MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Linda Noaksson, Rektor

Läs mer

Rektorsbrev oktober


Hej!
Nu har skolan varit i gång i ca två månader. Vi har haft en fantastiskt bra läsårsstart och det är lika roligt varje år att träffas efter sommaren och köra igång verksamheten.
De flesta av er har hunnit vara på föräldramöten och även träffat era barns handledare på utvecklingssamtalen. Jag hoppas att samtalen varit givande och att ni känner er delaktiga i era barns skolgång. Jag vill särskilt passa på att hälsa er nya föräldrar välkomna till skolan.

Terminsstarten
Kunskapsskolan har fortsatt att öka i elevantal och det ser vi mycket positivt på. Vi har nu 290 elever på skolan i åk 4-9. I personalen är det nu 26 medarbetare totalt. Skolstarten har varit lugn och skoldagarna är fortsatt lugna. De nya eleverna har fått sina datorer och även utbildning i Google som vi arbetar i.

Fokusområden för skolan det här läsåret
I vår kvalitetsplan, eller verksamhetsplan som det också kan heta, fokuserar vi i år på att arbeta med trygghet och trivsel, studiero på lektionerna, värderinger och värdegrund. På mornarna i basgrupperna kommer grupperna att tillsammans med sin PH att arbeta med samarbetsövningar, värderingar och vår värdegrund. Likabehandlingsplanen är naturligtvis central del i det här. Genom det här arbetet hoppas vi på att tryggheten och trivseln kommer att öka ännu mer på skolan. Vi ligger högt i procent gällande trygghet och trivsel men vi ser gärna att vi ligger ännu högre. Vi arbetar proaktivt i workshop med att få till en bra studiero så att alla lektioner på skolan upplevs som lugna. Vi känner att vi redan har kommit en bra bit på väg men att vi fortfarande kan bli ännu bättre.

Schema
Eleverna i åk 6-9 har också vid skolstart haft inflytande i att lägga sitt eget schema. På WS-passen har eleverna lagt in vilket ämne de ska arbeta med på respektive WS-pass och det ska eleverna fortsätta göra varje vecka på samma pass tills PH och elev tillsammans beslutar annorlunda. Det här har vi gjort dels för eleven ska få inflytande i att lägga sitt eget schema dvs. elevdemokrati dels för att undervisningstiden ska vara garanterad för eleven i varje ämne.

Framtidsförmågor
Kunskapsskolans elever utvecklar kunskaper och förmågor i enlighet med skolans styrdokument. Utöver det här utvecklar våra elever även andra förmågor, som att ta eget ansvar och att prioritera och planera. Det är ett resultat av vår pedagogiska modell. Dessa förmågor kallar vi framtidsförmågor. Vi har sex olika framtidsförmågor: De heter leva digitalt, lära att lära, samarbeta, vara innovativ, visa handlingskraft, agera globalt. Vad varje framtidsförmåga innebär mer exakt kan du läsa om i ditt barns loggbok eller läsa om på kunskapsporten.


Främja närvaro
På Kunskapsskolan beviljar elevens basgruppshandledare ledigt upp till 2 dagar/termin. För resor i samband med familjehögtider eller religiösa högtider kan ledighet beviljas 3-10 dagar. Det finns mer än 15 veckors planerad lovtid på ett år och jag vädjar till er föräldrar att försöka planera eventuella semesterresor under den lovtiden. Vi beviljar ej ledighet under de dagar nationella prov genomförs. Ansökan om ledighet ska göras i god tid på en särskild blankett som tillhandahålls av skolan. Den kan också hämtas på vår hemsida.

Ordningsregler
Våra ordningsregler som bland annat innefattar mobil-, godis- och läskförbud fungerar bra. Tack till er föräldrar som är med och stöttar skolan att upprätthålla de här reglerna!

Fotografering
I slutet av augusti hade vi skolfotografering. Nu ser vi fram emot att se hur fotona blir i år.

Studie- och yrkesvägledning (SYV)
SYV finns på plats måndagar och onsdagar framöver. Kunskapsskolan har även som avsikt att som förra året lägga upp en planering med informationstillfällen för årskurserna 8 och 9 där vår studie-och yrkesvägledare håller i detta. Informationstillfällena kommer att ske under skoltid. Det är även tanken att alla 9:or kommer att få träffa studie-och yrkesvägledaren under 30 minuter för ett personligt samtal. Föräldrarna i åk 9 har fått en inbjudan av PH till ett informationsmöte/föräldramöte på skolan gällande gymnasievalet. Gymnasiemässan hålls på Elmia den 18 oktober. Alla föräldrar är välkomna på eftermiddagen/kvällen tillsammans med sitt barn.

Ny kurator
Vår skolkurator Angelika Hallberg arbetar måndagar-fredagar. Ni kan nå Angelika Hallberg genom hennes mail:
angelika.hallberg@kunskapsskolan.se eller på telefon: 08-510 083 57

Kalendarium
På vår hemsida finns vårt kalendarium. Vi ber er att gå in där och titta så ni är uppdaterade med lovdagar och studiedagar mm.

Skola 24 och sjukanmälan
Vi har nu kört igång med Skola 24, där elevers närvaro och frånvaro dokumenteras. Vid ogiltig frånvaro kommer vårdnadshavare få ett sms med uppgifter om frånvaro. Viktigt att ni meddelar PH om ni byter mobilnummer så att ni fortsatt får sms. Ni ringer till 0515-86905 för sjukanmälan. Ni ringer innan kl. 8. Sjukanmälan görs varje dag om eleven är sjuk en längre tid.

Om ni har frågor är ni som vanligt välkomna att höra av er på telefon 08-510 08 342 eller via mail.

Vänliga hälsningar
Linda Noaksson
Rektor
linda.noaksson@kunskapsskolan.se

Rektorsbrev sommar

Den blomstertid nu kommer...
Nu är det snart sommarlov en välbehövlig vila är i antågande.

Enkäterna
Resultatet från enkäterna har nu arbetats igenom. Genomgående har alla siffror höjts och vi har fått en väldigt bra respons från eleverna. Sammanfattningsvis trivs de och de känner sig trygga. De är mycket nöjda med deras PH och basgrupp och eleverna känner sig sedda och att personalen lyssnar på dem. Sedan finns det alltid utvecklingsområden och det kommer vi i personalen att sitta med och planera in i vår kvalitetsplan/verksamhetsplan inför nästa läsår.

Skolan växer
Antagningarna inför nästa läsår är snart i hamn och det ser fortsatt väldigt positivt ut inför nästa läsår. Till hösten ser vi ut att hamna på dryga 300 elever (310 är full skola). Mycket roligt!

Jag tror att ryktet om oss är gott och att vårt koncept en personligt utformad utbildning är något som tilltalar de allra flesta elever och föräldrar.

Nationella prov
De nationella proven är nu genomförda för åk 6 och 9. Det har gått bra för våra elever och det känns mycket bra för det visar på att vi håller en bra nivå på vår undervisning.

 

Kalendarium
Kalendariet inför nästa läsår kommer att finnas på plats någon dag innan eleverna går på sommarlov. Vänligen gå in på hemsidan.

Besök av Skolinspektionen
Den 19 april kom Skolinspektionen till oss och gjorde en riktad inspektion. Vi fick ett gott betyg och skolinspektionen ser att vi arbetar för att göra en bra kvalitativ skola.

Sommaravslutning
Den 16 juni kl. 12.00–13.00 är det sommaravslutning på Kungsporten. Familjen är varmt välkommen att vara med under avslutningen!

Eleverna börjar och slutar på Kungsporten.

Skolstart i höst
Skolan börjar i vanlig ordning med utvecklingssamtal och de kommer att hållas 16-17 augusti. Du kommer att få en inbjudan från PH om dag och tid. Utvecklinssamtalet ligger under dagtid och du som vårdnadshavare förväntas ta ledigt från arbetet för att delta.

Eleverna börjar skolan den 18 augusti kl. 9.00 och de går till kl. 12.00. Lunch serveras redan första dagen.

Ha en härlig sommar så ses vi i höst!

Vänliga hälsningar
Linda Noaksson
Rektor

Rektorsbrev april

Nu är det en vecka kvar innan ett välbehövligt påsklov.

Enkäterna
Snart får vi resultatet på elevernas och vårdnadshavarnas enkätsvar. Efter att vi analyserat dem bildar de grund för vår kvalitetsredovisning. När den är klar ser vi vilka förbättringsområden vi ska ägna oss åt kommande år och som vi sedan för in i verksamhetsplanen/kvalitetsplanen. I år har vi haft en bra elevsvarsfrekvens på hela 96 %, en ökning på 10 % från förra året. Mycket roligt! Det ger ett bra underlag att arbeta med inför nästa läsår. Svarsfrekvensen från vårdnadshavarna också ökat från 48 % till 58 %. Mycket roligt att den också har ökat.

Betygsprognoser
Vi kommer snart att börja titta på prognoserna för elevernas vår- och slutbetyg. Kanske eleverna kommer hem och säger att vi tjatar på dem att de ska göra sina redovisningar och/eller lämna in uppgifter. En godkänd redovisning och/eller uppgift kan göra skillnad på ett betygssteg. Det skulle vara synd om de skulle missa att få ett högre betyg om det är möjligt.

Skolan växer
Antagningarna inför nästa läsår är i full gång och just nu ser det väldigt positivt ut inför nästa läsår. Idag har vi 225 elever på skolan (skolan är full vid 310 elever) och till hösten ser vi ut att hamna på 280-290 elever. Mycket roligt!

Jag tror att ryktet om oss är gott och att vårt koncept en personligt utformad utbildning är något som tilltalar de allra flesta elever och föräldrar.

Nationella prov
Flera av de nationella proven är nu genomförda för åk 6 och 9. Men det återstår fortfarande några att göra för åk 6 och 9. Det är viktigt att n.

 

eleverna gör proven och det innebär att skolan inte beviljar ledighet de dagar när nationella prov ska genomföras.

Välkomstmöte
Den 15 maj har vi välkomstmöte för nya elever som ska börja till hösten. Då är både nya elever och föräldrar välkomna till skolan.

Simning
Att kunna simma ingår som ett kunskapskrav i läroplanen. För att kunna få minst betyget E i idrott måste eleverna har uppnått godkänt på det som står under kraven för simning och därför är det mycket viktigt att eleverna deltar på simundervisningen. De flesta elever har nu varit på Rosenlundsbadet och simmat. Överlag är simkunnigheten god bland eleverna. Att kunna simma kan också vara en billig livförsäkring om man ofrivilligt skulle hamna i djupt vatte

Kalendarium
Vänligen gå in på hemsidan för att se de dagar eleverna går i skolan och de dagar eleverna är lediga.
www.kunskapsskolan.se/jonkoping

Besök av Skolinspektionen
Den 19 april kommer Skolinspektionen till oss. Kunskapsskolan Jönköping är en av de skolor som kommer att inspekteras. Även andra kommunala och fristående skolor kommer att få samma typ av inspektion. Vi på Kunskapsskolan Jönköping ser det här som något positivt eftersom vi kommer att få se vad vi gör bra och vad vi behöver bli bättre på. Kvalitetssäkring i form av en inspektion är aldrig fel.

Teater för åk 6-8
Den 25 april kl. 13.00 kommer alla i åk 6-8 att gå på teater i Huskvarna. Alla PH kommer också att följa med på föreställningen. Det ska bli spännande att se föreställningen då vi har en elev från skolan som medverkar i föreställningen.

Vänliga hälsningar
Linda Noaksson
Rektor

Rektorsbrev februari

Vårterminen är i fullgång och sportlovet är redan här. Den här terminen brukar flyga fram och det är mycket som ska hinnas med innan eleverna får gå hem på sommarlov.

Nationella prov
Under februari och mars månad kommer de första nationella proven för den här terminen, att äga rum för årskurs 6 och årskurs 9. De första proven kommer att vara i ämnet svenska och de kommer att bestå av en läsförståelsedel och en skrivdel. Vi kommer inte bevilja några ledigheter på dagar då en elev har nationellt prov.

Gymnasievalet
Åk 9 är i full gång med sitt gymnasieval. Vill skicka med en påminnelse om att inte glömma att göra valet till gymnasiet och att det görs via webben. Har ni några frågor angående gymnasievalet och vad som händer framöver så kan ni vända er till vår studie- och yrkesvägledare Ann Kello. Enklaste sättet att nå henne är via mailen, syv.jonkoping@kunskapsskolan.se

Trygghet och trivsel
Personal tillsammans med eleverna arbetar vidare med trygghet och trivsel. På BG arbetar eleverna tillsammans med läraren med värderingar, trygghet och trivsel men även med studiero. Det här för att bygga en bra grund att stå på. Arbetet följs upp med enkäter i varje BG för att läraren på så sätt ska se att det ger resultat och att arbetet utvecklas i rätt riktning för att så sätt nå bästa resultat. Vår ambition är att alla elever ska känna sig trygga och må bra här på skolan. Genom elevernas välmående kommer även studieresultaten.

 

Öppet hus
I januari månad hade vi Öppet Hus och det var verkligen en lyckad dag. Många besökare och eleverna som var här och hjälpte till skötte det galant. Eftersom den här dagen mottogs så positivt så är det här något vi kommer att fortsätta med framöver.

Idrottsdag
Vi hade vår första idrottsdag för året där åk 4-5 åkte skridskor och åk 6-9 var och badade. En rolig dag för alla involverade. Nästa idrottsdag är den 16 maj och då kommer vi ha en heldag med friidrott på Råslätts IP. Återkommer med mer detaljerad information när det närmar sig.

Antagning inför nästa läsår
Nu är antagningen för nya elever som ska börja hos nästa läsår i full gång. Det ser bra ut och vi ser ut att öka i elevantal till nästa läsår. Det ser vi som ett kvitto på att skolan arbetar rätt och att skolan utvecklas åt rätt håll. Vi har ytterligare två inbokade informationsmöten för de som funderar på att börja hos oss nästa läsår, 28 mars och 29 maj. Båda mötena är mellan kl. 18-20.

Hemsida och EDS
Jag vill påminna er om att besöka vår hemsida och se vad som finns där. Det finns mycket information och annat matnyttigt.

Vill även trycka på att ni går in på EDS med jämna mellanrum och se över ert barns studier. Ni använder barnets inloggningsuppgifter för att komma in, vilket ni som vårdnadshavare har rätt att ta del av. Vid frågor gällande barnets studier vänder ni er i vanlig ordning till PH.

Med vänlig hälsning,
Linda Noaksson
Rektor
Kunskapsskolan Jönköping
Epost: Linda.noaksson@adm.kunskapsskolan.se

Rektorsbrev september

5 september 2016

Terminsarbetet är i full gång. Vi har haft en lugn och bra skolstart. En del har hänt sedan terminsstarten och en del kommer att hända framöver.

Terminsstarten
Kunskapsskolan har fortsatt att öka i elevantal och det ser vi mycket positivt på. Vi har nu 220 elever på skolan i åk 4-9. I personalen är det nu 20 medarbetare totalt. Skolstarten har varit lugn och skoldagarna är fortsatt lugna. De nya eleverna har fått sina datorer och även utbildning i Google som vi arbetar i. Vi har även flyttat på skåpen på undervåningen och spritt ut dem över skolan. Vi har haft flera syften med det här. Eleverna har efterfrågat ett uppehållsrum och genom att flytta på skåpen har vi fått ett utrymme för just det ändamålet så nu har eleverna en plats att sitta på under rasterna. Elevdemokrati när den är som bäst. Sedan var det också för att arbeta med tryggheten och genom att flytta skåpen försvann ytor som kändes otrygga.

Fokusområden för skolan det här läsåret
I vår kvalitetsplan, eller verksamhetsplan som det också kan heta, fokuserar vi i år på att arbeta med trygghet och trivsel, lugn och ro på lektionerna, värderinger och värdegrund. På mornarna i basgrupperna kommer grupperna att tillsammans med sin PH att arbeta med samarbetsövningar, värderingar och vår värdegrund. Likabehandlingsplanen är naturligtvis central del i det här. Genom det här arbetet hoppas vi på att tryggheten och trivseln kommer att öka ännu mer på skolan. Vi ligger högt i procent gällande trygghet och trivsel men vi ser gärna att vi ligger ännu högre. Basgrupperna kommer att få arbeta fram vad de anser är lugn och ro, vad som är trygghet och trivsel på skolan och sedan tar elevrådsreprepresentanten från varje BG med sig det här till elevrådet som ska ta fram riktlinjer för vad skolans syn är på de här begreppen. Det här gör vi för att vi ska ha samma syn för vad begreppen innebär och för att vi ska arbeta mot samma mål.

Eleverna i åk 6-9 har också vid skolstart haft inflytande i att lägga sitt eget schema. På WS-passen har eleverna lagt in vilket ämne de ska arbeta med och det ska de fortsätta göra varje vecka på samma pass tills PH och elev tillsammans beslutar annorlunda. Det här har vi gjort dels för eleven ska få inflytande i att lägga sitt eget schema dvs. elevdemokrati dels för att undervisningstiden ska vara garanterad för eleven i varje ämne.

Ny personal
Nazanin Gol Mohammadi är ny SO-lärare på skolan och har SO i åk 8 och 9. Hon är utbildad lärare i SO och Ma. Nazanin är basgruppshandledare för 7.2. Nazanin arbetade tidigare på Plusgymnasiet

Mirza Basic är ny lärare i idrott för åk 4, 5 och 9. Mirza är även matematiklärare och undervisar åk 9 i matematik. Mirza är utbildad lärare i matematik och idrott. Han utbildar sig även till lärare i svenska som andraspråk. Mirza arbetade tidigare på Bäckadalsgymnasiet. Mirza är basgruppshandledare för 7.3.

Stina Geijer är ny lärare i tyska och engelska. Hon undervisar åk 6-9 i tyska och åk 8-9 i engelska. Stina är utbildad lärare i tyska, engelska och SO. Stina har tidigare arbetat med Ung företagsamhet och har arbetat som lärare på Naturbruksgymnasiet och Plusgymnasiet. Stina är basgruppshandledare för 8.4.

Vi har en ny lärare i Ma för åk 7 och 8 som heter Rebwar Shakir. Han håller på att utbilda sig till lärare i svenska som andraspråk, engelska och även matematik. Rebwar vikarierade här hos oss i våras så eleverna känner honom sedan tidigare. Rebwar är basgruppshandledare för 8.2. Rebwar är också vår nya IT-ansvarige på skolan.

Vi har två vikarier i svenska dels för åk 6 och 7 dels för åk 8 och 9. Rand Ishac är vikarie för Irene Kumlin som fortfarande är sjukskriven. Rand är till jul utbildad lärare i svenska, engelska, matematik och NO. Emma Dahlqvist är vikarie för Maribel Sagefalk som är föräldraledig. Emma är också snart utbildad lärare i engelska. Emma är basgruppshandledare för 7.3 men hjälper även till som PH i basgrupp 8.3. Båda tjejerna har varit inne under våren och vikarierat hos oss så många av våra elever känner dem sedan tidigare.

Annsofie Johansson har anställts som elevassistent på skolan. Hon har tidigare arbetat som behandlingsassistent med personer som lider av mental ohälsa.

 

Föräldramöte/Föräldraveckor
Som vanligt kommer vi att ha föräldramöten framöver. Hoppas på fortsatt bra uppslutning vid de här sammankomsterna. Det är alltid roligt när föräldrar engagerar sig i skolans arbete. Inbjudan till föräldramöte kommer från PH.

Främja närvaro
På Kunskapsskolan beviljar elevens basgruppshandledare ledigt upp till 2 dagar/läsår.

För resor i samband med familjehögtider eller religiösa högtider kan ledighet beviljas 3-10 dagar. Det finns mer än 15 veckors planerad lovtid på ett år och jag vädjar till er föräldrar att försöka planera eventuella semesterresor under den lovtiden.

Även om eleven är ledig ska det göras en plan för hur eleven ska ta igen den förlorade skoltiden.

Ansökan om ledighet ska göras i god tid på en särskild blankett som tillhandahålls av skolan. Den kan också hämtas på vår hemsida.

Ordningsregler
Våra ordningsregler som bland annat innefattar mobil-, godis- och läskförbud fungerar bra. Tack till er föräldrar som är med och stöttar skolan att upprätthålla de här reglerna!

Fotografering
I slutet av augusti hade vi skolfotografering. Nu ser vi fram emot att se hur fotona blir i år.

Studie- och yrkesvägledning (SYV)
Vår avsikt är att som förra året ha en SYV, studie och yrkesvägledare, här på skolan under en tidsbestämd period. Vi återkommer om när SYV:aren finns på plats.

Kunskapsskolan har även som avsikt att som förra året lägga upp en planering med informationstillfällen för årskurserna 8 och 9 där vår studie-och yrkesvägledare håller i detta. Informationstillfällena kommer att ske under skoltid. Det är även tanken att alla 9:or kommer att få träffa studie-och yrkesvägledaren under 30 minuter för ett personligt samtal. Vår avsikt är även att bjuda in föräldrarna för årskurs 9-elever till ett informationsmöte. Återkommer om datum.

Ny skolsköterska och kurator
Skolpool har sedan tidigare allt medicinskt ansvar på vår skola och vi har en ny skolsköterska som heter Anna Magnusson Molin. Hon arbetar onsdagar kl. 12-17 och torsdagar 8-14.

Ni kan nå henne genom hennes mail: skolskoterska.jonkoping@kunskapsskolan.se eller på telefon: 08-510 083 56

Vår skolkurator Sara Magnusson arbetar måndag, torsdag kl. 8-13 och tisdagar, onsdaga kl 11.30–16.30

Ni kan nå Sara Magnusson genom hennes mail: sara.magnusson@adm.kunskapsskolan.se eller på telefon: 08-510 083 57

Kalendarium
På vår hemsida www.kunskapsskolan.se/jonkoping finns vårt kalendarium. Vi ber er att gå in där och titta så ni är uppdaterade med lovdagar och studiedagar mm.

Skola 24 och Sjukanmälan
Vi har nu kört igång med Skola 24, där elevers närvaro och frånvaro dokumenteras. Vid ogiltig frånvaro kommer vårdnadshavare få ett sms med uppgifter om frånvaro. Viktigt att ni meddelar PH om ni byter mobilnummer så att ni fortsatt får sms.

Ni ringer till 0515-86905 för sjukanmälan. Ni ringer innan kl. 8. Sjukanmälan görs varje dag om eleven är sjuk en längre tid.

Om ni har frågor är ni som vanligt välkomna att höra av er på telefon 08-510 08 342 eller via mail.

Vänliga hälsningar

Linda Noaksson
Rektor
linda.noaksson@adm.kunskapsskolan.se

Rektorsbrev Mars

Nu har vi snart passerat halva terminen och påsklovet börjar närma sig. Veckorna har gått snabbt och våra elever i åk 6 har redan hunnit ha nationella prov i svenska, medan åk 9 snart ska ha sina första nationella prov (också i svenska) nu i mars. Därefter kommer våren att bestå av ett flertal nationella prov för årskurs 6 och 9. Mer information om tider och datum för detta hittar ni på Skolverkets hemsida.

Elevresurs

Från och med v.12 kommer Emma Jonsson som läser assistentprogrammet att finnas som en extra resurs på skolan eftersom hon har praktik i sin utbildning. Hon är inne på sin sista termin och vill därefter arbeta som elevassistent på en skola. Hon kommer att finnas på skolan v12-15.

Sjukskrivningar

Vi har två medarbetare som kommer att vara sjukskrivna i 4 veckor, från och med v.11, Ida Gustafsson och Irene Kumlin. Vikarier har ordnats för dessa veckor och undervisningen kommer att fortgå som vanligt förutom att slöjden skjuts fram tills Ida kommer tillbaka.

Elev- och föräldraenkät

Varje år genomför vi enkätundersökningar bland våra elever, föräldrar och personal. Detta gör vi för att vi vill veta vad ni tycker för att kunna använda detta när vi utvärderar året som gått och planerar för nästa läsår.Vi får även information om vad som är bra på skolan och vad som behöver förbättras. Vi är därför mycket tacksamma om ni föräldrar vill ta er tid och fylla i enkäten. Eleverna kommer att svara på enkätfrågorna på basgruppssamlingen på skolan. Elevenkäten och föräldraenkäten är öppen mellan 9/3 – 23/3.

Nyanlända

Kunskapsskolan i Sverige AB har som mål att ta emot nyanlända elever på alla skolor som vi har. Kunskapsskolan i Jönköping vill gärna bidra med att underlätta skolplaceringen för ett antal nyanlända. Jag har kontaktat kommunens integrationssamordnare för att ta reda på hur behovet ser ut i Jönköping och han kommer att kontakta oss om det blir aktuellt med att ett antal nyanlända börjar på vår skola i höst.

Informationskvällar

Vi kommer att ha två informationskvällar i vår för de barn och föräldrar som är intresserade av att börja hos oss i höst. Vi har t.ex. fått fler ansökningar i år till åk 4-5 och detta är vi väldigt glada för. Informationskvällarna äger rum 12 april och 2 juni klockan 18-20 på skolan.

Sommaravslutning

Skolans sommaravslutning kommer att äga rum torsdagen den 9 juni klockan 14.00-15.00 på Kungsporten. Vårdnadshavare är välkomna.

Med vänlig hälsning,

Lejla Medjedovic Selimovic

Tillförordnad rektor

lejla.selimovic@kunskapsskolan.se

Rektorsbrev Januari

Ett nytt år har börjat och vi har nu invigt en ny termin här på Kunskapsskolan i Jönköping. Under denna termin kommer jag att arbeta som tillförordnad rektor under Linda Noakssons föräldraledighet. I slutet på förra terminen bjöds det på intensiva veckor fulla av prov och redovisningar för eleverna samt betygsättning för lärarna. Utvecklingssamtalen har ägt rum vecka 1 och eleverna har kunnat sätta upp nya mål att sträva efter för denna termin. Ett föräldramöte kommer att äga rum lite längre in på terminen samt ett möte med föräldragruppen.

Höstterminens betygsresultat visar bl.a. att det är ungefär 90 % av våra elever som just nu har gymnasiebehörighet och detta gäller även våra årskurs 9:or, vilket är positivt. Vi tänker göra vad vi kan för att alla elever ska lyckas och detta kommer vi bl.a. göra genom att utöka vår läxstuga och mattestuga på måndag till torsdag med behörig personal.

Gymnasievalet

Under januari och februari månad kommer bl.a. gymnasievalet att äga rum för årskurs 9. Ansökningswebben på www.jonkoping.se kommer att öppna 11 januari och stängs 12 februari vid midnatt. Eleverna kan ändra sina val fram till sista ansökningsdatum, dvs. 12 februari. Handledning för ansökan till gymnasieskolan finns på https://intag.skola.jonkoping.se/inloggning2.asp där eleverna kan beställa inloggningsuppgifter. SYV handledde och hade personliga samtal med åk 9 och hon hade även genomgång i grupp och föräldrainformation förra terminen. Vecka 2 kommer hon att ha gemensam genomgång med alla elever i årskurs 9 och visa hur ansökan till gymnasiet går till.

Nationella prov

Under februari och mars månad kommer de första nationella proven för denna termin, att äga rum för årskurs 6 och årskurs 9. De första proven kommer att vara i ämnet svenska och de kommer att bestå av en läsförståelsedel och en skrivdel. Vi kommer inte bevilja några ledigheter på dagar då en elev har nationellt prov.

Personalförändringar

I slutet på februari kommer Maribel Sagefalk att gå på föräldrarledighet och vi har redan anställt Nadia Wassab som är behörig lärare i spanska och franska och hon kommer att undervisa i dessa ämnen. Vi kommer även att anställa en engelsklärare på 50%.

Sjukanmälan

För att göra en sjukanmälan, ringer ni till 08-510 083 40. Ring innan klockan 8.00 och lämna ett meddelande om ingen svarar. Det är viktigt att ni gör en sjukanmälan varje dag om eleven är sjuk mer än en dag.

Vid andra frågor är ni välkomna att höra av er på telefon 08-510 08 34 eller via mejl.

Med vänlig hälsning,

Lejla Medjedovic Selimovic, Tillförordnad rektor

lejla.selimovic@kunskapsskolan.se

Rektorsbrev december 2015

Nu är höstterminen äntligen till ända och både personal och elever kan se fram emot ett efterlängtat jullov. De sista veckorna fram till jul har varit intensiva och fulla av redovisningar och prov för eleverna och rättning och betygssättning för lärarna. Ni har gjort ett fantastiskt jobb! När ni kommer tillbaks efter julledigheten har vi en del förändringar att se fram emot, dock inte riktigt lika radikala som rektorstalet lät påskina på julavslutningen…

Vi har en del nyheter på personalfronten. I spanska och franska har vi en ny lärare som heter Nadia Wassab, hon har jobbat som modersmålslärare i franska i kommunen men väljer nu att enbart jobba hos oss. Liselott Schneider kommer att jobba som lärare i tyska fram till sommaren. I 7:2 kommer Caroline Kjällqvist att vara basgruppslärare och ph-lärare istället för Valeska Blomberg som slutar hos oss och istället ska öppna hunddagis! Lycka till! Vi har också en ny skolsköterska från och med vårterminen, Anna Persdotter, hon kommer att jobba en och en halv dag i veckan, på onsdagar och torsdagar.

Sara Svensson som varit hos oss under ett år som skolsköterska ska vidare mot Ljud- och Bildskolan. Sakina Ramic kommer att undervisa i svenska och SVA i år 7-9 och blir även basgruppslärare och ph-lärare i 9:2. Niclas Zwettler som under hösten undervisat i svenska kommer fortsätta att plugga vidare till lärare på högskolan. Sist men inte minst har vi en ny person på rektorsstolen, nämligen Lejla Selimovic, välkommen! Lejla kommer att vikariera för Linda Noaksson som fortsätter att vara föräldraledig.

Jag vill passa på att tacka för min korta tid som rektor där jag hoppat in i väntan på rektorsvikarie. Det har varit både spännande och lärorikt att få se verksamheten från ett annat perspektiv. Under januari och februari kommer jag att åter att jobba som lärare innan det även är dags för mig att vara hemma på föräldraledighet.

God Jul och Gott Nytt År/ Maribel Sagefalk

Rektorsbrev oktober

29 september 2015

Terminsarbetet är i full gång och det är inte lång tid kvar till höstlovet. Vi har haft en lugn och bra skolstart. En del har hänt sedan terminsstarten och en del kommer att hända framöver.

Terminsstarten
Kunskapsskolan har fortsatt att öka i elevantal och det ser vi mycket positivt på. Vi har nu 200 elever på skolan i åk 4-9. I personalen är det nu 20 medarbetare totalt. Skolstarten har varit lugn och skoldagarna är fortsatt lugna.

Alla basgrupper har under en dag varit på Dumme Mosse, vilket har varit uppskattat både från elever och också personal. Vi har även haft en idrottsdag med eleverna och det flöt på bra. Dock hade vår planering för aktiviteter och packlista för de olika aktivisterna kunnat komma ut tidigare till föräldrarna. Detta tar vi med oss och förbättrar till nästa gång.

Ny personal
Vi har en ny lärare i No för åk 7 och 8 som heter Linda Sandahl. Hon är utbildad Ma- och NO-lärare. Linda är basgruppshandledare för 7.1.
Mårten Olsson är ny Ma-lärare på skolan och har matematik i åk 7 och 9. Han är utbildad Ma- och NO-lärare. Mårten är basgruppshandledare för 7.2.
Alen Osmic är ny lärare i idrott för åk 7-9. Alen är utbildad idrotts- och SO-lärare. Han är basgruppshandledare för 7.1.
Vi har en vikarie i svenska för åk 7-9 som heter Niclas Zwettler. Han kommer att finnas på plats fram till jullovet. Han är basgruppshandledare för 9.2.

Nya elever
Efter höstlovet kommer det ytterligare några nya elever till Kunskapsskolan. Det är vi glada för och allt fler verka känna till vårt unika arbetssätt ”En personligt utformad utbildning”.

Föräldramöte/Föräldraveckor
Som vanligt har vi haft föräldramöten. I några basgrupper har det varit mangrann uppslutning av föräldrar. Det är alltid roligt när föräldrar engagerar sig i skolans arbete. Vi har även fått några nya ansikten i föräldrarådet, vilket är mycket kul. De som inte har haft föräldramöten kommer att ha det inom den närmaste tiden och då kommer även föräldrautbildning att hållas.

Främja närvaro
På Kunskapsskolan beviljar elevens basgruppshandledare ledigt upp till 2 dagar/läsår.
För resor i samband med familjehögtider eller religiösa högtider kan ledighet beviljas 3-10 dagar. Det finns mer än 15 veckors planerad lovtid på ett år och jag vädjar till er föräldrar att försöka planera eventuella semesterresor under den lovtiden.
Även om eleven är ledig ska det göras en plan för hur eleven ska ta igen den förlorade skoltiden.
Ansökan om ledighet ska göras i god tid på en särskild blankett som tillhandahålls av skolan. Den kan också hämtas på vår hemsida här.

Ordningsregler
Våra ordningsregler som bland annat innefattar mobil-, godis- och läskförbud fungerar bra. Tack till er föräldrar som är med och stöttar skolan att upprätthålla de här reglerna!

Fotografering
I början av september hade vi skolfotografering. Nu ser vi fram emot att se hur fotona blir i år.

Studie- och yrkesvägledning (SYV)
Det 13 oktober är det gymnasiemässa på Elmia. Då åker årskurs 9 till Elmia mellan kl. 11-12 för att kunna orientera sig om vilka program de olika gymnasierna erbjuder.

På kvällen den 13 oktober kan ni föräldrar tillsammans med era barn i åk 8-9 åka till gymnasiemässan på Elmia. Den håller på mellan kl. 16-19.
Vår avsikt är att som förra året ha en SYV, studie och yrkesvägledare, här på skolan under en tidsbestämd period. Vi återkommer om när SYV:aren finns på plats.

Kunskapsskolan har även som avsikt att som förra året lägga upp en planering med informationstillfällen för årskurserna 8 och 9 där vår studie-och yrkesvägledare håller i detta. Informationstillfällena kommer att ske under skoltid. Det är även tanken att alla 9:or kommer att få träffa studie-och yrkesvägledaren under 30 minuter för ett personligt samtal. Vår avsikt är även att bjuda in föräldrarna för årskurs 9-elever till ett informationsmöte. Återkommer om datum.

Gamleby
Från och med det här läsåret, 2015/2016, åker vi inte längre till Gamleby utan slöjden sker numera på skolan.

Ny skolsköterska och kurator
Skolpool har tagit över allt medicinskt ansvar på vår skola och sedan i höstas har vi en ny skolsköterska som heter Sara Svensson. Hon arbetar onsdagar och torsdagar mellan
8.00-16.30. Ni kan nå Sara Svensson genom hennes mail:
skolskoterska.jonkoping@kunskapsskolan.se

Vi har kvar vår skolläkare, Jenny Lorefors.
Vi har även en ny skolkurator som heter Sara Magnusson. Hon arbetar alla dagar mellan
kl. 8.30-12.30. Ni kan nå Sara Magnusson genom hennes mail:  sara.magnusson@adm.kunskapsskolan.se

Kalendarium
På vår hemsida www.kunskapsskolan.se/jonkoping finns vårt kalendarium. Vi ber er att gå in där och titta så ni är uppdaterade med lovdagar och studiedagar mm.

Sjukanmälan
Ni ringer till 08-510 083 40. Ni ringer innan kl. 8 och svarar ingen så lämnar ni ett meddelande på telefonen. Sjukanmälan görs varje dag om eleven är sjuk en längre tid.

Om ni har frågor är ni som vanligt välkomna att höra av er på telefon 08-510 08 342 eller via mail.

Vänliga hälsningar
Linda Noaksson
Rektor
linda.noaksson@adm.kunskapsskolan.se

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.