MENY
Välj Skola

Medarbetare

Magnus Dahlberg

Mitt namn är Magnus Dahlberg och jag arbetar som rektor på Kunskapsskolan Trelleborg. Jag var tidigare rektor på Kunskapsskolan Ystad i tre år. Innan jag började på Kunskapsskolan arbetade jag som skolledare och lärare i Rosengård i Malmö i 14 år. Då jag under lång tid känt till och varit intresserad av Kunskapsskolans koncept kändes det naturligt att söka mig hit.

Jag tycker att det är fantastiskt roligt att vara en del av Kunskapsskolan eftersom grundtanken och konceptet som skolans verksamhet bygger på utgår från individen. Det är alltid den individuella eleven och elevens behov och mål som ska vara utgångspunkten för att vi ska lyckas i skolan.

Eleven i fokus är ett måste för att vi ska nå framgång. Både på individ- och på gruppnivå. I Kunskapsskolan hjälper vi eleverna att sätta upp personliga mål som ger dem en personligt utformad utbildning med tydliga kunskapsmål där de lockas att tänja sina gränser och lära sig mer än vad han eller hon trodde var möjligt.

En annan viktig del för mig är att alla eleverna på Kunskapsskolan ska vara trygga och känna en tillhörighet. Vi har alla rätt till en bra arbetsmiljö och skolmiljö där vi känner oss trygga och säkra. Har vi det kan vi fokusera på att nå våra mål och drömmar.

Välkomna till Kunskapsskolan Trelleborg!


Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.