MENY
Välj Skola

För elever

Likabehandlingsplan

Ladda ned som pdf: Likabehandlingsplan

Ledighetsansökan

Ladda ned som pdf: Ledighetsansökan

Handlingsplan mot mobbning

Ladda ned som pdf: Handlingsplan

Kunskapsskolan arbetar aktivt för att motverka mobbning

Med mobbning menar vi situationer när en eller flera elever upprepade gånger under en tid utsätter en annan person för negativa handlingar. Det är också mobbning när parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt. Vårt mål är att mobbning inte ska förekomma på skolan och det är allas ansvar att aktivt motverka mobbning. Kunskapsskolans organisation där lärarna finns bland eleverna under hela skoldagen minskar risken för mobbning på ett effektivt sätt.    
     
Om mobbning skulle förekomma, finns ett särskilt handlingsprogram som skolan följer. Där ingår bland annat att föräldrar alltid kontaktas. Har du frågor kring detta, kontakta rektor eller skolhälsovården.   

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.