MENY
Välj Skola

För elever

Nedan finns nyttig information och blanketter för elever på Kunskapsskolan Borås.

Sjukanmälan

Vi använder oss av frånvarosystemet Skola24 och som förälder får man en aktiveringskod till det per mail.

Kontakta ditt barns handledare om du saknar inloggning.

Det går att registrera frånvaro för sitt barn dels på webben eller via en mobilapp. Information finns i mailet med aktiveringskoden.

Om ditt barn uteblir från skolan får du även återkoppling om det via sms.

Vill du ringa och sjukanmäla så går det bra på tfn: 0515-869 05, gärna före kl 08.00. Sjukanmälan ska göras varje dag.

Matsedel

Ladda ned som pdf: matsedel

Likabehandlingsplan

Ladda ned som pdf: Likabehandlingsplan

Ledighetsansökan

Ladda ned som pdf: Ledighetsansökan

Kommunikationer

Buss nr 6: Från Södra torget går den 5 minuter i varje hel timme. På morgonen går det även buss kl 8.05, 8.10, 8.15 och 8.25.
Från Regementet mot Södra torget 12 minuter över hel timme.
Mån-fre går det extra bussar 14.05 (för åk 4-5) och 14.30.

Se aktuell tidtabell från Västtrafik

Angående skolskjuts

Information angående ansökningsförfarande busskort

Elev som väljer annan skola än där kommunen skulle placerat eleven, kan få skolskjuts om skolskjutsen kan utföras av den ordinarie linjetrafiken. Detta gäller även elev i fristående skola och elev i annan kommuns skola med stöd av bestämmelserna i 10 kap 25-27 §§ skollagen.

Detta innebär att elev som uppfyller Borås stads Regler och tillämpningsföreskrifter avseende skolskjuts och valt att gå i en friskola, tilldelas busskort i den ordinarie linjetrafiken.

Ansökan ska ske på blankett. Se: www.boras.se/skolskjuts

Om du bor i en annan kommun än Borås, ta kontakt med din kommun och ta reda på vilka regler som gäller där.

Förlorat kort
Om du förlorar eller tappar bort ditt skolkort måste du kontakta skolan. Där får du ett tillfälligt busskort och skolan beställer ett nytt kort till dig

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.