MENY
Välj Skola

Resurs­skolan

Kunskapsskolans Resursskola vänder sig till ungdomar åk 6-9 med omfattande behov av särskilt stöd.

 • Teachmeet med fokus på ledarskapet i skolan

  På Kunskapsskolans senaste Teachmeet möttes lärare från skolorna i Norrköping, Linköping, Nyköping, Katrineholm och Örebro. Teachmeet är ett informellt möte där lärare delar med sig av sina kunskaper till andra lärare.

  Läs mer
 • Rum att minnas i

  Kenneth Gärdestad, Kunskapsskolans chefsarkitekt, har lämnat oss efter en tids sjukdom.

  Läs mer
 • Rektorn har ordet!

  Kunskapsskolans Resursskolas rektor Lisa Norming om händelser på skolan.

  Läs mer
 • “På Kunskapsskolan har vi en styrka i att vi alltid arbetar utifrån individen”

  Kunskapsskolan var en av de första friskolorna att ta emot nyanlända elever efter flyktingvågen 2015. Här berättar Sara Hillefors om delar av det pedagogiska upplägget och arbetet .

  Läs mer
 • Förmågor ska göra elever rustade för framtiden

  Under höstterminen 2017 började Kunskapsskolans elever arbeta mer aktivt med sex utvalda framtidsförmågor. Varför och hur kan man som utomstående undra. Karin Rådberg, projektledare på Kunskapsskolans pedagogik- och utvecklingsavdelning, berättar.

  Läs mer

Om Resursskolan

Kunskapsskolans Resursskola vänder sig till ungdomar åk 6-9 med omfattande behov av särskilt stöd. Vi har plats för ca 28 elever och är tolv pedagoger som arbetar på skolan. Det är föräldrarna som ansöker om plats på Resursskolan i samförstånd med hemskolan.

I mån av plats inleder vi en noggrann antagningsprocess i syfte att tydliggöra elevens behov av omfattande stödinsatser. Efter ett inledande telefonsamtal ber vi föräldrarna kontakta hemskolans elevhälsoteam, som vi vill inleda ett samarbete med. Om det visar sig att hemskolan har prövat en rad insatser som inte fungerat och därför förordar en annan typ av skola som innebär mindre grupper och högre vuxentäthet, går vi vidare i antagningsförfarandet.

Nästa steg är att vi bjuder in föräldrarna och någon från hemskolan att göra ett studiebesök på Resursskolan. Genom detta söker vi säkerställa att Resursskolan vore rätt skolalternativ för eleven och att vi med vår organisation och pedagogik kan tillgodose elevens omfattande behov av särskilt stöd. När alla parter är överens måste självfallet även eleven göra ett besök på Resursskolan för att ta ställning till om han/hon vill börja på Resursskolan.

Eleverna som börjar på Resursskolan har ofta en lång historia av jobbiga erfarenheter bakom sig i skolan. Orsakerna till svårigheterna är komplexa och därför olika för alla barn. Gemensamt för alla är att självförtroendet är kört i botten, många har tappat tilltron till den egna förmågan att lära och dessvärre ofta till hela vuxenvärlden. Det är därför mycket viktigt för oss på Kunskapsskolans Resursskola att skapa ett klimat där skolmiljön känns trygg och förutsägbar och där den sociala samvaron blir positiv.

Vi jobbar mycket aktivt och målmedvetet för att lära känna våra elever väl och skapa tillitsfulla relationer. Vid behov samarbetar vi med BUP och Socialtjänst, ofta i nätverk och alltid tillsammans med föräldrarna.
Föräldrarna är de viktigaste personerna för varje elev. Ett förtroendefullt samarbete oss emellan är en förutsättning för att eleven ska utvecklas positivt och få en bra tid på skolan.

Mentorskapet fyller en mycket viktig funktion i detta sammanhang. Mentor och föräldrar samråder ofta, ibland dagligen, så att eleven känner att skolan och hemmet bildar ett skyddsnät kring honom/henne. Mentorn träffar föräldrar och elev regelbundet tillsammans med rektor i utvecklingssamtal för att följa upp såväl kunskaps- som den personliga utvecklingen.

Läs mer: En dag hos oss

“Ni bygger självförtroende och självtillit hos sköra unga människor och hjälper dem att vara sina bästa jag”

Förälder mars 2013

“Den här skolan har förändrat min sons hela liv och räddat vår familj från den oro vi tidigare känt.”

Förälder mars 2013

Lisa Norming, Rektor

Läs mer

Rutiner för klagomålshantering

Enligt 4 kap 8 § i Skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

Läs mer om Kunskapsskolans rutiner här.

Telefon: 08-506 913 90

Riksdalervägen 5
129 32 Hägersten
Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.