MENY
Välj Skola

Medarbetare

Anna Ek

Mitt namn är Anna Ek och jag är rektor på Kunskapsskolan i Borlänge. Kunskapsskolans pedagogik ligger enligt min åsikt så nära läroplanens intentioner som man kan komma och vårt koncept förbättras ständigt för att bli än mer elevtillvänt.

Det viktigaste uppdraget en skola har är att ge alla elever en bra grund att utvecklas ifrån och möjlighet att lyckas med de mål de satt upp. Detta uppnår vi på Kunskapsskolan genom att se varje enskild elev som en egen individ med egna förutsättningar. Våra lärare har veckovisa enskilda samtal med varje elev där det sker en kontinuerlig uppföljning av de mål man satt upp både på kort och på lång sikt. Tillsammans med engagerade och kunniga lärare har våra elever möjlighet att sätta upp nya utmaningar och utvecklas i sin egen takt. Det är vad vi menar med en personligt utformad utbildning.

Jag anser att Kunskapsskolans arbetssätt med det personliga handledarsamtalet som alla elever har varje vecka är en nyckel till framgång. Vid det samtalet planerar elev och handledare tillsammans det fortsatta arbetet, utvärderar och pratar om elevens sociala utveckling. Tillsammans hjälps elev och handledare åt att tänja på gränserna för att nå nya kunskapsnivåer. Den nära kontakten med handledaren ger också en trygghet som är en förutsättning för att nå högsta möjliga framgång akademiskt och socialt.

Mina tidigare erfarenheter som skolledare är att jag från år 2006 arbetade som rektor för Internationella Engelska Skolan i Gävle. Jag verkade i Gävle fram till augusti 2011 då jag blev rektor på Kristinegymnasiet i Falun. I april 2012, fyra månader innan skolan startade, tillträdde jag som rektor för Kunskapsskolan i Borlänge.

Jag är stolt och glad över att få leda Kunskapsskolan i Borlänge. Tillsammans med elever, föräldrar och personal kommer vi skapa framtidens skola!

Jag hälsar alla elever och föräldrar varmt välkomna till oss,

Anna Ek
Rektor

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.