Ansök
Om oss

Arbetslagsledarna - ett viktigt stöd för sina kollegor

De behöver vara tydliga och lyhörda på samma gång, men också strukturerade och flexibla. Under 2018 har Kunskapsskolans arbetslagsledare blivit stärkta i sin roll genom en ny utbildning.
— Det går egentligen inte att underskatta viktigheten i deras uppdrag. Det är i arbetslaget det händer, säger pedagogik- och utvecklingsledaren Karin Rådberg.

Under 2018 har Kunskapsskolans totalt 130 arbetslagsledare utbildats inom ledarskapsteori med praktiska övningar. Syftet med utbildningen var att stärka arbetslagsledaren i sin roll, både som ledare för sitt arbetslag men också som en del av skolans ledningsgrupp.

En central del i arbetet för elevernas utveckling
Arbetslagen och därmed arbetslagsledarna har alltid varit viktiga för Kunskapsskolan. De är en central del i målsättningen att skapa en helhet för varje elevs utveckling av både kunskap och förmågor. Att reflektera kring och utvecklas i sitt ledarskap och sitt uppdrag är viktigt för alla ledare och ligger i med Kunskapsskolans värdering att "vi drivs av utveckling", säger Christian Wetell som är biträdande grundskolechef med ansvar för ledarutveckling och kvalitet på Kunskapsskolan Sverige.

Utbildningen bestod av tre delar; uppdraget som arbetslagsledare, ledarskapsteori och praktiska övningar.

Petter Enlund och Karin Rådberg arbetar på Kunskapsskolans centrala pedagogikavdelning som projekt- och utvecklingsledare och är de som har hållit i kurserna.

Målet var att ge arbetslagsledarna nya verktyg, skapa reflektion kring rollen och arbeta kring centrala frågeställningar tillsammans med de andra arbetslagsledarna på skolan, säger Karin och Petter fortsätter:

Under de mer teoretiska delarna går vi igenom grupputveckling, teorin kring effektiva team, ledarskapsteori och förståelse för kraften i feedback. Under praktikmomenten handlar det om att hitta de egna motiven för att leda kollegor, samt att tillsammans med de andra arbetslagsledarna på skolan hitta gemensamma mål och utmaningar.

Andra inslag under utbildningen är olika case-övningar kring effektiva möten såväl som hur man kan arbeta med att ge positiv feedback till sina kollegor.

I rollen som arbetslagsledare på Kunskapsskolan behövs organisatorisk förståelse, pedagogisk kompetens och ledarskapskompetens.

Man bör kunna växla mellan det övergripande skolperspektivet och elevernas och lärarnas behov i det egna arbetslaget. Arbetslagsledarna är ett viktigt stöd för sina kollegor, och arbetslaget som grupp utgör en oerhört viktig del i våra lärares arbetsdag, säger Petter.

Det finns många delar som är oerhört viktiga. Som ledare behöver man kunna vara både tydlig och lyhörd på samma gång, både strukturerad och flexibel. Arbetslagsledarna är de som ska leda arbetslaget i att verkställa vår personligt utformad utbildning i varje årskurs för alla våra elever. Det går egentligen inte att underskatta viktigheten i deras uppdrag, det är i arbetslaget det händer, säger Karin.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.