Ansök
Om oss

Sandra Fors Bichsel, lärare på Kunskapsskolan Uppsala.

Den här yrkesrollen ger mig energi och utmaningar

Sandra Fors Bichsel har arbetat som lärare i 12 år och nästan lika länge på Kunskapsskolan. Idag jobbar hon på Kunskapsskolan Uppsala och är inne på sitt femte år som arbetslagsledare.

— Innan dess arbetade jag som ämneslagsledare under fyra läsår säger Sandra.

Under 2018 har Kunskapsskolans arbetslagsledare blivit stärkta i sin roll genom en ny utbildning. Sandra var en av de som deltog i utbildningen.

Vad tyckte du om utbildningen?
— Jag tycker upplägget var bra eftersom det varvade teori med diskussioner. Det var givande och roligt att under en heldag få diskutera ledarskapsfrågor med kollegorna från den egna skolan. Vi diskuterar ledarskap fortlöpande på skolan också men det är inte alltid vi då hinner prata klart på det sätt som jag upplevde att vi kunde göra under utbildningsdagen. Jag tar med mig hur viktigt det är att skapa ett vi i de olika team och grupper vi arbetar i och att det är viktigt att prioritera detta även i vår skolvardag.

Vad kan vara svårt i rollen som arbetslagsledare?
Det kan ibland vara svårt att prioritera bland de uppdrag vi har men då tycker jag att jag har bra hjälp av vår ledningsgrupp.

Vad är viktigt i rollen som arbetslagsledare?
— Att vara tydlig och uppmärksam. Att vara en del av ett team som arbetar för en fungerande organisation på en stor skola, och att i det få kollegorna att känna att vi alla är viktiga och behövs. Att leda arbetslaget på ett sådant sätt att det ger fler en möjlighet att kunna påverka hur vi jobbar på vår skola och på så sätt arbeta för samsyn i en stor organisation, säger hon och fortsätter:

— Jag tycker att det är en arbetsuppgift som ger mig den energi och de utmaningar som jag behöver för att fortsätta utvecklas i min yrkesroll som pedagog och ledare.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.