MENY
Välj Skola

En dag hos oss

En dag på Resursskolan innehåller många skiftande aktiviteter. Grunden utgörs självklart av alla olika lektioner. Vi undervisar i grundskolans alla ämnen och följer läroplanens riktlinjer och mål. Schemat har en tydlig struktur med fasta ramar för lektioner liksom även dagliga rutiner som eleven känner igen och som skapar lugn och ro. Lektionerna är korta, 35 minuter, då eleverna i allmänhet har bristande uthållighet och svårt att behålla uppmärksamheten för länge.
Grupperna är noggrant sammansatta. På varje lektionspass arbetar mellan två till fyra pedagoger i grupp om fem (halvgrupp) eller tio (helgrupp) elever. Detta skapar god arbetsro och trygg atmosfär.

Den höga vuxentätheten gör att ingen elev tillåts sitta av tid och att vi kan möta varje elevs behov på ett flexibelt sätt. På de teoretiska lektionerna får eleverna en-till-en undervisning utifrån nivå och behov; ibland helt enskild undervisning när dagsformen så kräver. Ibland arbetar eleverna i större grupp beroende på ämnet, t.ex på idrottslektionerna.

Hela undervisningssituationen på Resursskolan präglas av det specialpedagogiska perspektivet. Alla pedagoger är aktivt närvarande och synliga under hela dagen, såväl på lektioner som på raster.

Varje dag erbjuder vi olika aktiviteter och god samvaro på rasterna. Vi bjuder på frukost, slöjd- och musiksal är öppna, vi spelar pingis, biljard, kort mm. Alla pedagoger deltar aktivt enligt schema i dessa aktiviteter vilket skapar en trygg och förtroendefull stämning.

Vi genomför även många olika slags friluftsaktiviteter under skolåret i syfte att träna elevernas sociala kompetens. Vi har ett miniläger i skärgården på hösten, vi går på hajk på våren, vi åker skidor och skridskor på vintern. Vi erbjuder fiske, simning, fotboll mm.

Eleverna ställs under trygga förhållanden inför strapatser som både utmanar dem och samtidigt tränar dem i samarbete och uthållighet.

Vi får gemensamma upplevelser och har roligt tillsammans. Målet är att alla elever ska uppleva att de är inkluderade i skolan. Vi vill stärka elevernas känsla av tillhörighet och tilltro till den egna förmågan att lära och utvecklas.

Våra elever behöver mycket social träning för att lära sig att tolka sociala koder och förstå sammanhang. Detta gör vi genom att samtala om olika situationer som uppstår; vi reder ut, medlar och hjälper eleverna att hitta konstruktiva lösningar på olika problem. Målet är att de ska utveckla förmågan att ta ansvar för det egna handlandet, att ta genomtänkta beslut och att förstå sin egen roll i konflikter som uppstår. Det här är något vi arbetar med dagligen under hela skolåret utifrån vårt miljöterapeutiska förhållningssätt. Samarbetet mellan mentor och föräldrar är en mycket viktigt del i detta arbete. Vi bygger förtroende och skapar goda relationer genom tät kontakt och respektfullt bemötande och dialog.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.