energi till starten av höstterminen. Under veckan vi har arbetat sedan skolavslutningen har vi bland annat utvärderat läsåret och analyserat resultaten på elevenkäten, föräldraenkäten och betygsutfallet. Utvärderingen och analysen ligger till grund för vår nya kvalitetsplan som ska vara helt klar i augusti, återkommer till er då med de slutsatser vi dragit.

Det genomsnittliga meritvärdet (elevernas sammanlagda betygspoäng delat med antalet elever) för årskurs 9 blev i år 243 poäng vilket är ett väldigt bra resultat. 91% av eleverna fick betyg i alla ämnen.

Basgrupper nästa läsår
En förändring till nästa läsår kommer att vara att vi separerar nuvarande sexor och sjuor som ingått i blandade basgrupper detta läsår. I augusti kommer vi att vara fyra grupper i sexan, fyra grupper i sjuan, fyra grupper i åttan och tre grupper i årskurs nio. Vi har i dagsläget några platser kvar i år 6, 7 och 8. Årskurs 9 är full.

Personalförändringar
Vi tackar Frédéric Kudjo (fra), Peter Trulsén (ma/no), Anton Johansson (id), Uju Nsfor (eng) och Jessica Johansson (hkk)för sin tid hos oss. Jessica finns kvar inom Kunskapsskolan och kommer att arbeta heltid på vår skola i Fruängen.

 

Vi tackar också Gunnar Elison som är studie- och yrkesvägledare (syv) och går i pension, samt skolsköterska Helena Rosén som ska prova en ny yrkesroll. Rekrytering av ny SYV och skolsköterska pågår och kommer att lösas inom kort.

Tom Österlund kommer att gå från att arbeta deltid till heltid och kommer att undervisa i engelska vilket är hans huvudämne. Vi passar även på att gratulera Tom till sin lärarexamen! Även Maria Forsell (ty/en) kommer att arbeta heltid under nästa läsår.

Vi välkomnar Roselyn Olsson som är legitimerad lärare med franska som huvudämne. Roselyn har flera års erfarenhet och kommer närmast från ett arbete på en skola i Eskilstuna. Roselyn kommer att undervisa i franska och hemkunskap och bli basgruppshandledare i årskurs 8.

Skolstart
7/8- första gemensamma arbetsdagen efter semestern för lärarna.
16/8 - skolstart kl 8.30 för alla nya elever - det vill säga alla sexor, nya elever i år 7 och 8. Introduktion fram till lunch. Efter lunch är det utvecklingssamtal för år 7-9, se kallelse för tid.
17/8 - Introduktionsutbildning nya elever fram till lunch. Utvecklingssamtal år 7-9 efter lunch.
18/8 - Introduktionsutbildning nya elever fram till lunch. Utvecklingssamtal år 7-9 efter lunch.
21/8 - Ordinarie skoldag för alla elever start 9.00

Trevlig sommar!
Med vänlig hälsning,
Martin Norin
Rektor, Kunskapsskolan Tumba

Rektorsbrev maj

Helt plötsligt står sommaravslutningen inför oss, och trots att jag borde vara van vid det här laget blir jag alltid lika smått förvånad över att det redan är dags! Niornas vårfest blev mycket lyckad! Det är alltid kul att se eleverna klä upp sig och plötsligt anta en mer vuxen skepnad. Ett stort tack till alla inblandade – balkommitté, föräldrar, elever och lärare som alla gjorde sitt yttersta för att skapa ett minne för livet. Som en mycket uppskattad och rolig överraskning dök Dogge Doggelito från Latin Kings upp under discot och framförde ett antal låtar. Stort tack till Dogge och DJ Janne som ordnade detta!

Sista dagarna v.23 och v.24
5/6 är studiedag, 6/6 helgdag. Sista dag för redovisning för att lärarna ska hinna bedöma till betygsättning är onsdag 7/6. Onsdag 7/6 sker återlämning av datorer för alla elever i år 6 och 9. År 6 eleverna får helt nya datorer vid start av år 7.

Onsdag den 7/6 arrangerar elevrådet en fotbollsturnering för intresserade elever i år 7-9 mellan klockan 12-15. Eventuella redovisningar för deltagande elever går självklart före fotbollsmatcherna.

Mer fotboll blir det torsdag 8/6 då den traditionella matchen mellan elever i år 9 och lärarlaget går av stapeln klockan 13.00. Dessförinnan genomför årskurserna en temadag kopplat till skolans värdegrund. Elevrådet kommer denna dag bege sig till Gröna Lund som tack för väl genomfört arbete.

Fredag den 9/6 genomför alla årskurser ”Kunskapsjoggen” på en bana som är 6,4 km lång. Detaljerad information kommer från respektive handledare.

12/6 och 13/6 är dagar som ägnas åt utvärdering, städning och trivselaktiviteter så som t ex utflykter med korvgrillning.

Skolavslutning 14/6
12.00-12.45 är det gemensam avslutning på gräsplanen bakom skolan. År 9 fortsätter därefter med en sista samling i basgruppen och mingel på skolan fram till ca 14.30.

Personalförändringar till höstterminen 2017
Till starten av höstterminen 2017 välkomnar vi Albulena Mustafa som är legitimerad förstelärare i matematik. Albulena kommer närmast från en tjänst på Lidingö, men har tidigare arbetat flera år på Kunskapsskolan Nacka.  

Vi välkomnar också Jan Joråd som är legitimerad lärare i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. Jan har 25 års erfarenhet som lärare och kommer närmast från en skola i Södertälje kommun.

Tjänstefördelningen till hösten är inte klar ännu. Helt klart är att Juan Gomez och Johanna Sandeberg slutar hos oss för att fortsätta sina studier.

Även i EHT sker förändringar till nästa år. Malin Blomqvist som varit föräldraledig kurator kommer att sluta för prova på att göra något annat. Susanne Sandeberg kommer därmed att fortsätta som kurator.


Med vänlig hälsning,
Martin Norin
Rektor, Kunskapsskolan Tumba

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.