Ansök
Om oss

Förmågor ska göra elever rustade för framtiden

Karin Rådberg.

Under höstterminen 2017 började Kunskapsskolans elever arbeta mer aktivt med sex utvalda framtidsförmågor. Varför och hur kan man som utomstående undra. Karin Rådberg, projektledare på Kunskapsskolans pedagogik- och utvecklingsavdelning, berättar.

Varför arbetar Kunskapsskolan med framtidsförmågor?
Vi har sedan starten av Kunskapsskolan arbetat med förmågor som en del av vår pedagogiska modell. Nu gör vi det mer strukturerat än tidigare och med stark koppling till vad forskning säger är viktiga förmågor för framtiden. För att bli en del av framtidens arbetsmarknad behöver dagens unga utveckla andra typer av förmågor än tidigare. I den senaste PISA-undersökningen har man till exempel mätt elevers förmåga att samarbeta för att lösa problem vilket ger en fingervisning om betydelsen av att arbeta och utveckla just detta, berättar Karin Rådberg.

Läs mer om PISA-undersökningen.

Berätta varför man har valt att lägga extra fokus på just de utvalda sex olika förmågorna?
Vi har intervjuat före detta elever och deras vårdnadshavare för att utröna vad mer än ämneskunskaper de fått med sig under åren hos oss. Dessa intervjuer tillsammans med vad forskning och näringslivet tror kommer vara viktiga i framtiden, ligger till grund för våra framtidsförmågor. Från början identifierade vi ett 30-tal förmågor men efter sortering slog vi ihop och kombinerade olika förmågor till sex konkreta framtidsförmågor att införliva i vår undervisning. Tillsammans med elevens ämneskunskaper blir de viktiga för att våra elever tryggt och framgångsrikt ska kunna ta sig an framtiden.

Vilken nytta får eleverna av att arbeta med dem?
Vi tror att ämneskunskaper tillsammans med framtidsförmågor är rätt väg att gå. Det handlar om att utveckla olika typer av förmågor, som att samarbeta, leva digitalt, vara innovativ, lära att lära, visa handlingskraft, agera globalt. Vi vill till exempel att våra elever stärker sin självkännedom, blir medvetna om vilka val de behöver göra, hur de fungerar i olika sammanhang och hur de fungerar tillsammans med olika människor. Med andra ord: vi vill rusta våra elever med de allra bästa förutsättningar för att möta en föränderlig framtid. 

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.