MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Elisabet Hjelm, Rektor

Läs mer

Rektorsbrev maj 2017

Vecka 18, maj 2017

Rektorn har ordet

Maj månad började precis så som vi hade hoppats på med sol och värme. Det är full aktivitet på skolgården under rasterna då eleverna spelar bollruta, basket, bordtennis, hoppar hopprep eller bara umgås på bänkarna i solen. Nu är de fasta trämöblerna som blev saboterade under en helg renoverade och träfasaden runt pingisbordet renoveras också vilket gör skolgården trevligare.

I tisdags var det deadline för att lämna in blankett om att läsa modersmål nästa läsår. Det har varit nationella prov på skolan varje dag den här veckan. Åk 9 hade nationella prov i geografi tisdag och torsdag, åk 6 hade nationella prov i engelska onsdag och fredag. Det var sista nationella provet för åk 6, medan åk 9 har sitt sista nästa vecka i ämnet matematik. Under onsdagen var två av våra lärare iväg på SETT-mässan, Skandinaviens största skolmässa för IT i skolan. På fredagen träffades våra so-lärare i sitt kluster för att sambedöma de nationella proven i geografi.

Vi vill informera om att vi under en period kommer att ta bort pappershanddukarna på toaletterna. Anledningen till detta är att pappershanddukar som stoppas i toaletten orsakar stopp som gör att det rinner ut vatten över stora ytor och vi har fått lov att ta hit jour för att slamsuga vid flera tillfällen den senaste tiden.

Nu har resultaten på Kunskapsskolans elev-och föräldraenkät kommit och vi kan konstatera att vi har en hög nöjdhet bland våra elever. Vi kommer att analysera resultaten sett till helheten, årskursvis, ämnesvis och på handledarnivå. De föräldrar som svarar på enkäten visar också att de i stort är nöjda med skolan, resultaten har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. På våra målfrågor om ni har tillgång till tillräckligt med information från skolan för att veta vad som är på gång på skolan är 83% nöjda och 82% rekommenderar skolan. 90% upplever att deras barn är trygga i skolan. Nu väntar vi bara på resultaten från Stockholms stads brukarundersökning som görs i årskurs 8.

Nästa vecka

Idrott utomhus för alla årskurser. Idrottslärarna håller även extra tillfälle i simning på torsdagen, vilket gäller elever som missade simningen i sin åk. Åk 9 har nationella prov i matematik onsdag och fredag.

Vecka 19, maj 2017

Rektorn har ordet

Sista nationella provet för läsåret har gått av stapeln och det var åk 9 som skrev matematik onsdag och fredag. Våra lärare i engelska träffades i sitt kluster under tisdagen för sambedömning. På torsdagen hade våra lärare APT (arbetsplatsträff) där vi påbörjade utvärdering av läsårets verksamhet genom att diskutera olika områden i vår kvalitetsplan bland annat utifrån aspekter som måluppfyllelse genom enkätresultaten samt planerade aktiviteter under läsåret som har med vår dagliga verksamhet och organisation att göra. Samtidigt som utvärderingen sker så får lärarna även ge input inför planering av nästa läsår. Elisabet har under veckan deltagit i kvalitetsdagar tillsammans med alla rektorer inom Kunskapsskolan där frågor och punkter som utfallet på våra nöjdhetsenkäter, framtidens digitalisering, goda exempel i verksamheten, långsiktiga och kortsiktiga mål bl.a togs upp.

Vi har just fått resultaten från den internationella tävlingen i engelska,The Big Challenge – en tävling som organiseras i Europa för elever som inte har engelska som modersmål. Varje år tävlar över en halv miljon elever i ett antal europeiska länder. Från vår skola har 34 elever i olika årskurser deltagit och alla har gjort bra resultat men några har lyckats extra väl. Vi har två stycken elever, en i åk.8 och en i åk.9 som är etta i regionen, en elev i åk.8 som är tvåa i hela Sverige och tre elever i årskurs 8 och 9 som hamnar på fjärdeplatser( två delar en fjärdeplats) i Sverige på sina resultat.

 

 

 


Vi har bett elever som ej har lås på sina skåp att sätta lås senast tisdag 16/5 för på onsdagen kommer alla skåp som ej har lås bli låsta av skolans lås. Detta för att belysa det faktum att eleverna ansvarar för sitt tilldelade skåp samt innehållet i sitt skåp.

Nästa vecka

På måndag stänger omvalet för gymnasievalet för åk 9 och våra matematiklärare träffas för sambedömning i sitt kluster. Det är projektprovsdeadline inom förmågor att formulera sig i skrift och läsförståelse nästa vecka: svenska på måndag, engelska på onsdag samt matematik och moderna språk på fredag. Detta innebär att vi har schemalagt fler skrivtillfällen. Hammarby fotboll delar ut biljetter till Jönköping Södra matchen den 28 maj i deras linjeprojekt. Sista dag att meddela handledarna om man är intresserade av biljetter är på måndag. Mer info om när biljetter hämtas kommer. På tisdag äger sista föräldrarådet rum och då handlar det om att utvärdera läsåret. På torsdag har elevrådet sitt sista möte och på kvällen är det välkomstmöte nya 6:or och 7:or inför hösten 2017. Fredagen är sista dagen att lämna in lapp om PRAO för elever för i åk 8+9. Eleverna har sitt sista ph för läsåret. Årets sista hattdag som vi har infört sista fredagen varje månad utifrån initiativ från elevrådet är på fredagen.

Vecka 20, maj 2017

Rektorn har ordet

Härligt att avsluta veckan med skön sommarvärme nu när sommarlovet närmar sig med stormsteg. I måndags stängdes omvalet till gymnasiet för våra 9:or. Det har varit deadline för att skriva projektprov vad gäller förmågor som att formulera sig i skrift och läsförståelse under veckan, svenska i måndags, engelska i onsdags samt matematik och moderna språk idag fredag. Vi hade schemalagt fler skrivtillfällen så att eleverna skulle ha möjlighet att skriva sina planerade prov. I tisdags var det sista föräldrarådet för läsåret och vi tittade på resultaten av de utvärderingar som gjorts i verksamheten nu under våren. Vi kommer att överföra-omarbeta vår likabehandlingsplan till en ny mall och vill gärna ha era synpunkter på den inför det arbetet. Våra ordningsregler för ökad trivsel ska utvärderas och vi vill även där ha era synpunkter på dessa regler. Vi bifogar dokumenten till veckobrevet. På torsdagen hade vi välkomstmöte för nya 6:or och 7:or inför hösten. Eleverna har haft sitt sista ph för läsåret. Vi avslutade veckan med att fira läsårets sista hattdag och många elever hade keps som passade utmärkt även ute i solen.

Nästa vecka

PH-fri vecka och ph-timmen används till ämnestid för att kalla elever till att visa muntlig förmåga och ev kompletteringar. Elever som inte är kallade börjar 9.20 tisdag och onsdag. Torsdag och fredag är eleverna lediga (Kristi Himmelsfärd).

Vecka 21, maj 2017

Rektorn har ordet

Det har varit en kort skolvecka med full studieaktivitet i huset och fokus på slutföra skolarbetet inför terminsavslutet. Vi vill påminna om att när vi har inbokade möten med föräldrar på skolan under elevtid så går det inte att parkera på skolgården.

Nästa vecka

Är PH-fri då ph-timmen används till ämnestid för att kalla elever till att visa muntlig förmåga och ev kompletteringar. Vi har totalt ca 100 elever i åk 8 och 9 som är ute på PRAO. På tisdagen slutar eleverna kl.13.00 för att våra lärare har betygskonferens i ämneslaget där de sambedömer, diskuterar och sätter betyg. På onsdag 31/5 har vi friidrottsdag på Sätra IP och eleverna tar med sig egen matsäck, vattenflaska, solkräm vid behov och kläder efter väder. Keps är bra skydd mot solen. Mer info om friidrottsdagen bifogas.

Rektorsbrev april

Rektorsbrev april 2017

Vecka 14, april 2017

Rektorn har ordet

Ljuset, fågelkvittret, en rensopad skolgård och elever som väljer att ta rast ute vittnar om att våren verkligen är här. Denna vecka har både åk 6 och 9 haft nationella prov, åk 6 hade i ämnet matematik måndag och onsdag, åk 9 hade i ämnet biologi i tisdags.

Ph-timmen denna vecka har varit ph-fri och istället har vi haft en extra ämnesinsater inför påsklovet. Våra ämneslärare i matematik hade sambedömning i kluster torsdag och ämneslaget i no hade sambedömning på fredagen. Om ni inte hade en avstämning med loggbok och EDS förra veckan hemma så ber vi er att göra det denna vecka, för en diskussion kring studieinsats och uppvisade kunskaper hittills denna termin i relation till elevens mål, som vägledning finns kommentarer i loggboken och ämneskommentarer i EDS.

Elevrådet hade möte på torsdagen och samma dag hade våra lärare arbetsplatsträff där vi bland annat diskuterade frågor som utveckling, innehåll och struktur av elevernas veckomål: lärandemål och arbetsmål. Vi lyfte även frågan kring elevernas hantering av mobilen i verksamheten och riktlinjer samt förslag inför nästa läsår. Förra veckan var det föräldraråd och vi bifogar protokollet med detta veckobrev.

Vi har ett extrainsatt infomöte för elever och föräldrar till blivande åk 6 hösten 2017. Det är torsdag 20/4 kl.18.00-20.00, programmet startar kl.18.00 med information om skolan och vår pedagogiska modell, rundvandring med elever och möjlighet att ställa frågor. Tipsa gärna vänner och bekanta.

Nästa vecka

Är det påsklov.

Vecka 16

Måndag är röd dag. Tisdag börjar som vanligt med ph-timme kl.8.15 - 9.15 och sedan basgruppssamling kl.9.20. Veckan är fri från nationella prov. Åk 8 har föräldramöte på torsdagen samtidigt som vi också har infomöte för elever och föräldrar blivande åk 6.

Vecka 16, april 2017

Rektorn har ordet

Våren är här, påskfirandet och påsklovet är över för denna gång och mer än halva terminen har gått. Veckan har varit fri från nationella prov. Elevrådet hade möte på torsdagen, samma kväll hade åk 8 föräldramöte och vi hade ett extrainsatt infomöte för blivande åk 6 till hösten. Lärarna hade ämnesmöte på torsdagen för att följa upp prognosen och insatser för elever som riskerar att inte nå målen för grundläggande kunskaper.

Enkätresultat

Resultat från Skolinspektionens enkäter som gjordes nu under vårterminen finns på deras hemsida, se länkar nedan. Vi är glada för att våra nior upplever en hög nöjdhet. Svaren från elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal finns sammanställda och tillgängliga att ladda ner här: http://siris.skolverket.se/skolenkaten (PDF-rapporter) och härhttps://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-Skolenkaten/Skolenkaten-VT-2017/ (Excelformat). Nytt för vårens omgång av Skolenkäten är att könsskillnader presenteras på huvudmannanivå samt att både huvudmanna- och skolenhetsrapporterna innehåller jämförelser med resultatet från 2015.

 

Info till föräldrar med barn som läser modersmål

Eleverna har fått ansökan för nästa läsår av sin handledare. Den ska skrivas på och lämnas in till koordinator eller handledare senast 2 maj.

Nästa vecka

Åk 9 har nationella prov i ämnet engelska tisdag och torsdag. På fredagen träffas engelsklärarna i vårt kluster med Kunskapsskolor från Stockholmsområdet och sambedömer proven. Idrottslärarna har uppsamling för komplettering i orientering på onsdagen.

Vecka 17, april 2017

Rektorn har ordet

Vilket aprilväder vi har haft senaste tiden med sol, regn, snö och så lite hagel om vartannat. Men redan nästa vecka så börjar maj månad och det ser vi fram emot! Eleverna börjar med idrott utomhus v.19.

I onsdags hade idrottslärarna uppsamling för komplettering i orientering och de hade faktiskt tur med vädret. Åk 9 har haft nationella prov i ämnet engelska tisdag och torsdag. På fredagen träffades engelsklärarna i vårt kluster med Kunskapsskolor från Stockholmsområdet för att sambedöma proven.

I måndags började en ny medarbetare hos oss, Ulrika Adolfsson, speciallärare, som jobbar måndagar och torsdagar denna termin ut. Medarbetargruppen avslutade sina ped.diskussioner för detta läsår, inom området: läraren som ledare. Vi kommer att utvärdera årets kompetensutveckling inom kollegialt lärande och sedan koppla nästa läsårs pedagogiska diskussioner till våra kommande fokus och utvecklingsområden på skolan.

Enkätresultat

De första resultaten från Kunskapsskolans interna enkät under våren har precis kommit och vi kommer att analysera utfallet noggrant . Ett resultat i elevenkäten kan vi redan nu lyfta fram och det är att elevernas upplevelse av att studieron har, från en redan hög nivå, ökat med 5% till 74%. Är man inte insatt hur utfallet bland högstadieelever brukar se ut när det gäller studieron så kanske det inte låter så bra men som referens kan vi ge Stockholms stads enkät förra läsåret i åk.8 då det genomsnittliga svaret i Stockholms skolor låg på 52% nöjdhet och även på Skolinspektionens enkät nu 2017 är det genomsnittliga resultatet att 52% av eleverna upplever studiero.. Vi väntar på resultaten från Stockholms stads enkäter som görs i åk.2,5 och 8 och när den kommer har vi resultat från Skolinspektionens, Kunskapsskolans och Stockholms stads enkäter att ta till oss och utgå ifrån när vi utvärderar och gör analyser för att förbättra vår verksamhet inför nästa läsår.

Info till föräldrar med barn som läser modersmål

Vi påminner om att ansökan till modersmål ska lämnas in till koordinator eller handledare senast 2 maj.

Nästa vecka

På måndagen är det första maj, alla elever och all personal är lediga. På tisdagen så är det ph-timme som vanligt kl.8.15. Åk 9 har nationella prov i ämnet geografi tisdag och torsdag. Åk 6 har nationella prov i ämnet engelska onsdag och fredag. Elevrådet har möte på torsdagen. På fredagen träffas SO-lärarna i vårt kluster med Kunskapsskolor från Stockholmsområdet och sambedömer proven.

Rektorsbrev mars 2017


Vecka 10, mars 2017

Rektorn har ordet

Åk 9 hade ämnesprov i moderna språk i onsdags, där förmågor i hörförståelse, läsförståelse och att uttrycka sig i skrift testas. Även de muntliga förmågorna har testats på uppbokade tider under veckan. Elevrådet hade möte på torsdagen. Fredagen avslutades med basgruppsmys då alla elever fick varsin glass.

Enkäter

Kunskapsskolans årliga enkät är igång. Det är medarbetare, elever och föräldrar som svarar på enkäten som har skickats till er mail med en länk. Föräldraenkäten kom i tisdags och svarstiden är fram till tisdagen den 21 mars. Det är av stor vikt att så många som möjligt besvarar enkäten, era svar är viktiga för oss och vårt ständigt utvecklande kvalitetsarbete. Återkoppla till ert barns handledare när ni har svarat. Tack!

Medarbetare

Vi har en ny medarbetare som heter Gustav Wetterwik. Han började under sportlovet och hade då en överlämning med vår SO lärare Shahrzad Farmand som nu har gått på sjukskrivning inför föräldraledighet.

Föräldramöte

Torsdagen den 16/3 bjuder åk 6 in till föräldramöte. Innehållet och syftet med mötet är att informera om mål och betygssystemet. Om föräldrar i andra årskurser är intresserade så är ni hjärtligt välkomna, men ni måste anmäla er till ert barns handledare, idag fredag 10/3.

Vecka 11

Det är nationella prov i svenska och svenska som andraspråk onsdag och fredag för åk 9. Ämneslaget i moderna språk har sambedömning i kluster tillsammans med andra Kunskapsskolor på tisdagen.

Vecka 11, mars 2017

Rektorn har ordet

Fåglarna kvittar, det är ljust redan vid klockan 6 på morgonen och den här veckan har vi fått se solen flera dagar, så trots kalla vindar känns det som att våren verkligen är på gång. Åk 9 har haft nationella prov i svenska och svenska som andraspråk onsdag och fredag. Ämneslaget i moderna språk var i tisdags iväg på sambedömning i kluster tillsammans med andra Kunskapsskolor. Kunskapsskolan genomför samrättningar eftersom det säkerhetsställer kvalitet och rättssäker bedömning. Det finns ett tydligt upplägg för vår samrättning och lärarna upplever träffarna som mycket givande i bedömningsprocessen eftersom de får diskutera med fler ämneskollegor från andra skolor. I torsdags påbörjade lärarna betygsprognosen som genomförs varje termin och som är en viktig del i Kunskapsskolans process att arbeta långsiktigt och systematiskt med elevernas målsättning och resultat. Åk 6 hade föräldramöte på torsdagen som handlade om mål och betygssystemet.

Enkäter

Förra veckan fick ni föräldrar Kunskapsskolans årliga enkät via mail. Föräldraenkäten är öppen fram till tisdagen den 21 mars. Det är av stor vikt att så många som möjligt besvarar enkäten, era svar är viktiga för oss och vårt ständigt utvecklande kvalitetsarbete. Återkoppla till ert barns handledare när ni har svarat. Tack!

Nästa vecka

Är en vecka helt fri från nationella prov! Ämneslaget i svenska har sambedömning i kluster tillsammans med andra Kunskapsskolor på tisdagen. Det är elevråd på torsdagen.

Övrigt

Vi påminner om att tisdagen vecka 13, den 28/3 har eleverna studiedag. Våra lärare har då en dag med kompetensutveckling tillsammans med andra kunskapsskolor i Stockholm. Innehållet för dagen handlar om de förmågor som eleverna utvecklar hos oss utöver ämneskunskaper och förmågorna inom kursplanen för varje ämne. Det är föräldraråd torsdagen 30/3 och för er som vill skicka in punkter så är det till mailadressen: foraldrarad.frus@edu.kunskapsskolan.se

Punkter som kommer att tas upp på föräldrarådet är de som är inskickade fram till 1 vecka innan datum för föräldrarådet. På våra föräldrarådsmöten tar vi inte upp frågor som gäller enskilda elever eller lärare utan frågeställningar som rör skolan i stort.

 

 

 

Vecka 12, mars 2017

Rektorn har ordet

Våren fortsätter träda i kraft och tro det eller ej men redan på söndag så byter vi till sommartid, vilket innebär att tiden justeras fram en timme i syfte att bättre nyttja den ljusa delen av dygnet. Vi vill informera om att vår medarbetare och lärare i tyska, Sara Hillefors, sitter med i ledningsgruppen sedan januari och jobbar med ledningsfrågor. Hon stärker i huvudsak upp elevhälsoteamet och är med vid elevhälsokonferenser.

I torsdags, under mötestid, hade våra lärare kollegialt lärande som våra förstelärare håller i. Under hösten avslutade vi våra pedagogiska diskussioner kring digitala verktyg i undervisningen som vi påbörjade under läsåret 15/16 och det nya innehållet för våra pedagogiska diskussioner som blev framröstat i lärargruppen var “Läraren som ledare”. Vårt kollegiala lärande är forskningsbaserat och lärarna får läsa samt diskutera litteratur som de kopplar till den dagliga verksamheten. Under den senaste månaden har lärarna observerat uppstarten till varandras pass och det var huvudinnehållet under torsdagens pedagogiska diskussioner. Under ett läsår har vi ca 7-8 träffar med kollegialt lärande och pedagogiska diskussioner. Elevrådet hade möte under torsdagen.

Kunskapsskolans årliga enkäter som föräldrar och elever svarar på har nu stängt. Vi tackar alla er som har svarat. Vi har fått information om att för Kunskapsskolan i helhet så har svarsfrekvensen ökat både när det gäller elever och föräldrar.

Nästa vecka

Åk 9 har nationella prov i no-labb biologi på måndagen. På tisdagen har eleverna studiedag och våra lärare har då en dag med kompetensutveckling tillsammans med andra Kunskapsskolor i Stockholm. Innehållet för dagen handlar om de förmågor som eleverna utvecklar hos oss utöver ämneskunskaper och förmågorna inom kursplanen för varje ämne.

På ph-samtalet under veckan följer handledaren upp betygsprognosen i en mitterminsavstämning kring elevens studier och uppvisade kunskaper hittills i relation till de mål som hen jobbar mot. Betygsprognosen genomförs varje termin i ämneslaget och är en viktig del i Kunskapsskolans process att arbeta långsiktigt och systematiskt med elevernas målsättning och resultat. Eleverna fick under vecka 12 svara på frågor för att själva förbereda sig inför mitterminsrapporten. Vi kommer be er föräldrar att avsätta tid hemma för att följa upp handledarens kommentarer i loggboken och ämneslärarnas kommentarer i EDS.

Det är föräldraråd torsdagen 30/3 och för er som vill skicka in punkter så är det till mailadressen: foraldrarad.frus@edu.kunskapsskolan.se

På våra föräldrarådsmöten tar vi inte upp frågor som gäller enskilda elever eller lärare utan frågeställningar som rör skolan i stort.

Vecka 13, mars 2017

Rektorn har ordet

I måndags hade åk 9 nationella prov i biologi i form av en laboration. På tisdagen hade eleverna studiedag och våra lärare hade kompetensutveckling på Kunskapsskolan i Enskede tillsammans med våra kollegor på andra Kunskapsskolor i Stockholmsområdet. Temat var de förmågor som eleverna utvecklar hos oss utöver ämneskunskaper och förmågorna inom kursplanen för varje ämne. Det handlar om 6 olika förmågor: lära att lära, samarbeta, agera globalt, visa handlingskraft, vara innovativ och leva digitalt. Kunskapsskolan har valt att kalla dessa förmågor för framtidsförmågor eftersom det är förmågor som krävs för att vara en del av formandet av framtiden.

Under veckan har ph-samtalet fokuserat på en mitterminsavstämning, där handledaren och eleven har pratat om den utvärderingen eleven fick svara på under förra veckan samt stämt av hittills uppvisade kunskaper och om eleven jobbar mot de mål som sattes vid utvecklingssamtalet. Vi vill be er att följa upp detta genom att gå igenom elevens och handledarens kommentarer i loggboken samt ämneskommentarer/bedömningar i EDS som skrivs in efter avslutad kurs eller redovisat steg. Elever som inte har haft ph-samtal denna vecka av någon anledning kommer att ha denna avstämning nästa vecka.

På torsdagen var det föräldraråd och det kommer ett protokoll som bifogas ett veckobrev.

Veckan avslutades med en hattdag som vi har sista fredagen varje månad. Detta innebär att elever och personal på skolan får använda huvudbonad, ett undantag från våra trivselregler och är ett initiativ från elevrådet.

Nästa vecka

Åk 6 har nationella prov i ämnet matematik på måndag och onsdag, åk 9 har nationellt prov i biologi på tisdag. Ph-timmen är ph-fri och istället gör vi en extra ämnesinsats inför påsklovet. På måndagen får eleverna veta vilka dagar de kommer att bli kallade till ph-timmen för att jobba i ws med våra ämneslärare. Eftersom vi jobbar individuellt med eleverna så är det individuellt hur många dagar en elev blir kallad. Elever som inte blir kallade börjar kl.9.20 tisdag-fredag. Vi har två tillfällen med sambedömningar i kluster nästa vecka, ämneslaget i matematik på torsdagen och no på fredagen.

Rektorsbrev februari 2017


Vecka 5 februari 2017

Vi inledde veckan med att ha vårt sista informationsmöte i måndags kväll. Det var elever i åk 8 som var med och berättade om samt svarade på frågor om Kunskapsskolans arbetssätt och hur deras vardag i skolan fungerar. Eftersom vi har fyra informationsmöten under ett läsår så får elever i varje åk anmäla sig till delta vid ett tillfälle. Totalt så har vi haft drygt 250 besökare på våra infomöten.

I torsdags var två av våra förstelärare på skolan iväg på en nätverksträff tillsammans med andra förstelärare inom Kunskapsskolan. Våra förstelärare Mattias Petersson och Mattias Hellros är med i nätverken digitala verktyg respektive läraren som ledare. Under våra husmöten under läsåret så leder våra förstelärare fortbildning av hela lärargruppen i form av forskningsbaserade pedagogiska diskussioner.

Under fredagen svarade elever i åk 8 och åk 9 på webbenkäter. Åk 8 svarade på Stockholms Stads årliga webbenkät. För information om stockholmsenkäten: http://www.stockholm.se/brukarundersokningar och åk 9 svarade på skolinspektionens webbenkät. Resultaten kommer att presenteras på Skolinspektionens webbsida, Skolverkets informationssida VäljaSkola<http://www.valjaskola.se> samt på SIRIS<http://siris.skolverket.se>.

Anmäla frånvaro via skola24

Från och med måndagen den 9 januari (v.2) anmäler du nu frånvaro via appen eller genom att ringa 0515-86905 och uppge barnets 10-siffriga personnummer innan kl:8.00 varje dag.

Nästa vecka

Vi genomför våra första nationella prov för terminen och först ut är svenska i åk 6: tisdag och torsdag. På fredagen är två av våra lärare i svenska på träff för sambedömning av proven tillsammans med andra svensklärare från Stockholms Kunskapsskolor. Terminens första föräldraråd är på torsdag och kallelse har skickats ut till föräldrar som ingår i rådet. Elevrådet har möte på torsdagen.

Vecka 6, februari 2017

Nu är det bara 2 veckor kvar till sportlovet. Eleverna i årskurs 6 har haft nationella prov i svenska både i tisdags och i torsdags. Vi vill påminna om att ni föräldrar kontrollerar era barns hår då och då för att de inte ska gå omkring med huvudlöss, det förekommer även bland större barn. Säg åt era barn att de inte delar kam eller borste med någon, inte heller lånar varandras mössor eller kepsar. Receptfria medel finns på Apoteket och efter behandling är det ok att gå i skolan. Det var elevråd i torsdags och samma kväll var det terminens första föräldraråd. Protokollet från föräldrarådet kommer att bifogas i nästa veckobrev.

Anmäla frånvaro via skola24

Från och med måndagen den 9 januari (v.2) anmäler du nu frånvaro via appen eller genom att ringa 0515-86905 och uppge barnets 10-siffriga personnummer innan kl:8.00 varje dag.

Nästa vecka

På måndag är vår rektor Elisabet Hjelm tillbaka från sin sjukskrivning och vår lärare Pernilla Widén tillbaka från sin tjänstledighet. Samma dag får vi besök av lärare och personal från skolor i Holland som ingår i the KED Program. Runt om i världen så finns det ett intresse för Kunskapsskolans pedagogiska modell och arbetssätt, dels för att modellen det bygger på modern pedagogisk forskning och anses vara ett modernt sätt att driva en skola. Vårt moderbolag Kunskapsskolan Education arbetar med att utveckla ett internationellt nätverk av skolor som följer hela eller delar av vårt arbetssätt, the KED Program. Idag omfattar nätverket elever i skolor i USA, Storbritannien, Holland och Indien. Om man är mer intresserad av KED kan man gå in och läsa på: www.kunskapsskolan.com

Syftet med besöket på måndag är att observera hur vår pedagogiska modell fungerar i verkligheten. De kommer att observera basgruppssamling och ws samt prata med elever och lärare för att få en tydligare bild av konceptet.

 

På torsdag 16/2 har vi vinteridrottsdag. Mer information kring denna dag har bifogats i ett tidigare veckobrev men bifogas även i detta för att påminna om plats, tid och övrigt viktig information. Viktigt att tänka på är varma kläder och matsäck!

Vecka 6, februari 2017

Nu är det bara 2 veckor kvar till sportlovet. Eleverna i årskurs 6 har haft nationella prov i svenska både i tisdags och i torsdags. Vi vill påminna om att ni föräldrar kontrollerar era barns hår då och då för att de inte ska gå omkring med huvudlöss, det förekommer även bland större barn. Säg åt era barn att de inte delar kam eller borste med någon, inte heller lånar varandras mössor eller kepsar. Receptfria medel finns på Apoteket och efter behandling är det ok att gå i skolan. Det var elevråd i torsdags och samma kväll var det terminens första föräldraråd. Protokollet från föräldrarådet kommer att bifogas i nästa veckobrev.

Anmäla frånvaro via skola24

Från och med måndagen den 9 januari (v.2) anmäler du nu frånvaro via appen eller genom att ringa 0515-86905 och uppge barnets 10-siffriga personnummer innan kl:8.00 varje dag.

Nästa vecka

På måndag är vår rektor Elisabet Hjelm tillbaka från sin sjukskrivning och vår lärare Pernilla Widén tillbaka från sin tjänstledighet. Samma dag får vi besök av lärare och personal från skolor i Holland som ingår i the KED Program. Runt om i världen så finns det ett intresse för Kunskapsskolans

pedagogiska modell och arbetssätt, dels för att modellen det bygger på modern pedagogisk forskning och anses vara ett modernt sätt att driva en skola. Vårt moderbolag Kunskapsskolan Education arbetar med att utveckla ett internationellt nätverk av skolor som följer hela eller delar av vårt arbetssätt, the KED Program. Idag omfattar nätverket elever i skolor i USA, Storbritannien, Holland och Indien. Om man är mer intresserad av KED kan man gå in och läsa på: www.kunskapsskolan.com

Syftet med besöket på måndag är att observera hur vår pedagogiska modell fungerar i verkligheten. De kommer att observera basgruppssamling och ws samt prata med elever och lärare för att få en tydligare bild av konceptet.

På torsdag 16/2 har vi vinteridrottsdag. Mer information kring denna dag har bifogats i ett tidigare veckobrev men bifogas även i detta för att påminna om plats, tid och övrigt viktig information. Viktigt att tänka på är varma kläder och matsäck!

Vecka 7, februari 2017

Rektorn har ordet

I måndags hade vi besök av lärare och personal från skolor i Holland som ingår i the KED Program som förklarades lite mer utförligt i förra veckobrevet. Det var totalt 23 besökare och deras upplevelse av vår skola var ett varmt och vänligt mottagande både av elever och medarbetare samt att klimatet på skolan var öppet, trivsamt och studiemotiverande. Elever i åk 8 och 9 hade anmält sig till att guida runt och berätta om sin skolvardag här hos oss på Kunskapsskolan. Vi tackar eleverna varmt för deras insats.

Tyvärr så har vi haft några skåpstölder på skolan där skåpen har haft kodlås, dessa lås är lättare än vanliga lås att bryta upp. Därför vill vi helst inte att eleverna använder kodlås.

Förra torsdagen var det föräldraråd och som utlovat bifogas protokollet i detta veckobrev.

I måndags skickade alla handledare ut en enkät från Skolinspektionen till alla föräldrar. Svaren ligger till grund för kommande inspektion av oss. Det är av stor vikt att så många som möjligt besvarar Skolenkäten, era svar är viktiga för oss. Skolinspektionen gick i veckan ut med att de har förlängt svarstiden till fredagen den 3 mars. Vi vill ändå be er att svara så snabbt som möjligt och sedan återkoppla till ert barns handledare när ni har svarat. Tack!

Rektor Elisabet är tillbaka på halvtid efter cykelolyckan from vecka 7.

Nästa vecka

Är sista veckan innan sportlovet. På måndag genomför vi vår årliga skyddsrond på skolan. Elevrådet har möte på torsdagen.

Rektorsbrev januari 2017

Vecka 2 januari 2017

Hoppas att ni har haft ett skönt jullov och välkomna tillbaka till en ny termin hos oss! Vi fick lite snö och kyla till slut även om vädret har varit väldigt omväxlande. Nu är vårterminen i full gång då vi hade upprop i måndags och fram till onsdag arbetade eleverna åk 6-9 med hemstudiedagsuppgifter samtidigt som det pågick utvecklingssamtal på skolan. Även nästa vecka pågår utvecklingssamtal under ph-timmen, vilket innebär att ph-timmen och ph-samtalen startar vecka 4. Vi hälsar även våra nya elever och föräldrar välkomna till till oss i Fruängen. Nya elever i åk 6 och 7 hade introdagar måndag-onsdag. På vår skola har vi ordningsregler som medarbetare och elever förhåller sig till. Vi går igenom dem under basgruppssamling men titta gärna på dem tillsammans. Bifogas med detta veckobrev.

Nya medarbetare på skolan är Sara Hillefors i tyska, Tobias Nilsson i spanska som är tillbaka efter sin föräldraledighet och Mårten Augustsson som vi har anställt som timvikarie i engelska. Vår rektor Elisabet Hjelm är fortfarande sjukskriven i nuläget fram till 12 februari, biträdande rektor Therese Andersson som fortfarande är sjukskriven 25% fortsätter som tillförordnad rektor under tiden.

Inför antagningarna till årskurs 6 till hösten 2017 har vi under januari månad 2 informationsmöten: torsdag 19/1 och måndag 30/1 kl.18.00-20.00. Det är ett program som startar kl.18.00 med information om skolan och vårt arbetssätt, rundvandring med elever och möjlighet att ställa frågor. Tipsa gärna vänner och bekanta.

För att se elevkalendariet för vårterminen går ni in på vår hemsida: http://www.kunskapsskolan.se/download/18.429aa613158fed43a5d816e9/1481887302574/KalendariumVT2017hemsidan.pdf

Datum för de nationella proven under vårterminen 2017

Åk 6

7/2 + 9/2 Svenska

3/4 + 5/4 Matte

3/5 + 5/5 Engelska

Åk 9

15/3 + 17/3 Svenska

27/3 NO-labb

4/4 NO

25/4 + 27/4 Engelska

2/5 + 4/5 SO

10/5 + 12/5 Matte

NYTT FRÅNVAROSYSTEM 9/1-2017

Frånvaro via skola24

Den 9 januari gick vi över till att rapportera frånvaro via skola24. Detta är nytt för oss och vi kommer att behöva lite tid för att förstå hur systemet fungerar fullt ut, men vi ser väldigt positivt på att vi kan erbjuda tjänsten.

För dig som vårdnadshavare innebär det att du aktivt kan följa ditt barns närvaro/frånvaro genom att logga in via webbsida eller mobilapp. Du kommer också att meddelas via mail eller sms samma dag som en eventuell frånvaro registreras. Det skickas endast ett meddelande per dag men du kan följa ditt barns frånvaro i sin helhet då du loggar in.

Har ni syskon gäller ett konto per förälder men båda/alla barnen ska synas på er sida. Om inte kontakta koordinator.

Aktivering av konto och mobilapp

Alla vårdnadshavare som skrivit på en medgivandeblankett ska nu ha fått en aktiveringskod skickad till sig. Följ instruktionerna i mailet. Om du inte får något meddelande, vänligen kontakta ditt barns handledare eller vår koordinator. Manual för mobilapp bifogas veckobrevet. Vår domän som du ombeds att fylla i vid inloggning heter 'kunskapsskolan.skola24.se'.

Anmäla frånvaro via skola24

Från måndagen den 9 januari (v.2) anmäler du nu frånvaro via appen eller genom att ringa 0515-86905 och uppge barnets 10-siffriga personnummer innan kl:8.00 varje dag. Sker anmälan senare kommer sjukanmälan registrering på nästkommande dag.

Bifogat finns länk till mer information om hela Skola24 systemet:

https://kunskapsskolan.skola24.se/Applications/Core/HelpFiles/Parents.pdf?StartPageLinkPK=226&BaseNodePK=209

Nästa vecka

Eleverna följer sina individuella schema som de hittar via länk på Kunskapsporten. Vi testar schemat och ämnesgrupper nästa vecka och reserverar oss för eventuella förändringar. Tisdag till fredag börjar eleverna 9.20 eftersom vi använder ph-timmen till utvecklingssamtal, dock har åk 9 ph-matte tisdag och onsdag 8.15-9.15 som vanligt. På torsdag kväll har vi informationsmöte inför antagningen till årskurs 6 nästa läsår.

Vecka 3 januari 2017

Då avslutar vi första hela skolveckan och de flesta elever har nu haft sina utvecklingssamtal. Mål och strategier skriver handledare in i EDS och är ett återkommande samtalsämne vid ph-samtalen för avstämning så att eleverna ligger i fas och jobbar på mot sina uppsatta mål. I EDS skrivs även redovisningar och bedömningar in löpande under terminen, så det är bra om ni får in en rutin i att gå in och kolla tillsammans med era barn för att följa skolarbetet.

Medarbetare

Laura Christensen går på föräldraledighet idag, Tobias Nilsson redan tagit över hennes grupper i spanska och Vigen Manoukian är handledare för basgruppen 9:1. Lisa Harnung är sjukskriven preliminärt fram till v.10. Emma Lind är insatt som handledare för basgruppen 8:3 under denna period och vi har anställt Mårten Augustsson som vikarie i engelska. Vi har i nuläget 2 lärartjänster som ligger ute då Elin Stålheim Geijer tyvärr jobbar sin sista dag hos oss 8/3 för att flytta till västkusten. Shahrzad Farmand kommer att gå på föräldraledighet senast 23/3 inför sin föräldraledighet.

Infomöte

I torsdags hade vi det första av vårterminens 2 infomöten inför antagningarna till årskurs 6 till hösten 2017. Vårt andra och sista är måndagen 30/1 kl.18.00-20.00. Det är ett program som startar kl.18.00 med information om skolan och vår pedagogiska modell, rundvandring med elever och möjlighet att ställa frågor. Tipsa gärna vänner och bekanta.

Föräldraråd

Vi påminner om att vi detta läsår har vi gjort om upplägg och organisation gällande föräldrarådet. Frivilliga föräldrar från varje basgrupp fick i höstas anmäla sig till rektor och därefter är anmälan bindande på årsbasis. Detta innebär att föräldrarådet är en sluten grupp med föräldrar som träffar rektor/biträdande rektor och en lärarrepresentant vid 5 föräldrarådsmöten under läsåret. Datumen under våren är: 9 februari ,30 mars och 16 maj. Om man som förälder vill anmäla punkter men inte är representant så skickar man in punkter till följande adress på hemsidan: foraldrarad.frus@edu.kunskapsskolan.se

Punkter som kommer att tas upp på föräldrarådet är de som är inskickade fram till 1 vecka innan datum för föräldrarådet. Anledningen till detta är att det ska finnas tid till att förbereda punkterna. En utvald representant i föräldrarådet sammanställer punkterna och skickar ut en dagordning 1 vecka innan föräldrarådet. Dagordningen skickas ut till representanterna, rektor och biträdande rektor. Protokollet får alla föräldrar ta del av, skickas med ett veckobrev i anslutning. På föräldrarådsmötena tar vi upp frågeställningar som rör skolan i stort som ni föräldrar vill diskutera eller ha svar på, inte frågor som gäller enskilda elever eller lärare.

Kalendarium

Vår första gemensamma idrottsdag för terminen är 16/2 och information kring den bifogas i detta veckobrev. För att se studiedagar, lov, datum för nationella prov och idrottsdagar gå in på elevkalendariet för vårterminen via vår hemsida: http://www.kunskapsskolan.se/download/18.429aa613158fed43a5d816e9/1481887302574/KalendariumVT2017hemsidan.pdf

 

 

 

 

NYTT FRÅNVAROSYSTEM 9/1-2017

Frånvaro via skola24

Den 9 januari gick vi över till att rapportera frånvaro via skola24. Detta är nytt för oss och vi kommer att behöva lite tid för att förstå hur systemet fungerar fullt ut, men vi ser väldigt positivt på att vi kan erbjuda tjänsten.

För dig som vårdnadshavare innebär det att du aktivt kan följa ditt barns närvaro/frånvaro genom att logga in via webbsida eller mobilapp. Du kommer också att meddelas via mail eller sms samma dag som en eventuell frånvaro registreras. Det skickas endast ett meddelande per dag men du kan följa ditt barns frånvaro i sin helhet då du loggar in.

Har ni syskon gäller ett konto per förälder men båda/alla barnen ska synas på er sida. Om inte kontakta koordinator.

Aktivering av konto och mobilapp

Alla vårdnadshavare som skrivit på en medgivandeblankett ska nu ha fått en aktiveringskod skickad till sig. Följ instruktionerna i mailet. Om du inte får något meddelande, vänligen kontakta ditt barns handledare eller vår koordinator. Manual för mobilapp bifogas veckobrevet. Vår domän som du ombeds att fylla i vid inloggning heter 'kunskapsskolan.skola24.se'.

Anmäla frånvaro via skola24

Från måndagen den 9 januari (v.2) anmäler du nu frånvaro via appen eller genom att ringa 0515-86905 och uppge barnets 10-siffriga personnummer innan kl:8.00 varje dag. Sker anmälan senare kommer sjukanmälan registrering på nästkommande dag.

Bifogat finns länk till mer information om hela Skola24 systemet:

https://kunskapsskolan.skola24.se/Applications/Core/HelpFiles/Parents.pdf?StartPageLinkPK=226&BaseNodePK=209

Nästa vecka

Eleverna har sitt första ph-samtal för terminen. Eleverna följer sina individuella schema som de hittar via länk på Kunskapsporten. På torsdagen 26/1 har åk 7 föräldrakväll.

Vecka 3 januari 2017

Då avslutar vi första hela skolveckan och de flesta elever har nu haft sina utvecklingssamtal. Mål och strategier skriver handledare in i EDS och är ett återkommande samtalsämne vid ph-samtalen för avstämning så att eleverna ligger i fas och jobbar på mot sina uppsatta mål. I EDS skrivs även redovisningar och bedömningar in löpande under terminen, så det är bra om ni får in en rutin i att gå in och kolla tillsammans med era barn för att följa skolarbetet.

Medarbetare

Laura Christensen går på föräldraledighet idag, Tobias Nilsson redan tagit över hennes grupper i spanska och Vigen Manoukian är handledare för basgruppen 9:1. Lisa Harnung är sjukskriven preliminärt fram till v.10. Emma Lind är insatt som handledare för basgruppen 8:3 under denna period och vi har anställt Mårten Augustsson som vikarie i engelska. Vi har i nuläget 2 lärartjänster som ligger ute då Elin Stålheim Geijer tyvärr jobbar sin sista dag hos oss 8/3 för att flytta till västkusten. Shahrzad Farmand kommer att gå på föräldraledighet senast 23/3 inför sin föräldraledighet.

Infomöte

I torsdags hade vi det första av vårterminens 2 infomöten inför antagningarna till årskurs 6 till hösten 2017. Vårt andra och sista är måndagen 30/1 kl.18.00-20.00. Det är ett program som startar kl.18.00 med information om skolan och vår pedagogiska modell, rundvandring medelever och möjlighet att ställa frågor. Tipsa gärna vänner och bekanta.

Föräldraråd

Vi påminner om att vi detta läsår har vi gjort om upplägg och organisation gällande föräldrarådet. Frivilliga föräldrar från varje basgrupp fick i höstas anmäla sig till rektor och därefter är anmälan bindande på årsbasis. Detta innebär att föräldrarådet är en sluten grupp med föräldrar som träffar rektor/biträdande rektor och en lärarrepresentant vid 5 föräldrarådsmöten under läsåret. Datumen under våren är: 9 februari ,30 mars och 16 maj. Om man som förälder vill anmäla punkter men inte är representant så skickar man in punkter till följande adress på hemsidan: foraldrarad.frus@edu.kunskapsskolan.se

Punkter som kommer att tas upp på föräldrarådet är de som är inskickade fram till 1 vecka innan datum för föräldrarådet. Anledningen till detta är att det ska finnas tid till att förbereda punkterna. En utvald representant i föräldrarådet sammanställer punkterna och skickar ut en dagordning 1 vecka innan föräldrarådet. Dagordningen skickas ut till representanterna, rektoroch biträdande rektor. Protokollet får alla föräldrar ta del av, skickas med ett veckobrev i anslutning. På föräldrarådsmötena tar vi upp frågeställningar som rör skolan i stort som ni föräldrar vill diskutera eller ha svar på, inte frågor som gäller enskilda elever eller lärare.

Kalendarium

Vår första gemensamma idrottsdag för terminen är 16/2 och information kring den bifogas i detta veckobrev. För att se studiedagar, lov, datum för nationella prov och idrottsdagar gå in på elevkalendariet för vårterminen via vår hemsida: http://www.kunskapsskolan.se/download/18.429aa613158fed43a5d816e9/1481887302574/KalendariumVT2017hemsidan.pdf

NYTT FRÅNVAROSYSTEM 9/1-2017

Frånvaro via skola24

Den 9 januari gick vi över till att rapportera frånvaro via skola24. Detta är nytt för oss och vi kommer att behöva lite tid för att förstå hur systemet fungerar fullt ut, men vi ser väldigt positivt på att vi kan erbjuda tjänsten.

För dig som vårdnadshavare innebär det att du aktivt kan följa ditt barns närvaro/frånvaro genom att logga in via webbsida eller mobilapp. Du kommer också att meddelas via mail eller sms samma dag som en eventuell frånvaro registreras. Det skickas endast ett meddelande per dag men du kan följa ditt barns frånvaro i sin helhet då du loggar in.

Har ni syskon gäller ett konto per förälder men båda/alla barnen ska synas på er sida. Om inte kontakta koordinator.

Aktivering av konto och mobilapp

Alla vårdnadshavare som skrivit på en medgivandeblankett ska nu ha fått en aktiveringskod skickad till sig. Följ instruktionerna i mailet. Om du inte får något meddelande, vänligen kontakta ditt barns handledare eller vår koordinator. Manual för mobilapp bifogas veckobrevet. Vår domän som du ombeds att fylla i vid inloggning heter 'kunskapsskolan.skola24.se'.

Anmäla frånvaro via skola24

Från måndagen den 9 januari (v.2) anmäler du nu frånvaro via appen eller genom att ringa 0515-86905 och uppge barnets 10-siffriga personnummer innan kl:8.00 varje dag. Sker anmälan senare kommer sjukanmälan registrering på nästkommande dag.

Bifogat finns länk till mer information om hela Skola24 systemet:

https://kunskapsskolan.skola24.se/Applications/Core/HelpFiles/Parents.pdf?StartPageLinkPK=226&BaseNodePK=209

Nästa vecka

Eleverna har sitt första ph-samtal för terminen. Eleverna följer sina individuella schema som de hittar via länk på Kunskapsporten. På torsdagen 26/1 har åk 7 föräldrakväll.

Rektorsbrev december 2016Vecka 48 december 2016

Rektorn har ordet

Då har vi passerat en vecka som bjudit på lite härligt decemberväder med både sol, kyla och snö. I tisdags genomförde vi de sista nationella proven för terminen som var muntligt för åk 6 i engelska. Datum för de nationella proven under vårterminen 2017 genomför vi enligt datum nedan:

Åk 6

7/2 + 9/2 Svenska

3/4 + 5/4 Matte

3/5 + 5/5 Engelska

15/3 + 17/3 Svenska

27/3 NO-labb

4/4 NO

25/4 + 27/4 Engelska

2/5 + 4/5 SO

10/5 + 12/5 Matte

I tisdags genomförde vi vårt andra informationsmöte inför antagningen till årskurs 6 nästa läsår, hittills har vi haft ca 150 besökare. Vi har även två informationsmöten i januari: 19/1 och 30/1 kl.18.00-20.00. Det är ett program som startar kl.18.00 med information om skolan och vårt arbetssätt, rundvandring med elever och möjlighet att ställa frågor. Tipsa gärna vänner och bekanta.

I torsdags var det deadline i ämnet svenska: skrivdelen och läsförståelse.

Jag är fortfarande sjukskriven men går att nå via mail.

Nästa vecka

På måndag den 5 december är det deadline för att skriva projektprov i engelska och på onsdagen den 7 december är det deadline i matematik och moderna språk.

Det är elevråd på torsdagen och åk 7 åker iväg på teater efter lunch.

Fredag 9 december är det halv studiedag, eleverna äter lunch på skolan och slutar 12.00. Den tiden använder våra lärare till att samrätta och sambedöma. Det är även lite kortare skoldag torsdagen den 15 december då lärarna sätter betygen, eleverna äter lunch på skolan och slutar kl.14.00

Vecka 49 december 2016

Rektorn har ordet

Denna vecka har det varit deadline i att skriva projektprov: engelska i måndags och i onsdags var det för matematik och moderna språk. Vi haft extra projektprovstider för att ge eleverna möjlighet att skriva de prov som de har planerat in tillsammans med sin handledare. I torsdags var det ett bra och konstruktivt elevråd som också var terminens sista. Samma dag åkte åk 7 på eftermiddagen iväg på teatern “Hela familjen” i Skärholmen.

Elisabet är fortsatt sjukskriven då hon den 17/11 var med om en cykelolycka där hon skadade sig, en fraktur i armbågen och en spricka i höftbenet som resulterade i en operation. Elisabet beräknas vara tillbaka i slutet av januari. Biträdande rektor Therese Andersson, som nu jobbar 75%, är tillförordnade ställföreträdare och leder samt är ansvarig för skolan tillsammans med ledningsgruppen. Elisabet går att nå via mail.

Julavslutning tider

Åk 6 och 7 samling i basgrupperna kl. 9.00-9.30

Samling i matsalen alla elever åk 6-9 kl.9.30 - ca 10.30. I matsalen är det lite framträdanden.

Åk.6 och 7 slutar efter samlingen i matsalen

Åk.8 och 9 samling i basgrupperna ca 10.30-11.00 och slutar sen.

Skolstart vårterminen 2017

Eleverna börjar skolan igen måndagen den 9 januari kl.9.00 med basgruppssamling för genomgång av hemstudiedagsuppgifter. Därefter följer utvecklingssamtal åk 6-9. Eleverna har hemstudiedagar och på skolan pågår utvecklingssamtal även tisdag och onsdag. Från torsdag 12/1 gäller ordinarie schema.

Nytt frånvarosytem 9/1-2017 via skola24

Den 9 januari kommer vi att övergå till att rapportera frånvaro via skola24. Detta är nytt för oss och vi kommer att behöva lite tid för att förstå hur systemet fungerar fullt ut, men vi ser väldigt positivt på att vi kan erbjuda tjänsten.

För dig som vårdnadshavare innebär det att du aktivt kan följa ditt barns närvaro/frånvaro genom att logga in via websida eller mobilapp. Du kommer också att meddelas via mail eller sms samma dag som en eventuell frånvaro registreras. Det skickas endast ett meddelande per dag men du kan följa ditt barns frånvaro i sin helhet då du loggar in.

Aktivering av konto och mobilapp

På måndag nästa vecka (v.50) kommer alla vårdnadshavare få en aktiveringskod skickad till sig. Följ instruktionerna i mailet. Om du inte får något meddelande innan fredag, vänligen kontakta ditt barns handledare. Manual för mobilapp bifogas veckobrevet. Vår domän som du ombeds att fylla i vid inloggning heter ’kunskapsskolan.skola24.se’.

Anmäla frånvaro via skola24

Från måndag 9 januari (v.2) anmäler du frånvaro via appen eller genom att ringa 0515-86905 och uppge barnets 10-siffriga personnummer innan kl:8.00 varje dag. Sker anmälan senare kommer sjukanmälan registrering på nästkommande dag.

Nedan finns länk till mer information om hela Skola24 systemet:

https://kunskapsskolan.skola24.se/Applications/Core/HelpFiles/Parents.pdf?StartPageLinkPK=226&BaseNodePK=209

Vid frågor eller problem, kontakta i första hand ditt barns handledare så får vi tillsammans försöka hitta lösningar.

Nästa vecka

Det är sista veckan med ordinarie undervisning som också är ph-fri. Vi använder ph-timmen till bokade redovisningar och kompletteringar som eleverna blir kallade till. Ph-matten för åk 9 utgår på tisdagen pga Luciafirande men är som vanligt på onsdagen. Elever som ligger i fas med sin terminsplanering behöver inte komma till ph-timmen nästa vecka. Elever som ska redovisa, ligger efter eller behöver komplettera av olika anledningar kan bli kallade till ph-timmen varje dag tisdag - fredag.

Vi firar lucia tisdagen 13/12 och då börjar alla elever 8.15 med luciafirande i matsalen. Åk 9 och 7 sitter i matsalen och åk 8 i sv-ws och åk 6 i ma-ws. Efter luciafirandet har vi bgs och pass som vanligt. På torsdagen den 15 december har våra lärare betygskonferens, eleverna äter lunch på skolan och slutar kl.14.00. Betygen sätts senast fredag 16/12. Vecka 51 är det utvärderingar, städning, årskursdag och tema måndag och tisdag. På onsdagen är det julavslutning.

Vecka 49 december 2016

Rektorn har ordet

Denna vecka har det varit deadline i att skriva projektprov: engelska i måndags och i onsdags var det för matematik och moderna språk. Vi haft extra projektprovstider för att ge eleverna möjlighet att skriva de prov som de har planerat in tillsammans med sin handledare. I torsdags var det ett bra och konstruktivt elevråd som också var terminens sista. Samma dag åkte åk 7 på eftermiddagen iväg på teatern “Hela familjen” i Skärholmen.

Elisabet är fortsatt sjukskriven då hon den 17/11 var med om en cykelolycka där hon skadade sig, en fraktur i armbågen och en spricka i höftbenet som resulterade i en operation. Elisabet beräknas vara tillbaka i slutet av januari. Biträdande rektor Therese Andersson, som nu jobbar 75%, är tillförordnade ställföreträdare och leder samt är ansvarig för skolan tillsammans med ledningsgruppen. Elisabet går att nå via mail.

 

 

 

Julavslutning tider

Åk 6 och 7 samling i basgrupperna kl. 9.00-9.30

Samling i matsalen alla elever åk 6-9 kl.9.30 - ca 10.30. I matsalen är det lite framträdanden.

Åk.6 och 7 slutar efter samlingen i matsalen

Åk.8 och 9 samling i basgrupperna ca 10.30-11.00 och slutar sen.

Skolstart vårterminen 2017

Eleverna börjar skolan igen måndagen den 9 januari kl.9.00 med basgruppssamling för genomgång av hemstudiedagsuppgifter. Därefter följer utvecklingssamtal åk 6-9. Eleverna har hemstudiedagar och på skolan pågår utvecklingssamtal även tisdag och onsdag. Från torsdag 12/1 gäller ordinarie schema.

Nytt frånvarosytem 9/1-2017 via skola24

Den 9 januari kommer vi att övergå till att rapportera frånvaro via skola24. Detta är nytt för oss och vi kommer att behöva lite tid för att förstå hur systemet fungerar fullt ut, men vi ser väldigt positivt på att vi kan erbjuda tjänsten.

För dig som vårdnadshavare innebär det att du aktivt kan följa ditt barns närvaro/frånvaro genom att logga in via websida eller mobilapp. Du kommer också att meddelas via mail eller sms samma dag som en eventuell frånvaro registreras. Det skickas endast ett meddelande per dag men du kan följa ditt barns frånvaro i sin helhet då du loggar in.

Aktivering av konto och mobilapp

På måndag nästa vecka (v.50) kommer alla vårdnadshavare få en aktiveringskod skickad till sig. Följ instruktionerna i mailet. Om du inte får något meddelande innan fredag, vänligen kontakta ditt barns handledare. Manual för mobilapp bifogas veckobrevet. Vår domän som du ombeds att fylla i vid inloggning heter ’kunskapsskolan.skola24.se’.

Anmäla frånvaro via skola24

Från måndag 9 januari (v.2) anmäler du frånvaro via appen eller genom att ringa 0515-86905 och uppge barnets 10-siffriga personnummer innan kl:8.00 varje dag. Sker anmälan senare kommer sjukanmälan registrering på nästkommande dag.

Nedan finns länk till mer information om hela Skola24 systemet:

https://kunskapsskolan.skola24.se/Applications/Core/HelpFiles/Parents.pdf?StartPageLinkPK=226&BaseNodePK=209

Vid frågor eller problem, kontakta i första hand ditt barns handledare så får vi tillsammans försöka hitta lösningar.

Nästa vecka

Det är sista veckan med ordinarie undervisning som också är ph-fri. Vi använder ph-timmen till bokade redovisningar och kompletteringar som eleverna blir kallade till. Ph-matten för åk 9 utgår på tisdagen pga Luciafirande men är som vanligt på onsdagen. Elever som ligger i fas med sin terminsplanering behöver inte komma till ph-timmen nästa vecka. Elever som ska redovisa, ligger efter eller behöver komplettera av olika anledningar kan bli kallade till ph-timmen varje dag tisdag - fredag.

Vi firar lucia tisdagen 13/12 och då börjar alla elever 8.15 med luciafirande i matsalen. Åk 9 och 7 sitter i matsalen och åk 8 i sv-ws och åk 6 i ma-ws. Efter luciafirandet har vi bgs och pass som vanligt. På torsdagen den 15 december har våra lärare betygskonferens, eleverna äter lunch på skolan och slutar kl.14.00. Betygen sätts senast fredag 16/12. Vecka 51 är det utvärderingar, städning, årskursdag och tema måndag och tisdag. På onsdagen är det julavslutning.

Vecka 51 december 2016

Då har ännu en hösttermin lidit mot sitt slut och vi vill tacka för att vi har fått arbeta tillsammans med era barn. Det är härligt att se dem utvecklas. I veckan så har vi inte haft ordinarie undervisning utan på schemat har det varit utvärderingar av terminen inför utvecklingssamtalet, städning av skåp och årskursaktiviteter. Åk 6 har bland annat bakat chokladbollar, julpysslat och sett på film. Åk 7 besökte Moderna Museet i tisdags, åk 8 har julpysslat och sett på film. Åk 9 har sett dokumentären “Before the Flood” som är kopplad till kursen “Världen 4” och temat hållbar utveckling, under tisdagen hade de basgruppskamp i innebandy. Under skolavslutningen uppträdde skolans luciatåg, medarbetarna sjöng en omgjord version av “Midnatt råder” och vår egna tomte besökte skolgården och önskade alla en god jul.

I förra veckobrevet skrev vi om lite förändringar i medarbetargruppen som sker inför vårterminen. Tobias Nilsson, en av våra lärare i spanska, kommer tillbaka efter sin föräldraledighet, han kommer att vara arbetslagsledare i åk 6 och ny handledare för basgrupp 6:4. Under januari månad kommer vår andra lärare i spanska Laura Christenson gå på föräldraledighet. Vigen, som undervisar i matte för hela åk 9, byter arbetslag till åk 9 och kommer att vara handledare för Lauras basgrupp 9:1. Vår lärare i tyska, Maria Forsell, som har arbetat hos oss sedan hösten 2015, jobbade sin sista dag i måndags och vår nya lärare i tyska heter Sara Hillefors och hon har jobbat inom Kunskapsskolan under 15 år. Vår idrottslärare Jonas Tomth, som skulle ha kommit tillbaka efter sin föräldraledighet har flyttat till Dalarna och slutar därmed hos oss. Detta innebär att Petter fortsätter vara handledare för basgrupp 7:4. Emina och Magnus kommer att dela på handledarrollen för basgrupp 8:2.

Skolstart vårterminen 2017

Eleverna börjar skolan igen måndagen den 9 januari kl.9.00 med basgruppssamling för genomgång av hemstudiedagsuppgifter. Därefter följer utvecklingssamtal åk 6-9. Eleverna har hemstudiedagar och på skolan pågår utvecklingssamtal även tisdag och onsdag. Från torsdag 12/1 gäller ordinarie schema.

För att se elevkalendariet för vårterminen går ni in på vår hemsida: http://www.kunskapsskolan.se/download/18.429aa613158fed43a5d816e9/1481887302574/KalendariumVT2017hemsidan.pdf

Nytt frånvarosytem 9/1-2017 via skola24

Den 9 januari kommer vi att övergå till att rapportera frånvaro via skola24. Detta är nytt för oss och vi kommer att behöva lite tid för att förstå hur systemet fungerar fullt ut, men vi ser väldigt positivt på att vi kan erbjuda tjänsten.

För dig som vårdnadshavare innebär det att du aktivt kan följa ditt barns närvaro/frånvaro genom att logga in via webbsida eller mobilapp. Du kommer också att meddelas via mail eller sms samma dag som en eventuell frånvaro registreras. Det skickas endast ett meddelande per dag men du kan följa ditt barns frånvaro i sin helhet då du loggar in.

Aktivering av konto och mobilapp

Måndagen v.50, fick alla vårdnadshavare en aktiveringskod skickad till sig. Flera föräldrar hade inte fått någon aktiveringskod så vi gjorde ett nytt försök i måndags och nu verkar det som att det har gått fram. Följ instruktionerna i mailet. Om du ändå inte har fått något meddelande, kolla först i din skräppost, finns det inte där så vänligen kontakta ditt barns handledare. Manual för mobilapp bifogas veckobrevet. Vår domän som du ombeds att fylla i vid inloggning heter ’kunskapsskolan.skola24.se’.

Anmäla frånvaro via skola24

Från måndag 9 januari (v.2) anmäler du frånvaro via appen eller genom att ringa 0515-86905 och uppge barnets 10-siffriga personnummer innan kl:8.00 varje dag. Sker anmälan senare kommer sjukanmälan registrering på nästkommande dag.

Nedan finns länk till mer information om hela Skola24 systemet:

https://kunskapsskolan.skola24.se/Applications/Core/HelpFiles/Parents.pdf?StartPageLinkPK=226&BaseNodePK=209

Vid frågor eller problem, kontakta i första hand ditt barns handledare så får vi tillsammans försöka hitta lösningar.

Rektorsbrev november 2016


Vecka 45 november 2016

Rektorn har ordet

Nog blev det vinter när vi växlade över till vintertid, i onsdags blev det mycket mer snö och vinterväder än utlovat, många medarbetare och elever hade svårigheter att ta sig till och från skolan och vår skollunch blev försenad.

Nu har de muntliga nationella proven i åk.6 och 9 startat enligt den planering som gäller och meddelas från respektive årskurs. Det var elevråd på torsdagen och även föräldraråd på kvällen. Det kommer ett protokoll från torsdagens föräldraråd när det är skrivet och justerat.Om man som förälder vill anmäla punkter men inte är representant så skickar man in punkter till följande adress på hemsidan: foraldrarad.frus@edu.kunskapsskolan.se På föräldrarådsmötet tar vi upp frågeställningar som rör skolan i stort som ni föräldrar vill diskutera eller ha svar på, inte frågor som gäller enskilda elever eller lärare. Vill ni diskutera enskild elev eller lärare får ni kontakta rektor eller om det gäller lärare går det bra att vända sig direkt till den läraren.

Fredag 25/11 är det studiedag för eleverna som då är lediga, vi har klustermöte tillsammans med andra kunskapsskolor och får kompetensutveckling.

Nästa vecka

Det är muntliga nationella prov i svenska för årskurs 9 och förutom all undervisning så vi får besökare från Holland på fredag.

Vecka 46 november 2016

Rektorn har ordet

Nu har snödrivorna blivit vattenpölar och det finns nog dem som tycker att det är skönt men jag tyckte att det var roligt att se elever i årskurs 9 som gjorde snögubbe på skolgården förra veckan.

Det har varit muntliga nationella prov i åk. 9 i ämnet svenska den här veckan och vi hade besök av 23 holländare under fredagen.

Fredag 25/11 är det studiedag för eleverna som då är lediga, vi har klustermöte tillsammans med andra kunskapsskolor och får kompetensutveckling. Fredag 9 december är det halv studiedag, eleverna äter lunch på skolan och slutar 12.00. Det är även lite kortare skoldag torsdagen den 15 december då lärarna sätter betygen, eleverna äter lunch på skolan och slutar kl.14.00.

Inför antagningarna till årskurs 6 nästa läsår kommer vi att ha fyra informationsmöten torsdag 24/11, tisdag 29/11, torsdag 19/1 och måndag 30/1 kl.18-20. Det är ett program som startar kl.18 med information om skolan och vårt arbetssätt, rundvandring med elever och möjlighet att ställa frågor. Tipsa gärna vänner och bekanta.

Vi bifogar ett protokoll från förra torsdagens föräldraråd.

Jag är sjukskriven hela vecka 47 men går att nå via mail.

evråd

Nästa vecka

Nationella prov för åk.9 i engelska och för åk.6 i svenska på tisdag, medarbetarna är inbjudna till Kvalitetsutmärkelsen i Stadshuset på tisdag em och då kan vi inte erbjuda att elever sitter kvar och gör skolarbete efter skoltid, något som annars uppmuntras. Det är el

på torsdag och på kvällen har vi årets första informationsmöte inför antagningen till årskurs 6 nästa läsår och det är studiedag och lov för eleverna på fredag.

Vecka 46 november 2016

Rektorn har ordet

Nu har snödrivorna blivit vattenpölar och det finns nog dem som tycker att det är skönt men jag tyckte att det var roligt att se elever i årskurs 9 som gjorde snögubbe på skolgården förra veckan.

Det har varit muntliga nationella prov i åk. 9 i ämnet svenska den här veckan och vi hade besök av 23 holländare under fredagen.

Fredag 25/11 är det studiedag för eleverna som då är lediga, vi har klustermöte tillsammans med andra kunskapsskolor och får kompetensutveckling. Fredag 9 december är det halv studiedag, eleverna äter lunch på skolan och slutar 12.00. Det är även lite kortare skoldag torsdagen den 15 december då lärarna sätter betygen, eleverna äter lunch på skolan och slutar kl.14.00.

Inför antagningarna till årskurs 6 nästa läsår kommer vi att ha fyra informationsmöten torsdag 24/11, tisdag 29/11, torsdag 19/1 och måndag 30/1 kl.18-20. Det är ett program som startar kl.18 med information om skolan och vårt arbetssätt, rundvandring med elever och möjlighet att ställa frågor. Tipsa gärna vänner och bekanta.

Vi bifogar ett protokoll från förra torsdagens föräldraråd.

Jag är sjukskriven hela vecka 47 men går att nå via mail.

Nästa vecka

Nationella prov för åk.9 i engelska och för åk.6 i svenska på tisdag, medarbetarna är inbjudna till Kvalitetsutmärkelsen i Stadshuset på tisdag em och då kan vi inte erbjuda att elever sitter kvar och gör skolarbete efter skoltid, något som annars uppmuntras. Det är elevråd på torsdag och på kvällen har vi årets första informationsmöte inför antagningen till årskurs 6 nästa läsår och det är studiedag och lov för eleverna på fredag.

Rektorsbrev oktober

Vecka 41 oktober 2016

Rektorn har ordet

Nu har halva höstterminen gått och lärarna startar ett arbete med att göra en betygsprognos för att följa upp hur det går för alla elever. Prognosen ska vara klar 6 november och sedan följer handledarna upp med sina elever hur det ser ut i prognosen.

Emma Lind började i måndags, hon har NO i årskurs 8 och matematik i workshop. Sexorna har haft utvecklingssamtal även den här veckan och elevrådet möttes i torsdags och ordföranden visade den sida som eleverna nu kan skicka in frågor och förslag till.

Protokoll från föräldrarådet bifogas.

Nästa vecka

Vår nya studie-och yrkesvägledare Karolin Forssblad börjar på torsdag, niorna besöker gymnasiemässan på torsdag och åttorna åker dit på fredag.

Vecka 42 oktober 2016

Rektorn har ordet

Niorna åkte till Lava på Kulturhuset som hade författarbesök i tisdags, niorna besökte också gymnasiemässan på torsdag em och åttorna på fredagen.

Vår nya studie- och yrkesvägledare Karin Forssblad, började i torsdags och hon följde med niorna till gymnasiemässan i Älvsjö. Hon kommer att arbeta någon/några dagar i veckan för att kunna hjälpa till med gymnasievalet och eleverna kommer att kunna boka in tid hos henne. Ni föräldrar är också välkomna att kontakta henne och boka tid för vägledning inför ert barns gymnasieval. Fr.o.m. nästa vecka bör hon vara tillgänglig i epostsystemet med mail: karin.forssblad@kunskapsskolan.se

 

 

 

Nästa vecka

Sista veckan innan lov och det är elevråd på torsdag. Det är hattdag på fredag och det är ok att klä ut sig men inga masker som täcker ansiktet är tillåtna.

Vecka 43 oktober 2016

Rektorn har ordet

Vilken upplevelse det var i onsdags att få se solen lysa igen, det kändes bra och rätt när det är sommartid. På natten mot söndag går vi över till vintertid, ställer tillbaka klockan en timme och väntar på sommartid igen. Elevrådet hade möte i torsdags och på fredagen hade vi hatt-och utklädningsdag, ett initiativ från elevrådet sedan tidigare och det har blivit till en liten tradition på skolan.

Återigen måste jag påminna om att det finns elever som är mycket allergiska mot alla slags nötter så det råder förbud mot att ta med sig livsmedel som innehåller nötter eller spår av nötter då dessa livsmedel kan orsaka livshotande tillstånd. Många personer är också mycket känsliga för parfymer så vi ber alla att ta hänsyn till detta. Prata med era barn hemma om att visa hänsyn till andra, vi tar upp det här på skolan.

Veckan efter höstlovet startar de muntliga nationella proven i åk.6 och 9 enligt den planering som meddelas från respektive årskurs. Det är också föräldraråd på torsdagen och jag skickar ut kallelse till dem som är representanter. Om man som förälder vill anmäla punkter men inte är representant så skickar man in punkter till följande adress på hemsidan: foraldrarad.frus@edu.kunskapsskolan.se

Nästa vecka

Höstlov och jag önskar alla en härlig vecka!

Rektorn har ordet, september

 

Vecka 36 september 2016
Vilket underbart septemberväder, det är bara höstblommorna och de dignande fruktträden som gör att jag förstår att vi har passerat sommarmånaderna. Nu läser alla årskurser enligt schema, även våra sexor. I onsdags hade ca 30 förstelärare som jobbar inom Kunskapskolan kompetensutveckling hos oss i Fruängen, innehållet för dagen handlade om kollegialt lärande. De pedagogiska utvecklingsområden som våra förstelärare Mattias Petersson, Mattias Hellros och Therese Andersson driver som kompetensutveckling i vår lärargrupp under detta läsår är bland annat IKT (informations och kommunikationsteknik) och användning av moderna verktyg i undervisningen, ett utvecklingsarbete som vi påbörjade förra läsåret. Elevrådet har startat och utsett elever till poster i styrelsen, vi hade brandövning på torsdagen som fungerade bra och det var föräldrainformation för årskurs 6 på torsdagkväll samt gymnasieinformation för årskurs 9 även det på torsdagkväll. Vi avslutade veckan med basgruppsmys.

Katarina Göransson kommer att flytta på sig och slutar efter nästa vecka. Vi söker ersättare och under tiden arbetar Ebba Sidh och Magnus Engström i bild och slöjd.

Ordningsregler för ökad trivsel i Kunskapsskolan Fruängen 2016-2017

På vår skola vill vi att alla ska trivas och att det ska finnas arbetsro. Detta uppnår vi genom att bemöta varandra med respekt, tolerans och genom att ställa upp för varandra.

Alla hjälps åt med att hålla vår skola fin, hel och ren.

  • Ytterkläder förvarar vi i våra skåp tillsammans med våra huvudbonader såsom mössa, keps eller liknande.
  • Föremål som är större än att de kan låsas in i skåpet lämnas utanför skolan.
  • I skolans lokaler går vi, uppträder lugnt och använder ett vårdat språk.
  • Äter och dricker gör vi i matsalen under lunchtid och i caféområdet när caféet har försäljning. Vi äter och dricker endast det som serveras och säljs på skolan (för undantag krävs tillstånd av skolhälsan).
  • På vår skola tar vi av hänsyn till personer med allergier och tar inte med eller äter livsmedel med nötter och jordnötter och vi använder inte starkt parfymerade produkter.
  • I skolan använder vi våra datorer och surfplattor till skolarbete och på ett sätt som inte stör arbetsron och skolarbetet.
  • Rast tar vi i caféet eller på skolgården.
  • Mobiler får användas i verksamheten för skolarbete i åk 6 och 9, men med respekt för andra pratar vi i mobilen i cafeterian eller utomhus. Under prov och gemensamma pass har vi våra mobiltelefoner undanstoppade/i väskan om inte ansvarig lärare ger andra instruktioner.

Vi är vår egen arbetsmiljö!

Vecka 37 september 2016
Sommarvärmen fortsatte även denna vecka, härligt. Niorna åkte på onsdagen på studiebesök till Himmerfjärdsverket i Grödinge, en stor vattenreningsanläggning som tar emot vatten från Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje. Elevrådet hade möte på torsdagen och de tänker starta sitt elevrådscafé nästa vecka. Jag har varit på rektorskonferens tisdag-onsdag med alla rektorer och ledning i Kunskapsskolan och fått information och utbildning.

 

 

Det första föräldrarådsmötet är torsdag 29 september kl.18-19.30. Detta läsår har vi gjort om upplägg och organisation gällande föräldrarådet. Frivilliga föräldrar från varje basgrupp får anmäla sig till rektor senast fredag 23/9. I anmälan skriver man även sitt barns namn och basgruppstillhörighet. Anmälan är bindande på årsbasis. Det är 5 föräldraråd under ett läsår: 29/9,10/11,9/2,30/3,16/5. Rektor kommer att skicka ut en kallelse till de föräldrar som har anmält sig. Om man som förälder vill anmäla punkter men inte är representant så skickar man in punkter till följande adress på hemsidan: foraldrarad.frus@edu.kunskapsskolan.se

På första och sista föräldrarådet går vi bland annat igenom skolans trivselregler. Punkter som kommer att tas upp på föräldrarådet är de som är inskickade fram till 1 vecka innan datum för föräldrarådet. Anledningen till detta är att det ska finnas tid till att förbereda punkterna. En utvald representant i föräldrarådet sammanställer punkterna och skickar ut en dagordning 1 vecka innan föräldrarådet. Dagordningen skickas ut till representanterna, rektor och biträdande rektor. Protokollet får alla föräldrar ta del av, skickas med ett veckobrev i anslutning. På föräldrarådsmötena tar vi upp frågeställningar som rör skolan i stort som ni föräldrar vill diskutera eller ha svar på, inte frågor som gäller enskilda elever eller lärare.

Vecka 38 september 2016
Det fina vädret höll i sig även denna vecka men med lite mer höstkänsla i luften. Tyvärr har 14 av våra sitsar på de fasta sittpallarna runt borden på skolgården vandaliserats under natten till torsdag och skadegörelsen är polisanmäld. Just nu är det inte så många som sitter kring borden så förhoppningsvis hinner laga dem till dess det är varmare igen. I måndags hade vi tre examinatorer här från Stockholms stad angående Kvalitetsutmärkelsen som gjorde ett platsbesök och pratade med medarbetare, biträdande rektor och rektor.

Vi har en ny medarbetare som började i måndags, Emina Jakobsson, och hon ska undervisa i bild. Ebba Sidh kommer att fortsätta vara vikarie under höstterminen och hoppa in där det behövs.

Vecka 39 september 2016
Vi hade två fantastiska dagar och en bedrövlig vädermässigt när det var orientering måndag-onsdag. Enligt idrottslärarna gick allting bra och det var hög närvaro. Li Andersson, blivande lärare, har startat sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss och hon ska vara här i 10 veckor. Elevrådet hade styrelsemöte och elevrådsmöte på torsdagen och samma kväll var det föräldraråd. Nu har föräldrarådet representanter som kommer att delta på alla mötena under läsåret och det kommer ett protokoll från mötet bifogat ett veckobrev. Om man som förälder vill anmäla punkter men inte är representant så skickar man in punkter till följande adress på hemsidan: foraldrarad.frus@edu.kunskapsskolan.se Jag vill påminna om att vi har elever som är allergiska mot nötter och starka parfymer. Vi vill att ni tar upp frågan hemma då det är elever som tar med livsmedel-godis som innehåller nötter och sprayar med parfym på toaletterna.

Ni föräldrar uppmanas att titta efter hårlöss som är mycket vanligt förekommande på förskolor och skolor.

Elisabet Hjelm
Rektor

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.