Ansök
Om oss

Linda Idermark och Björn Andersson.

“Att arbeta som kursproducent är lite som att vara en regissör”

NO-läraren Linda Idermark och SO-läraren Björn Andersson är två av de som arbetar med att vidareutveckla Kunskapsskolans läromedel, här berättar de om sin vardag.

Kunskapsskolans pedagogikavdelning arbetar tillsammans med en grupp kursproducenter, alla ämnesskickliga lärare som till vardags undervisar på Kunskapsskolans skolor runt om i Sverige. Under 2018 har deras fokus legat på att utveckla Kunskapsportens naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kurser, hitta ämnesöverskridande ämnesområden, modernisera och skapa en ny röd tråd i undervisningsmaterialet.

Karin Rådberg arbetar som pedagogik- och utvecklingsledare på Kunskapsskolans huvudkontor.
— Syftet är att skapa en tydligare progression i samtliga SO- och NO-ämnen samt teknik. Dessutom har vi fokuserat på att få in nytt och fräscht undervisningsmaterial, skapa tydliga lärarhandledningar och göra uppgifterna mer intresseväckande för eleverna. Under projektet har vi även arbetat med framtidsförmågorna i åtanke och skapat nya uppgifter där eleverna får utveckla sina färdigheter inom dessa, berättar hon och fortsätter:

— Vi säkerställer att materialet följer alla läroplaner för SO- och NO-ämnena och teknik kontinuerligt under hela arbetet, det vill säga att materialet i sig täcker in allt det som står i det centrala innehållet, kunskapskraven och förmågorna i respektive ämne.

Deras väg till att bli kursproducent
Sedan tre år tillbaka arbetar Björn Andersson som SO-lärare på Kunskapsskolan Västerås. Han har varit lärare sedan 1998 och arbetat på olika kommunala gymnasieskolor samt på en enhet för barn med diagnoser inom autismspektrat. När han började på Kunskapsskolan blev han ganska snart ämnesansvarig i SO.

Linda Idermark har arbetat som NO-lärare i 15 år. Hon gjorde sin sista verksamhetsförlagda utbildning på Kunskapsskolan Nyköping.
— Direkt efter praktiken fick jag anställning och jag har aldrig kommit härifrån. Det beror till stor del på att jag tycker att Kunskapsskolans utbildningskoncept är fantastiskt. Som lärare blir det ett mycket speciellt relationsbyggande med eleverna och den relationen har jag stor användning av i min undervisning.

Linda är sedan många år tillbaka ämneslagsledare och arbetslagsledare. Hon har läst till förstelärare, lägger skolans schema och är även kursproducent.
— Som kursproducent arbetar vi två och två med avstämningar i en större arbetsgrupp, berättar hon.

Arbetet har pågått under flera år och under 2018 med särskilt fokus på SO och NO.
— Vi har gått igenom allt centralt innehåll på hela Kunskapsporten, vi fräschar upp existerande kurser men skapar också nya, säger Linda.

Som kursproducent började Björn på allvar att arbeta under 2018 och han är dessutom en av de ansvariga för det pågående SO- och NO-projektet.
— Att arbeta med att modernisera SO-ämnet är utvecklande, på ett ämnesöverskridande sätt. Vi tar ett nytt helhetsgrepp över kurserna i SO och NO. Med läroplanen som bas bygger vi ihop kurserna underifrån och går igenom vilka uppgifter och förmågor som fungerar ihop.

“Som att vara lite av en regissör”
Björn liknar en kursproducent lite vid en regissör.
— Jag tänker mycket på hur dramaturgin blir i kurserna och hur man presenterar innehållet på ett intressant sätt för eleverna. Det är en viktig fråga att ställa sig i processen, säger han och fortsätter:

— Jag tycker om att arbeta som kursproducent på grund av många olika anledningar. Allt genomsyras av en vetenskaplig grund vilket är något jag drivs av. Detta arbete är utvecklande även för mig som lärare. En av Kunskapsskolans värderingar är att “vi drivs av utveckling” och det stämmer verkligen, enligt mig.

Ny lärarhandledning till kurserna
Under utvecklingen av kurserna gör projektgruppen även uppgifter och handledning som är till för lärarna.
— Vi skapar även presentationer, bedömningsmatriser och lärarhandledning till de olika delarna som ska vara ett stöd för läraren, säger Linda.

Björn flikar in:
— Det ska vara lätt för en ny lärare att börja arbeta med relativt kort varsel, säger han.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.