MENY
Välj Skola

För elever

Sjukanmälan

Sjukanmälan till Skola24
Telefonnummer:
0515-86905
Anmäl innan klockan 08:00.

Ordningsregler

Ladda ned som pdf: Ordningsregler

Information om föräldrarådet

Ladda ned som pdf: Föräldrarådet

Likabehandlingsplan

Ladda ned som pdf: Likabehandlingsplan

Bra att veta-häftet

Ladda ned som pdf: Bra att veta

Ledighetsansökan

Ladda ned som pdf: Ledighetsansökan

Elevhälsan

Välkommen att ringa Elevhälsan. Vi arbetar här
Peter Thunholm specialpedagog  
08-510 081 69
073-313 71 29

Merv Eshed Nilsson, kurator
Måndag till fredag 08.00-16.30
076-7797699

Annelie Walter
Skolsköterska
08-510 081 68

Busskort

Uppfyller eleverna avståndskravet behöver inte någon ansökan ske. Om du har särskilda skäl, som till exempel ett funktionshinder eller en särskilt svår trafiksituation längs din skolväg, kan du ansöka om skolskjuts. Det kan vara linjetrafik, taxi eller specialfordon. Om du bor på två olika adresser kan du få skolskjuts från båda adresserna. Du kan som mest ansöka om skolskjuts för ett läsår i taget.

Ansökan för särskilda skäl ska vara inne senast 31 mars för att kommunen kunna garantera att alla ska hinna få svar till skolstarten i augusti. För mer information: Öppna pdf här.

Spara UL-kortet över sommaren: Öppna pdf här

Rutiner för klagomålshantering vid Kunskapsskolan

Enligt 4 kap 8 § i Skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

På Kunskapsskolan gäller följande:

- Elever, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till Rektor.

- Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.

- Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

- Om de som klagat  inte är nöjda med de åtgärder som Rektor vidtagit eller om Rektor anser att frågan bör avgöras av Kunskapsskolan centralt, ska saken föras vidare till Grundskolechef.

- Grundskolechef tar då över Rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.