MENY
Välj Skola

För elever

Sjukanmälan

All frånvaro anmäls direkt till Skola24
Webbsida: kunskapsskolan.skola24.se
Tel: 0515 - 86905
Det går också bra att ladda ner appen Skola24
Anmäl före klockan 8.00 på morgonen.

Länk: Så här går du till väga när du sjukanmäler ditt barn

Länk: Så här använder du appen Skola24


Ledighetsansökan

Ladda ned som pdf: Ledighetsansökan

Likabehandlingsplan

Ladda ned som pdf: Likabehandlingsplan

Matsedel

Aktuell matsedel finns på följande länk.

Drogpolicy

Från 2006 har samtliga skolor i Nacka kommun arbetat fram egna drogpolicy. Kunskapsskolan Nackas är framtagen i samråd med medarbetare, elevråd och föräldraråd.

Ladda ned som pdf: Drogpolicy

Ordningsregler

För elever i Kunskapsskolan gäller följande ordningsregler:

Förutom att tillämpa allmänt och sunt förnuft i samspelet med andra människor förväntas Du
- att följa dina tider och arbeta med skolarbetet i rätt ämneskorridor
- att respektera och hjälpa andra
- att använda ett vårdat språk
- att inte skojbråka
- att lämna ytterkläder och huvudbonader (kepsar, mössor, luvor etc.) i skåp då vi inte har dessa på oss inomhus.
- att inte lämna skolans område under skoltid (Om du behöver göra det meddelar du din handledare innan)
- att ha rast endast utomhus, i cafeterian, eller i glasgången  
- att ha mobiltelefonen i tyst läge och helt avstängd under gemensamma pass
- att tala i telefon och skicka sms endast vid cafeterian eller entrén
- att inte ta med eller äta godis, glass, chips, nötter, kakor, läsk etc. in i skolan.
- att äta mat endast i matsalen
- att inta frukt, mackor och dryck endast i cafeterian eller matsal

Elevråd

Varje basgrupp har en representant i elevrådet. Basgruppen har basråd en gång i månaden där de diskuterar punkter som elevrådet tagit fram men även frågor de själva vill lyfta. Elevrådet träffas därefter och varje representant tar då upp de punkter som basgruppen fört fram. Rektor och/eller biträdande rektor är alltid med på elevrådet men elevrådet leds av en elevordförande från år 9. Elevrådet träffas en gång per månad.
Elevrådet diskuterar både små och stora frågor och fungerar också som ett bollplank för rektor i frågor kring skolan. Elevrådet har det senaste året fokuserat på:

• Matprojekt
• Inomhusmiljön
• Rastmaterial
• Operation dagsverke

Aktivt arbete för att motverka mobbning

Med mobbning menar vi situationer när en eller flera elever upprepade gånger under en tid utsätter en annan person för negativa handlingar. Det är också mobbning när parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt.

Vårt mål är att mobbning inte ska förekomma på skolan och det är allas ansvar att aktivt motverka mobbning.

Kunskapsskolans organisation där lärarna finns bland eleverna under hela skoldagen minskar risken för mobbning på ett effektivt sätt.

Om mobbning skulle förekomma, finns ett särskilt handlingsprogram som skolan följer. Där ingår bland annat att föräldrar alltid kontaktas. Har du frågor kring detta, kontakta rektor eller skolkuratorn.

För att förebygga mobbning på vår skola i Nacka har vi bestämt att:
Det åligger alla medarbetare ett särskilt ansvar att vara uppmärksam på alla former av mobbning, våldsbenägenhet, främlings­fientlighet, rasistiska tendenser, vandalism, sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling av människor.

Alla medarbetare på skolan har ett ansvar för att de gemensamt upprättade skolreglerna efterföljs.

Varje elev på skolan har ett stort eget ansvar för såväl sina studier som för det sociala livet och miljön.

Under de regelbundna handledarsamtalen får lärare och elever möjlighet att lära känna varandra på ett förtroendefullt sätt vilket ger eleverna ökad trygghet.

Alla vuxna ute i verksamheten skall vara ett stöd för alla elever.

Arbetslagen uppdateras regelbundet av elevvårdsteamet om mobbning förekommer.
Under basgruppsamlingarna diskuteras moraliska och etiska frågor.

Demokratins värdegrundsfrågor behandlas regelbundet i de återkommande Trådkurserna och i nyhetsbearbetningen.

I de så kallade "Jagkurserna" arbetar eleverna med sin personliga utveckling vad gäller t ex relationer, ställningstaganden i olika frågor etc.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.