Kunskapsskolan Norrköping

Vår skola ligger påKnäppingsborgsgatan 2 i Norrköpings anrika industrikvarter intill Swartzens valv. Vi har fått förmånen att skapa en modern skola på klassisk industrimark och resultatet gör oss stolta. Skolans entré lyser blå och leder dig in i vår skolas hjärtpunkt. Vårt café är för många en favoritplats där man kan träffa sin handledare, ta en fika med en kompis eller ägna sig åt någon av våra rastaktiviteter som vår skolvärdinna erbjuder.

Genom hela vårt hus löper en tanke - var och en ska bli sedd. Därför har vi valt att arbeta med glasade väggar som släpper igenom solens ljus. Färger lockar till nyfikenhet och lust. Moderna, funktionella möbler står som kontrast mot det gamla industrihusets gjutjärnspelare som lyfter taket högt, högt över våra huvuden.

Alla människor är olika och lär på olika sätt. Därför vill vi ge varje elev en personligt utformad utbildning. Vår skola är en arbetsplats för elever som vill arbeta med tydliga mål och få en bra förberedelse för sina gymnasiestudier.

Våren 2014 gick våra 9:or ut med ett genomsnittligt meritvärde på 231,1 poäng. Andel gymnasiebehöriga var 100%.

Mer om vårt arbetssätt

För ytterligare information, kontakta

Rektor
Markus Brunfelt
073-317 34 58
08-506 911 42

Snabbfakta

  • Kunskapsskolan är öppen för alla elever och helt avgiftsfri.
  • Kunskapsskolan Norrköping omfattar skolår 6-9.
  • Kunskapsskolan Norrköping har plats för 460 elever.
  • Antagning sker utifrån ködatum. Syskonförtur tillämpas

Ludvig, år 8, Norrköping
Vad är det bästa med Kunskapsskolan?

Informationskväll för nya 6:or som tackat ja


21/5 kl 18.00

Januari 2015
Vill du få en inblick i hur vardagen kan se ut för en av våra rektorer? Besök Rektorsbloggen!

Inga anmärkningar från Skolinspektionen

Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla skolor. I september 2014 var det dags för tillsyn av Kunskapsskolan Norrköping. Under tillsynen tittar de på tre områden; Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskilde elevens rätt.
I beslutet som nu har kommit finns inga anmärkningar mot skolan, Skolinspektionen skriver att skolan uppfyller författningarnas krav och att de därmed avslutar sin tillsyn.

Adress

Knäppingsborgsgatan 2
602 26 Norrköping
tfn: 08 - 506 911 40
Maila oss
Visa på Google Maps