MENY
Välj Skola

För elever

 

Sjukanmälan

All frånvaro anmäls direkt till Skola24
Webbsida: kunskapsskolan.skola24.se
Tel: 0515 - 86905
Det går också bra att ladda ner appen Skola24
Anmäl före klockan 8.00 på morgonen.

Ledighetsansökan

Ladda ned som pdf: Ledighetsansökan

Likabehandlingsplan

Ladda ned som pdf: Likabehandlingsplan

Ordningsregler

Ladda ned som pdf: Ordningsregler

Matsedel

Ladda ned som pdf: Matsede

Skolskjuts

Skolskjuts med skolbuss och taxi startar tisdagen den 19 augusti då kommunens grundskola börjar läsåret. Detta innebär att nya elever på Kunskapsskolan får ta sig till och från skolan på annat sätt måndagen den 18 augusti.
Under läsåret som gått har det hänt att elever missat taxi vid hemfärd på grund av att taxi inte kunnat stanna i omedelbar anslutning till skolan. Från och med höstterminen kommer taxi därför att få en ny hållplats på Johan Kocksgatan 42. Denna hållplats kommer också att användas av skolbussen vid hemtransport. På morgonen gäller fortfarande hållplatsen på Liljeborgsskolan för elever som åker skolbuss.
OBS! Hållplatsen på Johan Kocksgatan gäller endast för skolskjuts med taxi och skolbuss.  

Rutiner för klagomålshantering vid Kunskapsskolan

Enligt 4 kap 8 § i Skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

På Kunskapsskolan gäller följande:

- Elever, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till Rektor.

- Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.

- Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

- Om de som klagat  inte är nöjda med de åtgärder som Rektor vidtagit eller om Rektor anser att frågan bör avgöras av Kunskapsskolan centralt, ska saken föras vidare till Grundskolechef.

- Grundskolechef tar då över Rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.